CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, March 15, 2015

Sưu Tầm: Hộ Giác Và Giác Đẳng Cướp Tiền Cúng Dường Xây Chùa Của Phật Tử Thuỵ Sĩ


Trên đây là Foto và thế danh 2 vi sư mượn tiền cũa Chùa Phật Tổ Thich Ca ở thụysĩ (Switzerland), đã trên 15 năm nay không chịu trả, và họ có đưa ra những luận điệu vọng ngữ (xão ngôn). xin quý vi vui lòng Download xuống. !!!

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website