CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, March 16, 2015

SƯU TẦM: CON ĐIẾM CHUYÊN NGHIỆP


CON ĐIẾM CHUYÊN NGHIỆP

 


 
(Ảnh minh hoạ)


Xưa là điếm ở Quảng Đà
Phục vụ khách đủ mầu da có tiền
Đủ chiêu thức, đủ côn quyền
Đã làm bao lão già điên cái đầu
Đi theo con điếm để hầu
Tài cao, học rộng cơ cầu ra ma!
Cao tay điếm chọn chồng già
Trung tá tình báo, bám ra nước ngoài
Lân la, tiếp cận “báo – đài”
Chồng viết, vợ ký dài dài, tạo danh
Đến khi mồm miệng mọc nanh
Bèn bỏ chồng cũ kiếm anh cù lần
Hám danh “nữ sĩ”,  “nhà văn”
Biến thành mù – điếc, nói nhăng, viết càn
Rước con điếm về trình làng
Dương dương hãnh diện “ấy nàng nhà văn”
Thiên hạ nghe chuyện cười lăn
Châu phi khách cũ mặt nhăn, lắc đầu
Đúng là chuyện lũ ruồi bâu
Bày đặt: Chống cộng, chống Tàu, chống Tăng!?
Con điếm chuyên nghiệp gặp thằng giáo gian
Thế mà  lừa được cả làng!!!
 
(DỰA THEO Ý CỦA SỬ GIA LỮ GIANG)
Chính Khí Việt
Ngày 11 tháng 10, 2014

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website