CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, March 14, 2015

Kỷ Luật Sắt (Bửu Nguyễn) Tẩy Chay Đại Nhạc Hội do Việt Tân Tổ Chúc Ngày 30 Tháng 4

On Saturday, March 14, 2015 9:57 AM, raymond nguyen <raymond9937@hotmail.com> wrote:


 
 
 

 
 
 
 
 
Kính Đồng Hương Tỵ Nạn
 
 

Vào ngày Quốc hận là ngaỳ đau thương
thống khổ phải ly hương chết bờ chết
bụi bỏ xác trên biển cả xác thân ngổn ngang toàn bến bờ Đại dương nuôi bầy
cá mập nhưng lũ Việt gian VC Việt tân Đaị Việt chúng là loaì thú đỏ mang dòng máu Hồ tặc tay sai tên Bùi Tin chỉ thị bình vôi hủ trâù nôị tuyến nằm vùng giết hại biết bao nhiêu Quân dân cán chính QLVN/CH;Nhóm Tinh Thần Ngụy Văn Thà chúng tôi kính mong các Chiến sĩ anh vì lơị ích chung và nôỉ buồn dân Miền Nam VN chúng ta bị mất nước do
tên nằm vùng Dương Văn Minh đâù
hàng Vô điêù kiện không đánh phaỉ bị
thua laị còn bị chúng thảm sát chúng ta
phaỉ bị mất rất nhiều vị tướng lãnh phaỉ tuẩn tiết thế mà tên nội tuyến
nằm vùng bình vôi hủ trầu vẫn hiên
ngang được vài vị chiến sĩ đón đưa nó
nhưng quý vị quên rằng các bà trâù
dùng nó để tè và khạc nhổ khi cần đến
Một lần nữa Nhóm Chúng Tôi Kêu Goị Đồng Hương Tỵ Nạn Tâỷ chay Đại
Nhạc Hôị do nhóm Việt Gian VC Việt Tân Đaị Việt tổ chức ăn mừng vào ngày
30/04 tức là ngày Quốc Hận Toàn dân
Miền Nam Việt Nam! Tâỷ Chay!Tẩy Chay !Tẩy Chay...Kính Đa Tạ !
TUN/Nhóm Tinh Thần Ngụy Văn Thà
HQ/Người Nhái Bưủ Nguyễn 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website