CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, March 8, 2015

Nguyễn Phúc Liên: NĂM 2015: NGÔ THANH HẢI ÂM MƯU THAY QUỐC HẬN 30.04 BẰNG NGÀY TỰ DO (GIẢI PHÓNG)


Giới thiệu Loạt Bài về

NĂM 2015: NGÔ THANH HẢI  ÂM MƯU
THAY QUỐC HẬN 30.04 BẰNG NGÀY TỰ DO (GIẢI PHÓNG)

 Tiến Sĩ Nguyễn Phúc Liên
 

Chúng tôi nhận thấy đây là cả một chương trình của CSVN, qua Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, sử dụng những chính khứa ham danh ham lợi tại Hải ngoại để thực hiện việc xóa bỏ NGÀY QUỐC HẬN 30/4 CỦA DÂN TỘC và để tiến dần đến Hòa Giải Hòa Hợp trá hình nhằm kéo dài Cơ chế CSVN.


Ngày 30/4 QUỐC HẬN là cái mốc của Lịch sử nói lên tâm hồn của toàn Dân: đây là NGÀY TANG CỦA NGƯỜI SỐNG và NGÀY GIỖ CHO NGƯỜI CHẾT mà nguyên cớ gây ra ngày mốc Lịch sử đau buồn đó của Dân tộc chính là đảng CSVN. Không ai, dù một chính quyền nước ngoài, nhất nữa là người Việt Nam, có quyền xâm phạm đến ngày đó.

 

Khi mà Ý chí dâng cao của quần chúng tại Quốc nội là phải dứt bỏ hẳn Cơ chế CSVN để thăng hóa Xã hội, phát triển Kinh tế và chống xâm lăng từ Trung quốc, thì tại Hải ngoại, một số thành phần Trí thức, Trí ngủ và đám chính khứa đảng phái ham danh ham lợi, nhất thời riêng tư, đã cấu kết với CSVN để đi đến một hình thức Hòa Giải Hòa Hợp trá hình nhằm kéo dài Cơ chế CSVN trên Quê Hương Việt Nam đã quá nhiều đau khổ.

 

Thực vậy, quần chúng Quốc nội đã can đảm xuống đường giương cao khẩu hiệu “30.4 NGÀY TANG DÂN TỘC“ đập vào mặt đảng CSVN, thì tại nước ngoài, một số trí thức trí ngủ và một đám chính khứa đảng phái ham danh ham lợi lại bưng bô cho CSVN âm mưu xóa bỏ NGÀY QUỐC HẬN 30.4 nhằm đi đến Hòa Giải Hòa Hợp trá hình kéo dài Cơ chế CSVN để quần chúng Quốc nội tiếp tục kiếp nô lệ nữa. Đám phản bội này tìm cách đưa những thành phần “phản tỉnh mà vẫn tôn thờ Hồ Chính Minh” như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cây... từ quốc nội sang Mỹ để giới thiệu với Nghị sĩ Hoa kỳ, mong Mỹ dàn xếp Hòa Giải Hòa Hợp trá hình với CSVN. Chúng ta yểm trợ cuộc đấu tranh cam go của Quốc nội, thì chúng ta không thể tha thứ đám người âm mưu với CSVN để đi đến Hòa Giải Hòa Hợp trá hình  kéo dài tội ác trên Dân tộc nữa !

 

Viết về âm mưu Ngô Thanh Hải và đồng bọn, chúng tôi lần lượt viết loạt bài sau đây, không những chỉ riêng cho tên phản động này, mà còn chung cho cả những tên phản động bưng bô khác nữa đang sống giữa chúng ta tại Hải ngoại:

 

(1) NGÔ THANH HẢI ! MI LÀ AI?

(2) XẬM XỤI LIÊN HỆ NGUYỄN THANH SƠN & NGÔ THANH HẢI

(3) CHỦ TRƯƠNG HÒA GIẢI HÒA HỢP NHĂM NHẨY BÀN ĐỘC

(4) THỰC HIỆN ÂM MƯU XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ

(5) LẬP TRƯỜNG DỨT KHOÁT CỦA DÂN TỘC: DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN

(6) 30/4, NGÀY TANG CỦA NGƯỜI SỐNG & NGÀY GIỖ CHO NGƯỜI CHẾT

(7) CSVN THUÊ NHỮNG TÊN BƯNG BÔ TIẾN HÀNH HÒA GIẢI HÒA HỢP

(8) NHỮNG TÊN TỰ XƯNG CHỐNG CỘNG, NHƯNG LÀ KIỆN TOÀN CSVN

(9) Phụ Bản I:  NĂM 2005: VIỆT TÂM ÂM MƯU VỚI "DIỄN HÀNH TỰ DO"

(10) Phụ Bản II: NĂM 2013: GS NGUYỄN NGỌC BÍCH ÂM MƯU XÓA QUÔC HẬN

 

CHÚ THÍCH:

 

===>Viết tất cả những đề mục trên đây chung vào một bài dài, chúng tôi sợ Độc giả ngán đoc. Vì vậy, chúng tôi viết thành một loạt bài ngắn liên tục để quý Độc giả tiện theo rõi và không ngán khi đọc.

 

===> Bài này viết đặc biệt cho PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG 2000 tại Canada để PHONG TRÀO làm mạnh ngăn chặn âm mưu của CSVN và tên phản động bưng bô Ngô Thanh Hải.

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 04.03.2015

 

 

Đây là Bài thứ (1) trong loạt bài về Ngô Thanh Hải và đồng bọn bưng bô với đầu đề  (1) NGÔ THANH HẢI ! MI LÀ AI ?

 

Như CHÚ THÍCH trên đây, chúng tôi sẽ viết vắn gọn để quý Độc giả đọc đỡ ngán và tiện theo rõi từng giai đoạn khai triển về âm mưu tiến tới Hòa Giải Hòa Hợp trá hình. Chúng tôi đề cập đến những điểm sau đây:

 

=>     QUỐC HẬN 30/4 là của toàn Dân, không ai có quyền xâm phạm đến NGÀY TANG và NGÀY GIỖ Lịch sử ấy.

 

=>     NGÔ THANH HẢI ! MI LÀ AI ? Từ một tên ngu đần, bưng bô cho CSVN…, đến âm mưu kéo dài CSVN trên Quê Hương VN:

* NGÔ THANH HẢI ! Mi là tên ngu đần để nước ngoài xâm phạm đến NGÀY QUỐC HẬN 30/4

* NGÔ THANH HẢI ! Mi là tên mù quáng để chính mi xâm phạm đến NGÀY LỊCH SỬ và LINH THIÊNG của Dân Tộc

* NGÔ THANH HẢI ! Mi là tên phản bội khi cấu kết với CSVN, qua Nguyễn Thanh Sơn, âm mưu đổi NGÀY QUỐC HẬN thành ngày DIÊN HÀNH TỰ DO

* NGÔ THANH HẢI ! Mi là tên tòng phạm với tội ác CSVN để kéo dài tội ác của chúng trên Quê Hương

* NGÔ THANH HẢI ! Mi cấu kết với quyền lợi ngoại lai để áp đặt một giải quyết chính trị không tôn trọng Ý chí độc lập của Dân Tộc Việt Nam

 

 

QUỐC HẬN 30/4 là của toàn Dân,

không ai có quyền xâm phạm đến

NGÀY TANG và NGÀY GIỖ Lịch sử ấy.

 

Ngày 30 THÁNG TƯ là một cái mốc thời gian, đánh dấu việc toàn Dân oán hận đảng CSVN đã và còn mang tang thương, tù tội, chết chóc đến cho người Việt Nam. Ngày 30 THÁNG TƯ NĂM 1975, khi mà CSVN lấy vũ lực của ngoại lai cưỡng chiếm trọn Sài Gòn, thì toàn dân Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước thấy tâm hồn trơ thành cay đắng dưới màn đen tội ác che phủ lên toàn lãnh thổ.

 

Cái ngày 30/4 này là một cái mốc thời gian của Lịch sử đau buồn của Dân Tộc và cái ngày đó được gọi là ngày QUỐC HẬN. Đây là cái HẬN đã kéo dài trước ngày 30/4/1975 và còn tiếp tục sau ngày đó.

 

Thực vậy:

 

*       Trước mốc thời gian 30/4/1975

         QUỐC HẬN bắt đầu bằng việc Hồ Chính Minh làm đầy tớ cho Cộng sản quốc tế, mang lý thuyết ngoại lai Mác—Lênin áp đặt lên Dân Tộc Việt Nam. Năm 1954, đất nước bị chia đôi và hơn 1 triệu dân Miền Bắc bỏ tài sản, mồ mả Tổ Tiên để di cư vào Nam, đó là QUỐC HẬN. Những giết lát tàn ác trong cuộc Cải Cách Điền Địa và cảnh chôn sống người trong Tết Mậu Thân 1968 tạo thành QUỐC HẬN trong lòng Dân. Cuộc chiến huynh đệ tương tàn quá đẫm máu do tham vọng của Cộng sản Miền Bắc cưỡng chiếm Miền Nam đang yên lành, hiển nhiên tạo thành QUỐC HẬN.

 

*       Chính NGÀY 30/4/1975 

         Đó là cái mốc thời gian Lịch sử làm toàn dân bàng hoàng, đánh dấu mối HẬN dâng trào. Người Miền Bắc thấy mình bị đảng CSVN lừa bịp dối trá. Họ thầm ao ước Miền Nam ra giải phóng họ. Người Miền Nam thấy cảnh đen tối chụp xuống với nanh vuốt tàn ác của đảng CSVN. Người Việt sống ở Hải ngoại thấy mình lạc lõng, đơn côi vì từ nay Quê Hương trở thành một nhà tù lớn. Làm sao mọi người không oán HẬN được và tất cả gọi ngày 30/4 là ngày QUỐC HẬN.

 

*       Sau mốc thời gian 30/4/1975

         Liền sau ngày 30/4, đảng CSVN thi hành cuộc trả thù tàn ác. Quân Cán Chính VNCH chỉ vì bảo vệ cho cuộc sống Tự do của người dân, cho thể chế Dân chủ của Xã hội, mà nay bị chuyển tải vào những trại tập trung lao tù cay nghiệt. Đây là QUỐC HẬN. Đảng CSVN từ Miền Bắc tràn vào Miền Nam như những con chó đói, dùng quyền lực đuổi dân thành thị đi vùng Kinh tế mới để chúng cướp nhà cửa ở Miền Nam, thu tài sản đến con búp bê chuyển về Miền Bắc. Đây là QUỐC HẬN đối với đảng cướp CSVN. Thế rồi gần 3 triệu người bỏ nước ra đi, hơn nửa triệu người chết ở biển cả, rừng sâu. Những người chết tức tưởi, những người sống sót ngắc ngoải làm sao không HẬN được CSVN.

 

Ngày nay nữa, sau 40 năm từ ngày 30/4/1975, cuộc sống Xã hội trở thành thác loạn, đời sống Kinh tế quốc dân bị phá sản. Quần chúng đang sống cực khổ, sao không OÁN HẬN được. Lớp tuổi trẻ nhìn tương lai đen tối. Khi CSVN còn đó, thì Xã hội tương lai càng thác loạn và Kinh tế quốc dân ngày mai càng đi xuống hố sâu. Đó là QUỐC HẬN cho tương lai vậy.

 

Tóm lại:

-        NGÀY 30/4 LÀ NGÀY TANG của ngững người còn sống

-        NGÀY 30/4 LÀ NGÀY GIỖ cho những người đã chết

Vì vậy không có ai, dù là những Chính quyền nước ngoài, nhất nữa lại là những người Việt Nam, có thể xâm phạm đến NGÀY 30/4 QUỐC HẬN, ngày TANG và ngày GIỖcủa một Dân Tộc gần 90 triệu người !

 

 

NGÔ THANH HẢI ! MI LÀ AI ?

Từ một tên ngu đần, bưng bô cho CSVN…,

đến âm mưu kéo dài CSVN trên Quê Hương VN

 

Chính vì sự Linh thiêng và tính cách Lịch sử của 90 triệu dân Việt Nam, mà chúng tôi gọi Ngô Thanh Hải bằng những tiếng “Ngu đần“, “Mù quáng“, “Tòng phạm với tội ác CSVN“… Chúng tôi xin lần lượt cắt nghĩa tại sao phải gọi như vậy.

 

* NGÔ THANH HẢI !

Mi là tên ngu đần để nước ngoài xâm phạm đến NGÀY QUỐC HẬN 30/4

 Ngô Thanh Hải cắt nghĩa rằng đây là việc Canada chọn ngày 30/4 làm ngày TÌM TỰ DO, nghĩa là ngày vui mừng để cám ơn lòng độ lượng của người Canada. Ngô Thanh Hải là một người Việt, là đảng trưởng của đảng Liên Minh Dân Chủ, làm Thương Nghị sĩ (không phải là dân cử) cho Canada, mà không dám mở miệng cắt nghĩa cho Canada biết rằng việc chọn ngày 30/4 là xúc phạm đến sự Thiêng liêng của Dân Tộc Việt Nam. Nếu Ngô Thanh Hải biết mà không dám mở miệng nói, thì hắn là tên hèn. Còn nếu không nói vì không biết ngày 30/4 QUỐC HẬN là ngày Lịch sử và Linh thiêng đối với Dân Tộc, thì hắn quả thực là tên ngu đần, chỉ đáng gù đầu xuống ăn cám !!!

 
* NGÔ THANH HẢI !

Mi là tên mù quáng để chính mi xâm phạm đến NGÀY LỊCH SỬ và LINH THIÊNG của Dân Tộc

Ngô Thanh Hải không phải là ngu đần đến độ không biết ngày 30/4 là NGÀY LỊCH SỬ và LINH THIÊNG của Dân Tộc. Nhưng hắn đã đi vào con đường xúc phạm đến ngày đó chỉ vì mù quáng trước hai quyến rũ: (i) Nịnh bợ phía Canada vì danh và lợi lộc cho vị trí làm việc lúc này; (ii) Làm thuê kiếm thù lao Đo-la từ phía CSVN ban cho.

 * NGÔ THANH HẢI !

Mi là tên phản bội khi cấu kết với CSVN, qua Nguyễn Thanh Sơn,
âm mưu đổi NGÀY QUỐC HẬN thành ngày đi tìm TỰ DO


Việc âm mưu đổi NGÀY 30/4 QUỐC HẬN đã có từ năm 2005 với FREEDOM MARCH (DIỄN HÀNH TỰ DO) tại Washington do Việt Tân chủ trương, rồi năm 2013 Gs Nguyễn Ngọc Bích cũng âm mưu thay đổi tên gọi ngày 30/4. Ngày nay, năm 2015, Ngô Thanh Hải, vì ngu đần, hèn hạ, hay có chủ ý, đã muốn gọi ngày 30/4 là ngày đi tìm TỰ DO. Ngày 30/4, CSVN ăn mừng “NGÀY GIẢI PHÓNG / JOUR DE LIBERATION), nghĩa là ngày mang TỰ DO đến cho Dân Miền Nam. Ngày 30/4, nếu tại Hải ngoại, thay thế Quốc Hận bằng hai chữ “TỰ DO“ dưới hình thức nào mặc lòng, thì hai chữ TỰ DO này cũng có nghĩa là GIẢI PHÓNG của CSVN. Đây là chủ ý của CSVN và đám bưng bô tại Hải ngoại muốn biến ngày 30/4 thành ngày TỰ DO, có nghĩa là GIẢI PHÓNG mà đảng CSVN muốn ca ngợi mình là đem toàn Dân Tộc đến TỰ DO vào ngày 30/4.

 Đối với chúng tôi, Ngô Thanh Hải có muốn nịnh bợ Canada bằng một Dự Luật S219 cám ơn nước này như thế nào, hay Ngô Thanh Hải muốn bưng bô làm bồi kiếm thù lao từ CSVN ra sao, mà không đụng chạm đến NGÀY LỊCH SỬ QUỐC HẬN 30/4, đến sự LINH THIÊNG của ngày đó trong tâm hồn Dân Tộc, thì có lẽ chúng tôi không thèm để ý tới cho lắm. Nhưng chúng tôi mạnh mẽ đả kích việc làm này vì nó xâm phạm đến NGÀY LỊCH SỬ và LINH THIÊNG 30/4. Chính vì phạm đến ngày Lịch sử và Linh thiêng này mà chúng tôi gọi Ngô Thanh Hải là “TÊN PHẢN BỘI“ lại Dân Tộc Việt Nam vậy !

* NGÔ THANH HẢI !

Mi là tên tòng phạm với tội ác CSVN để kéo dài tội ác của chúng trên Quê Hương

 Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao, đặc trách Người Việt tỵ nạn tại Hải ngoại, đã tìm cách liên hệ với những nhóm chính khứa Hải ngoại, như nhóm Hoàng Duy Hùng tại Houston, nhóm Nguyễn Ngọc Bích “lang thang“, nhóm Ngô Thanh Hải tại Canada. Những hình ảnh giữa Ngô Thanh Hải và Nguyễn Thanh Sơn cho thấy sự liên hệ xậm xụi này. Người ta có quyền nghĩ rằng CSVN đã thuê Ngô Thanh Hải làm tay sai ở Hải ngoại trước hết là thực hiện âm mưu xóa bỏ NGÀY 30/4 QUỐC HẬN, sau đó để tiến tới Hòa Giải Hòa Hợp trá hình nhằm kéo dài Cơ chế CSVN trên Quê Hương. Kéo dài Cơ chế CSVN tức là kéo dài tội ác đã bao chục năm trường rồi và bịt lại những cơ hội thăng hóa Xã hội và phát triển Kinh tế. Chính vì điểm này mà chúng tôi gọi Ngô Thanh Hải là “TÊN TÒNG PHẠM VỚI TỘI ÁC CSVN“.

 * NGÔ THANH HẢI !

Mi cấu kết với quyền lợi ngoại lai để áp đặt một giải quyết chính trị không tôn trọng Ý chí độc lập của Dân Tộc Việt Nam

 Trước tình trạng băng hoại Xã hội và phá sản Kinh tế quốc dân, Cơ chế CSVN như chiếc xe cũ kỹ đang đi xuống vực thẳm. CSVN đang sơ quần chúng NỔI DẬY chôn vúi mình. Chúng đang ao ước một giải pháp Hòa Giải Hòa Hợp trá hình để trước hết một số Lãnh đạo đã ăn cướp được nhiều tiền có thể hạ cánh an toàn, đồng thời sau đó với sự tham dự “làm kiểng“ của đám chính khứa cơ hội và một số trí thức trí ngủ Hải ngoại vào Hòa Hợp Hòa Giải để chúng kéo dài thêm Cơ chế hiện hành và xin xỏ được phía nước ngoài, như Mỹ chẳng hạn, viện trợ tiền bạc cho.

Những năm gần đây, đám chính khứa cơ hội và một số trí thức trí ngủ tại Hải ngoại đã lo liệu cho một số những tên “phản tỉnh mà vẫn tôn thờ Hồ Chính Minh” như trường hợp Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cầy…, từ Việt Nam sang Hoa kỳ. Đám chính khứa cơ hội và một số trí thức trí ngủ Hải ngoại đưa đón hầu hạ những tên phản tỉnh này, mở những cuộc họp báo để giới thiêu tung hô như những lãnh tụ tương lai, giới thiệu với những Dân biểu, Nghị sĩ Mỹ để họ hỗ trợ cho một giải pháp Hòa Giải Hòa Hợp trá hình tương lai. Việc Cù Huy Hà Vũ làm rùm beng khi mới sang đây như một Tổng Thống tương lai Việt Nam cho thấy lòi cái đuôi âm mưu Hòa Giải Hòa Hợp trá hình ra.

 Ngô Thanh Hải làm theo hướng này, đó là sự cấu kết với quyền lợi ngoại lai và không tôn trọng Ý CHÍ ĐỘC LẬP CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM là phải dứt bỏ hẳn Cơ chế CSVN vì quyền lợi và tương lai của Dân Tộc.

 Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 07.03.2015

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website