CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, March 11, 2015

Nguyễn Phúc Liên: ÂM MƯU XÓA QUỐC HẬN 30.4:

ÂM MƯU XÓA QUỐC HẬN 30.4:
ĐÁM BƯNG BÔ CSVN LỘ DIỆN
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 10.03.2015

Inline image 1
 
Chúng tôi luôn nhìn rõ Ý chí triền miên của Dân Tộc trong công cuộc cứu nước ngày nay gồm 4 trọng điểm sau đây:
1.         CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN
2.         LOẠI TRỪ HÒA GIẢI HÒA HỢP GIẢ TẠO VỚI ĐẢNG CSVN
3.         ĐUỔI TẦU XÂM LĂNG ĐẤT BIỂN
4.         PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CHÍNH TRỊ—LUẬT PHÁP DÂN CHỦ
 
Cách nay nhiều năm, một Sĩ quan VNCH Hoàng Đạo Thế Kiệt đã cho chúng tôi một xác tín rằng việc cứu nước ở Việt Nam phải xẩy ra từ một cuộc ĐỘT BIẾN quần chúng, chứ không bằng dàn xếp chính trị cấp lãnh đạo với bàn tay của ngoại lai. Năm 2014 và nhất là bắt đầu năm 2015, chúng tôi không quan tâm đến những sinh hoạt chính trị của Hải ngoại nữa mà dồn tâm trí vào việc cổ võ quần chúng quốc nội NỔI DẬY dù với sức mạnh bắp thịt (Bạo động). Nếu tổng NỔI DẬY chưa thực hiện được, thì quần chúng bắt đầu bằng những hành động gọi là “NỔI DẬY DU KÌCH“, nghĩa là bằng những hành động ở địa phương như:
 
*          Đốt những kho hàng độc hại đến từ Trung quốc. Chúng ta có lý do nói về hành động “ĐỐT KHO HÀNG TẦU“ này vì tại các nước Tây phương cũng vậy, những hàng độc hại đều bị thiêu hủy;
 
*          Ném bom xăng vào nhà những đảng viên CSVN đã cướp giựt bất chính của cải của dân để xây những nhà cửa riêng lộng lẫy
 
*          Vân…vân
 
Quần chúng Việt Nam  đã thực sự tăng cường hiện nay việc “NỔI DẬY DU KÍCH“ này khiến CSVN phải lo ngại. Cứ tiếp tục tăng cường việc “NỔI DẬY DU KÍCH“ để sửa soạn tinh thần cho một cuộc TỔNG NỔI DẬY dứt bỏ hẳn Cơ chế CSVN.
 
Trong lúc chúng tôi chỉ quan tâm đến Lực lượng quần chúng Quốc nội, thì tại Hải ngoại, một số trí thức, trí ngủ va đám chính khứa ham danh ham lợi bưng bô cho CSVN lại ló đầu ra hoạt động cho một giải pháp Hòa Giải Hòa Hợp giả tạo nhằm kéo dài Cơ chế CSVN và để được CSVN thưởng công cho chút tiền còm, rồi xếp cho ít công việc “loong toong“ hay bồi bếp trong chính phủ Hòa Hợp Hòa Giải giả tạo sau này. Nhiệm vụ của đám bưng bô này hiện nay là:
 
=>       Một mặt, lo liệu xóa bỏ NGÀY QUỐC HẬN 30.4 để trở thành ngày GIẢI PHÓNG/ LIBERATION giống như CSVN ăn mừng ngày 30.4 tại Sài Gòn. Hai chữ TỰ DO (Libre) đồng nghĩa với GIẢI PHÓNG để đánh lừa Người Việt Hải ngoại. Mọi người đều thấy rõ rằng đám bưng bô chỉ xoay quanh hai chữ TỰ DO thay QUỐC HẬN và NGÀY 30/4. Nếu đám này không đụng đến NGÀY 30/4, thì Cộng đồng tỵ nạn không thèm để ý đến chúng vẽ vời chuyên này chuyên kia như Dự luật s219 Canada chẳng hạn.  Chúng đã phạm vào lòng quyết tâm bảo vệ NGÀY LỊCH SỬ QUỐC HẬN 30/4 của dân tộc. Không thể xóa được NGÀY LỊCH SỬ 30/4, đó là ngày TANG CỦA NGƯỜI SỐNG, và NGÀY GIỖ CHO NGƯỜI CHẾT.
 
=>       Mặt khác, liên hệ chiều chuộng các Nghị sĩ, Dân biểu nước ngoài, nhất là Hoa kỳ, để mong nhờ nước này giới thiệu mình đứng chung với CSVN trong một chính phủ Hòa Giải Hòa Hợp giả tạo. Có thể Hoa kỳ lại can thiệp vào Việt Nam bằng áp đặt độc đoán trên đầu Dân Tộc một giải pháp chính trị Hòa Giải Hòa Hợp giả tạo với CSVN cho yên chuyện. Những nhân vật “phản tỉnh mà vẫn tôn thờ Hồ Chí Minh “ như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cầy … được đưa sang Hoa kỳ và được đám bưng bô này đón rước tại Phi trường, rồi mở những cuộc họp báo giới thiệu, đội những tên  “phản tỉnh mà vẫn tôn thờ Hồ Chí Minh“ lên như là những Lãnh tụ hướng dẫn cuộc đấu tranh của Cộng đồng VN tỵ nạn tại Hải ngoại. Thái độ huênh  hoang tuyên bố ngây ngô của Cù Huy Hà Vũ đã để lộ âm mưu Hòa Giải Hòa Hợp của đám chính khứa, một mặt bưng bô CSVN, và một mặt nịnh vuốt Dân Biểu, Nghị sĩ nước ngoài, nhất là Hoa kỳ.
 
Mải mê dồn những lưu tâm của mình vào những hoạt động “NỔI DẬY DU KÍCH “ của quần chúng quốc nội, nhưng khi nghe tin Ngô Thanh Hải đưa ra Dự luật cám ơn lòng tốt của Canada, mà lại chọn ngày 30.4 làm ngày tìm TỰ DO, chúng tôi nhớ lại ngay cái ÂM MƯU XÓA QUỐC HẬN 30.4 mà đám bưng bô CSVN đã khởi đầu thực hiện từ năm 2005, rồi năm 2013, và nay năm 2015.
 
Chính chúng tôi đã viết về ÂM MƯU XÓA QUỐC HẬN 30.4 này từ năm 2005, rồi 2013 và ngày nay 2015 do tên Phản bội Ngô Thanh Hải chủ trương tại Canada.
 
Chúng tôi xin đăng lại sau nay những bài viết về âm mưu này
=>       Năm 2015: TÊN PHẢN ĐỘNG NGÔ THANH HẢI MUỐN THAY QUỐC HẬN BẰNG NGÀY TỰ DO (GIẢI PHÓNG)
=>       Năm 2013: GS NGUYỄN NGỌC BÍCH NÂNG BI CSVN VÀ ÂM MƯU ĐỔI TÊN NGÀY QUỐC HẬN 30.4
=>       Năm 2005: ĐẢNG VIỆT TÂN MUỐN THAY QUỐC HẬN THÀNH NGÀY GIẢI PHÓNG (TỰ DO) NHƯ CSVN ĂN MỪNG.
 
 
Năm 2015:
TÊN PHẢN ĐỘNG NGÔ THANH HẢI
MUỐN THAY QUỐC HẬN
BẰNG NGÀY TỰ DO (GIẢI PHÓNG)
 
NGÔ THANH HẢI ! MI LÀ AI ?
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 07.03.2015
 
Giới thiệu Loạt Bài về
NĂM 2015: NGÔ THANH HẢI  ÂM MƯU
THAY QUỐC HẬN 30.04 BẰNG NGÀY TỰ DO (GIẢI PHÓNG)
 
Chúng tôi nhận thấy đây là cả một chương trình của CSVN, qua Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, sử dụng những chính khứa ham danh ham lợi tại Hải ngoại để thực hiện việc xóa bỏ NGÀY QUỐC HẬN 30/4 CỦA DÂN TỘC và để tiến dần đến Hòa Giải Hòa Hợp trá hình nhằm kéo dài Cơ chế CSVN.
 
Ngày 30/4 QUỐC HẬN là cái mốc của Lịch sử nói lên tâm hồn của toàn Dân: đây là NGÀY TANG CỦA NGƯỜI SỐNG và NGÀY GIỖ CHO NGƯỜI CHẾT mà nguyên cớ gây ra ngày mốc Lịch sử đau buồn đó của Dân tộc chính là đảng CSVN. Không ai, dù một chính quyền nước ngoài, nhất nữa là người Việt Nam, có quyền xâm phạm đến ngày đó.
 
Khi mà Ý chí dâng cao của quần chúng tại Quốc nội là phải dứt bỏ hẳn Cơ chế CSVN để thăng hóa Xã hội, phát triển Kinh tế và chống xâm lăng từ Trung quốc, thì tại Hải ngoại, một số thành phần Trí thức, Trí ngủ và đám chính khứa đảng phái ham danh ham lợi, nhất thời riêng tư, đã cấu kết với CSVN để đi đến một hình thức Hòa Giải Hòa Hợp trá hình nhằm kéo dài Cơ chế CSVN trên Quê Hương Việt Nam đã quá nhiều đau khổ.
 
Thực vậy, quần chúng Quốc nội đã can đảm xuống đường giương cao khẩu hiệu “30.4 NGÀY TANG DÂN TỘC“ đập vào mặt đảng CSVN, thì tại nước ngoài, một số trí thức trí ngủ và một đám chính khứa đảng phái ham danh ham lợi lại bưng bô cho CSVN âm mưu xóa bỏ NGÀY QUỐC HẬN 30.4 nhằm đi đến Hòa Giải Hòa Hợp trá hình kéo dài Cơ chế CSVN để quần chúng Quốc nội tiếp tục kiếp nô lệ nữa. Đám phản bội này tìm cách đưa những thành phần “phản tỉnh mà vẫn tôn thờ Hồ Chính Minh” như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cây... từ quốc nội sang Mỹ để giới thiệu với Nghị sĩ Hoa kỳ, mong Mỹ dàn xếp Hòa Giải Hòa Hợp trá hình với CSVN. Chúng ta yểm trợ cuộc đấu tranh cam go của Quốc nội, thì chúng ta không thể tha thứ đám người âm mưu với CSVN để đi đến Hòa Giải Hòa Hợp trá hình  kéo dài tội ác trên Dân tộc nữa !
 
Viết về âm mưu Ngô Thanh Hải và đồng bọn, chúng tôi lần lượt viết loạt bài sau đây, không những chỉ riêng cho tên phản động này, mà còn chung cho cả những tên phản động bưng bô khác nữa đang sống giữa chúng ta tại Hải ngoại:
 
(1) NGÔ THANH HẢI ! MI LÀ AI?
(2) XẬM XỤI LIÊN HỆ NGUYỄN THANH SƠN & NGÔ THANH HẢI
(3) CHỦ TRƯƠNG HÒA GIẢI HÒA HỢP NHĂM NHẨY BÀN ĐỘC
(4) THỰC HIỆN ÂM MƯU XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ
(5) LẬP TRƯỜNG DỨT KHOÁT CỦA DÂN TỘC: DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN
(6) 30/4, NGÀY TANG CỦA NGƯỜI SỐNG & NGÀY GIỖ CHO NGƯỜI CHẾT
(7) CSVN THUÊ NHỮNG TÊN BƯNG BÔ TIẾN HÀNH HÒA GIẢI HÒA HỢP
(8) NHỮNG TÊN TỰ XƯNG CHỐNG CỘNG, NHƯNG LÀ KIỆN TOÀN CSVN
(9) Phụ Bản I:  NĂM 2005: VIỆT TÂM ÂM MƯU VỚI "DIỄN HÀNH TỰ DO"
(10) Phụ Bản II: NĂM 2013: GS NGUYỄN NGỌC BÍCH ÂM MƯU XÓA QUÔC HẬN
 
CHÚ THÍCH:
 
===>Viết tất cả những đề mục trên đây chung vào một bài dài, chúng tôi sợ Độc giả ngán đoc. Vì vậy, chúng tôi viết thành một loạt bài ngắn liên tục để quý Độc giả tiện theo rõi và không ngán khi đọc.
 
===> Bài này viết đặc biệt cho PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG 2000 tại Canada để PHONG TRÀO làm mạnh ngăn chặn âm mưu của CSVN và tên phản động bưng bô Ngô Thanh Hải.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 04.03.2015
 
 
Đây là Bài thứ (1) trong loạt bài về Ngô Thanh Hải và đồng bọn bưng bô với đầu đề  (1) NGÔ THANH HẢI ! MI LÀ AI ?
 
Như CHÚ THÍCH trên đây, chúng tôi sẽ viết vắn gọn để quý Độc giả đọc đỡ ngán và tiện theo rõi từng giai đoạn khai triển về âm mưu tiến tới Hòa Giải Hòa Hợp trá hình. Chúng tôi đề cập đến những điểm sau đây:
 
=>       QUỐC HẬN 30/4 là của toàn Dân, không ai có quyền xâm phạm đến NGÀY TANG và NGÀY GIỖ Lịch sử ấy.
 
=>       NGÔ THANH HẢI ! MI LÀ AI ? Từ một tên ngu đần, bưng bô cho CSVN…, đến âm mưu kéo dài CSVN trên Quê Hương VN:
* NGÔ THANH HẢI ! Mi là tên ngu đần để nước ngoài xâm phạm đến NGÀY QUỐC HẬN 30/4
* NGÔ THANH HẢI ! Mi là tên mù quáng để chính mi xâm phạm đến NGÀY LỊCH SỬ và LINH THIÊNG của Dân Tộc
* NGÔ THANH HẢI ! Mi là tên phản bội khi cấu kết với CSVN, qua Nguyễn Thanh Sơn, âm mưu đổi NGÀY QUỐC HẬN thành ngày DIÊN HÀNH TỰ DO
* NGÔ THANH HẢI ! Mi là tên tòng phạm với tội ác CSVN để kéo dài tội ác của chúng trên Quê Hương
* NGÔ THANH HẢI ! Mi cấu kết với quyền lợi ngoại lai để áp đặt một giải quyết chính trị không tôn trọng Ý chí độc lập của Dân Tộc Việt Nam
 
QUỐC HẬN 30/4 là của toàn Dân,
không ai có quyền xâm phạm đến
NGÀY TANG và NGÀY GIỖ Lịch sử ấy.
 
Ngày 30 THÁNG TƯ là một cái mốc thời gian, đánh dấu việc toàn Dân oán hận đảng CSVN đã và còn mang tang thương, tù tội, chết chóc đến cho người Việt Nam. Ngày 30 THÁNG TƯ NĂM 1975, khi mà CSVN lấy vũ lực của ngoại lai cưỡng chiếm trọn Sài Gòn, thì toàn dân Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước thấy tâm hồn trơ thành cay đắng dưới màn đen tội ác che phủ lên toàn lãnh thổ.
 
Cái ngày 30/4 này là một cái mốc thời gian của Lịch sử đau buồn của Dân Tộc và cái ngày đó được gọi là ngày QUỐC HẬN. Đây là cái HẬN đã kéo dài trước ngày 30/4/1975 và còn tiếp tục sau ngày đó.
 
Thực vậy:
 
*       Trước mốc thời gian 30/4/1975
           
QUỐC HẬN bắt đầu bằng việc Hồ Chính Minh làm đầy tớ cho Cộng sản quốc tế, mang lý thuyết ngoại lai Mác—Lênin áp đặt lên Dân Tộc Việt Nam. Năm 1954, đất nước bị chia đôi và hơn 1 triệu dân Miền Bắc bỏ tài sản, mồ mả Tổ Tiên để di cư vào Nam, đó là QUỐC HẬN. Những giết lát tàn ác trong cuộc Cải Cách Điền Địa và cảnh chôn sống người trong Tết Mậu Thân 1968 tạo thành QUỐC HẬN trong lòng Dân. Cuộc chiến huynh đệ tương tàn quá đẫm máu do tham vọng của Cộng sản Miền Bắc cưỡng chiếm Miền Nam đang yên lành, hiển nhiên tạo thành QUỐC HẬN.
 
*       Chính NGÀY 30/4/1975 
           
Đó là cái mốc thời gian Lịch sử làm toàn dân bàng hoàng, đánh dấu mối HẬN dâng trào. Người Miền Bắc thấy mình bị đảng CSVN lừa bịp dối trá. Họ thầm ao ước Miền Nam ra giải phóng họ. Người Miền Nam thấy cảnh đen tối chụp xuống với nanh vuốt tàn ác của đảng CSVN. Người Việt sống ở Hải ngoại thấy mình lạc lõng, đơn côi vì từ nay Quê Hương trở thành một nhà tù lớn. Làm sao mọi người không oán HẬN được và tất cả gọi ngày 30/4 là ngày QUỐC HẬN.
 
*       Sau mốc thời gian 30/4/1975
           
Liền sau ngày 30/4, đảng CSVN thi hành cuộc trả thù tàn ác. Quân Cán Chính VNCH chỉ vì bảo vệ cho cuộc sống Tự do của người dân, cho thể chế Dân chủ của Xã hội, mà nay bị chuyển tải vào những trại tập trung lao tù cay nghiệt. Đây là QUỐC HẬN. Đảng CSVN từ Miền Bắc tràn vào Miền Nam như những con chó đói, dùng quyền lực đuổi dân thành thị đi vùng Kinh tế mới để chúng cướp nhà cửa ở Miền Nam, thu tài sản đến con búp bê chuyển về Miền Bắc. Đây là QUỐC HẬN đối với đảng cướp CSVN. Thế rồi gần 3 triệu người bỏ nước ra đi, hơn nửa triệu người chết ở biển cả, rừng sâu. Những người chết tức tưởi, những người sống sót ngắc ngoải làm sao không HẬN được CSVN.
 
Ngày nay nữa, sau 40 năm từ ngày 30/4/1975, cuộc sống Xã hội trở thành thác loạn, đời sống Kinh tế quốc dân bị phá sản. Quần chúng đang sống cực khổ, sao không OÁN HẬN được. Lớp tuổi trẻ nhìn tương lai đen tối. Khi CSVN còn đó, thì Xã hội tương lai càng thác loạn và Kinh tế quốc dân ngày mai càng đi xuống hố sâu. Đó là QUỐC HẬN cho tương lai vậy.
 
Tóm lại:
-           NGÀY 30/4 LÀ NGÀY TANG của ngững người còn sống
-           NGÀY 30/4 LÀ NGÀY GIỖ cho những người đã chết
Vì vậy không có ai, dù là những Chính quyền nước ngoài, nhất nữa lại là những người Việt Nam, có thể xâm phạm đến NGÀY 30/4 QUỐC HẬN, ngày TANG và ngày GIỖcủa một Dân Tộc gần 90 triệu người !
 
 
NGÔ THANH HẢI ! MI LÀ AI ?
Từ một tên ngu đần, bưng bô cho CSVN…,
đến âm mưu kéo dài CSVN trên Quê Hương VN
 
Chính vì sự Linh thiêng và tính cách Lịch sử của 90 triệu dân Việt Nam, mà chúng tôi gọi Ngô Thanh Hải bằng những tiếng “Ngu đần“, “Mù quáng“, “Tòng phạm với tội ác CSVN“… Chúng tôi xin lần lượt cắt nghĩa tại sao phải gọi như vậy.
 
* NGÔ THANH HẢI !
Mi là tên ngu đần để nước ngoài xâm phạm đến NGÀY QUỐC HẬN 30/4
 
Ngô Thanh Hải cắt nghĩa rằng đây là việc Canada chọn ngày 30/4 làm ngày TÌM TỰ DO, nghĩa là ngày vui mừng để cám ơn lòng độ lượng của người Canada. Ngô Thanh Hải là một người Việt, là đảng trưởng của đảng Liên Minh Dân Chủ, làm Thương Nghị sĩ (không phải là dân cử) cho Canada, mà không dám mở miệng cắt nghĩa cho Canada biết rằng việc chọn ngày 30/4 là xúc phạm đến sự Thiêng liêng của Dân Tộc Việt Nam. Nếu Ngô Thanh Hải biết mà không dám mở miệng nói, thì hắn là tên hèn. Còn nếu không nói vì không biết ngày 30/4 QUỐC HẬN là ngày Lịch sử và Linh thiêng đối với Dân Tộc, thì hắn quả thực là tên ngu đần, chỉ đáng gù đầu xuống ăn cám !!!
 
* NGÔ THANH HẢI !
Mi là tên mù quáng để chính mi xâm phạm đến NGÀY LỊCH SỬ và LINH THIÊNG của Dân Tộc
 
Ngô Thanh Hải không phải là ngu đần đến độ không biết ngày 30/4 là NGÀY LỊCH SỬ và LINH THIÊNG của Dân Tộc. Nhưng hắn đã đi vào con đường xúc phạm đến ngày đó chỉ vì mù quáng trước hai quyến rũ: (i) Nịnh bợ phía Canada vì danh và lợi lộc cho vị trí làm việc lúc này; (ii) Làm thuê kiếm thù lao Đo-la từ phía CSVN ban cho.
 
* NGÔ THANH HẢI !
Mi là tên phản bội khi cấu kết với CSVN, qua Nguyễn Thanh Sơn,
âm mưu đổi NGÀY QUỐC HẬN thành ngày đi tìm TỰ DO
 
Việc âm mưu đổi NGÀY 30/4 QUỐC HẬN đã có từ năm 2005 với FREEDOM MARCH (DIỄN HÀNH TỰ DO) tại Washington do Việt Tân chủ trương, rồi năm 2013 Gs Nguyễn Ngọc Bích cũng âm mưu thay đổi tên gọi ngày 30/4. Ngày nay, năm 2015, Ngô Thanh Hải, vì ngu đần, hèn hạ, hay có chủ ý, đã muốn gọi ngày 30/4 là ngày đi tìm TỰ DO. Ngày 30/4, CSVN ăn mừng “NGÀY GIẢI PHÓNG / JOUR DE LIBERATION), nghĩa là ngày mang TỰ DO đến cho Dân Miền Nam. Ngày 30/4, nếu tại Hải ngoại, thay thế Quốc Hận bằng hai chữ “TỰ DO“ dưới hình thức nào mặc lòng, thì hai chữ TỰ DO này cũng có nghĩa là GIẢI PHÓNG của CSVN. Đây là chủ ý của CSVN và đám bưng bô tại Hải ngoại muốn biến ngày 30/4 thành ngày TỰ DO, có nghĩa là GIẢI PHÓNG mà đảng CSVN muốn ca ngợi mình là đem toàn Dân Tộc đến TỰ DO vào ngày 30/4.
 
Đối với chúng tôi, Ngô Thanh Hải có muốn nịnh bợ Canada bằng một Dự Luật S219 cám ơn nước này như thế nào, hay Ngô Thanh Hải muốn bưng bô làm bồi kiếm thù lao từ CSVN ra sao, mà không đụng chạm đến NGÀY LỊCH SỬ QUỐC HẬN 30/4, đến sự LINH THIÊNG của ngày đó trong tâm hồn Dân Tộc, thì có lẽ chúng tôi không thèm để ý tới cho lắm. Nhưng chúng tôi mạnh mẽ đả kích việc làm này vì nó xâm phạm đến NGÀY LỊCH SỬ và LINH THIÊNG 30/4. Chính vì phạm đến ngày Lịch sử và Linh thiêng này mà chúng tôi gọi Ngô Thanh Hải là “TÊN PHẢN BỘI“ lại Dân Tộc Việt Nam vậy !
 
* NGÔ THANH HẢI !
Mi là tên tòng phạm với tội ác CSVN để kéo dài tội ác của chúng trên Quê Hương
 
Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao, đặc trách Người Việt tỵ nạn tại Hải ngoại, đã tìm cách liên hệ với những nhóm chính khứa Hải ngoại, như nhóm Hoàng Duy Hùng tại Houston, nhóm Nguyễn Ngọc Bích “lang thang“, nhóm Ngô Thanh Hải tại Canada. Những hình ảnh giữa Ngô Thanh Hải và Nguyễn Thanh Sơn cho thấy sự liên hệ xậm xụi này. Người ta có quyền nghĩ rằng CSVN đã thuê Ngô Thanh Hải làm tay sai ở Hải ngoại trước hết là thực hiện âm mưu xóa bỏ NGÀY 30/4 QUỐC HẬN, sau đó để tiến tới Hòa Giải Hòa Hợp trá hình nhằm kéo dài Cơ chế CSVN trên Quê Hương. Kéo dài Cơ chế CSVN tức là kéo dài tội ác đã bao chục năm trường rồi và bịt lại những cơ hội thăng hóa Xã hội và phát triển Kinh tế. Chính vì điểm này mà chúng tôi gọi Ngô Thanh Hải là “TÊN TÒNG PHẠM VỚI TỘI ÁC CSVN“.
 
* NGÔ THANH HẢI !
Mi cấu kết với quyền lợi ngoại lai để áp đặt một giải quyết chính trị không tôn trọng Ý chí độc lập của Dân Tộc Việt Nam
 
Trước tình trạng băng hoại Xã hội và phá sản Kinh tế quốc dân, Cơ chế CSVN như chiếc xe cũ kỹ đang đi xuống vực thẳm. CSVN đang sơ quần chúng NỔI DẬY chôn vúi mình. Chúng đang ao ước một giải pháp Hòa Giải Hòa Hợp trá hình để trước hết một số Lãnh đạo đã ăn cướp được nhiều tiền có thể hạ cánh an toàn, đồng thời sau đó với sự tham dự “làm kiểng“ của đám chính khứa cơ hội và một số trí thức trí ngủ Hải ngoại vào Hòa Hợp Hòa Giải để chúng kéo dài thêm Cơ chế hiện hành và xin xỏ được phía nước ngoài, như Mỹ chẳng hạn, viện trợ tiền bạc cho.
 
Những năm gần đây, đám chính khứa cơ hội và một số trí thức trí ngủ tại Hải ngoại đã lo liệu cho một số những tên “phản tỉnh mà vẫn tôn thờ Hồ Chính Minh” như trường hợp Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cầy…, từ Việt Nam sang Hoa kỳ. Đám chính khứa cơ hội và một số trí thức trí ngủ Hải ngoại đưa đón hầu hạ những tên phản tỉnh này, mở những cuộc họp báo để giới thiêu tung hô như những lãnh tụ tương lai, giới thiệu với những Dân biểu, Nghị sĩ Mỹ để họ hỗ trợ cho một giải pháp Hòa Giải Hòa Hợp trá hình tương lai. Việc Cù Huy Hà Vũ làm rùm beng khi mới sang đây như một Tổng Thống tương lai Việt Nam cho thấy lòi cái đuôi âm mưu Hòa Giải Hòa Hợp trá hình ra.
 
Ngô Thanh Hải làm theo hướng này, đó là sự cấu kết với quyền lợi ngoại lai và không tôn trọng Ý CHÍ ĐỘC LẬP CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM là phải dứt bỏ hẳn Cơ chế CSVN vì quyền lợi và tương lai của Dân Tộc.
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 07.03.2015
 
 
Năm 2013:
GS NGUYỄN NGỌC BÍCH NÂNG BI CSVN
VÀ ÂM MƯU ĐỔI TÊN NGÀY QUỐC HẬN 30.4
 
GS NGUYỄN NGỌC BÍCH BƯNG BÔ CSVN
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 17.04.2013
 
Tôi đã đọc lá thư bọc bạch cắt nghĩa của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích về việc lấy ngày 30/4 QUỐC HẬN làm ngày MIỀN NAM VN hay NGÀY VNCH. Giáo sư ca tụng Nghị Quyết của Quốc Hội Virginia và bên dưới bài kể lể bọc bạch, Giáo sư còn nói là nhiều người hỏi xin Nghị Quyết ấy, mà trong những người này có Gs Nguyễn Chính Kết. Gs Nguyễn Chính Kết mà Gs Bích nhắc ra làm tôi nghĩ đến trước đây sự liên hệ với Việt Tân như thế nào và cách đây mấy năm Gs Nguyễn Chính Kết đã đề nghị Gs Nguyễn Ngọc Bích làm Đại diện Hải ngoại cho khối 8406. Sự liên hệ với Việt Tân làm tôi nghĩ đến trước đây chúng tôi đã phải kịch liệt phản đối âm mưu chọn ngày QUỐC HẬN 30/4 làm NGÀY DIỄN HÀNH TỰ DO tại Hoa Thịnh Đốn, nghĩa là cũng trong mục đích xóa ngày 30/4 QUỐC HẬN.
 
Nghe những câu trả lời của Gs.Bích
trong Hội Luận về Ngày QUỐC HẬN 30/4
 
Hôm nay, tôi đã nghe chính Gs.Nguyễn Ngọc Bích trả lời những câu hỏi của những quý Vị đặt ra cho Giáo sư trong HỘI LUẬN VỀ NGÀY QUỐC HẬN 30/4. Tôi có những nhận định sau đây về cách trả lời của Giáo sư .
 
1)         Gs.Bích tránh né việc trả lời trực tiếp và rõ rệt cho những câu hỏi then chốt về việc chọn ngày QUỐC HẬN 30/4 gọi là ngày NAM VIỆT NAM hay NGÀY VNCH  với những câu hỏi xoay quanh vấn đề chính và then chốt như sau :
 
Ong Mỹ nào đó có thiện chí ca tụng sự chiến đấu của Miền Nam VN và Giáo sư biết ngày 30/4 là ngày QUỐC HẬN có tầm quan trọng cho Cộng Đồng VN Hải ngoại, thế mà Giáo sư không cản ngăn việc chọn ngày 30/4, đó là vì: (i) Một là Giáo sư  có chủ trương như Việt Tân muốn xóa cái tên QUỐC HẬN ; (ii) Hai là Giáo sư khờ khạo, ngốc nghếch, chủ ý hay vô tình, mà không hiểu tầm quan trọng của ngày 30/4 QUỐC HẬN đối với Cộng Đồng VN tại Hoa kỳ mà còn cho các Cộng Đồng VN trên toàn Thế giới, nên không dám lên tiếng cản Ong Mỹ kia chọn ngày 30/4 thành ngày Miền Nam VN hay ngày VNCH ; (iii) Ba là Giáo sư ngu dốt đặc cán mai, không biết gì về sự UẤT HẬN sâu đậm của toàn thể Người Việt, mà câm họng không lên tiếng để Ong Mỹ kia muốn chọn ngày nào thì chọn, bất kể việc đó vùi dập tâm hồn UẤT HẬN của Người Việt Nam.
 
2)         Thay vì trả lời trực tiếp và rõ rệt cho những câu hỏi về vấn đề then chốt trên đây, Giáo sư lại trả lời lòng vòng, mà mục đích mà tôi hiểu là Giáo sư muốn tránh né trách nhiệm làm bậy. Những trả lời lòng vòng của Giáo sư Bích như sau:
 
a)         Giáo sư ca tụng Ong Mỹ kia có thiện chí muốn nêu cao tinh thần chiến đấu của dân chúng và quân đội Miền Nam Việt Nam.
 
b)        Giáo sư chỉ được Ong Mỹ tham khảo về những chi tiết như những con số trong nội dung Nghị Quyết, chứ không được hỏi về tổng thể Nghị Quyết. Đây là có ý muốn tránh né về việc Ong Mỹ muốn chọn ngày 30/4.
 
c)         Giáo sư còn biện minh cho Ong Mỹ là nếu không chọn ngày 30/4 thì chọn ngày nào. Ong Mỹ chỉ còn đường chọn ngày 30/4 để nói rằng ngày đó là do Mỹ quyết định cắt mọi viện trợ cho Miền Nam Việt Nam.
 
d)        Giáo sư còn công kích những ai hỏi rằng đây là có « bàn tay lông lá «  âm mưu muốn xóa NGÀY 30/4 QUỐC HẬN bằng cách trả lời rằng đây là những vu khống hay nghi kỵ cho người khác.
 
e)         Để trả lời cho thắc mắc rằng đây là vấn đề quan trọng, thế mà khi Giáo sư được Ong Mỹ yêu cầu góp ý, thì Giáo sư lại dấu lẹm đi, mà không thông báo việc quan trọng này cho Cộng Đồng, Giáo sư đã trả lời rằng thông báo cho Cộng Đồng, thì lại lắm thầy thối mà, lắm cha con khó lấy chồng. Trả lời như vậy làm người nghe có thể nghĩ rằng nếu thông báo cho Cộng Đồng thì Giáo sư khó lòng thực hiện âm mưu « xóa ngày QUỐC HẬN 30/4 ! »
 
f)         Sau cùng Giáo sư đã nói ra quan điểm của mình là muốn xóa hai chũ QUỐC HẬN và muốn thay vào đó là ngày vui mừng và ngày quật cường !!!  Điều này chứng tỏ rằng lòng của Giáo sư muốn xóa hai chữ QUỐC HẬN.
           
Chính câu trả lời cuối cùng này cắt nghĩa tại sao Giáo sư đã không trả lời trực tiếp và rõ rệt cho những câu hỏi về vấn đề then chốt là tại sao chọn ngày 30/4 QUỐC HẬN làm ngày MIỀN NAM VIỆT NAM hay NGÀY VNCH, mà Giáo sư chỉ trả lời lòng vòng « LẠC ĐỀ «  cốt ý để tránh cái thâm ý là muốn xóa hai chữ QUỐC HẬN mà Giáo sư vì ngu dốt hay vô tình, đã để lòi cái đuôi cáo ra ở câu trả lời chót là muốn ngày đó là ngày vui mừng quật cường. Thường những kẻ không có lòng trung thực, thì hỏi nhiều sẽ để lòi cái gian ra. Tiếng La-tinh có câu « QUIDQUID LATET APPAREBIT «  (Sự gì ẩn dấu tiềm tàng, sẽ có lúc lòi ra !)
 
Tại Việt Nam, CSVN đã ăn mừng ngày 30/4 là ngày CHIẾN THẮNG, GIẢI PHÓNG. Giáo sư muốn vui mừng ngày 30/4, hãy về ăn mừng với CSVN, thì hết phải trả lời « LẠC ĐỀ «  vòng vo tam quốc !
 
Ngày QUỐC HẬN 30/4 là ngày phải được tôn trọng
không phải là chỉ nguyên cho Người Việt Hải ngoại,
mà cho cả Dân tộc
 
Ở phần trên, trong câu trả lời chót, Gs Bích đã để lòi cái đuôi chồn ra là muốn ngày 30/4 là ngày vui mừng quật khởi chứ không phải là ngày than khóc, nghĩa là Giáo sư muốn xóa hai chữ QUỐC HẬN. Trong lá thư biện bạch trên Diễn Đàn, Giáo sư cũng nói rõ điều đó.  Như vậy, Gs Bich coi việc HẬN là xấu phải xóa bỏ đi. Đây là việc lầm lẫn lớn của Gs Bích.
 
Trong VIỆT NAM TỰ ĐIỂN của LÊ VĂN ĐỨC được hiệu đính bởi LÊ NGỌC TRỤ, do nhà xuất bản KHAI TRÍ, thì chữ HẬN được định nghĩa là : »Giận, Oán trong lòng : Om hận, Thù hận, Oán hận «. Có thể dịch ra tiếng Pháp là HAIR. Chữ HAIR được PHÁP-VIỆT Tân Tự Điển của THANH NGHỊ dịch ra tiếng Việt như sau : « Oán ghét, Căm thù, Căm hờn (Il hait le mensonge : Hắn ghét nói dối).
 
Như vậy chữ HẬN tự nó không có gì là xấu để Gs Bích phải chủ trường xóa bỏ chữ đó đi. Chỉ có CSVN mới ghét chữ đó vì chúng đã làm những điều tàn ác và không muốn dân chúng Việt Nam dùng chữ HẬN để nhắc ra những tội ác của chúng, nhất là ghi cái ngày QUỐC HẬN 30/4 này vào Lịch sử để các Thế hệ con cháu truyền lại cho nhau. Nếu Gs Bích ghét chữ HẬN có lẽ vì đã bị CSVN nhồi sọ cho mà thôi hoặc là muốn chiều theo ý của CSVN.
 
Không những chữ HẬN tự nó không có gì đáng ghét, mà nó còn làm nền tảng sức mạnh để con người tăng thêm ý chí đi tới mục đích cuối cùng. Câu nói tiếng Pháp : « Il hait le mensonge : Hắn ghé nói dối «  cho thấy rằng ý chí nói sự thật cần phải có lòng ghét cay ghét đắng việc nói dối làm sức mạnh để con người có can đảm nói sự thật. Việc hận thù đối với nói dối là nền tẳng tăng cường cho ý chí nói sự thật. Nếu Gs.Bích muốn quật cường chống Cộng, thì phải cần sự OÁN HẬN trong lòng của mọi người đối với những tội ác của Cộng sản, thì lúc đó ý chí chống Cộng mới tăng sức mạnh đi tới cùng.
 
Ngay trong Tôn Giáo, việc oán hận đối với tội lỗi cũng là điều cần thiết để người ta tăng ý chí tránh tội lỗi. Nếu Gs.Bich là người Công Giáo và khi xưng tôi, phải có lòng oán ghét tội lỗi thì mới là thành thực. Còn xưng tội xong, không coi tội lỗi là thù, mà còn coi là bạn, thì sẽ tái phạm rất dễ dàng.
 
HẬN ai ?
 
Có thể là hận chính mình vì mình đã làm những điều ác trong quá khứ mà bây giời mình phải thù oán những điều ác do mình làm ra để lấy sức mạnh và can đảm cho ý chí quyết tâm làm điều thiện.
 
Có thể là hận những người đã gây tội ác cho mình và cho những người chung quanh. Từ cái lòng hận của mình, còn phải phổ biến sự oán hận ấy cho những người chung quanh để mọi người cùng một ý chí bài trừ thủ phạm mang tội ác đến cho mọi người.
 
Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa đã đã đặt mối oán thù giữa người Nữ và con rắn. Bà Eva đã nghe lời con rắn để Nhân loại phạm tội bất trung. Con rắn tượng trưng cho quỷ làm điều ác. Người Nữ là cội nguồn Nhân loại. Như vậy Nhân loại phải mang trong lòng mối HẬN đối với quỷ (con rắn) là tội lỗi. Cái mối HẬN này là cần thiết để Nhân loại có sức mạnh mang ý chí xua đuổi trước tiên những điều ác để sau đó thực hiện ý chí làm điều lành.
 
NGÀY QUỐC HẬN 30/4
 
Ngày Quốc Hận 30/4 là ngày của TÂM HỒN không phải chỉ riêng cho những Người Việt buộc lòng phải bỏ nước ra đi để tỵ nạn nơi xứ người, mà còn là ngày của TÂM HỒN của cả DÂN TỘC VIỆT NAM đã và đang phải cúi đầu chịu đựng những hậu quả tàn ác của Chế độ Cộng sản do Hồ Chí Minh và đảng CSVN dùng bạo lực áp đặt lên Lãnh thổ Việt Nam. Ngày 30/4 chi là một ngày tượng trưng cho muôn ngày thù oán Cộng sản đã trải qua bao chục năm trường từ khi ác tặc Hồ Chí Minh phục vụ cho Cộng sản quốc tế mang Chế độ Cộng sản ngoại lại về bắt Dân Tộc phải chịu đựng.
 
*          Cái ngày Hồ Chí Minh áp đặt chủ thuyết Cộng sản ngoại lai lên Miền Bắc là ngày QUỐC HẬN
 
*          Cái ngày bắt đầu Cải Cách Điền Địa giết bao trăm ngàn người là ngày QUỐC HẬN.
 
*          Cái ngày CSVN âm mưu với Pháp chia đôi đất nước Việt Nam năm 1954 là ngày QUỐC HẬN.
 
*          Ngày Tết Mậu Thân giết bao ngàn người ở Huế là ngày QUỐC HÂN
 
*          Ngày xua quân Miền Bắc vào Miền Nam, lấy chiêu bài Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, đặt mìn phá cầu cống, bỏ lựu đạn nổ giết những trẻ em ở trường học, ở chợ búa làm chết dân lành… là ngày QUỐC HẬN
 
*          Ngày Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng ký dâng Biển, Đảo cho Tầu là ngày QUỐC HẬN.
 
*          Ngày Quốc Hội Hoa kỳ chấm dứt viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa để làm mồi cho ngày 30/4 là ngày QUỐC HẬN
 
*          Ngày 30/4, Cộng sản Miền Bắc chiếm trọn Miền Nam là ngày QUỐC HẬN. Ngày này trượng trưng cho tất cả những ngày trên đây, không phải chỉ riêng cho những người buộc phải bỏ nước ra đi, chết chìm trên biển cả, hay chết đói lả người trong rừng núi, mà còn chung cho cả DÂN TỘC VIỆT NAM.
           
DÂN TỘC VIỆT NAM phải mang TÂM HỒN OÁN HẬN những tội ác CSVN để làm NỀN TẢNG cho ý chí quyết đi tới cùng việc loại trừ cái Cơ chế Cộng sản ngoại lai nhằm giải thoát DÂN TỘC.
 
Tại sao không chọn ngày Quốc Hội Mỹ quyết định
ngưng viện trợ để làm NGÀY NAM VN hay ngày VNCH ?
 
Trở lại những câu trả lời lòng vòng « LẠC ĐỀ «  của Thầy Bích. Thầy cứ than là khó khăn không biết chọn ngày nào cho cái Oâng Mỹ nào đó. Việc Oâng Mỹ, với góp ý của Thầy Bích, chọn ngày 30/4 QUỐC HẬN là một xúc phạm đến TÂM HỒN của cả DÂN TỘC VIỆT NAM đang oán hận những tội ác của CSVN từ Hồ Chí Minh cho đến nay. Mối hận này làm NỀN TẢNG cho DÂN TỘC cùng đứng lên quyết loại trừ tội ác. Chính Tôn Giáo cũng khuyên phải oán hận những điều ác để mới thành tâm thực hiện điều lành.
 
Thầy Bích nói rằng Ong Mỹ bí lối không biết chọn ngày nào, nên đành phải chọn ngày 30/4 xúc phạm cả TÂM HỒN của một DÂN TỘC.
 
Tôi xin chỉ cho Thầy Bích và Ong Mỹ một ngày rất tượng trưng để mà chọn. Đó là chọn ngày mà QUỐC HỘI MỸ QUYẾT ĐỊNH CẮT VIỆN TRỢ CHO VNCH làm ngày Nam Việt Nam hay ngày VNCH. Cái ngày này không những không xúc phạm đến TÂM HỒN HẬN của Dân Tộc Việt Nam, mà còn tăng cuờng cho MỐI HẬN mà Dân Tộc đang mang trong TÂM HỒN vậy.
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 17.04.2013
 
 
Năm 2005:
ĐẢNG VIỆT TÂN MUỐN THAY QUỐC HẬN
THÀNH NGÀY GIẢI PHÓNG (TỰ DO) NHƯ CSVN ĂN MỪNG.
 
VIỆT TÂN MUỐN THAY QUỐC HẬN 30.04
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 28.04.2005
 
Tôi không quan tâm cho lắm đến Cộng đồng Hải ngoại sống thế nào, có sung sướng hay không. Điều quan tâm của tôi là Đồng bào tại Quê Hương. Tôi tái nhập đấu tranh không phải là cho Cộng đồng Hải ngoại, mà là cho Đồng bào Quốc nội. Tôi chỉ đề cập đến Cộng đồng Hải ngoại khi mà tôi thấy việc làm của Cộng đồng hay một thành phần  có phương hại đến Đồngh bào ở Quốc nội. 
 
Trong 5 năm tái nhập đấu tranh, tôi không động chạm đến Cộng đồng Hải ngoại. Chỉ trong vòng thời gian gần đây, tôi thấy Chính Phủ Việt Nam Tự Do ra đời và Tướng KHÁNH tự coi mình là Quốc trưởng, rồi thấy một số việc Việt Tân làm mà không sáng tỏ, tôi nhập cuộc về hai việc này vì tôi thấy những ảnh hưởng có thể có lợi cho chế độ hiện hành và có thể phương hại đến Đồng bào Quốc nội.
 
Tôi đặt ra công khai những câu hỏi liên hệ đến việc làm hiện nay của Việt Tân và chính tôi xin trả lời trước để mọi  người thấy rõ lập trường của tôi. Trả lời một mình trước rồi, và tôi thách thức Lãnh đạo Việt Tân trả lới cho nhưng câu hỏi ấy. Đối với Cộng đồng, Việt Tân và Ban Cố Vấn cho "DIỄN HÀNH TỰ DO" tại Washington mà Việt Tân đưa ra buộc phải trả lời rõ rệt cho đồng bào biết về những câu hỏi này. Những câu hỏi và trả lời của tôi như sau: 
   
a)      Tại sao Việt Tân xử dụng ngày 30.04 mà bỏ hai chữ QUỐC HẬN ?  
 
Trả lời của tôi: 
Tôi cho rằng Việt Tân chủ trương xóa bỏ hai chữ QUỐC HẬN. Việc làm này như theo chủ trương của Cộng sản là làm tiêu tán dần đi khỏi khối người Việt tỵ nạn cái ý chí quyết tâm chống lại thể chế độc tài của Đảng Cộng sản VN. 
   
b)      Việc bỏ hai chữ QUỐC HẬN có phải là để chiều lòng Đảng Cộng sản Việt Nam hay không ?  
 
Trả lời của tôi:  
Ngày 30 tháng Tư đã là truyền thống dành cho hai chữ QUỐC HẬN. Việt Tân đã xử dụng hai chữ TỰ DO thay thế vào. Hai chữ này lại có thể theo nghĩa của hai chữ GIẢI PHÓNG. Như vậy có hai ý nghĩa chiều lòng Cộng sản: (1) bỏ được hai chữ QUỐC HẬN mà Cộng sản không muốn; (2) thay vào đó hai chữ TỰ DO giống nghĩa GIẢI PHÓNG mà Cộng sản áp đặt lên Dân chúng quốc nội và nay lên khối người Việt Hải ngoại.
   
c)       Nếu Việt Tân chiều lòng Đảng Cộng sản VN, thì ngầm ý của Việt Tân là để đạt được điều gì ?  
 
Trả lời của tôi: 
Ngầm ý là để Đảng Cộng sản VN chấp nhận Việt Tân về chia ít chức vi. Cộng sản sử dụng việc chia chút chức vị này như là cho Dân chủ để đánh lừa Dân và Quốc tế. 
   
d)      Ý nghĩa Diễn Hành Tự Do (Freedom March) trước Quốc Hội Hoa kỳ có phải là để Chính giới Mỹ lưu ý đến Việt Tân mà giới thiệu với Cộng sản VN hay không ?  
 
Trả lời của tôi: 
Việc Diễn Hành Tự Do này là muốn quảng cáo Việt Tân với Chính giới Mỹ để cầu mong ngoại bang giới thiệu mình về Việt Nam giữ ít chức vị tượng trưng cho Dân chủ trong một thể chế dàn xếp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với ngoại bang. Thể chế ấy lại được áp đặt trên đầu Dân chúng.  
   
e)       Việc kêu gọi đồng bào tỵ nạn đi Diễn Hành Tự Do ngày 30.04 có ngầm tính toán Mượn Đầu Heo Nấu Cháo của Việt Tân hay không ?  
 
Trả lời của tôi:  
Việt Tân tính toán Mượn Đầu Heo Nấu Cháo. Việt Tân biết rằng nếu tổ chức Diễn Hành Tự Do ở một ngày khác, thì đồng bào không đi hoặc đi rất ít. Họ cũng biết rằng đồng bào sẽ đi đông trong ngày 30 Tháng Tư vì đây là ngày QUỐC HẬN. Khi đống bào đi đông vì Quốc Hận, Việt Tân mươn ngày đó và thay thế vào đấy hai chữ TỰ DO. Đây còn coi là việc làm lừa bịp, tráo trở đồng bào nữa. 
  
f)       Những người phản đối Việt Tân về những hành động trên đây có phải là những người gây chia rẽ Cộng đồng Việt Nam hay chính Việt Tân là nguồn gây chia rẽ Cộng đồng? 
 
Trả lời của tôi:
Mỗi lần một Đảng Chính trị xen vào những sinh hoạt của Cộng đồng là mỗi lần dễ xẩy ra những lộn xộn gây chia rẽ. Tổ chức ngày  QUỐC HẬN là sinh hoạt thuộc Cộng đồng chứ không thuộc riêng cho một đảng phái chính trị. Cái lý do gây chia rẽ là:(i) Làm việc chung, nhưng đảng muốn tính toán cho việc riêng của đảng; (ii) Nếu đảng chính trị này xen vào và tính toán lợi riêng, thì đảng chính trị khác cũng muốn chen vô để tính toán lợi riêng cho đảng mình; (iii) Vì ngầm tính toán lợi riêng của đảng, những đảng này chọi nhau, thì Cộng đồng lộn xôn và chia rẽ. Việt Tân là một đảng chính trị muốn mượn đầu heo nấu cháo trong ngày QUỐC HẬN, vì vậy là nguồn gây chia rẽ cho Cộng đồng. Việc phản đối Việt Tân không những không phải là việc gây chia rẽ mà còn là công việc phải làm để gạt ra ngoài Cộng đồng cái nguồn gây chia rẽ vậy.
   
Cộng đồng Người Việt tỵ nạn đã lên tiếng phản đối về chủ ý mập mờ đánh lận con đen của Việt Tân nhằm xóa bỏ ngày Quốc Hận 30.04 để nâng bị CSVN. Trước những phản đối này, Việt Tân vẫn yên tiếng như cố đấm ăn xôi. Cuộc Phỏng Vấn Truyền Hình Lãnh đạo Việt Tân tại Hoa Thịnh Đốn càng làm cho sự phẫn nộ của Cộng đồng đối với Việt Tân tăng lên hơn nữa. 
 
Tôi theo nguyên tắc Phòng Bệnh Hơn Chữa Bệnh, nhân danh việc tránh cho Dân chúng Quốc nội bị áp bức từ khổ đau này sang khổ đau khác, mỗi lần sau những dối trá lừa đảo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với Đảng Cộng sản và đám chính khứa nâng bi, Dân tộc Việt Nam đã phải nhiều lần nói hai chữ KHÔNG NGỜ đau đớn rồi, sau mỗi lần Cộng sản bịp bợm: năm 1954, Mậu Thân 1968, năm 1975. Hai chữ KHÔNG NGỜ ấy đòi chúng ta không được phiêu lưu nữa. Những bậc Trưởng Thượng đã phải 3 lần nói hai tiếng KHÔNG NGỜ. Tôi tha thiết xin các bậc Trưởng Thượng ấy đừng nằm trên giường bệnh trước khi chết phải thoát ra hai tiếng KHÔNG NGỜ nữa. 
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 28.04.2005
 
 
 ĐÔI LỜI KẾT LUẬN
 
Không phải chúng ta chỉ nguyên bảo vệ NGÀY QUỐC HẬN 30/4, mà điều quan trọng hơn nữa là phải dứt bỏ hẳn Cơ chế CSVN để Quê Hương có cơ hội thăng tiến Xã Hội và phát triển Kinh tế. Chính vì vậy mà chúng ta không thể chấp nhận một Giải pháp giả tạo Hòa Giải Hòa Hợp nhằm kéo dài Cơ chế CSVN. Chúng ta phải lột trần ra đám bưng bô CSVN đang âm mưu xóa NGÀY QUỐC HẬN 30/4 để tiến tới Giải pháp Hòa Giải Hòa Hợp giả tạo mà chúng đang cầu mong Hoa kỳ áp đặt lên đầu Dân Tộc Việt Nam.  
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 10.03.2015
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website