CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, March 10, 2015

Lê Nguyễn Ái Nhi: (facebook) Phong Cách rất xì- tin của thằng tội đồ Hồ Chí Minh

 
Đây là bút tích của ông Hồ Chí Minh. Ảnh lấy trong bài phóng sự ảnh "Dấu tích 10 năm Bác Hồ sống ở cố đô Huế'' , đăng trên website đài tiếng nói nhân dân Việt Nam.
.........................
Bac Khen cac cháu zân quân gái
Đánh zặc Hoa Kỳ fãi nat xương
...
P/S: Nhi mỗi lần vô fb của mấy đứa cháu và mấy đứa em là Nhi chịu, không tài nào đọc hết nguyên văn mấy chữ hắn viết. Bọn hắn viết chữ d, chữ gi thành chữ Z hết. Chữ i thì là j, c thì viết là k, rồi hắn viết tắt tùm lum v..v...Nhi hỏi sao viết gì kỳ vậy thì bọn hắn trả lời rằng: "Đó là phong cách rất "xì tin" của giới trẻ đó" . À thì ra viết kiểu sai lỗi chính tả vậy là phong cách xiteen, một phong cách rất Hồ Chí Minh? Như vậy là ông Hồ đã tiên phong cho lối viết chữ kiểu xiteen như vậy? colonthree emoticon colonthree emoticon colonthree emoticon. Phải nói là xin bái phục pacman emoticon

'Đây là bút tích của ông Hồ Chí Minh. Ảnh lấy trong bài phóng sự ảnh "Dấu tích 10 năm Bác Hồ sống ở cố đô Huế'' , đăng trên website đài tiếng nói nhân dân Việt Nam.
.........................
Bac Khen cac cháu zân quân gái
Đánh zặc Hoa Kỳ fãi nat xương

P/S: Nhi mỗi lần vô fb của mấy đứa cháu và mấy đứa em là Nhi chịu, không tài nào đọc hết nguyên văn mấy chữ hắn viết. Bọn hắn viết chữ d, chữ gi thành chữ Z hết. Chữ i thì là j, c thì viết là k, rồi hắn viết tắt tùm lum v..v...Nhi hỏi sao viết gì kỳ vậy thì bọn hắn trả lời rằng: "Đó là phong cách rất "xì tin" của giới trẻ đó" . À thì ra viết kiểu sai lỗi chính tả vậy là phong cách xiteen, một phong cách rất Hồ Chí Minh? Như vậy là ông Hồ đã tiên phong cho lối viết chữ kiểu xiteen như vậy? :3 :3 :3. Phải nói là xin bái phục :v'

Like · ·

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website