CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, March 8, 2015

Lê Nguyễn Ái Nhi (facebook): Như Rứa Là Đắc Đạo Rồi - Tu Chi Nữa!!!

Như Rứa Là Đắc Đạo Rồi - Tu Chi Nữa!!!
 
Lê Nguyễn Ái Nhi
Hôm mồng 1 Nhi đi chùa, Sư Thầy kể Nhi nghe chuyện ni, giờ Nhi kể lại cho cả nhà nghe nè! grin emoticon

Sáng ni Thầy tiếp một thanh niên xin được quy y của Phật:
– Thầy ơi, con đến xin được nép bóng thiền môn, xa lánh sự đời, mong Thầy chấp thuận.
Thầy khuyên can:...
– Nhà chùa mô phải là nơi giải sầu, tam bảo không là chốn lánh trần. Tu hành cũng lắm gian nan, con phải suy nghĩ thật kỹ, lỡ sau ni không chịu được mà hoàn tục thì tội lỗi lắm!
– Thưa Thầy ý con đã quyết, xin Thầy thí phát và cho con được kêu bằng “sư phụ”!
– Con ơi, nghĩ lại đi, cuộc đời hãy còn lắm niềm vui với thất tình lục dục. Đang tuổi xuân răng con không tìm vui trong tình ái?
– Thầy ơi, bây chừ ngoài nớ yêu nhau hôm trước bóp cổ nhau hôm sau. Với lại lấy vợ thì phải sinh con, lỡ vô sinh cũng khổ mà sinh được thì còn khổ hơn, nếu con đau bệnh mà không lo nổi viện phí, con tới tuổi đi học không đủ tiền để chạy trường, lo quà cáp tặng thầy cô… Bao nhiêu nỗi khổ thầy làm răng hiểu được. Con quyết rồi: Tu là cõi phúc. Tình là dây oan!
– Thiện tai! Rứa răng con không giải khuây bằng thú vui trần thế khác như ẩm thực, như du lịch?…
– Thầy xa lánh thế gian quá lâu nên không biết cõi tục bây giờ nó… tục lắm. Ăn một món ngon cũng có nghĩa là ăn mầm bệnh. Ra đường thì đầy rẫy hiểm nguy, vừa sợ cướp, sợ hung thần đường phố, sợ cả công an. Thầy không biết đó thôi, đường không đủ mà đi, nhưng sơ hở lấn làn xe là ăn biên bản, sơ hở chút là bị phạt tiền ngay, vui chưa thấy đã lo nhãn tiền. cry emoticon
– Rứa không lẽ ngoài nớ chẳng còn chi vui?
– Con không biết nữa. Với con bây chừ tất cả đều là không thầy ơi!

Thầy ngẫn người: Mô Phật! Nói rứa thì con đã đắc đạo rồi, còn tu chi nữa???

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website