CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, March 9, 2015

Lê Nguyễn Ái Nhi (facebook) Nghĩ Về Ngày Tết Ở Kinh Dô Huế

Nghĩ Gì Về Ngày Tết Ở Kinh Đô Huế
Lê Nguyễn Ái Nhi


 

Lạ lùng, vô google search các bài viết có liên quan tới cúng kỵ của người dân Huế vào ngày tết thì thấy như vầy: Khá nhiều bài về cách thức cúng của người dân Huế, nhưng chỉ là cúng đưa ông táo, cúng tất niên, cúng đưa ông bà...Hoặc các bài viết về người dân Huế cúng cô hồn từ ngày 23-30/05 âm lịch, ngày thất thủ Kinh Đô từ thất bại của Tôn Thất Thuyết trong trận chiến năm 1885. Nhưng, những bài ...viết về cúng kỵ đúng ngày tết để tưởng nhớ người đã khuất năm Mậu Thân 68 thì toàn bị chặn. Lý do tại sao vậy?
Tết năm nào cũng vậy, người dân Huế, nhất là lớp trẻ nhộn nhịp vui vẻ đón tết thì chắc chắn ở đâu đó trong lòng Cố Đô Huế vẫn còn nhiều người nặng lòng với cái tết Mậu Thân Huế năm 1968.

Nhắc lại quá khứ không phải là để khơi lại một niềm đau, mà chính là để nhắcnhở người sống hãy có những hành xử nhân văn với những người đã khuất chính là những đồng bào máu thịt của chúng ta. Xin hãy thắp nén hương tưởng nhớ hàng ngàn người dân vô tội Huế đã chết oan trong biến cố Mậu Thân 1968 do chính Việt cộng gây ra.

"Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy,
Những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website