CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, March 11, 2015

Kỷ Luật Sắt: Thư Kính Báo Của Ông Trần Tâm Trực San Jose về Âm Mưu Biến Đổi Ngày Quốc Hận

On Wednesday, March 11, 2015 1:08 AM, "TRANTAMTRUC tamtruc_sanjose@yahoo.com [ChinhNghiaViet]" <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com> wrote:



  ÂM MƯU BIẾN ĐỔI NGÀY QUỐC HẬN





















Kính thông báo đến đồng hương Nguời Việt Quốc-Gia tỵ nạn cộng sản 

 Nhận lệnh của việt tân, viẹt gian, việt cộng,  bè lũ đám việt gian tay sai Nguyễn xuân Nam chủ báo, đài truyền hình,Cali Today, Nam Lộc, Trúc Hồ TT băng nhạc Asia thì vào ngày 03 tháng 5.2015  chúng sẽ tổ chức cái gọi là đại nhạc hội  kỹ niệm 40 năm  "Ngày Hành Trình Tự Do "   tại TP. San Jose với mưu đồ xoá bỏ ngày Quốc Hận 30.4 là ngày đau buồn  uất hận ngập tràn tang tóc của toàn dân tộc.
 
Trước phản ứng  mạnh mẽ nhanh chóng của đồng hươn tỵ nạn cộng sản,.khắp nơi. trên các diễn đàn điện tử. Bọn việt gian  tay sai cộng sản Nguyễn xuân Nam, Trúc Hồ, Nam Lộc lo sợ Người Việt Quốc-Gia sinh sống tại thành phố San Jose sẽ biểu tình phản đối, tẩy chay không tham dự,....vv... Chúng đã dùng thủ đoạn hết sức gian manh xảo quyệt  hòng lừa gạt và chiêu dụ đồng bào đi xem thật đông, bằng cách  chúng đã sửa đổi danh xưng ĐNH kỹ niệm 40 năm Ngày Hành Trình Tự Do bằng cái tên  kỹ niệm "40 Năm Dòng Nhạc Lưu Vong"

Trân trọng kính mong đồng hương Người Việt Quốc-Gia tỵ nạn cộng sản đặc biệt là đồng hương cư ngụ tại TP. San Jose đừng mắc mưu lũ chó má việt gian Nguyễn xuân Nam, Trúc Hồ, Nam Lộc...vv... Cương quyết tẩy chay không tham gia vào bất cứ snh hoạt nào do chúng tổ chức. Dồng hương nên nghĩ lại ngày 30 tháng Tư 1975 là  cái ngày tang tóc ly tán, chia lìa của từng gia đình, của toàn thể Dân-Quân-Cán-Chính Miền Nam VNCH chúng ta. Có vui sướng hạnh phúc gì đâu để đi xem đại nhạc hội của lũ tay sai bưng bô liếm gót giày  địch hầu mong kiếm chút phân thừa hôi thối mà VC bố thgí cho đám Nguyễn xuân Nam, Treúc Hồ, Nam Lôc cung bầy nha trảo tay sai.

Kính chào quý đồng hương

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website