CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, March 23, 2015

Chinh Tran: Thư Ngỏ Gửi Đến Các Thẩm Quyền QLVNCH

----- Forwarded Message -----
From: "Chinh Tran chinhirving@yahoo.com [PhungSuXaHoi]" <PhungSuXaHoi@yahoogroups.com>
To: PhoNang Moderator <phonang@yahoogroups.com>; GoiDan DienDan <goidan@yahoogroups.com>; ChinhNghiaViet DienDan <chinhnghiaviet@yahoogroups.com>; Tchinh Nghia <chinhnghia@yahoogroups.com>; Nuoc-Viet <nuoc_viet@yahoogroups.com>; PSXH <phungsuxahoi@yahoogroups.com>
Sent: Monday, March 23, 2015 3:38 PM
Subject: [PhungSuXaHoi] Thư Ngỏ gửi đến các Thẩm Quyền QLVNCH


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thưa qúi vị
Thưa qúi Niên trưởng
Thưa các "Thẩm Quyền"   các Hội Đòan - Tổ  chức  cựu Quân Nhân QLVNCH
Thưa các Liên Hội Chiến Sĩ - Các Tổ chức  cựu Tù Cải Tạo (Tù chính trị) .
 
Kể từ ngày QLVNCH bị trói tay bởi người Đồng Minh phản phúc,  Quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải  "Di Tản" triệt thóai từng vùng lãnh thổ sau HIệp Định Paris , và cuối cùng là lệnh đầu hàng  của  Dương Văn Minh vào buổi sáng ngày 30-4-1975 .
Kể từ ngày đó đến nay, chưa bao giờ người Việt tị nạn cộng sản VN phải gặp và đương đầu với những thành phần thân cộng, chủ trương xóa bỏ ngày  30-4 Quốc Hận, như TNS chỉ định Ngô Thanh Hải  qua  Dự Luật S- 219  , lấy ngày 30-4 là ngày "Hành trình đến Tự Do" và nhất là một cá nhân Nguyễn Đình Thắng đã cả gan "nhục mạ" QLVNCH qua việc lấy ngày Quân lực 19-6 hằng năm để tổ chức  bán vé trình diễn người mẫu và lấy danh xưng  : Hành Trình Đến Tự Do của Chúng Tôi” .
 
Thưa qúi vị "Thẩm Quyền" các tổ chức Cựu Quân nhân QLVNCH hãy can đảm đứng ra hô hào, tổ chức biểu tình chống lại âm mưu  của lũ thân  cộng bắt tay với đảng và nhà nước CSVN  nhằm xóa bỏ ngày Quốc hận 30-4   bôi bác  hạ nhục  ngày trọng đại của QLVNCH tại   Hí Viện Eisenhower - Kenedy Center .
 
Trân trọng ,
 ChinhIrving

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website