CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, March 13, 2015

Chính Khí Việt: Thư Trả Lời Ông Garant M1

----- Forwarded Message -----
From: "joseph pham chinhkhiviet.0005@yahoo.com [sucmanhsuthat]" <sucmanhsuthat@yahoogroups.com>
To: "mnguyen731@aol.com" <mnguyen731@aol.com>
Sent: Sunday, November 16, 2014 6:03 PM
Subject: [sucmanhsuthat] Trả Lời Cho Ông Garant M1 
 
Trả lời cho Ông Garant M1,
1/Ông nói rằng ở Hải Ngoại này chúng ta (những người quốc gia tỵ nạn VGCS chống cộng) phải nên áp dụng chính sách chiêu hồi như VNCH trước 1975 mà tên thật của ông, ông lại không dám chường ra thì ai biết ông là ai mà xin chiêu hồi!
2/Ông so sánh trường hợp của VNCH với bây giờ, thì tôi thật không hiểu ông có bị "tâm thần" không?  Ông nên nhớ rằng, khi chính sách chiêu hồi được đem ra thực thi là khi  chúng ta phải có một chính quyền đủ mạnh.  Chính sách chiêu hồi trước đây chỉ được áp dụng khi Chính Quyền Việt Nam Cộng Hoà đã có một sức mạnh  đủ để có  thể tiếp nhận được  những hàng binh hoặc những người xin về chiêu hồi.  Còn bây giờ, xin ông trả lời dùm: Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày chiêu hồi với Mỹ hay chiêu hồi với chúng ta (cộng đồng tỵ nạn VGCS), ông là người đưa Điếu Cày, đưa Cù Huy Hà Vũ ra hả???  Lập trường của họ như thế nào?  Ông có mắt để thấy, có tai để nghe những lời phát biểu và hành động của họ thể hiện trên các youtube chưa???  Ngay đến lá cờ Quốc Gia  đưa đến tay nó mà nó còn hất ra thì nó chiêu hồi cộng đồng chúng ta  hồi nào???   Chính Khí Việt dám cá với ông rằng bọn này chẳng biết cái thứ garant M1 là tên ma căng chú kiết nào.  Nói thật, xin ông đừng phiền lòng, ông có xin thắt giây giầy, liếm chân cho chúng nó, chúng nó cũng không khiến!!! Vậy ông chiêu hồi nó hay nó chiêu hồi ông???  Nó qua đây nó dám xưng tên, đi đây đi đó, chụp hình, lên SBTN.... rõ ràng là Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ con của "đại công thần" (như lời Ngưu Chân cong xưng tụng) ... còn bản thân ông thì chốn chui chốn lủi, tên thật không dám xưng lại còn lấy một nick là garant M1 là một loại súng thô sơ cổ lỗ sĩ... Tư cách của ông như vậy thì tốt nhất ông nên chui xuông gầm giường mà nằm, ở nhà đuổi gà cho vợ, quét nhà cho vợ hơn là lên diễn đàn dở cái thói dạy đời...  Bởi vì sau này có ai đưa những lời comments ngu đần của ông dưới đây cho con  cháu ông xem thì chắc rằng chúng nó sẽ xấu hổ biết là dường nào???
3/ Ông nói "đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại".  Vậy tôi hỏi ông nếu nó chạy lại với một giây mìn quấn chung quanh bụng như mấy anh quá khích Taliban, ISIS thì ông có "đánh" nó không, hay ông đưa nó vào nhà ông, nơi  quây quần đầy đủ vợ con ông, cháu chắt ông... để ôm hôn nó nụ hôn "thắm thiết"... Ông bị tù 10 năm, có nghĩa là ông không mù để thấy rằng Miền Nam chúng ta có Phạm Ngọc  Thảo, Nguyễn Hữu Hạnh, Phạm Xuân Ẩn.... vậy thử hỏi nếu lịch sử tái diễn ông có cho những tên này về CHIÊU HỒI  không???
 
Chính Khí Việt
 

 
----- Forwarded Message -----
From: "mnguyen731@aol.com [sucmanhsuthat]" <sucmanhsuthat@yahoogroups.com>
To: sucmanhsuthat@yahoogroups.com
Sent: Sunday, November 16, 2014 5:13 PM
Subject: Re: [sucmanhsuthat] Fw: Blogger Ðiê´uCâ`y nhâ?n gia?i thuo?ng Nhân Quyê`n ...
Các ông chống cộng trùm mền ơi! Các ông muốn chống Điếu Cày cứ tìm đến nhà ông ta treo Banner mà chống cho đồng hương tỵ nạn đều thấy. Nếu không biết nhà, thì hãy hỏi Cơ Quan Di Trú tại Tiểu Bang California (Bộ Ngoại Giao HK) giúp cho. Đừng trốn sau màn ảnh này, mà lớn tiếng rùm beng, nào là chống Bùi Tín, Dương Thu Hương, Điếu Cày v..v... Ông bà ta thường nói : Đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại.
 
Các ông có biết chánh sách Chiêu hồi trước năm 1975 của VNCH như thế nào không ? Chinh sách này đã thành công và tạo được một lực lượng “Võ trang Chiêu hồi” đáng kể như các ông đã được thấy trong những cuộc Diển hành vào những ngày Lễ lớn tại Nam Việt Nam trước 75.
 Tại sao người phản tỉnh muốn chạy về với mình, thì các ông lại muốn đẩy người ta trở về đường cũ, trong khi những người này chưa hề làm điều gì có hại cho công cuộc đấu tranh chống cộng của chúng ta tại Hải Ngoại hay bất cứ nơi đâu. Xin quý ông cho kẻ bần dân tỵ nạn cs như chúng tôi được biết, các ông đã làm gì có lợi cho cuộc đấu tranh này. Hay chỉ  bươi móc những chuyện không đáng, lấy cớ chống người để cho rằng ta đây chống cộng cùng mình . Xin các ông đừng trùm mền mà lớn tiếng trên các Diển Đàn nữa. Cám ơn các ông.
 
Garant M1 (Mười (10) năm tù nghiệt ngã tại núi rừng Miền Bắc)
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website