CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, March 21, 2015

Chính Khí Việt: Thư Dạy Dỗ Trac Nguyen

DẠY DỖ THẰNG/CON TRÁC NGUYỄN
 
 
 Image result for hình cha m4 dạy dỗ con cái thời xưa
Luân lý giáo khoa thư 
 

Hèn đến thế là cùng con Phó Đoan Nông Thôn!!! Để ta chỉ ra chỗ ngu muội của ngươi (tạm thời một vài điểm)
Ngươi viết:  "Vậy quí vị nghĩ xem trong một ngày 2 tháng 8 nó chuyễn lên các diễn đàn 3 bài : một nói với Lê Hùng hai Chính Khi Việt với Lê Hùng ba là dạy dỗ Trương Minh Hòa" (sic)
Vậy câu hỏi thứ nhất cho ngươi là: ngươi có mắt hay không để không thấy rằng những bài viết của ta đều có ghi ngày tháng cẩn thận.  Ba bài viết đó ta phóng lên các diễn đàn một ngày thì không có nghĩa là ta viết 3 bài đó cùng một ngày, hiểu chưa đồ con heo nái!!!
Ngươi viết: "Tuổi mày chưa quá 45 mày biết con mẹ gì về Nguyễn Ngọc văn nô của VC biết mẹ gì về Vũ Thư Hiên" (sic)
Câu hỏi thứ hai là: đã không biết bao nhiêu người còn trẻ hơn Chính Khí Việt, những người sinh sau 1975 mà họ  cũng đã có rất nhiều bài về  Cải Cách Ruộng Đất ở ngoài Bắc. Viết rất nhiều về thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh, như trường hợp  Đặng Chí Hùng mà Dân Làm Báo đã có đăng đấy!!!   Thế thì không sinh sống cùng thời, không ở trong không gian, thời gian xảy ra sự kiện thì không được viết, bàn, bình luận về những biến cố đó hay sao???
Chỉ cần hai điểm này đã đủ để đập vào mõm chó cái của mày rồi!!!
Học tập thằng Tr/tá Tình báo tôn giáo vận lại trước khi ra đòn tấn công ta!
Nói, Viết với ta, như ta thách thức,  còn chưa đủ trình độ mà đòi "bạch hoá, lôi cổ" các vị Niên Trưởng trong diễn đàn CKV của ta thì ngươi đúng là loại ếch ngồi đáy giếng!!!
CKV
 
----

189870RE: TRẢ LỜI VI HỮU TRÊN LÀNG VĂN LÀNG NET VIỆT THƯỜNG CHÍNH CỐNG VẸM

Expand Messages

  • Triet Tieu
    Today at 7:25 AM

    • 0 Attachment


 
TRẢ LỜI VI HỮU TRÊN LÀNG VĂN LÀNG NET
Xin lỗi quí vị cho tôi chửi thằng Joseph Lut Pham này một tiếng "đéo mẹ" nó
Mày cho mày không phải là thằng Việt Thường Chính Cống Vẹm. Vậy quí vị nghĩ xem trong một ngày 2 tháng 8 nó chuyễn lên các diễn đàn 3 bài : một nói với Lê Hùng hai Chính Khi Việt với Lê Hùng ba là dạy dỗ Trương Minh Hòa
Đéo mẹ một thằng Vẹm Thường cũng chưa có khả năng viết được chứ nói tới mày. Điều đó cho thấy Vẹm Thường có ổ đặc công trong ban tư tưởng văn hóa của VC đang đánh phá Người  Việt Chống Cộng
Tuổi mày chưa quá 45 mày biết con mẹ gì về Nguyễn Ngọc văn nô của VC biết mẹ gì về Vũ Thư Hiên
Việt Thường Chính Cống Vẹm quá ngu dốt và khinh bỉ sự hiểu biết của làng net làng văn. Joseph Luật Phạm Không ai nói chuyện với mày. Mày nên câm họng lại Vẹm Thường đừng có làm con rùa rút đầu Vẹm Thường chơi trò lưu manh Chửi người Chống Cộng hai ba bài liên tục rồi viết một bài đề cao cụ Ngô mà lại bảo Ngô Đình Diệm là tù trưởng bộ lạc. Tiên Sư cha cả giòng họ mày Vẹm Thường

 
 
Hèn đến thế là cùng con Phó Đoan Nông Thôn!!! Để ta chỉ ra chỗ ngu muội của ngươi (tạm thời một vài điểm)
Ngươi viết:  "Vậy quí vị nghĩ xem trong một ngày 2 tháng 8 nó chuyễn lên các diễn đàn 3 bài : một nói với Lê Hùng hai Chính Khi Việt với Lê Hùng ba là dạy dỗ Trương Minh Hòa" (sic)
Vậy câu hỏi thứ nhất cho ngươi là: ngươi có mắt hay không để không thấy rằng những bài viết của ta đều có ghi ngày tháng cẩn thận.  Ba bài viết đó ta phóng lên các diễn đàn một ngày thì không có nghĩa là ta viết 3 bài đó cùng một ngày, hiểu chưa đồ con heo nái!!!
Ngươi viết: "Tuổi mày chưa quá 45 mày biết con mẹ gì về Nguyễn Ngọc văn nô của VC biết mẹ gì về Vũ Thư Hiên" (sic)
Câu hỏi thứ hai là: đã không biết bao nhiêu người còn trẻ hơn Chính Khí Việt, những người sinh sau 1975 mà họ  cũng đã có rất nhiều bài về  Cải Cách Ruộng Đất ở ngoài Bắc. Viết rất nhiều về thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh, như trường hợp  của nhà báo trẻ tuổi Đặng Chí Hùng mà Dan Lam Báo đã có đăng đấy!!!   Thế thì không sinh sống cùng thời, không ở trong không gian, thời gian xảy ra sự kiện thì không được viết, bàn, bình luận về những biến cố đó hay sao???
Chỉ cần hai điểm này đã đủ để đập vào mõm chó cái của mày rồi!!!
Học tập thằng Tr/tá Tình báo tôn giáo vận lại trước khi ra đòn tấn công ta!
Nói, Viết với ta, như ta thách thức,  còn chưa đủ trình độ mà đòi "bạch hoá, lôi cổ" các vị Niên Trưởng trong diễn đàn CKV của ta thì ngươi đúng là loại ếch ngồi đáy giếng!!!
CKV
 
----

189870RE: TRẢ LỜI VI HỮU TRÊN LÀNG VĂN LÀNG NET VIỆT THƯỜNG CHÍNH CỐNG VẸM

Expand Messages

  • Triet Tieu
    Today at 7:25 AM

    • 0 Attachment


 
TRẢ LỜI VI HỮU TRÊN LÀNG VĂN LÀNG NET
Xin lỗi quí vị cho tôi chửi thằng Joseph Lut Pham này một tiếng "đéo mẹ" nó
Mày cho mày không phải là thằng Việt Thường Chính Cống Vẹm. Vậy quí vị nghĩ xem trong một ngày 2 tháng 8 nó chuyễn lên các diễn đàn 3 bài : một nói với Lê Hùng hai Chính Khi Việt với Lê Hùng ba là dạy dỗ Trương Minh Hòa
Đéo mẹ một thằng Vẹm Thường cũng chưa có khả năng viết được chứ nói tới mày. Điều đó cho thấy Vẹm Thường có ổ đặc công trong ban tư tưởng văn hóa của VC đang đánh phá Người  Việt Chống Cộng
Tuổi mày chưa quá 45 mày biết con mẹ gì về Nguyễn Ngọc văn nô của VC biết mẹ gì về Vũ Thư Hiên
Việt Thường Chính Cống Vẹm quá ngu dốt và khinh bỉ sự hiểu biết của làng net làng văn. Joseph Luật Phạm Không ai nói chuyện với mày. Mày nên câm họng lại Vẹm Thường đừng có làm con rùa rút đầu Vẹm Thường chơi trò lưu manh Chửi người Chống Cộng hai ba bài liên tục rồi viết một bài đề cao cụ Ngô mà lại bảo Ngô Đình Diệm là tù trưởng bộ lạc. Tiên Sư cha cả giòng họ mày Vẹm Thường

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website