CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, March 9, 2015

Chính Khí Việt:(Phần 4) SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ NHÓM “XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG”

SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ NHÓM “XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG”
(Phần 4)
CHÚ Ý 10:  Qua 9 mục chú ý bên trên, Chính Khí Việt đã điểm lại những nội dung trọng tâm của các Văn kiện của tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, suốt từ đầu tháng 9, 1954 với sự cho ra đời từ Bộ chính trị VGCS về cái gọi là “NGHỊ QUYẾT VỀ TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ MỚI VÀ CHÍNH SÁCH MỚI CỦA ĐẢNG”.
PHẦN NÓI VỀ MIỀN NAM đã ghi rõ ý đồ XÂM LƯỢC MIỀN NAM BẰNG BẠO LỰC như sau:
Trích:  “Phương thức đấu tranh của ta lúc này là KHÉO CÔNG TÁC, KHÉO CHE DẤU LỰC LƯỢNG và tranh thủ hoạt động hợp pháp và NỬA HỢP PHÁP, KẾT HỢP CÔNG TÁC HỢP PHÁP VÀ KHÔNG HỢP PHÁP” (hết trích) (KHÔNG HỢP PHÁP NGHĨA LÀ HOẠT ĐỘNG BÍ MẬT, KHỦNG BỐ, BẠO LỰC GÂY RỐI XÃ HỘI MIỀN NAM, ÁM SÁT, BẮT CÓC, CÁC HOẠT ĐỘNG BUÔN LẬU MA TUÝ – THUỐC PHIỆN…-CKV).
Cũng như Nghị quyết đã chỉ thị rằng “KHÉO CÔNG TÁC, KHÉO CHE DẤU LỰC LƯỢNG” (sic) là dùng để  HOẠT ĐỘNG KHÔNG HỢP PHÁP. 
Tội đồ Lê Duẩn hiện diện trong cuộc họp của Bộ chính trị VGCS từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9, 1954.  Vì thế hắn mới trực tiếp chỉ đạo việc cài người là cán bộ chính trị, là tướng lãnh, binh lính  an ninh và nguỵ quân VGCS cùng với rất nhiều vũ khí ở lại Miền Nam Việt Nam.
Trong số nhân sự để lại Miền Nam Việt Nam đã có rất nhiều tên là thành viên Ban chấp hành trung ương VGCS đã hoạt động từ trước Hiệp Định Geneve 1954 về Việt Nam, lại được chúng bổ xung thêm một số thành viên trung ương VGCS  cùng một số tướng lãnh ở phía Bắc vào.  Đó là những tên như Nguyễn Văn Linh, Võ Chí Công, Phan Văn Đán, Phạm Văn Xô, Trần Lương (tức trung tướng VGCS Trần Nam Trung), Võ Văn Kiệt, thiếu tướng VGCS Trần Văn Quang (từ Bắc bổ xung vào).  Còn có cả những tên tướng VGCS từ Miền Bắc vào thêm là trung tướng Hoàng Văn Thái, thiếu tướng Trần Độ, thiếu tướng Nguyễn Đôn, Phạm Thái Bường, thiếu tướng Lê Trọng Tấn, thiếu tướng Hoàng Cầm, trung tướng Trần Văn Trà, thiếu tướng Đồng Sĩ Nguyên, tư lệnh quân đoàn 59 (tức Công trường 59) và Trương Chí Cương (được cử làm Phó bí thư VGCS ở Khu V)!
Thử hỏi số cán bộ trung ương như trên cùng các tướng nguỵ VGCS từ Bắc được bổ xung để HOẠT ĐỘNG KHÔNG HỢP PHÁP LÀ “BIỆN PHÁP HOÀ BÌNH” chăng???
CHÚ Ý 11:  Từ cái NGHỊ QUYẾT THÁNG 9 - 1954 của Bộ chính trị VGCS cho đến NGHỊ QUYẾT 15 THÁNG 01 -1959, mà được coi là NGHỊ QUYẾT SỬ DỤNG VŨ TRANG XÂM LƯỢC VIỆT NAM CỘNG HOÀ, nói chung  tất cả cụm chữ “PHƯƠNG PHÁP HOÀ BÌNH”  chỉ dùng để TUYÊN TRUYỀN CHỨ KHÔNG BAO GIỜ SỬ DỤNG.
Xin quý bạn đọc hết sức lưu ý rằng, theo ý kiến của nhóm “xét lại chống đảng” mà đặc công đỏ Nguyễn Minh Cần trả lời phỏng vấn của Nguyễn Hùng, ban tiếng Việt đài BBC, ngày 22 tháng 02, 2015, thì CHÚNG ỦNG HỘ  VĂN KIỆN ĐẠI HỘI 3 (1960) VÀ DỰA VÀO ĐÓ ĐỂ ĐẤU TRANH CHỐNG VIỆC GÂY RA CHIẾN TRANH BẮC NAM!?
Nguyễn Minh Cần còn trả lời Nguyễn Hùng rằng: “Cái ý định mở chiến tranh là của trung ương mà trung ương  thì phải theo đường lối của Đại hội…” (sic) (tức Đại hội 3 (1960) –CKV).
Nguyễn Minh Cần cũng bạo phổi nói rằng: “HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 9 HỒI NĂM 1963 MÀ TẠI ĐÓ NGƯỜI TA ĐÃ BỎ QUA NGHỊ QUYẾT VỀ ĐI TỚI THỐNG NHẤT BẰNG HOÀ BÌNH CỦA ĐẠI HỘI 3 VÀ CHUYỂN SANG ĐẤU TRANH BẰNG VŨ TRANG” (sic).
Về Văn kiện đại hội 3 (1960), xin quý bạn đọc xem lại ở phần CHÚ Ý 9Chính Khí Việt đã trích dẫn từ mục “VỀ TÌNH HÌNH Ở MIỀN NAM”, Phần 3 La Mã, đoạn Kết Luận, Văn kiện Đại hội 3 (1960) đã chỉ rõ NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG VGCS LÀ: “QUYẾT TÂM ĐÁNH ĐỔ CHẾ ĐỘ MỸ - DIỆM” (sic)!!!???
Phần cuối Văn kiện Đại hội 3 (1960), đã thay phần kết bằng nhắc lại Nghị quyết 14 của Trung ương VGCS Về Vấn Đề Miền Nam là PHẢI ĐẨY MẠNH “CÁCH MẠNH DÂN TỘC DÂN CHỦ NHÂN DÂN Ở MIỀN NAM” (tức Việt Nam Cộng Hoà CKV) để HOÀN THÀNH SỰ NGHIỆP DÂN TỘC DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRONG CẢ NƯỚC” (sic)!?
Nghĩa là sau khi tập đoàn VGCS xâm lược trọn vẹn Việt Nam Cộng Hoà thì chúng mới: “THỰC HIỆN THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ” (sic) bằng “PHƯƠNG PHÁP HOÀ BÌNH” (sic) như đã diễn ra sau 30 tháng 4, 1975 vậy!!!  Và bấy giờ tập đoàn VGCS sẽ “ĐƯA CẢ NƯỚC TA TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” (sic),  như Văn kiện Đại hội 3 (1960) đã đề cập!!!???
Cũng xin lưu ý quý bạn đọc là, từ cái Nghị quyết của Bộ chính trị VGCS đưa ra vào đầu tháng 9, 1954, cho đến  tất cả các Nghị quyết Trung ương và cả Đại hội 3 (tháng 9, 1960), bao giờ cũng do tên đại tội đồ HỒ CHÍ MINH CHỦ TRÌ VỚI TƯ CÁCH CHỦ TỊCH ĐẢNG VGCS KIÊM UỶ VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ. Và, TẤT CẢ ĐỀU CÓ MẶT TÊN ĐẠI TỘI ĐỒ VÕ NGUYÊN GIÁP, với tư cách Uỷ viên Bộ Chính Trị!
Các Văn kiện, Nghị quyết đó đều được SỰ ỦNG HỘ 100% CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ TOÀN ĐẢNG VGCS, không hề có một ai chống lại. 
Lũ sau này tham gia trong nhóm “xét lại chống đảng” cũng ủng hộ 100% những Nghị quyết đó và Văn Kiện Đại hội 3 (tháng 9 – 1960), kể cả các Nghị Quyết của Khoá 3 (1960) cho đến tận Nghị quyết 8.   Nghĩa là những tên như Ung Văn Khiêm, LÊ LIÊM, Bùi Công Trừng, Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Trấn, LÊ TRỌNG NGHĨA,  Văn Doãn, Lê Vinh Quốc, Minh Tranh, Nguyễn Kiên Giang, Phạm Viết, ĐẶNG KIM GIANG, HOÀNG MINH CHÍNH, VŨ ĐÌNH HUỲNH, vân vân và vân vân… Nghĩa là toàn bộ ‘LŨ XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG”  không thiếu thằng nào!!!
Chỉ tận đến Nghị Quyết Trung Ương 9 (khoá 3) chúng mới tụ họp nói tới việc “Chống Nghị Quyết 9” vì Nghị quyết 9 này ngả theo Mao sẽ gây ra chiến tranh Bắc – Nam;  xa rời đường lối “chung sống hoà bình” của Nga Xô.
Nghị Quyết 9 cũng bị chúng lên án là xa rời bản “Tuyên Bố Chung của 72 Đảng anh em”TRÁI với Nghị Quyết của Đại hội 3 (tháng 9, 1960) về “PHƯƠNG PHÁP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẰNG HOÀ BÌNH” (SIC)!!!???

 Đặc biệt, bọn chúng còn tung tin (từ mồm tên việt gian Lê Liêm ra rằng hai tên đại tội đồ Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp CŨNG KHÔNG TÁN THÀNH NGHỊ QUYẾT 9, NHƯNG BỊ PHE LÊ DUẨN, LÊ ĐỨC THỌ, NGUYỄN CHÍ THANH, TỐ HỮU KHỐNG CHẾ, cho nên  KHI BỎ PHIẾU, đại tội đồ Hồ Chí Minh BỎ ĐI RA NGOÀI KHÔNG BỎ PHIẾU, còn  đại tội đồ Võ Nguyên Giáp thì  BỎ PHIẾU TRẮNG!!!???

Trước khi vạch ra sự thật về cái tin “VỊT CỒ” nói trên của nhóm “xét lại chống đảng”, Chính Khí Việt xin chia sẻ với quý bạn đọc MỘT VẤN ĐỀ CỰC KỲ QUAN TRỌNG TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI 3 (1960) CỦA VIỆT GIAN CỘNG SẢN ĐỂ CHỨNG MINH BẢN CHẤT VIỆT GIAN THỜ NGA XÔ CỦA LŨ “XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG” CHỈ LÀ LŨ CÓ TỘI NÀY HAY TỘI NỌ; LŨ HÁM QUYỀN, BỊ HẠ PHONG NÊN THỰC THI CHỦ NGHĨA CƠ HỘI NHÂN VỤ ĐẤU ĐÁ NHAU CỦA NGA XÔ VÀ TÀU MAO!!!

Chính Khí Việt sẽ vạch mặt thật của nhóm Xét Lại Chống Đảng QUA TÀI LIỆU CỦA CHÍNH BỌN CHÚNG VIẾT RA TRÊN GIẤY TRẮNG MỰC ĐEN, sẽ được trưng dẫn ra ở những phần sau đây!

(còn tiếp)
 Chính Khí Việt
 Ngày 9 Tháng 03, 2015

(Xem tiếp bài 5: Chính Khí Việt: (Phần 5) SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ NHÓM “XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG” )

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website