CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, March 11, 2015

Chính Khí Việt: (Phần 6) Sự Thật Về Nhóm "Xét Lại Chống Đảng"

SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ NHÓM “XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG”
(Phần 6)
 Ông Lê Trọng Nghĩa
 
Ông Lê Trọng Nghĩa trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam về Tướng Giáp.
(Chú Thích của BBC - CKV)

CHÚ Ý 14:     Tháng 12, 1963, Ban chấp hành trung ương Việt Gian Cộng Sản họp Hội nghị 9 (Khoá 3).  Nghị quyết 9 nhấn mạnh rằng: “Chúng ta cần phải có khả năng kiềm chế và thắng địch trong loại CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT”…tuy nhiên ta phải luôn luôn nâng cao cảnh giác và tích cực chuẩn bị sẵn sàng ứng phó nếu đế quốc Mỹ mạo hiểm mở rộng cuộc chiến tranh ở Miền Nam thành “chiến tranh cục bộ”.  Còn khả năng chiến tranh ở Miền Nam biến thành chiến tranh thế giới thì hầu như không có, vì mục đích và vị trí của cuộc chiến tranh này không thể tạo ra những điều kiện để có thể phát triển thành chiến tranh thế giới”. (sic)
Nghị quyết 9 cũng vạch ra: “Cuộc chiến tranh ở Miền Nam Việt Nam hiện nay CHỦ YẾU LÀ MỘT CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC, CHÍNH QUYỀN PHẢN CÁCH MẠNG Ở MIỀN NAM DỰA VÀO ĐẾ QUỐC MỸ, thi hành chính sách thực dân xâm lược của Mỹ. Song vì đây là một cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa thực dân mới, cho nên đồng thời nó có tính chất NỘI CHIẾN.  Và chiến tranh xâm lược hay NỘI CHIẾN PHẢN CÁCH MẠNG cũng đều nhằm phục vụ đường lối chính trị của đế quốc Mỹ, đều phục tùng sự chỉ đạo của chúng.” (sic)
Nghị quyết 9 cũng lập lại rõ hơn ý đồ XÂM LƯỢC BẰNG VŨ LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ  ngay từ hồi tháng 9, 1954 trong Nghị quyết của Bộ chính trị Việt Gian Cộng Sản cho đến tận Văn kiện đại hội 3 VGCS (1960).
Xin lưu ý bạn đọc là Hội nghị 9 (khoá 3) đại tội đồ Hồ Chí Minh vẫn là Chủ tịch Đảng VGCS, chủ trì hội nghị.  Đại tội đồ Lê Duẩn mới chỉ là Bí thư thứ nhất (nghĩa là chưa đủ vượt trội về quyền lực để làm TỔNG BÍ THƯ),đại tội đồ Võ Nguyên Giáp vẫn là Uỷ viên Bộ chính trị VGCS, Bí thư Quân uỷ trung ương, Bộ trưởng quốc phòng, Đại tướng Tổng tư lệnh nguỵ quân VGCS!
Cho nên Nghị quyết 9 (Khoá 3) đã khẳng định: “DO CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐỊCH TRONG CÁCH MẠNG MIỀN NAM và do đặc điểm của cuộc đấu tranh của chúng ta, cho nên phương châm chiến lược chung của Cuộc Chiến Tranh Cách Mạng của Nhân Dân Miền Nam là chiến đấu lâu dài và dựa vào sức mình là chính; về phương châm đấu tranh thì “KẾT HỢP ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ VỚI ĐẤU TRANH VŨ TRANG một cách linh hoạt tuỳ theo từng vùng và từng thời kỳ khác nhau…” (sic)
Quá trình thực hiện phương châm ấy cũng là quá trình tích cực chuẩn bị để TIẾN TỚI BƯỚC QUYẾT ĐỊNH ĐÁNH ĐỔ TOÀN BỘ NỀN THỐNG TRỊ  CỦA  ĐỊCH Ở MIỀN NAM  bằng tổng công kích và bằng tổng khởi nghĩa…” (sic)!!!
          Quý bạn đọc nên lưu ý rằng: “nhóm xét lại chống đảng” chỉ dựa vào những phần trích bên trên để cho là “HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 9  HỒI NĂM 1963 mà tại đó người ta đã bỏ qua Nghị quyết về đi tới thống nhất BẰNG HOÀ BÌNH của Đại hội III  và chuyển sang đấu tranh vũ trang” (sic), như đặc công đỏ Nguyễn Minh Cần trả lời Nguyễn Hùng, của đài BBC, ngày 22 tháng 02, 2015!!!
Điều nói bậy đó, Chính Khí Việt đã chứng minh ở những phần trên. 
 
Nếu nhóm “xét lại chống lại” tôn trọng bạn đọc VÀ CÒN ĐỦ LIÊM SỈ thì phải thấy rằng CÁI NÚT ĐU GIÂY CỦA CÁC ĐẠI TỘI ĐỒ HỒ CHÍ MINH, LÊ DUẨN, LÊ ĐỨC THỌ, VÕ NGUYÊN GIÁP… biểu diễn trong Hội nghị  9 (khoá 3) là cuộc diễn tập như “tập trận giả mà bắn đạn thật” vậy!

CÁI NÚT đó là Hội nghị 9 (Khoá 3) thảo luận và thông qua NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ QUỐC TẾ CỦA ĐẢNG.

Cái “NHIỆM VỤ QUỐC TẾ” đó đã được hai đại tội đồ Hồ Chí Minh và Lê Duẩn THAI NGHÉN TỪ SAU KHI HỌP XONG ĐẠI HỘI 3 VGCS (tháng 9, 1960), THÌ THÁNG 12, 1960 khi đại tội đồ Hồ Chí Minh giắt đại tội đồ Lê Duẩn đi theo sang Mát-Xcơ-Va dự Hội nghị 81 Đảng cộng sản.  Cả Hồ và Duẩn đã cùng ký vào tuyên bố chung của 81 Đảng Cộng Sản (NGHĨA LÀ ĐI THEO NGA XÔ MỘT CÁCH CÔNG KHAI).

Đương nhiên ma giáo như đại tội đồ Hồ Chí Minh thì hắn cũng nhân dịp đó mà báo cáo kết quả Đại hội 3 VGCS (1960) và giới thiệu cũng như bảo lãnh sự trung thành của Lê Duẩn với các cấp cao nhất của Nga Xô khi đó.  Và cũng đương nhiên là Hồ và Duẩn  nhận được NHỮNG CHỈ THỊ VÀ NHỮNG THOẢ THUẬN MẬT VỚI CẤP LÃNH ĐẠO CỦA NGA XÔ!

Chính vì thế mà khi Nghị Quyết 9 (khoá 3) ra đời, NGA XÔ KHÔNG CÓ PHẢN ỨNG như chính mồm đặc công đỏ Nguyễn Minh Cần đã ngây thơ như “cậu Phước”, nhân vật trong tác phẩm “Số Đỏ” của nhà văn đại tài Vũ Trọng Phụng, khi trả lời Nguyễn Hùng, đài BBC, ngày 22 tháng 02, 2015, rằng: “BẤT CHẤP HÀNH ĐỘNG CỦA VIỆT NAM, LIÊN XÔ KHI ĐÓ ĐÃ KHÔNG CÓ BIỂU HIỆN GÌ CHỐNG ĐỐI VIỆT NAM RÕ RỆT” (sic).=== Cho nên, tháng 1 – 1962  Trung ương cục Miền Nam tuyên bố thành lập Đảng Nhân Dân Cách Mạng Miền Nam.

=== Ngày 20 tháng 12, 1960 Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam được cho thành lập,  vì chưa có “lãnh tụ”, đến tận tháng 11, 1961, VGCS mới giải thoát được Luật sư Nguyễn Hữu Thọ từ Phú Yên, đưa hắn về Bắc Tây Ninh và tháng 2, 1962 mới cho mở Đại hội lần 1 của cái gọi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam để cho bầu tên Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (gia nhập đảng VGCS từ 1949) làm Chủ Tịch cái tổ chức con rối đó!

=== Tháng 12, 1963, Nghị quyết 9 (khoá 3) ra đời.

=== Tháng 10, 1964, Đại tội đồ Nguyễn Chí Thanh được Hồ cử vào Miền Nam làm Bí Thư Trung Ương Cục, kiêm Bí thư quân uỷ MIỀN, Chỉ huy trưởng Bộ tư lệnh MIỀN  và đồng thời phổ biến Nghị Quyết 9 (khoá 3) cho những tổ chức VGCS HOẠT ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP TRONG LÃNH THỔ CỦA VIỆT NAM CỘNG HOÀ.

(còn tiếp)

Chính Khí Việt
Ngày 11 Tháng 3, 2015

(Xem tiếp bài 7: Chính Khí Việt: (Phần 7) SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ NHÓM “XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG”)

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website