CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, March 10, 2015

Chính Khí Việt: (Phần 5) SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ NHÓM “XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG”

SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ NHÓM “XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG”
(Phần 5)
 
Quân ủy Trung ương đang theo dõi diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh (4/1975).
 
 
CHÚ Ý 12:           Nếu có trách nhiệm với bạn đọc thì những ngòi bút viết về nhóm “xét lại chống đảng” phải thấy một mâu thuẫn rất lớn là nhóm “xét lại chống đảngủng hộ 100% Nghị Quyết 15 (01-1959) là một Nghị Quyết công khai sử dụng vũ lực xâm lược Việt Nam Cộng Hoà, mà hành động cụ thể là đã huy động một quân đoàn nguỵ quân VGCS làm đường Trường Sơn để ồ ạt đưa lính tráng, vũ khí vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà!
Bọn chúng cũng lại tán thành 100% Văn kiện Đại hội 3 VGCS (1960), trong đó khẳng định:  “Quyết tâm đánh đổ chế độ Mỹ- Diệm” (sic)  và rằng: “phải đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam để hoàn thành sự nghiệp dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước” (sic).
Bọn chúng cố tình không đề cập tới nội dung “NGA XÔ HOÁ”  trong Văn kiện Đại hội 3 VGCS (1960) và nội dung Nghị Quyết 9 (Khoá 3) chỉ là nhắc lại nội dung của Văn Kiện Đại hội 3 VGCS (1960) để làm hoả mù trong trò đu giây của Hồ và Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp trong bối cảnh một cổ với hai cái xích của hai Mẫu Quốc Nga Xô và Tàu Mao, đang tranh nhau độc quyền là CHỦ của con chó sói có tên là Tập Đoàn Việt Gian Cõng Sản do Hồ cầm đầu và Lê Duẩn là kẻ trợ thủ rất đắc lực của Hồ, cũng như trung thành với Hồ cho tới chết.
CHÚ Ý 13:        Sự khác nhau giữa Văn kiện Đại hội VGCS (1951) bị “MAO HOÁ” với Văn kiện Đại hội 3 VGCS (1960) đã tế nhị nhưng rất rõ ràng NGẢ SANG PHÍA NGA XÔ.  Đó là:
Trích: “Đảng Lao Động Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lê Nin làm  nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng.  Đảng rất coi trọng việc giáo dục những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin trong Đảng, trong nhân dân một cách rộng rãi và thường xuyên, coi đó là điểm mấu chốt đầu tiên trong công tác xây dựng Đảng và là một trong những điều kiện quyết định thắng lợi của Cách Mạng.” (Văn Kiện Đại hội 3 (1960). Trích trong Văn Kiện Đảng Toàn Tập- tập 21 – trang 777)
“Đảng áp dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam một cách đứng đắn và sáng tạo, CHỐNG MỌI BIỂU HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA KINH NGHIỆM VÀ CỦA CHỦ NGHĨA GIÁO ĐIỀU.  ĐẢNG BẢO VỆ NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN, CHỐNG MỌI LUẬN ĐIỆU CỦA CHỦ NGHĨA XÉT LẠI (sđd-trang 777-778).
Như thế có nghĩa là Văn kiện của Đại hội 3 VGCS (1960) đã loại bỏ:
=== Chủ Nghĩa Xtalin
=== Tư tưởng Mao Trạnh Đông
=== Chống chủ nghĩa giáo điều (tức Mao)
=== Đồng thời cũng chống chủ nghĩa xét lại (Nga Xô)
Như thế sẽ cho thấy rằng Văn kiện Đại hội 3 VGCS (1960) dường như chống cả Mao (giáo điều) và chống cả Nga Xô (xét lại).  Nhưng thực ra là chống Mao, bởi vì Hồ lại cho thòng một câu rất rõ ràng ở bên dưới để khẳng định rằng: về mặt nhà nước thì cái gọi là nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà hoàn toàn đi theo Nga Xô.
Câu tế nhị trong trò đu giây đó là:
Trích: “…Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà là MỘT THÀNH VIÊN CỦA PHE XÃ HỘI CHỦ NGHĨA HÙNG MẠNH DO LIÊN XÔ VĨ ĐẠI ĐỨNG ĐẦU.” (hết trích) (sđd- trang 780).
Như thế có nghĩa là về mặt Đảng, thì Hồ CHỐNG cả Mao (giáo điều) và chống cả Nga Xô (xét lại)!
Về mặt nhà nước thì Hồ khẳng định nhà nước nguỵ quyền VGCS là chịu sự lãnh đạo của Nga Xô!
Đấy chính là trò đu giây để rồi đẻ ra cái gọi là Nghị Quyết 9 (khoá 3) để xoa dịu Mao khỏi lấn cấn với việc Hồ cho nhà nước nguỵ quyền Việt Gian Cộng sản  đi theo Nga Xô!

(còn tiếp)

Chính Khí Việt
Ngày 10 Tháng 03, 2015

(Xem tiếp bài 6: Chính Khí Việt: (Phần 6) Sự Thật Về Nhóm "Xét Lại Chống Đảng")

Phần Phụ Thêm:


          Năm 1975, Võ Nguyên Giáp đã tán thành đề xuất của Trung tướng Hoàng Minh Thảo chọn địa bàn Nam Tây Nguyên làm hướng tấn công chiến lược, xin ý kiến Bộ Chính trị và cử Đại tướng Văn Tiến Dũng vào Nam chỉ đạo đánh đòn “điểm huyệt” vào hệ thống phòng ngự của Việt Nam Cộng hòa tại Buôn Mê Thuột. (http://thcsvanthuy.edu.vn/vanthuy/VNG/VNG.htm)

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website