CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, March 7, 2015

Chính Khí Việt: (Phần 3) SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ NHÓM “XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG”


SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ NHÓM “XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG”

(Phần 3)
 
 
Liền theo sau Nghị Quyết 15 (01-59) của VGCS  do Hồ Chủ Trì ,  là việc mở đường vào xâm lược Việt Nam Cộng Hoà, bằng chính binh lính nguỵ quân VGCS phía Bắc, với cả lực lượng Thanh Niên Xung Phong được tuyển từ Nữ Thanh Niên.  Lực lượng đó ở mức  quân đoàn (với tên bí mật là Công trường 59), cầm đầu là tên tướng nguỵ quân Việt Gian Cộng Sản Đồng Sĩ Nguyên.
Tội đồ Võ Nguyên Giáp, với tư cách Uỷ viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Bí thư Quân uỷ trung ương, Đại tướng Tổng tư  lệnh, Uỷ viên thường trực Hội đồng quốc phòng (tội đồ Hồ Chí Minh là Chủ tịch), là kẻ CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP  việc bổ nhiệm và trao nhiệm vụ cho Đồng Sĩ Nguyên và quân đoàn 59.

=== Dùng công binh nguỵ quân  việt gian mở đường ngay trong lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hoà  để xâm lược Việt Nam Cộng Hoà là phương pháp hoà bình của Hồ và Giáp chăng?

=== Cái thuở 1959, Lê Duẩn và Lê Đức Thọ đã có thể khống chế được cả Hồ lẫn Giáp  được  sao? (thật là một lũ nói láo không biết ngượng miệng!!!)

CHÚ Ý 8: Ngày 22 tháng 02, 2015, trả lời phỏng vấn của Nguyễn Hùng, Ban tiếng Việt đài BBC, Nguyễn Minh Cần nói:

Trích: Chúng tôi (tức nhóm “xét lại chống đảng” –CKV) dựa vào Nghị Quyết Đại hội lần thứ 3 của Đảng Lao Động Việt Nam (1960) lúc bấy giờ là đấu tranh hoà bình.

“Cái ý định mở chiến tranh là của Trung ương, mà Trung ương thì phải theo đường lối của đại hội…

“Những lý do sâu xa là chúng tôi nghĩ rằng chiến tranh Bắc- Nam  gây ra không biết bao nhiêu khổ đau cho người dân, sẽ gây ra, chúng tôi nhìn thấy trước vấn đề như vậy” (hết trích)

=== Bạo phổi nói bậy như Nguyễn Minh Cần thì nghĩa là sau khi cho ra đời Nghị Quyết 15 (1-1959) để vũ trang xâm lược Việt Nam Cộng Hoà với hành động cụ thể là sử dụng một quân đoàn nguỵ quân VGCS mở đường Trường Sơn, thì đột ngột sang năm 1960, mở Đại hội 3, tập đoàn Hồ Chí Minh – Võ Nguyên Giáp BỎ phương pháp vũ trang xâm lược mà DÙNG phương pháp hoà bình xâm lược, nhưng việc mở đường Trường Sơn vẫn được tiếp tục với các phương tiện cơ giới tối tân do Nga Xô và Tàu Mao tiếp sức???

Và, bè lũ xét lại chống đảng”  HOÀN TOÀN MUỐN XÂM LƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOÀ BÌNH NHƯ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI 3 (1960)???  Nghĩa là vẫn muốn nuôi QUYẾT TÂM XÂM LƯỢC đấy chứ???

=== Đem BINH LÍNH đi xâm lược Việt Nam Cộng Hoà, là một nước có chủ quyền, được quốc tế công nhận, trong đó có cả Nga Xô – Tàu Mao và tập đoàn Hồ Chí Minh long trọng ký vào Hiệp Định Geneve 1954 về Việt Nam.
Việt Nam Cộng Hoà có Hiến Pháp được toàn dân Việt Nam Cộng Hoà thông qua, có bộ máy nhà nước Hợp Hiến do Toàn Dân Bầu.

Trên cơ sở đó, bất kể tổ chức nào, nước nào kêu gọi lật đổ chính quyền, xâm lược Việt Nam Cộng Hoà đều là vi phạm LUẬT PHÁP QUỐC TẾ, dù bằng phương pháp vũ trang hay phương pháp hoà bình!!!  Điều đơn giản như vậy mà bè lũ Nguyễn Minh Cần không thấy hay sao???

CHÚ Ý 9: Giờ chuyển qua Nghị Quyết của Đại hội 3 (1960) để xem tập đoàn Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp có thực sự là chỉ dùng PHƯƠNG PHÁP HOÀ BÌNH ĐỂ XÂM LƯỢC VIỆT NAM CỘNG HOÀ HAY KHÔNG?

Trước hết CẦN NHỚ  là việc đưa ra  CHÍNH SÁCH XÂM LƯỢC VIỆT NAM CỘNG HOÀ  công khai trên giấy trắng mực đen là SỰ GÂY CHIẾN XÂM LƯỢC VIỆT NAM CỘNG HOÀ!  Dù dùng phương pháp nào cũng không thể chấp nhận được và chắc chắn không có một sự xâm lược nào bằng HOÀ BÌNH đã diễn ra trong lịch sử nhân loại!

Bây giờ, xin chỉ lược qua cái đống Văn kiện Đại hội 3 (1960) của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản, riêng phần tuyên bố về “TÌNH HÌNH MIỀN NAM” (Tức Việt Nam Cộng Hoà CKV) qua những tiêu đề nhỏ của Văn kiện để quý bạn đọc tự nhận xét:

Trích: “Về tình hình Miền Nam

I. Âm mưu của đế quốc Mỹ và quá trình dựng lên chính quyền Miền Nam
 
     a) Mỹ đã dựng lên chính quyền Miền Nam như thế nào?
     b) Chính quyền Mỹ - Diệm  được duy trì trên một chế độ cảnh sát và mật      thám.
     c) Bộ máy cai trị và các tổ chức chính trị của Mỹ - Diệm
     d) Âm mưu quân sự của Mỹ ở Miền Nam.
     e) Sự suy sụp của nền kinh tế Miền Nam dưới chế độ Mỹ - Diệm. 

II.Tính chất của chính quyền Miền Nam và thế lực của Mỹ - Diệm hiện nay.

      a) Tính chất của chính quyền Miền Nam
      b) Đánh giá thế lực của Mỹ - Diệm ở Miền Nam hiện nay như thế nào?
III. Tình hình biến chuyển các giai cấp ở Miền Nam
      a) Tình hình các tôn giáo.
      b) Tình hình các Dân tộc miền núi
      c) Phong Trào đấu tranh của đồng bào Miền Nam
      d) Kết luận
 • Chưa chú trọng xây dựng cho cán bộ và đảng viên tư tưởng cách mạng  trường kỳ gian khổ, QUYẾT TÂM ĐÁNH ĐỔ CHẾ ĐỘ MỸ - DIỆM
 • Không nhận rõ ta đang ở “THẾ” nào trong cuộc đấu tranh với địch hiện nay ở Miền Nam.
 • Không nhận rõ chỗ mạnh và chỗ yếu của địch để biết hướng phòng ngự và  biết hướng tấn công.
  Kinh nghiệm ở Nam Bộ, chúng ta đã biết dùng tuyên truyền tấn công địch, làm tê liệt từng tiểu đoàn đi càn quét, đánh phá vào vùng căn cứ cũ của ta. Địch đã không sử dụng được quân đội để đánh phá ta mà trái lại tư tưởng binh lính chúng lại biến đổi có lợi cho ta.  Chính vì không nhận rõ chỗ yếu của địch, chỉ thấy mặt hung ác của chúng, nên có khi rụt rè không dám đấu tranh, không quyết tâm tạo hoàn cảnh và điều kiện để TẤN CÔNG ĐỊCH, có khi lại đấu tranh phiêu lưu, nên sau đấu tranh cơ sở bị vỡ, phong trào sa sút.
  NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM TRÊN ĐÂY BẮT ĐẦU ĐƯỢC SỬA CHỮA TỪ NĂM 1957.  Sự học tập đường lối cách mạng Miền Nam ở Nam Bộ đến tận chi bộ và ở Liên Khu V trong một số cán bộ đã có tác dụng củng cố lập trường tư tưởng trong đảng.  Phong trào hiện nay tương đối phát triển đúng phương hướng hơn và cơ sở có phần vững chắc hơn trước.  Ở Trung Châu Liên Khu V trước mắt tuy có nhiều khó khăn nhưng từ Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Phú Yên cơ sở đang bắt đầu phục hồi dần, phong trào quần chúng cũng bắt đầu trở lại.
  Tình hình giữa ta và địch trong thời gian tới sẽ còn diễn ra quyết liệt và phức tạp hơn.  Địch sẽ tăng cường khủng bố, đàn áp hơn nữa và quần chúng dưới sức ép của địch sẽ đấu tranh rộng rãi, mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa.
  TÌNH HÌNH ĐÓ ĐỀ RA CHO TOÀN ĐẢNG TA NHIỆM VỤ RẤT NẶNG NỀ, ĐÒI HỎI Ở ĐẢNG TA MỘT SỰ LÃNH ĐẠO VỮNG CHẮC, KỊP THỜI VÀ SẮC BÉN ĐỐI VỚI PHONG TRÀO MIỀN NAM.” (HẾT TRÍCH)
  Cuối phần kết luận, văn kiện còn nhắc lại sự khẳng định của Hội nghị trung ương 14 như sau:
 • Trích: “Toàn Đảng ta sẽ tăng cường đoàn kết, nâng cao ý chí phấn đấu cách mạng hơn nữa để đẩy mạnh công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc và CÁCH MẠNG DÂN TỘC DÂN CHỦ NHÂN DÂN Ở MỀN NAM để hoàn thành sự nghiệp dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ, ĐƯA CẢ NƯỚC TA TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI…” (hết trích)
 • Như thế có nghĩa là Văn kiện Đại hội 3 (1960) của tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp đều quyết tâm “ĐƯA VIỆT NAM CỘNG HOÀ LÊN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”!!!
  Nguyễn Minh Cần và bè lũ hiểu về cái gọi là phương pháp hoà bình của Đại hội 3 (1960) theo kiểu gì vậy???
   
  (còn tiếp)
   
  Chính Khí Việt
  Ngày 06 tháng 03, 2015
 • (Xem Tiếp Bài 4: Chính Khí Việt:(Phần 4) SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ NHÓM “XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG”)

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website