CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, March 26, 2015

Chính Khí Việt: HỌC SINH LỚP 4 HÀ NỘI DẠY LŨ VIỆT GIAN CỘNG SẢN PHẠM QUANG NGHỊ VÀ NGUYỄN THẾ THẢO MỘT BÀI HỌC!


HỌC SINH LỚP 4 HÀ NỘI DẠY LŨ VIỆT GIAN CỘNG SẢN PHẠM QUANG NGHỊ VÀ NGUYỄN THẾ THẢO MỘT BÀI HỌC!


 

Ngày hôm nay đọc được một bài “tập làm văn” của em Đỗ Minh Diệu, học sinh lớp 4, Trường Tiểu Học Marrie Curie Hà Nội, đã bày tỏ suy nghĩ của mình trước việc lũ Việt Gian Cộng Sản thuộc Thành Uỷ VGCS,  và Uỷ Ban Thành Phố nguỵ quyền VGCS ở Hà Nội!   Tất nhiên là có hai thằng khốn nạn Phạm Quang Nghị và Nguyễn Thế Thảo!
 
Image result for phạm quang nghị Image result for nguyễn thế thảo     
Image result for phan đăng long     
(Ba thằng khốn nạn việt gian nhất Hà Nội Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thế Thảo và Phan Đăng Long -CKV)

Đọc xong tuy biết việc cây xanh bị tàn phá mà buồn, nhưng lại vui vì biết rằng dù bàn tay của tập đoàn VGCS trong vấn đề giáo dục cố tình “việt gian hoá” các tầng lớp Thanh Thiếu Niên – Nhi Đồng Việt Nam. Nhưng qua bài “tập làm văn” của em Đỗ Minh Diệu thì Chính Khí Việt rất vui và nghĩ rằng quý bạn đọc cũng rất vui, vì thế xin chia sẻ bằng cách giới thiệu bài “tập làm văn”, xin bấm vào link dưới đây:
 
http://danviet.vn/thoi-su/hoc-sinh-lop-4-lam-van-ve-noi-dau-cay-xanh-bi-chat-562907.html
 
Điều này cho thấy sức sống của Dân Tộc Việt Nam rất mãnh liệt, không một thế lực việt gian nào cũng như các thế lực bành trướng Tàu đại Hán, thực dân đỏ, thực dân xanh, chủ nghĩa dollars…có thể khuất phục được. 

Hỡi tập đoàn Việt Gian Cộng Sản, bài “tập làm văn” của em Đỗ Minh Diệu chỉ là một trong muôn ngàn ánh sấm sét sẽ loại bỏ tập đoàn việt gian cộng sản chúng bay một ngày không xa đâu!

Chính Khí Việt cũng như tất cả những thân hữu trong web Chính Khí Việt Net và diễn đàn Sự Thật Đảng Việt Tân Anh Là Ai???  Xin hoan nghênh em Diệu đã không bị “gần mực thì đen”!

Chính Khí Việt
Ngày 26 Tháng 3, 2015

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website