CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, March 13, 2015

Chính Khí Việt: Đã Đến Lúc Cần Đặt Lại Vấn Đề: Ai Hiếp Ai!!!???


On Thursday, August 28, 2014 5:22 PM, "Pham Joseph chinhkhiviet.0002@yahoo.com [diendanqlvnch]" <diendanqlvnch@yahoogroups.com> wrote:

ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN ĐẶT LẠI VẤN ĐỀ :  AI HIẾP AI???
 
Theo nguồn tin đáng tin cậy cho biết kết quả của 5 mặt con mà Lệ Truyền "sung sướng và hãnh diện" có được với tên Tr/tá An Ninh VGCS Trần Đăng Sơn là do 5 lần bị hiếp mà không phải do kết quả của Tình Yêu...!!!???
 
Nhưng sự thực không phải vậy!
 
Tại sao?
 
Là vì theo tài liệu của Tr/Tá Lê Xuân Nhuận, nguyên Giám-Đốc Đặc-Cảnh (An-Ninh & Phản-Gián) của Việt-Nam Cộng-Hòa tại Vùng II Chiến-Thuật và Quân-Khu I từ 1965 đến 1975 thì:
 
"TRẦN Đăng-Sơn tuy đã dậy được nhưng phải chống gậy và lưng bị còng; bạn-tù đặt tên cho anh-ta là "ông già Thảo-Nam-Sơn".
 
Như thế có nghĩa là Trần Đăng Sơn không có khả năng "hiếp" Trần Lệ Tuyền. 
Vì Thế:
 
ĐÃ ĐẾN LÚC CHÚNG TA CẦN ĐẶT LẠI VẤN ĐỀ:
 
AI HIẾP AI!!!???

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website