CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, February 17, 2015

Chính Khí Việt: VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN VIỆT GIAN CỘNG SẢN

VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN VIỆT GIAN CỘNG SẢN


(PHẦN 7)

 BÀI TRỪ CỜ MÁU CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ TRÁCH
 NHIỆM CỦA TỪNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CS
                                                                                              KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI! -Giáng Ngọc-
  

(Lý Đại Nguyên cùng vợ từ chối đạp cờ máu VGCS)  
                                             
 BÀI TRỪ CỜ MÁU CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ TRÁCH NHIỆM CỦATỪNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CS KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI! 
 

-Giáng Ngọc-


Việt Gian Cộng Sản Hoà Bình Xâm Lược
Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn
Sự hình thành  Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản đặt ra cho tập đoàn VGCS một thách đố mới.  Đó là chúng phải dùng biện pháp nào để xâm lược trọn vẹn cái lực lượng bất khuất đó, đang tồn tại và phát triển trên những phần lãnh thổ mà không bao giờ chúng có thể quản lý được!
Đấy là lý do tập đoàn Việt Gian Cộng Sản  lại phải sử dụng tới bộ phận có danh xưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, do cán bộ Việt Gian Cộng Sản cốt cán đã được bố trí thâm nhập Việt Nam Cộng Hoà bằng con đường vòng qua Ấn Độ, rồi từ đó vào Việt Nam Cộng Hoà với cái đầu trọc và bộ quần áo casa để hành nghề gián điệp.  Hắn lấy Chùa Chiền ở Việt Nam Cộng Hoà làm nơi ẩn náu và sư đoàn Việt Gian Cộng Sản Ấn Quang là nơi hoạt động. Tên điệp viên nhà nghề đó chính là Đặng Phúc Tuệ aka Quảng Độ hiện nay vậy
Những bài học mà VGCS rút tỉa ra sau 30 Tháng 4, 1975  cho thấy, chỉ có nhân sự của sư đoàn VGCS  Ấn Quang mới có thể lãnh trách nhiệm chính trong việc thôn tính Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS.  Còn tất cả các tổ chức Đảng phái đã đầu hàng hoặc bị cài cấy để trực tiếp lãnh đạo qua cái danh xưng cũ như Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt các hệ phái… kể cả Việt Tân cũng đã có người của VGCS như Nguyễn Xuân Nghĩa, Lý Thái Hùng, Trần Diệu Chân… để hoạt động theo kế hoạch của VGCS.  Nghĩa là bọn chúng có trách nhiệm phải phục vụ cho sự hoạt động của sư đoàn VGCS Ấn Quang với danh xưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở Hải Ngoại!
Tại sao?
a)      Bởi vì không thể vũ trang xâm lược Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS được. Chỉ có thể áp dụng cách đánh của sư đoàn VGCS Ấn Quang đã thực thi khi chúng “ăn cơm Việt Nam Cộng Hoà để đánh sập Việt Nam Cộng Hòa”!  Nghĩa là Việt Gian Cộng Sản chưa cần phải dùng đến tiền chi cho chúng hoạt động mà chính  “con mồi” của chúng (tức phật tử u mê) tự nguyện nộp tiền cho chúng; tự nguyện làm tôi mọi cho chúng cả tinh thần, cả thể xác lẫn tài sản và trung thành hiếu thảo ngàn lần hơn cha mẹ ruột của mình!.  Rất nhiều đứa trong cái gọi là “phật tử” này, ngoại trừ tay sai Việt Gian Cộng Sản đang làm nhiệm vụ gì đó, đã lú lẫn đến mức trong mắt họ không còn Tổ Quốc nữa!  Họ cũng không phân biệt nổi giữa “Phật và Đạo Phật” với lũ Việt Gian Cộng Sản, tay sai của Nga Xô-Tàu bành trướng mượn cái áo casa, Chùa và cái đầu trọc để che bộ mặt đại tội đồ của Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam.  Vì chúng vẫn tiếp tục làm việt gian phục vụ cho ngoại bang, thông qua tập đoàn VGCS!  Chúng đã dẫn giắt cả gia đình chúng vào con đường tội lỗi đó mà chứng cớ cụ thể là có người đã để cho con gái còn tuổi vị thành niên bị dâm dê ngay trong chùa (như vụ tên Chánh Lạc chẳng hạn)!
Rõ ràng là sư đoàn VGCS Ấn Quang ở hải ngoại đã khiến những kẻ hoang tưởng nghĩ mình là “Phật Tử Thuần Thành”  đang tự nguyện làm cái việc“Vô Tổ Quốc – Vô Gia Đình – Vô Tôn Giáo”  vậy!
Bởi vì đối với sư đoàn VGCS Ấn Quang thì Chùa là nơi tẩy não cho tín đồ trở thành u mê; là nơi hành lạc  cho lũ VGCS đầu trọc; là nơi thâu tiền thuế do tín đồ tự nguyện đóng để xây chùa và thùng phước sương  cho lũ việt gian đầu trọc “cơm no ấm cật, dậm dật con lợn lòng”!
Đấy chính là họ  đang hành xử vào việc tiêu diệt Phật Giáo từ gốc theo đúng kế hoạch của tập đoàn VGCS là: người dân chỉ được phép theo “Đạo Cộng Sản” và các chi phái của “Đạo Cộng Sản” mà thôi!!!
Xin đưa ra những dẫn chứng cụ thể:
---Tên Chánh Lạc bị tội ấu dâm.  Tôn Nữ Hoàng Hoa đã mạo danh “Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Hoa Kỳ” chạy chọt để xin được nộp phạt 4 triệu 800 ngàn USD nhằm miễn cho tên Việt gian đầu trọc Chánh Lạc khỏi bị truy tố tội hình sự.
Ngoại trừ Chánh Lạc có quan hệ bất chính với mụ Tôn Nữ Hoàng Hoa ra thì không thể giải thích lý do nào mà mụ vẫn còn “sùng bái tên việt gian Chánh Lạc”?  Chỉ có thể hiểu rằng đó là một hành động nhằm cố gắng CỨU MỘT TÊN CÁN BỘ CAO CẤP CỦA SƯ ĐOÀN VGCS ẤN QUANG, CHỨ KHÔNG THỂ LÀ CỨU MỘT TÊN DÂM TĂNG TÊN LÀ CHÁNH LẠC!!!
Từ đó có thể cho thấy mụ Tôn Nữ Hoàng Hoa là  ai? Nên nhớ chí hữu của mụ là những tên như  Lâm Minh Dung aka Áo Nhà Binh,  Nguyễn Quý Đức aka Cá Chép, Hải Đảo Buồn, Hồ Công Tâm,  Trương Minh Hòa, Hứa vạng Thọ, Hà Văn Sơn… nay được Lão Móc móc vào băng tụng ca “kim cương bất hoại”  Nguyễn Chí Thiện và TUYÊN TRUYỀN CHO VĂN HÓA TÀU BÀNH TRƯỚNG MỘT CÁCH RẤT TINH VI VÀ LƯU MANH!!! (Chính Khí Việt sẽ có bài phân tích sau).
Ngày Thiếu tá  Cảnh Sát VNCH, Trưởng Ty CSQG Thừa Thiên Huế Liên Thành tổ chức  Sinh Nhật cho Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm của Việt Nam, mụ Tôn Nữ Hoàng Hoa đã cho đứa cháu là thằng lưu manh vô loài Đoàn Trọng  và 2 chị em con bẻ răng Đàm Bảo Kiếm, cũng là bạn nối váy của mụ đến  gây rối!  Những người Việt Nam yêu nước  không được phép quên chuyện này.

  

Đi
 Chửi Mướn 6

Tôn Nữ Hoàng Hoa đã cho đứa cháu là thằng lưu manh vô loài Đoàn Trọng và 2 chị em con nha công Đàm Bảo Kiếm đến gây rối Ngày Mừng Sinh Nhật Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm
 Qua bài viết cũng như việc làm của các chiến hữu của mụ Tôn Nữ Hoàng Hoa thì dù có mù cũng có thể khẳng định được mụ là ai và đang phục vụ cho thế lực nào!?
---Lý Đại Nguyên:  Một tên việt gian từ 1956, khi hắn tham gia vào cái gọi là“Mặt Trận Dân Chủ” (một tổ chức của các đảng mạo nhận là “quốc gia” như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Gia Xã Hội, Đại Việt Duy Dân Đảng)  để ra tuyên cáo đối với Tổng Thống Ngô Đình Diệm phải “ban bố tự do báo chí trước khi tiến hành bầu cử Quốc Hội Lập Hiến”.   Có nghĩa cái gọi là“Mặt Trân Dân Chủ” này đã hoạt động song hành với cái tổ chức biểu tình đòi thực thi tổng tuyển cử theo Hiệp Định Geneve 1954 về Việt Nam (là cái Hiệp Định mà Đất Nước Việt Nam bị chia đôi nên phiá Miền Nam Việt Nam không ký), do tên việt gian cộng sản là thạc sĩ sử học Phạm Huy Thông (kẻ là thư ký của đại tội đồ Hồ Chí Minh ngày hắn qua Pháp 1946) được đại tội đồ Hồ Chí Minh sai từ Pháp về Saigon để tổ chức biểu tình tuyệt thực cùng những tên  Nguyễn Hữu Thọ, Trịnh Đình Thảo…
Như thế đủ thấy tên việt gian Lý Đại Nguyên trên thực tế đã cộng tác hành động chung với VGCS, tối thiểu cũng từ 1956!  Đến năm 1960 hắn tham gia sinh hoạt Văn Hóa Phật Giáo.  Có nghĩa Lý Đại Nguyên ngay từ 1960  đã có liên hệ mật thiết và hoạt động chung với sư đoàn VGCS Ấn Quang, khi mà hắn trên mặt trận truyền thông đã đứng ở vị thế ĐỐI LẬP VỚI CẢ ĐỆ NHẤT VÀ ĐỆ NHỊ VNCH.
Những tờ báo do hắn làm chủ bút công khai đối lập với chính quyền Việt Nam Cộng Hoà, mà hắn vẫn được in sách, nhởn nhơ ăn nhậu không bị bắt hay bị cấm đoán!  Thế mà, nếu hắn là người đàng hoàng với vai trò “bình luận gia”  thì Lý Đại Nguyên phải phân biệt được sự khác biệt như trắng với đen của vấn đề tự do ngôn luận giữa Việt Nam Cộng Hoà và ngụy quyền VGCS ở Phía Bắc Việt Nam từ thời kỳ đó cho đến tận nay.  Điều này đã chứng minh không thể chối cãi được rằng TÊN VIỆT GIAN LÝ ĐẠI NGUYÊN CHÍNH LÀ TÊN  TAY SAI TRUNG THÀNH CỦA VGCS!!!  Cho đến nay, Ngày 4, tháng 6, 2014 này, cái BẢN MẶT TAY SAI TRUNG THÀNH đó, không chỉ riêng hắn mà cả gia đình nhà hắn, từ đứa con gái cho đến mụ vợ, đã bị vạch mặt qua  những audios - youtube dưới đây: Hành vi của vợ chồng tên Việt Gian Lý Đại Nguyên là có thể giải thích được.  Vì căn cốt của hắn từ trẻ đến già là “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản”như dẫn chứng bên trên.  Nhưng điều đáng buồn là trong số HÈN HẠ ĐÓ  qua video trên còn có cả cựu đại tá Thuần, cựu trung tá Nam....
Nếu còn chút liêm sỉ để sau này khỏi vấy bùn sang con cháu thì đừng nên mặc quân phục và nhận là sĩ quan Quân Lực VNCH!  Bọn ngươi không xứng đáng mặc quân phục Việt Nam Cộng Hoà!
(còn tiếp)
Chính Khí Việt


Tài Liệu lấy từ chính con gái của Lý Đại Nguyên trên trang: Thanh Niên Cờ Vàng
BÌNH LUẬN GIA LÝ ĐẠI NGUYÊN

alt
 • Sinh năm 1930 tại Việtnam
 • 1952, rời cuộc Kháng Chiến với một nhận thức phải vượt bỏ chủ nghĩa cộng sản ngụy      biện tàn độc, nguy hiểm cho Dân Tộc và Nhân Loại.
 • 1953, tham gia Mặt Trận Dân Chủ Việt Nam của 4 đảng Quốc Gia: Việt Nam Quốc Dân Đảng. Đại Việt Quốc Gia Xã Hội. Đại Việt Quốc Dân Đảng. Đại Việt Duy Dân Đảng.
 • 1956, Mặt Trận ra Tuyên Cáo đòi Tổng Thống Ngô Đình Diệm phải ban bố Tự Do Bao Chí trước khi tiến hành bầu cử Quốc Hội Lập Hiến. Lý Đại Nguyên bị bắt cùng với  các lãnh tụ Mặt Trận.
 • 1957, viết bình luận chính trị  cho tờ Tuần Báo TÂN DÂN đối lập với chính quyền.
 • 1960, tham gia sinh hoạt Văn Hóa Phật Giáo.
 • 1962, hoàn tất tác phẩm đạo học đầu tay TỔNG THỨC VẬN.
 • 1963, Chủ Nhiệm Chủ Bút nhật báo TIN SÁNG.
 • 1968, Chủ Bút tuần báo DÂN CHỦ.
 • 1972, Chủ Bút nhật báo SÓNG THẦN.
 • 1975, bị tù cộng sản đến năm 1985
 • 1995, định cư tại Little Saigon Hoa Kỳ, tiếp tục viết Bình Luận, viết Sách.
 • 1998, xuất bản cuốn VIỆT NAM DÂN TỘC BỊ ĐỌA ĐẦY.
 • 2000, xuất bản cuốn TỔNG THỨC VẬN.
 • 2002, xuất bản cuốn ĐỀ CƯƠNG XÂY DỰNG VIỆT NAM.
 • 2006, viết xong cuốn VĂN HÓA VIỆT NAM VIÊN DUNG TÔN GIÁO.
Sách đã xuất bản trước 1975 tại Sàigòn gồm:
 • DÒNG VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM.
 • DÒNG SINH MỆNH VĂN HÓA VIỆT NAM
 • NỀN NHẬN THỨC NHÂN CHỦ TOÀN TRIỂN.
---------------------------------------------
Tài Liệu Tham Khảo:
Đoạn Văn Diễn tả đám khốn nạn báo chí thân cộng:
>>>>  Trich:  "Trong dịp này, tờ Cách Mạng Quốc gia có một câu khá quen thuộc và thới danh:” Ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản”. Tờ báo viết: “Không thể tha thứ những thằng ngủ mơ thiên đàng cộng sản, xác bám miền Nam, hồn gửi ra đất Bắc Những hạng trí thức nửa mùa, có nhiều vốn chữ nghĩa mà lại tin cộng sản là thần thánh coi chúng còn hơn ông nội của mình”.
 
-----------------------------
 
Dưới đây là một số ý kiến của chatters paltalk  liên quan đến  lá thư của ông Tony D Hồ bào chữa cho "bình luận gia" Lý Đại Nguyên.  
 
On Wednesday, June 18, 2014 9:29 AM, Joseph Pham <josephpham62@...> wrote:

Tony Ho Đính Chính Về Sự kiện Việt Gian Lý Đại Nguên

alt
On Tuesday, June 17, 2014 4:01 PM, "tony ho tonydho@yahoo.com [ChinhNghiaViet]" <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com> wrote:
 
                                                                         06/17/2014
 
 Phải có mặt tại chỗ ngày hôm đó thì mới thấy được vấn đề:
 - Ông Lý Đại Nguyên đã giải thích rõ ràng cho Cô Phương hiểu rằng lá cờ vc với hình ntdũng( gạch chéo) là chưa có đủ , phải có thêm hình bộ sậu lảnh đạo đảng cs như trọng lú , tư sang.. thì mới đúng ( tránh tiếng là cùng theo  phe này đánh phe kia ). Cái khoác tay là có ý như vậy ,chứ không phải là không dám đạp lên tấm hình đó,  và Cô Phương cũng đồng ý sẽ sửa đổi sau . Chuyện bà vợ Ông Nguyên kéo tay chồng đi là vì trước đó , trong lúc nói chuyện với những người chung quanh ,bà đã có nhắc Ông Nguyên là sau khi chào cờ xong phải đi tới một chỗ nào đó vì đã hẹn trước rồi , nay thấy Ông Nguyên nói dài dòng thì nhắc khéo và kéo ông ta đi ngay mà thôi.
 - Ông Đại Tá Phạm Văn Thuần ( Chủ Tịch Lực Lượng Quân Dân ), trưởng ban tổ chức chào cờ đầu tháng tại Tượng Đài Việt Mỹ , và Trung Tá Nam ( cùng trong Lực lượng Quân Dân và ban tổ chức chào cờ) chỉ có ý nhắc nhở là có làm gì thì nên báo trước cho ban tổ chức biết để tránh những chuyện không hay xảy ra vì trước đây đã có nhiều người len lỏi phao những tin đồn nhảm , thẩy những tờ rơi đánh phá cá nhân này , nói xấu cá nhân kia , triệt hạ nhựng tổ chức đoàn thể chống cộng , v.v....Khi ban tổ chức cho người tìm hiểu thì những người này lẳng lặn biến mất khiến nhiều khi ban tổ chức bị mang tiếng là hỗ trợ cho những chuyện này . Hơn nữa , nếu có hành hung đánh lộn gây thuong tích thì nhiều khi city Westminster sẽ không cấp phép cho làm lễ chào cờ nữa , mà chúng ta biết rằng đây là một sinh hoạt có ý nghĩa từ nhiều năm nay.
 - Cô Phương ( 286) là người đã có những hoạt động vạch trần những sai trái của băng đảng việt tân trước dây . Cô là con của một sĩ quan QLVNCH bị chết trong tù cải tạo . Nói chung , mọi người đều cảm thông và ủng hộ những việc làm của cô ấy .
   Chúng ta nên tìm hiểu sự việc cho rõ ràng , tránh vì những nghi kỵ hiểu lầm mà đâm ra phe mình đánh phe ta , chỉ có lợi cho bọn việt cộng gian ác mà thôi.
---------------------------------
 

Thư Gởi Bà Ngọc Phương Nam

Khi Cha Con Thằng Việt Gian Phản Chiến Lý Đại Nguyên Cùng Với Từ Đàm 3 (tức Chùa Điều Ngự) kêu gọi chống....Tàu khựa.
 
 
Little Saigon, Nam Cali, ngày 14 tháng 5 năm 2014
 
Thư gởi:
-        Bà Ngọc Phương Nam, trưởng Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng Nam California
-        Đồng bào trên Facebook tại quốc nội và quốc ngoại
 
Thưa Bà Ngọc Phương Nam,   <<<<ckick vào đây
 
Chúng tôi một số cư dân Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại thành phố Westminster, Garden Grove, CA, sau khi đọc xong bức thư bà gởi lên Facebook ký tên 5 tổ chức, kêu gọi các vị lãnh đạo Tôn Giáo, nhân sĩ, Hội Đoàn, giới trẻ tham gia cuộc biểu tình Chống Trung Cộng xâm phạm lãnh hải Việt Nam vào 2 giờ chiều ngày 16 tháng 5 năm 2014 trước tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng tại LA, CA. Chúng tôi xin có đôi lời cùng bà như sau:
 
Việc chống quân xâm lăng Trung Cộng xâm phạm lãnh hải của Việt Nam đó là trách nhiệm của toàn dân trong và ngoài nước. Thế nhưng đối với bà khi bà ra thông cáo ký tên 5 tổ chức kêu gọi biểu tình, thì đây chỉ là một hành động lợi dụng thời cơ, lợi dụng cơ hội để lừa gạt đồng bào quốc nội và quốc ngoại trong mục đích đánh bóng cho bà, chồng bà, tổ chức của vợ chồng bà, và cho ông Thích Viên Lý chùa Điều Ngự, rằng bà và những thành phần kể trên là những kẻ chống cộng.
 
Người xưa thường nói: “Giấy không thể gói được lửa”. Những xảo thuật mà bà và tổ chức của bà dùng để che đậy hòng đánh lừa đồng bào quốc nội và hải ngoại sẽ tuần tự phơi bày mà thôi. Xin bà làm sáng tỏ những thắc mắc của chúng tôi sau đây:
 
 
1- Có phải bà tên thật là Lý Trí Anh là con gái của nhà “Đại Bình Luận Gia Lý Đại Nguyên” của Đài truyền hình IBC của Thích Viên Lý Chùa Điều Ngự không? Nếu đúng thì xin thưa với bà: Lý Đại Nguyên tức Lý Minh Nhiên là nhân vật đã từng phối hợp với Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi trong Thành Đoàn Cộng Sản tại Sài Gòn phá nát an ninh trật tự của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 và đã từng bị Việt Nam Cộng Hòa bắt giữ về tội phá rối trị an. Lý Đại Nguyên còn là cựu chủ nhiệm tờ báo Tia Sáng có chủ trương và lập trường của Cộng Sản chuyên đăng tin tức chống chính phủ VNCH tại miền Nam VN trước 1975. Cho đến bây giờ Lý Đại Nguyên vẫn là một tên Việt Gian, và đương nhiên y chẳng có mặn nồng gì với Việt Nam Cộng Hòa.
 
Có phải mẹ của bà có tên là An Mai từng xuống đường nằm vạ cùng nhóm giặc Cộng Sản nằm vùng trong Phật giáo đòi quyết tử để lật đổ VNCH tại miền Nam VN trước 1975 không?
 
2- Nhiều tin tức nói rằng chồng của bà, ông Nguyễn Văn Hòa, có chân trong một đảng chính trị dưới bí danh là Thiên Đức. Cha chồng bà Ngọc Phương Nam tức là cha ruột Nguyễn Văn Hòa là một Đại Tá Tình Báo của Công An Cộng Sản đã được chồng bà bảo lãnh sang Mỹ và hiện đang sống chung trong nhà của vợ chồng bà tại Fountain Valley, Nam California.
 
3- Tổ chức Thanh Niên Cờ Vàng của bà hiện chưa có quá 5 đoàn viên. Đã từ lâu nay, tại Nam Cali, tổ chức Thanh Niên Cờ Vàng này lộ nguyên hình là một tổ chức hoạt động cò mồi cho đảng chính trị mà hai vợ chồng bà đang là hai đảng viên. Tổ chức Thanh Niên Cờ Vàng cũng là một tổ chức hoạt động cò mồi của Thích Viên Lý chùa Điều Ngự dưới danh xưng Thanh Niên Phật Tử Chùa Điều Ngự. Tổng cộng lại hết số đoàn viên của đoàn Thanh Niên Cờ Vàng và các đoàn viên ngoại vi của đảng chính trị của vợ chồng bà thì chỉ trên dưới 10 người mà thôi. Nhưng mỗi lần có những cuộc biểu tình của các tổ chức, đoàn thể chống cộng khác thì bà lại dùng 10 đoàn viên này đẻ ra 5, 6 tổ chức trẻ “ma” để ra thông cáo biểu tình. Bà cho mỗi đoàn viên đứng tên 1 tổ chức trẻ “ma” với danh xưng rất nổ và ra thông cáo cho 5, 6 tổ chức trẻ “ma” này đồng đứng tên làm "ban tổ chức" biểu tình. Rồi bà tung thông cáo nổ kêu gọi biểu tình này lên trên Facebook để lừa gạt đồng bào quốc nội và quốc ngoại nhằm gây sự hiểu lầm đây là một lực lượng to lớn.
 
4- Hiện tại bà và chồng bà, ông Nguyễn Văn Hòa, cũng như gã tình nhân của bà là ông Nguyễn Tuấn và đoàn Thanh Niên Cờ Vàng của bà là cánh tay mặt của Thích Viên Lý chùa Điều Ngự trong mọi hoạt động của y hiện nay. Chúng tôi những Phật tử thuần thành và đồng bào tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại đều biết rằng: Giáo chỉ số 10 của tên cộng sản nằm vùng trong Phật Giáo là Thích Quảng Độ, với tư cách là tăng thống GHPGVNTN, đã cách chức Thích Viên Lý khỏi chức vụ Đại diện Văn Phòng II VHĐ tại hải ngoại với lý do là hoạt động cho cộng sản (mà lý do thực sự là: cả Thích Quảng Độ và Thích Viên Lý đều có lý lịch hoạt động nằm vùng hoặc quan hệ chặt chẽ với cộng sản, nhưng do đấu đá tranh giành quyền lợi trong tổ chức nên đã tự phanh phui đấu tố nhau trên TV IBC, 57.7, Queme.net, vv… trong mấy tháng qua và vẫn còn đang tiếp diễn như công luận đã thấy). Bây giờ bà lại đại diện cho Thích Viên Lý ra thông cáo cùng 5, 6 tổ chức trẻ "ma" kêu gọi mọi người tập trung tại chùa Điều Ngự đi biểu tình chống Tàu Cộng. Đây là một điều nghịch lý đến khôi hài!
 
Dựa vào những sự việc mà chúng tôi vừa trình bày trên, chúng tôi quyết định không tham gia cuộc biểu tình chống Tàu cộng do bà, các tổ chức "ma" của bà và Thích Viên Lý dàn dựng. Nhân đây, chúng tôi yêu cầu bà Ngọc Phương Nam minh bạch hóa về những liên hệ của bà và tổ chức của bà đối với Cộng Sản Việt Nam qua người cha chồng là một Đại Tá Tình Báo của Công An Cộng Sản Việt Nam và Thích Viên Lý chùa Điều Ngự, Westminster, Nam California. 
 
Vì sự an ninh cho đồng bào đang đấu tranh trong quốc nội mà bà đã và đang mon men tiếp cận qua mạng Facebook, chúng tôi sẽ lưu ý hoạt động lừa gạt của bà và khi cần sẽ lên tiếng trước công luận để đồng bào quốc nội, hải ngoại cùng cảnh giác.
 
 
Chào Bà Ngọc Phương Nam.
 
Đại diện cho đồng bào tỵ nạn cộng sản và đồng bào Phật tử chân chính tại Little Saigon, Nam Cali.
 
Lê Văn Em
 
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website