CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, February 23, 2015

Tuấn Phan: Ông Võ Văn Sáu - Góp Gió nhục mạ Em Ruột là..."loài SÚC SANH" !!!

Ông Võ Văn Sáu - Góp Gió nhục mạ Em Ruột  là..."loài SÚC SANH" !!! 

Image result for rận võ văn sáu bám lồn Bà Nhu
     Võ H. Hưng (trái) và thằng Võ Văn Sáu, tức Sáu Hồ Hởi (phải)
 
    Người em ruột đó là ông Võ Hữu Hưng, cựu Trưởng Ty Thông Tin các quận Đô Thành Saigon dưới hai trào Đệ I và Đệ II VNCH, 
    Ông là một Phật tử thuần thành, không hề là đảng viên Cần Lao hoặc một đảng phái nào khác thời VNCH.
    
     Ông qua Mỹ diện HO, đang cư ngụ tại khu housing kề bên Khu Chợ Ba Miền (PLT) đường Matin Luther King Jr. Way  Seattle.  Tel: (206) 725-8244 Email: <tamhuuvo04@...
      
     Thời ông TT Diệm, năm 1960, ông Võ Hữu Hưng đã dùng thanh danh và lương bỗng của một Trường Ty Thông Tin Quận I Saigon, đứng ra CƯỚI VỢ cho anh ruột Võ Văn Sáu, một Hạ sĩ HQ/VNCH.
     
     Ông Võ Hữu Hưng chẳng nhữnHOÀI NGÔ mà còn THỜ NGÔ, gọi ông TT Diệm là THẦY, lập bàn thờ cúng kiến ông Diệm trong nhà khiến ông Sáu GG bất mãn ra mặt!
     Mới đây, ông Võ Hữu Hưng tuyên bố: "Tôi vỗ ngực tôi là là người HOÀI NGÔ SỐ MỘT, là..."vua" hoài Ngô"!
     
     Nay ông Võ Văn Sáu - Góp Gió nhục ma "bọn hoài Ngô là loài SÚC SANH" thì có phải ông nhục mạ luôn...em ruột mình?
     
     Nếu em ruột Võ Hữu Hưng là "loài SÚC SANH" thì anh ruột - ông Sáu GG là ...loài gì? Bởi hai ông có cùng cha cùng mẹ với khá đông anh chị em.
     
     Tuy nhiên, ông Võ Hữu Hưng không giận mà còn thương xót ông anh ruột Sáu GG; Bởi vì từ lâu nay, hiện tượng "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" đã âm thầm xảy ra cho ông Võ Văn Sáu Góp Gió!  
     Cả gia tộc họ Võ đang tìm THẦY BÙA giỏi để trục HỒN MA Võ Văn Kiệt ra khỏi thân xác ông Sáu GG!
     
     Do vậy, những gì ông Sáu GG nói đều là do hồn ma Võ Văn Kiệt (cố Thủ tướng Việt Cộng)...nói! Ông Sáu GG đóng vai...anh hàng thịt! 
     Gia tộc ông Sáu GG rất đau buồn về chuyện "Hồn Võ Văn Kiệt, da...Võ Văn Sáu", tha thiết xin mọi người nên thương xót cho nạn nhân!
     
    Tuấn Aet Phan 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website