CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, February 12, 2015

Lê Kim Phương (Phương 286) TỚI GIỜ PHẢI ĐỨNG LÊN RỒI BÀ CON ƠI !!!!!!

TỚI GIỜ PHẢI ĐỨNG LÊN RỒI BÀ CON ƠI !!!!!!


Người dân trong nước đã đứng lên chống lại bọn VIỆT GIAN CỘNG SẢN buôn dân, bán nước giết dân! 

HOAN HÔ NHỬNG NGƯỜI DÂN TRONG NƯỚC ĐÃ ỦNG HỘ CÔNG KHAI TÔN VINH VNCH chống lại bọn VGCS hèn với giặc ác với dân!


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website