CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, February 4, 2015

Chính Khí Việt: MỤC ĐÍCH THU HỒI ĐẤT

MỤC ĐÍCH THU HỒI ĐẤT
CẦN ĐƯỢC MINH BẠCH ĐỂ TRÁNH GÂY BỨC XÚC

Chính Khí Việt 
Đầu đề  trên là tên một bài  báo đăng trên báo  tờ Nhân Dâncơ quan ngôn luận của tập đoàn vệt gian cộng sản. http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/21583802-muc-dich-thu-hoi-dat-can-duoc-minh-bach-de-tranh-gay-buc-xuc.html
Tại sao lúc này lũ “chuột”  trong cái gọi là “Cuốc Hội VGCS” lại bàn bạc  rùm beng  về  vấn đề  thu hồi đất đai  của  ngụy quyền VGCS  như vậy?
Đề  tài thảo luận đủ  thứ,  nhưng  có  một thứ  mà  người dân bị trị Việt Nam (cả trong và  ngoài nước) muốn hỏi rằng:
            1/Việt Gian Cộng Sản mong được  quốc tế,  nhất là  Hoa Kỳ,  công nhận cho chúng là  thực thi nền  kinh tế  thị trường.  Vì  vậy  chúng mới có  kế  hoạch  giảm thiểu các doanh nghiệp nhà  nước việt gian CS,  tăng cương số lượng và  giúp đỡ, để  các  doanh nghiệp tư nhân phát triển.  Nghĩa là làm sao tỉ trọng doanh nghiệp tư nhân phải  ở thế “áp đảo”.
Tư nhân có  quyền  tư hữu tư liệu và phương tiện sản xuất.  Vậy thì  ở  vùng nông thôn, người nông dân cũng phải có quyền tư hữu ruộng đất, vì  ai cũng biếtRUỘNG ĐẤT  là tư liệu sản xuất quan trọng nhất của  người NÔNG DÂN.
Nếu ruộng đất vẫn còn nằm trong phạm trù “tư hữu toàn dân” do  “nhà nước VGCS  quản lý”, dưới sự “lãnh  đạo của tập đoàn VGCS”, mà  hiến pháp VGCS (dù  cho  sẽ sửa  đổi),  điều 4  cho đảng VGCS độc tôn lãnh đạo vẫn được  lưu giữ,  thì  thử  hỏi:  Một bên là  đảng VGCS  độc  quyền chiếm hữu ruộng đất,  còn nông dân chỉ  được quyền “thuê đất” để  sản xuất.  Như thế là ngườiNông Dân Việt Nam  vẫn  chỉ  là  thân phận tá  điền  của  đảng VGCS,   vẫn chỉ  là  kẻ  lĩnh canh (thuê  đất) và  nộp  tô (đóng thuế) ”.
Chừng nào Nông Dân Việt Nam còn chưa  có  quyền  tư hữu về ruộng đất thì  vẫn chỉ  là  kẻ  bị bóc lột, vì  Đảng CSVN độc  chiếm  tư liệu sản xuất.   Và, cao lắm  thì  cũng chỉ  có  một lớp “kinh doanh nông nghiệp” có  quan hệ  với quan lại đỏ sẽ  độc  quyền  giữ vai trò  các  comprador (mại bản) về  nông nghiệp mà  thôi.  Như thế  Nông Dân Việt Nam  vĩnh viễn sẽ không có cơ hội làm chủ  như các doanh  nghiệp tư nhân khác.
Thời phong kiến ở Việt Nam có  chế  độ  công điền, công thổ  ở  nông thôn.  Nghĩa  là  vấn đề đất đai dù  là của Vua, người nông dân đóng thuế theo kiểu cách  như “tỉnh điển”  chẳng hạn, nhưng các  xã đều có  công điền, công thổ  của  xã  (vua  quan không can thiệp đến)  và định kỳ,  công điền và  công thổ  được  chia  đều cho các  thành viên của  xã. 
            2/Trong 50 năm  cai trị Miền Bắc Việt Nam và  38 năm cai trị  Việt Nam Cộng Hòa,  đảng VGCS  đã “thu hồi”  hết các  ruộng, đất  trong cả  nước,  những chỗ ngon lành nhất  đều dành cho tập đoàn VGCS, theo chức danh,  lớn ăn lớn, nhỏ  ăn nhỏ, còn những phần rác  rưởi, xương sẩu thì  cho  người dân (cả thành thị cả  nông thôn)… thuê lại qua  cụm từ “quyền xử  dụng”???
Không thể là  chủ  tư liệu sản xuất thì  người nông dân  dù  có  tài  cũng không thể  phát huy được  khả năng để  đóng góp  cho xã hội một cách hiệu quả. Đồng thời khó  có  thể  duy trì  ngành sản xuất truyền thống qua  các  thế  hệ, mà  chỉ  có thể ăn  xổi ở  thì, với kế  hoạch ngắn hạn, cho dù  có  sửa  đổi luật đất  đai  để  hạn chế  thu hồi đất đai, nhà  ruộng vốn là  của một đất nước Việt Nam bị cai trị bởi tập đoàn  VGCS. 
            3/Vấn đề ruộng đất chỉ  được  thực thi sau khi luật  đất đai đã được  sửa đổi, bổ  sung và  bắt đầu từ  ngày có hiệu lực.  Vậy  thử  hỏi có  khoản hồi tố  không  mà  bắt đầu từ thời điểm nào lấy làm mốc???
Nên nhớ  từ  khi tập đoàn VGCS  cướp  được  bộ máy nhà  nước  thì  chúng cũng thực thi hành động ăn cướp đúng với nghĩa  đen nhà  cửa  ruộng đất mọi tài sản tiêu dung khác nữa.  Vậy vấn đề  đó  sẽ  được  giải quyết  như thế  nào???
            Tóm lại, cái trò  hề “Cuốc Hội VGCS” thảo luận về  luật đất đai  chỉ  là  tạo điều kiện  cho các  “nghị viên chuột” ngồi đấu láo  cho  khỏi ngủ  gật thôi, và  gây nhiễu thông tin về  những ngọn lửa đấu tranh của  người dân.
            Việt Nam  còn trong sự cai trị của  tập đoàn VGCS mà  chúng lại là  lũ tay sai, cai ký  cho NGA  TẦU  và  các  tập đoàn tài phiệt  quốc tế  khác, thì  nên bỏ  mọi thứ  luật  đi.  Nếu có  thì  luật đầu tiên phải là: “LUẬT  ĐẶT TẬP ĐOÀN  VIỆT GIAN CỘNG SẢN RA KHỎI ĐỜI SỐNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ CỦA  XÃ HỘI VIỆT NAM,  TỐI THIỂU CŨNG LÀ 99 NĂM RỒI MỚI  XÉT LẠI XEM TRONG  BỐI CẢNH  CỦA  4, 5 THẾ HỆ NỮA, HỌ  SẼ QUYẾT ĐỊNH NÊN  HAY KHÔNG NÊN  NHƯ THẾ  NÀO?  Đấy  mới là  việc  bàn thảo  và  là  việc  làm rất cần kíp !!!
Chính Khí Việt
Ngày 7 Tháng 11, 2013

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website