CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, February 23, 2015

Thơ Không Niêm Gởi Lệ Tuyền

Thơ Không Niêm Gởi Lệ Tuyền, Vợ 5 con với tên Trung Tá An Ninh VGCS Trần Đăng Sơn!


Này Lệ Tuyền, theo nguồn tin "rất đáng tin cậy" là  Lệ Tuyền bị vào trại Phục Hồi Nhân Phẩm sau ngày Miền Nam rơi vào tay VGCS!!!
Bởi nếu là hoạt động cho QLVNCH thì Lệ Tuyền phải biết số quân của mình, chỉ huy trưởng của mình, đơn vị của mình???  Đằng này đã không chứng minh được lý do ở tù, không chứng minh được lời tố cáo của Đ/tá Lê Xuân Nhuận đối với tên Tr/Tá an ninh Trần Đăng Sơn là chồng có 5 mặt con với mụ... Hơn thế nữa là nữ giới thì lý do nào quản giáo VGCS cho phép Lệ Tuyền ngươi đi lại thong dong nơi các trại VGCS giam giữ NAM  Quân Can Chính VNCH???

Vì thế cho nên các anh Cựu Tù Nhân chế độ VGCS chớ vội tin những lời nói của Lệ Tuyền đang ra sức đánh bóng cho các anh để  Lệ Tuyền chơi con bài chém vè về những gì  website Chính Khí Việt nêu ra cũng như bài viết mới nhất của Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất.

Xin các anh hay đọc những bài viết về Lệ Tuyền ở những link dưới đây:

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website