CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, February 20, 2015

Sưu Tầm: Nhà của dân nghèo và ngai vàng cựu TBT VGCS Nông Đức Mạnh

Nhà của  Nhân Dân Việt Nam, những người bị VGCS lừa đảo gọi là "CHỦ NHÂN"  và ngai vàng  thằng TBT Việt Gian Cộng Sản Nông Đức Mạnh, những đứa tự nhận là "ĐÀY TỚ" của Nhân Dân!!!Nội thất nhà tiếp khách của nhà người Dân nghèo (Việt Nam) so với tư dinh của thằng cựu tổng bí thư đảng việt gian cộng sản Nông Đức Mạnh. 


Nhà của dân nghèo - những người  BỊ VGCS LỪA ĐẢO gọi là "CHỦ NHÂN" của đất nước Việt Nam...


...Và gian phòng đơn sơ của thằng cựu tổng bí thư VGCS - những đứa tự nhận là ĐÀY TỚ của nhân dân

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website