CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, February 12, 2015

Chính Khí Việt: PHÚC ĐÁP LỜI NHẮN CỦA LÊ HÙNG CHỦ WEBSITE BA CÂY TRÚC

PHÚC ĐÁP LỜI NHẮN CỦA LÊ HÙNG CHỦ WEBSITE BA CÂY TRÚC

Chính Khí Việt đã đọc xong lời nhắn của ông Lê Hùng và xin được trả lời như sau:
Tháng 4, 2014 ông nói rằng ông mới bắt đầu biết tôi.  Kiểu viết đó là không trung thực, nhất là đối với một người  đã nhiều tuổi như ông, ít ra ông cũng phải giữ được cách ăn nói, lối cư xử để cho những người trẻ tuổi như tôi tôn trọng, xin ông đừng để tuổi trẻ chúng tôi  phải khinh khi ông ra mặt.  Trước hết ông tự động đến làm quen với tôi tại Seattle, Tiểu Bang Washington, chứ không phải ở San Jose, California.  Thứ hai, tôi đã nhận lời gặp ông tại quán Lemongrass bên dưới Văn Phòng làm việc của tôi mà ông đã lưu lại sử dụng laptop của tôi để load hình sinh hoạt của ông thời gian ông ở Seattle, trên dưới 35 phút.  Khi  ông ra xe tôi còn mua  quà trao tận tay ông mang về, chắc ông vẫn còn nhớ!  Khi cả 3 người còn đang ngồi  ăn tại quán ăn Lemongrass thì ông Việt Thường gọi cho tôi và tôi có nói với ông Việt Thường rằng Chính Khí Việt đang ngồi với ông Lê Hùng Ba Cây Trúc và tôi có hỏi ông Lê Hùng có muốn nói chuyện với ông Việt Thường không.  Ông đã định cầm điện thoại của tôi để nói với ông Việt Thường và đề nghị sẽ gọi lại cho ông Việt Thường, nhưng chính ông Việt Thường nói là ông không tiện để nhận điện thoại vì hoàn cảnh của ông Việt Thường  còn trong nhà thương.  Khi nghe đến đó ông rút bóp trong túi áo veston đưa cho tôi tấm danh thiếp, trong đó có số phone của ông để ông Việt Thường khi thuận tiện sẽ liên lạc  lại. 
Vậy mà trong bài viết trước đó ông đã dám viết rằng khi nghe nói đến Việt Thường  ông vội bỏ đi luôn.
Ông có dám tuyên bố trước tượng Chúa và thề rằng ông không hề nói chuyện với ông Việt Thường?  Và, ông cũng không đưa danh thiếp cho tôi để tôi  nhắn lại với ông Việt Thường  gọi lại cho ông khi thuận tiện?  Nếu ông dám tuyên thệ bằng viết công khai lên diễn đàn Ba Cây Trúc của ông thì tôi sẽ xin rút lại ý kiến đó của mình.  Đồng thời ông kêu gọi tôi đừng bán lý tưởng  cho ông Việt Thường.  Cũng như trước đó, ông nói rằng trong website Chính Khí Việt  có những bài viết đi ngược lại quan điểm của Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm.   Vậy tôi cũng yêu cầu ông hãy công khai trên Ba Cây Trúc và tôi cũng sẵn sàng cho đăng trên website Chính Khí Việt để ông chỉ cho tôi  được biết bài nào tôi đã viết sai, và xin ông phân tích chỗ sai đó.  Cũng như đối với ông Việt Thường, ông a dua với tên  Trương Minh Hoà mà ông coi như một chí hữu của ông thì đã đủ cho tôi biết trình độ chính trị và tư cách của ông rồi.   Vậy ông hãy chứng minh xem từ ngày ông Việt Thường ra hải ngoại đã nói những gì, viết những gì mà ông cho là “việt gian”  hoặc “việt cộng”?   Tôi có thể khẳng định, và có chứng cớ hẳn hoi, đó là kể từ khi ông Việt Thường xuất hiện thì chính ông ấy đã lột mặt nạ của các thứ đặc công đỏ, dân chủ cuội cũng như tập đoàn Việt Gian Cộng Sản, mà ngày nay các ông vẫn còn đang sử dụng  những câu chữ đó của ông Việt Thường.  Ai là người đầu tiên đã dùng chữ Việt Gian Cộng Sản và chứng minh cái áo của cộng sản chỉ là một thứ hoá trang để ra vẻ là một đảng chính trị cách mạng Việt Nam.  Còn bản chất chúng là việt gian.  Ông Việt Thường đã chứng minh bằng chính tài liệu của Việt Gian Cộng Sản chứ chưa bao giờ vu cáo ai không bằng chứng.  
Chỉ có một bài báo duy nhất  là ông Việt Thường đã sai lầm trong sử dụng tài liệu của những người trong Miền Nam như sách của Huỳnh Văn Cao, Cao Văn Luận, Trần Văn Đôn… nên đã có những nhận định hoàn toàn sai lầm về một số chi tiết đối với Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm.  Nhưng lại ngay chính trong bài viết đó ông Việt Thường đã có những đánh giá, và có cái nhìn hết sức đúng đắn về phía Việt Nam Cộng Hoà là yêu nước còn Việt Gian Cộng Sản là bán nước.  Nếu không lầm là ngay từ năm 1993 ông Việt Thường đã viết bài “Thủ Phạm Vẫn Chính Là  Tập Đoàn Việt Gian Cộng Sản”  và khẳng định lại sai lầm của mình đối với Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm  và Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà. Sau đó ông đã có nhiều audio, youtube để nói về những ưu điểm và bảo vệ danh dự cũng như uy tín  của Việt Nam Cộng Hoà cũng như  Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.   Cách đây vài năm ông Việt Thường lại một lần nữa  vào diễn đàn paltalk chính thức xin lỗi Anh Linh Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm. Cũng nhân ngày Tưởng Niệm Lần Thứ 50 Lễ Giỗ TT Ngô Đình Diệm mà Chính Khí Việt vẫn có thông lệ hằng bao năm nay là làm Tuần Bát Nhật cầu nguyện  cho Người,  ông Việt Thường cũng đã phát biểu sau nhà văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, ca tụng công đức của Tổng Thống và ông cũng xin nghiêng mình thắp một nén hương trầm  dâng lên Tổng Thống Ngô Đình Diệm theo nghi lễ của người mang niềm tin Phật Giáo. 
Khi biết mình sai, ông Việt Thường đã xử sự đúng như một người cầm bút chân chính, ông xin lỗi về những sai lầm của mình đối với nạn nhân cũng như đối với bạn đọc.  Thử hỏi ông Lê Hùng và chí hữu của ông có làm được điều đó chưa?
Ngoại trừ bài đó ra, thì xin ông Lê Hùng, khi phê phán ông Việt Thường hãy mang những bài viết cũng như những audio youtube của ông việt Thường ra để phân tích chứ đừng nói chung chung như một người  chưa bao giờ biết đến sự  nghiêm túc trong viết lách và trách nhiệm những điều mình viết đối với bạn đọc.
Còn một điều nữa, đó là nhóm Hồ Công Tâm, Trương Minh Hoà, Tôn Nữ Hoàng Hoa, Hà Văn Sơn đã phê bình rằng Việt Thường đã kêu gọi tham gia ứng cử và bầu cử vào quốc hội khoá 13 của Việt Gian Cộng Sản.  Đã có nhiều người viết chứng minh sự sai lầm một cách cố ý mặc dù chứng cớ đã rõ rành rành là ông Việt Thường kêu gọi tham gia ứng cử và bầu cử quốc hội khoá 13.  Audio tape còn đó.  Sự thật là đã có 1 audio trả lời bạn đọc trong nước khi được hỏi về việc có thể tham gia ứng cử quốc hội khoá 13 hay không để đấu tranh bằng con đường hoà bình vì không muôn sử dụng bạo lực.  Xin ông Lê Hùng và bạn đọc bấm vào hai audio dưới đây.  Một  là trả lời bạn đọc trong nước; hai là audio phân tích về trò hề Hiến Pháp cũng như bầu cử của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản.
Còn riêng đối với tên Trương Minh Hoà, Chính Khí Việt chỉ muốn nói một cách tóm tắt và mong rằng nếu như trong con người của ông Lê Hùng còn một chút óc để suy nghĩ thì hãy hỏi lại Trương Minh Hoà đi, rằng những điều nó nói về ông Việt Thường xin hãy dẫn chứng bằng tài liệu cụ thể:
Thứ Nhất: Nó có gì để chứng minh rằng ông Việt Thường cùng cả gia đình được một chuyến bay của VGCS chở đi từ Saigon tới London.   Nên nhớ thời kỳ đó (1991), VGCS còn chưa có chuyến  bay ra nước ngoài?!
Thứ Hai:  Hỏi nó xem chứng cớ ở đâu mà nó nói rằng ông Việt Thường đã vào cướp bóc nhiều nhà cửa ở Saigon trong đó có ngôi nhà số 12 Đường Lê Lợi!  Chẳng lẽ ông Lê Hùng lại không thể nghĩ được rằng nếu quả thực ông Việt Thường có như vậy thì chắc chắn chủ nhân  căn nhà số 12 Đường lê Lợi đã lên tiếng tố giác từ lâu rồi, cũng như những nhân vật dân chủ cuội trong nước và đặc công đỏ, đầy căm thù ông Việt Thường  khi chúng bị ông Việt Thường vạch mặt chúng ra, thì hiển nhiên họ sẽ tự động làm rõ sự kiện này  để công khai loại trừ ông Việt Thường.
Nên nhớ vào giai đoạn năm 1976 đó, thì không ai có thể cướp nhà rồi bán đi.  Hơn nữa ông Việt Thường đã bị tù từ cuối năm 1976, thì thử hỏi rằng liệu còn giữ được những ngôi nhà như  Trương Minh Hoà bịa ra không.
Ông hãy hỏi thử thằng Trương Minh Hoà nó căn cứ vào đâu để nói rằng ông Việt Thường là cán bộ cao cấp bên tuyên truyền báo chí đã được Việt Gian Cộng Sản ưu ái cử đi nga Xô học về ngành báo chí?
Một điều rất dễ nữa để cho ông Lê Hùng yêu cầu nó chứng minh rằng ông Việt Thường sang tới Anh là xin được rửa tội  để trở thành con cái Chúa?  Chắc chắn ông cũng đã có quen những người ở Londres, thí dụ như ông Thiện cũng là người cộng tác viết sách chung với ông Việt Thường, xem ông Việt Thường có phải là Giáo dân Công Giáo hay là một Phật Tử?
Chỉ cần mấy điều trên đây, cộng với văn phong viết bài của những người vu cáo ông Việt Thường mà ông lấy làm tự hào đã khiến cho tôi phải tự đặt một câu hỏi trường lớp nào đã trao cho các ông những văn bằng ,học vị để các ông tự sướng khoe khoang trí thức!!!???
Thử đọc lại bài viết của Trương Minh Hoà, nhất là những bài gân đây viết về Chính Khí Việt xem có phải nó được đào tạo dưới mái trường nhân bản của Việt Nam Cộng Hoà hay dưới mái dừa, vách đất rừng U Minh miệt Cà Mau, là nơi dạy dỗ cho những thằng du kích, văn công của VGCS!
Còn về phía Chính Khí Việt chỉ muốn nói rằng khi trên Ba Cây Trúc của ông mà ông đã công khai đội lên một tên với lý tưởng là “thà làm con chó sống còn hơn làm con sư tử chết”; đội tên Nguyễn Chí Thiện lên là “kim cương bất hoại”.  Giữa lúc người dân căm phẫn hành động xâm lược của Tàu bành trướng ở Biển Đông thì tên này lại đội thằng Chệt Văn Thiên Tường lên để nhục mạ tổ tiên Người Việt.  Cũng như ông đã ủng hộ một cách khéo léo cái gọi là Hiến Pháp Hoà Giải của Hoàng Quỳnh để chỉ đổi nó thành Hiến Pháp Khoan Dung hay Dung Thứ.  Tất cả những cái đó không phải là Chính Khí Việt áp đặt cho ông mà vì cái lập trường chính trị BA RỌI của ông nó đã lột mặt ông ra, hoặc là trình độ chính trị thấp kém nhưng ảo tưởng lại nhiều và lớn.  Cứ xem những chí hữu của ông được đặc biệt coi trọng thì đủ biết ông là  ai.
Ở Việt Nam có con chim BÌM BỊP, đối với  dân tộc thiểu số người  Mèo họ gọi nó là con chim “Nọ Pỉ”, nó chỉ than thở vào lúc hoàng hôn.  Thì Chính Khí Việt nghĩ rằng ông cũng giống con chim đó, không có bình minh, không có ban ngày mà chỉ có vài tia nắng yếu ớt hoàng hôn để cho ông than thở vì chót chậm chân theo tên đại tội đồ Hồ Chí Minh và cái đảng Việt Gian Cộng Sản của nó. Cho nên bây giờ nói thẳng điều đó thì ông lại không có cái gan của Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Phương Hùng, Trúc Hồ, Nam Lộc, Nguyễn Đình Thắng…vì thế mới phải ưu ái Lão Móc,  cũng có nghĩa là rất tôn trọng hai bài thơ ca ngợi Hồ Chí Minh của hắn. Và ông cũng rất muốn lấy cái lý tưởng “thà làm con chó sống” (mặc dù tuổi hạc ông khá cao) “còn hơn làm con sư tử chết” có đúng như thế không , thưa ông Lê Hùng!!!
Sự nghiệp của ông nó vốn chẳng có gì lại thêm cái bộ mặt bìm bịp của ông, càng kêu lắm thì cũng chỉ  đến lúc ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn lịm tắt và khi đó chỉ còn có đêm đen với tiếng côn trùng mà thôi.
Ý kiến của Chính Khí Việt là như vậy!
Chính Khí Việt
Đêm 26 tháng 7, 2014
Tài Liệu Tham Khảo

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website