CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, February 7, 2015

ÔNG LÊ TRUNG NHÂN NHẬN ĐỊNH VỀ TÊN PHAN NHẬT NAM

ÔNG LÊ TRUNG NHÂN NHẬN ĐỊNH VỀ TÊN PHAN NHẬT NAMVai trò của Phan Nhật Nam trong màn lừa bịp của Yết Kiêu qua nhân vật Đạo thơ Alibaba Nguyễn Chí Thiện.

Ông Lê Trung Nhân tác giả loạt bài “Nguyễn Chí Thiện Soán Đoạt Thi Phẩm Vô Đề”:
http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2009/08/nguyen-chi-thien-soan-oat-thi-pham-vo-e.html
Ý kiến của Nhà Báo Việt Thường về Nguyễn Chí Thiện: 
http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2008/11/kin-ca-nh-bo-vit-thng-v-v-nguyn-ch-thin_12.html

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website