CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, February 13, 2015

Chính Khí Việt: Nhà Văn Vũ Trọng Phụng Đã Tiên Tri Như Thần Nên Trúng Phóc

NHÀ VĂN VŨ TRỌNG PHỤNG ĐÃ TIÊN TRI NHƯ THẦN NÊN TRÚNG PHÓC!

Cơm no xong, đi hưởng “cái khoái thứ 4” của con người, Chính Khí Việt "TÌNH CỜ" mở laptop, "TÌNH CỜ" tìm thấy bài viết trên BBC tiếng Việt, một bài có tên: “Hồ Chí Minh Nghĩ Gì Về Khổng Tử?”  Tác giả bài viết là “Cậu” Nguyễn Hùng của BBC tiếng Việt.(chú thích của Nguyễn Hùng, BBC) Cố lãnh đạo Việt Nam nói Khổng Tử có thể bị coi là "phản cách mạng"

Lại "TÌNH CỜ" nhìn thấy tấm ảnh tên đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh song song với hình của Khổng Tử; có lời chú thích: “Cố Lãnh Đạo Việt Nam Nói Khổng Tử Có Thể Bị Coi Là ‘Phản Cách Mạng’” (sic).  Lại TÌNH CỜ “CHỢT NHỚ RA” tấm hình này của thằng đại việt gian lưu manh chính trị cộng sản Hồ Chí Minh mặc cái áo “đại cán” gọi là kiểu của Stalin hay của Mao đều đúng cả.  Đó là tấm ảnh ngày hắn đọc cái gọi là “Tuyên Ngôn Độc Lập”.  Lại một lần nữa, TÌNH CỜ thắc mắc rằng tại sao lúc bấy giờ còn có rất nhiều đảng phái chính trị cũng như rất nhiều người dân Việt Nam có ưa gì cái gọi là “Đảng Cộng Sản Đông Dương” đâu.  Thế mà chẳng biết tại sao "cậu" Nguyễn Hùng  lại “TÌNH CỜ” gọi là “Cố Lãnh Đạo Việt Nam”??? (hắn chỉ có thể là “cố lãnh đạo” của Đảng Cộng Sản Đông Dương mà thôi!).  Nên nhớ đến khi chết thì đại tội đồ Hồ Chí Minh  mới chỉ nắm được bộ máy cai trị của Phía Bắc Việt Nam, dựa theo Hiệp định Geneve 1954 về Việt Nam! 
Vì thế mà Chính Khí Việt  từ chỗ “TINH CỜ”  lại phải CỐ TÌNH đọc tiếp bài viết của cậu” Nguyễn Hùng. 
Sau khi  đọc xong, xin được trích dưới đây một số đoạn cần phải nói cho rõ lại, trong bài viết của “cậu” Nguyễn Hùng:
CHÚ Ý 1: (TRÍCH) “Trong quá trình tìm hiểu về các quan niệm về Dân Chủ ở Việt Nam cho ngày Dân Chủ của BBC vào 20/1, tôi TÌNH CỜ đọc về những nhận định của người sáng lập ra Việt Nam hiện đại, ông Hồ Chí Minh, về Khổng Tử cũng như Mạnh Tử, học trò của ông.
Các nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong cuốn “Phương Pháp Dân Chủ Hồ Chí Minh” do nhà xuất bản  Chính trị Quốc Gia đưa ra vào năm 2008.” (sic)
Nhận Xét 1:  Trong đoạn trích trên cho thấy rằng “cậu” Nguyễn Hùng đã hoàn toàn bịa ra cái chuyện thằng đại việt gian cộng sản Hồ Chí Minh “Người sáng lập ra Việt Nam hiện đại” (sic).
Ngay từ 1954, qua cái gọi là Hiệp Định Geneve 1954 về Việt Nam, thằng việt gian cho Nga Xô và Tàu cộng cũng mới chỉ được phép quản lý tạm thời phần phía Bắc của Việt Nam mà thôi.  Còn phía Nam Việt Nam thì đã thành lập một Nhà Nước có tên Việt Nam Cộng Hoà, do Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm, được tiếp nối qua bộ máy chính quyền Hợp Pháp (có sự công nhận của quốc tế) và đã quản lý đất nước trong một thời gian dài của Triều Đại Nhà Nguyễn, là Quốc Trưởng Bảo Đại trao cho Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm nắm chính quyền. 
Còn phía Bắc Việt Nam thì tên việt gian Hồ Chí Minh chỉ làm cái việc thực hiện lộ trình NHUỘM ĐỎ ĐÔNG DƯƠNG THEO LỆNH NGOẠI BANG LÀ NGA XÔ, một loại thực dân đỏ, và sau đó có thêm sự cộng tác CHỈ ĐẠO CỦA TÀU BÀNH TRƯỚNG.  Mặc dù Vua Bảo Đại đã từng trao ấn kiếm cho phái đoàn -trên thực tế là của-  việt gian Hồ Chí Minh, nhưng đấy là sự lừa đảo của tên lưu manh chính trị việt gian cộng sản Đông Dương Hồ Chí Minh.  Sự trao ấn kiếm thoái vị của Vua Bảo Đại là vì, tập đoàn VGCS Đông Dương do đại việt gian Hồ Chí Minh cầm đầu, đã lợi dụng lúc hỗn loạn sau Thế Chiến II, người dân Việt Nam sau gần 100 năm bị thực dân Pháp đô hộ, cho nên trong lòng chỉ có một quyết tâm đánh đuổi giặc Pháp.  Còn những ngóc ngách về chính trị hầu như rất ít người hiểu rõ, kể cả những trí thức, nhân sĩ, đại khoa bảng… Nhưng tổ chức việt gian cộng sản Đông Dương có hiểu biết hơn trong cái nghề gọi là “Cướp Chính Quyền”,  vì chúng là LŨ VIỆT GIAN đã được Nga Xô và sau đó thêm Tàu bành trướng đào tạo huấn luyện kỹ thuật tuyên truyền mị dân, lừa đảo lòng tin của mọi người.  Vì thế chúng mới núp dưới cái gọi là “Mặt Trận Việt Minh”.  Cái mặt trận này không phải là một đảng chính trị mà nó là một tập hợp của nhiều đảng phái KHÔNG CỘNG SẢN.  Đó là những tổ chức yêu nước.  Điều này chắc chắn nếu có lương tâm với ngòi bút của mình thì “cậu” Nguyễn Hùng hãy nên tham cứu để thấy rằng: Sự kiện này là chính do từ lá thư của đại Việt Gian Hồ Chí Minh gửi cho tướng của Tàu – Tưởng, ngày 19 tháng 12, 1945, tham gia việc tước vũ khí quân Phát Xít Nhật ở Bắc Việt Nam, là tướng Trần Tu Hoà.  Nội dung lá thư này được in trong cuốn “Biên Niên Tiểu Sử Hồ Chí Minh”, trang 93 tập 3- NXB Chính Trị Quốc Gia Hà Nội- 1993 Cuốn sách này là do VGCS biên soạn, không ai hư cấu ra cả.  “Câu” Nguyễn Hùng cũng nên TÌNH CỜ tìm đọc đi, để có thêm tài liệu giúp cho việc bỏ bớt thói quen HƯ CẤU thông tin, -khiến cho- đã có nhận định không nên có đối với một ngòi bút đang làm công cho một hãng truyền thông quốc tế lớn như Đài BBC.
Chính vì thế,  khi đã trực tiếp tiếp xúc với đại việt gian Hồ Chí Minh thì ngay từ 1946, Vua Bảo Đại đã phải bỏ chạy và tập hợp các nhà lãnh đạo các đảng phái Không Cộng Sản để thành lập một chính phủ Không Cộng Sản, nhằm đòi hỏi Chính Phủ Pháp trả lại Độc Lập Cho Việt Nam.   Nghĩa là từ cuối năm 1948 sang đầu năm 1949 thì Chính Phủ của Quốc Trưởng Bảo Đại đã coi Pháp là đồng minh để tiến hành chống lại cuộc xâm lược vũ trang của Nga Xô và Tàu bành trướng thông qua cái gọi là tập đoàn VGCS Đông Dương Hồ Chí Minh.  Bởi vì những người Quốc Gia Việt Nam đã thức tỉnh rằng tên lưu manh chính trị, đại việt gian cộng sản Đông Dương Hồ Chí Minh và cái đảng cộng sản của hắn đã lợi dụng khẩu hiệu chống Pháp để đánh lừa những người dân Việt Nam khiến cho họ không thấy rằng đang bị tên lưu manh đại việt gian Hồ Chí Minh  lợi dụng xương máu của họ,  truyền thống yêu nước của họ nhằm tiến hành cuộc chiến tranh theo âm mưu MỞ RỘNG CHỦ NGHĨA THỰC DÂN ĐỎ RA TOÀN ĐÔNG DƯƠNG (như cái tên Đảng Cộng Sản Đông Dương vậy). 
Chắc chắn “cậu” Nguyễn Hùng không thể nói rằng không biết về số lượng cố vấn, chuyên gia, mọi viện trợ về vũ khí, quân trang, quân dụng…của Nga Xô và Tàu bành trướng cho đại việt gian cộng sản Hồ Chí Minh.  Và, kết quả của cuộc chiến cho tới năm 1954  -thì trước đó đã có cái-  ra mắt trở  lại tổ chức VGCS Đông Dương trong danh xưng mới là Đảng Lao Động Việt Nam (1951).   Chúng đã làm gì trong những cái gọi là “rèn cán chỉnh quân”, “đấu tố chính trị”, đổi tôn chỉ của Lực Lượng Vũ Trang Việt Nam từ “Trung Với Nước” thành “Trung Với Đảng”???
Và cái gọi là “Cải Cách Ruộng Đất”, “Chấn Chỉnh Tổ Chức”, “Cách Mạng Văn Hoá Tư Tưởng”  cũng như “Cải Tạo Công Thương Nghiệp Tư Bản Tư Doanh”  và công khai ghi trong các văn kiện, cương lĩnh chính trị của chúng là “Lấy Chủ Nghĩa Marx LeNin, Stalin, Lấy tư tưởng Mao Trạnh Đông làm Kim Chỉ Nam cho mọi hành động”.   Đồng thời chúng còn công khai khẳng định là một thành viên của cái gọi là “Phe Xã Hội Chủ Nghĩa” do Nga Xô lãnh đạo.  Chúng cũng khẳng định có trách nhiệm bảo vệ “Liên Xô Vĩ Đại, Thành Trì Của cách Mạng Thế Giới”, cũng như sau 1975 chúng công khai rằng Việt Nam trong tay VGCS là “Tiền Đồn” của phe Xã Hội Chủ Nghĩa để chống Đế Quốc với Hoa Kỳ là tên “Sen Đầm Quốc Tế”;  chúng còn thông qua lời phát biểu của tên đại việt gian Tố Hữu (Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương VGCS), đứng giữa Saigon tuyên bố sau 1975 rằng: “Cơ duyên khiến Việt Nam là cái đuôi của phe Xã Hội Chủ Nghĩa”.
Và bây giờ,  thì chính ngay cửa “miếu thờ” của tên đại việt gian tội đồ Lê Duẩn, người trực tiếp thừa kế vai trò số 1 của VGCS từ tên đại tội đồ việt gian Hồ Chí Minh, đã công khai hoá không chỉ với toàn dân Việt Nam mà là cả với quốc tế rằng: “Ta Đánh Mỹ Là Đánh Cho Liên Xô và Đánh Cho Trung Quốc” (sic) như thế có nghĩa là KHÔNG PHẢI ĐÁNH CHO VIỆT NAM.  Vây thì nước Việt Nam và Nhân Dân Việt Nam trong tay VGCS mà hành xử như vậy là thế nào nhỉ, thưa “cậu” Nguyễn Hùng???  Như thế, khi viết rằng tên lưu manh đại việt gian Hồ Chí Minh là: “Người sáng lập ra Việt Nam hiện đại” (sic), có thấy xấu hổ không, khi đã tự tay lột mặt nạ mình để hiện nguyên hình là một kẻ “THIẾU THÔNG TIN TRUNG THỰC TRẦM TRỌNG”,  “Táo Bón Thông Tin Nặng Nề”  và sự suy luận, nói cho ngắn gọn và dễ hiểu đối với người Việt Nam bị trị, LÀ: “RẤT CHÍ PHÈO!”
Khi cuộc chiến không phải là vì quyền lợi của Nhân Dân và Tổ quốc Việt Nam mà chỉ PHỤC VỤ CHO QUYỀN LỢI BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA ĐỎ CỦA NGA XÔ VÀ CHỦ NGHĨA BÀNH TRƯỚNG CỦA TÀU CỘNG RA TOÀN ĐÔNG DƯƠNG, trong đó Việt Nam phải chấp nhận là LÍNH ĐÁNH THUÊ và là THUỘC ĐỊA ĐỎ của Nga Xô cũng như Đất Nước đã bị đặt trong sự bành trướng toàn diện của Tàu bành trướng, như chính tên đại tội đồ Lê Duẫn khẳng định.  Như thế thử hỏi Việt Nam hiện nay vẫn còn nằm trong tay lũ thừa kế TRUNG THÀNH CỦA 2 THẰNG  ĐẠi TỘI  ĐỒ HỒ CHÍ MINH VÀ LÊ DUẨN, thì làm sao lại có thể được gọi là "Việt Nam Hiện Đại" như cách chơi chữ của "cậu" Nguyễn Hùng vậy! Trong thực tế cái gọi là "Việt Nam Hiện Đại" chỉ có thể là cách nhìn của những thế lực Duy Lợi, thế lực bành trướng và những kẻ không có giây mơ rễ má về quyền lợi kinh tế thì cũng có CHUNG Ý THỨC HỆ VỚI TẬP ĐOÀN VGCS MÀ THÔI. Việt Nam hiện nay trên thực tế đã do Tàu bành trướng chi phối và đang dẫn dắt trở thành một bộ phận của Tàu bành trướng, nếu không có cuộc nổi dậy của Nhân Dân Việt Nam bị trị kết hợp với những Người Việt Yêu Nước chân chính ở hải ngoại thì cái gọi là "Việt Nam Hiện Đại" như "cậu" Nguyễn Hùng tự hào quảng bá, sẽ được ra mắt trong một hình ảnh NÔ LỆ HIỆN ĐẠI khi đã vào thời điểm của cái gọi là "Hội Nghị Thành Đô" quy định!!!
(còn tiếp)
Chính Khí Việt
Ngày 14 Tháng 01, 2015
Tài Liệu Tham Khảo:

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website