CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, February 8, 2015

Chính Khí Việt: LŨ VGCS ĐANG HẠ NHAU ĐỂ ĐUA VÀO ĐẠI HỘI XII (Phần 2)

LŨ VGCS ĐANG HẠ NHAU ĐỂ ĐUA VÀO
ĐẠI HỘI XII
Phần 2
ĐẠI VIỆT GIAN TRẦN ĐẠI QUANG ĐANG NẮN GÂN ĐẠI VGCS PHÙNG QUANG THANH
Chó Ngao Trần Đại Quang, Ngày 2-12-2014, phát biểu chỉ đạo Hội Nghị Bảo Vệ An Ninh Chính  Trị Nội Bộ Trong Tình Hình Mới
Chắc quý bạn đọc còn nhớ vụ Dương Chí Dũng,  thì cái kết quả đầu tiên là tên đại việt gian chó ngao cộng sản là Phạm Quý Ngọ, hàm Thượng tướng, Uỷ viên trung ương VGCS, Thứ trưởng Bộ Chó Ngao VGCS bị chết không kịp ngáp, chỉ vì lời khai của Dương Chí Dũng đã cho biết việc hắn chuyển 1 triệu USD của em vợ tên đại việt gian Lê Thanh Hải, đút lót cho tên đầu lãnh chó ngao VGCS Trần Đại Quang!
Cái chết của Phạm Quý Ngọ đã khiến chó ngao Trần Đại Quang vội vàng phóng sang Bắc Kinh và ngày 26 tháng 10, 2014, Trần Đại Quang đã được  Mạnh Kiến Trụ, Uỷ Viên Bộ Chính trị đảng cộng sản Tàu,  kiêm Bí thư Uỷ ban Chính Pháp Trung Ương Đảng cộng sản Tàu, cho vào triều kiến.  Sau khi  bẩm báo những chuyện gì đó mà chắc chắn rất có lợi cho Tàu bành trướng, thì chó ngao Trần Đại Quang đã hớn hở quay về Việt Nam và hung hăng đi khắp mọi chỗ để trước là đánh bóng cho mình vì đã được ÔNG CHỦ TÀU bành trướng xoa đầu.  Điều đó cốt để xoá bỏ cái dư luận của vụ hắn đã ăn ngon ơ 1 Triệu USD qua cái chết của tên chó ngao Phạm Quý Ngọ!
Đại việt gian Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban nội chính trung ương của VGCS chắc tức tối lắm cho nên cũng chạy qua Bắc Kinh MÉC ÔNG CHỦ TÀU bành trướng!
Đại việt gian Nguyễn Bá Thanh quá ngu mới đi nước cờ như vậy! Cho nên hắn mới có cái KẾT QUẢ CỦA NGÀY HÔM NAY là bị đầu độc, mà Hoa Kỳ cũng phải chịu thua không chữa nổi, cho nên ĐANG KHI nằm chờ chết mà hắn vẫn còn lo ngay ngáy về số phận thằng con trai, liệu nó có thể tồn tại ở Đà Nẵng không hay lại "mưu toan"....nhảy cầu..... tự tử!!!


Bởi hắn không hiểu rằng Tàu bành trướng chống tham nhũng là để củng cố sức mạnh và uy tín của Đảng cộng sản Tàu với cả trong và ngoài nước Tàu.  Còn có khi nào Tàu bành trướng lại ngu đến mức không tìm mọi cách để sử dụng những tên VGCS có căn cốt tham nhũng vào tận xương tuỷ.  Vì chính lũ tham nhũng này mới bảo đảm việc Hán hoá toàn diện và tuyệt đối của tất cả những gì là của Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam.
Cho nên hiển nhiên là Mạnh Kiến Trụ phải chọn con chó ngao Trần Đại Quang.  Lý do, thứ nhất việt gian Trần Đại Quang là thành viên Bộ Chính Trị VGCS, hàm đại tướng, có cái nhãn “Giáo Sư Tiến Sĩ”,  lại còn vừa là Bộ trưởng Bộ Chó Ngao VGCS kiêm bí thư Đảng Uỷ Công An Trung Ương.  Hắn là một tên có chức, có quyền và đặc biệt có lực lượng vũ trang trong tay!  Còn việt gian Nguyễn Bá Thanh thì có cái gì có thể so sánh được với cho ngao Trần Đại Quang???
CHÚ Ý 1:  Thế là chó ngao việt gian Trần Đại Quang lập tức công khai ra mặt đe doạ tất cả mọi phe phái vì yên tâm đã có ÔNG CHỦ TÀU bành trướng bật đèn xanh để loại bỏ những nhân sự nào mà Tàu bành trướng thấy chưa thể tuyệt đối tin tưởng được là một tên đầy tớ trung thành. 
Và, ngày mùng 2 tháng 12, 2014,  tại Hà Nội đã diễn ra cái gọi là: “Hội Nghị Sơ Kết Công Tác Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Nội Bộ Trong Tình Hình Mới” (sic), được đích thân chó ngao Trần Đại Quang chủ trì hội nghị.  Và ý kiến chỉ đạo của chó ngao việt gian Trần Đại Quang là: “’Giữ Vững Bên Trong’ là nội dung cốt lõi của công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.”
Xưa kia công việc này là của Ban bảo vệ đảng Trung Ương thuộc Ban tổ chức Trung Ương VGCS (nghĩa là việc này đúng ra phải do tên đại việt gian cộng sản Tô Huy Rứa, chủ trì hội nghị).
CHÚ Ý 2: Phát biểu chỉ đạo Hội Nghị, tên chó ngao Trần Đại Quang đã: “Nêu rõ trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, đa dạng và khó dự báo; tình hình trong nước tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định về an ninh, trật tự, lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với đảng, nhà nước về chủ trương chính sách bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo các Ban, Ngành thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; chú trong công tác quản lý cán bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao cảnh giác cách mạng, khả năng “tự đề kháng”,  “tự bảo vệ” của cán bộ, đảng viên, chủ động đấu tranh phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương pháp vận động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kịp thời phát hiện, đấu tranh vô hiệu hoá âm mưu, hoạt động thâm nhập, cài cắm nội gián, phá hoại nội bộ ta của các thế lực thù địch, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố.” (sic).
Ở phần CHÚ Ý 2, cần lưu ý đến câu nói của chó ngao Trần Đại Quang rằng:Chú trọng công tác quản lý cán bộ”.  Đây chính là một sự thọc tay vào công tác chuyên môn của Ban tổ chức Trung ương VGCS (đối với bộ máy nguỵ quyền VGCS là Bộ Nội Vụ).
Một điều lưu ý khác nữa trong phần CHÚ Ý 2 là khi tên chó ngao Trần Đại Quang tuyên bố: “Đấu tranh vô hiệu hoá ÂM MƯU, hoạt động thâm nhập,CÀI CẮM NỘI GIÁN, phá hoại nội bộ ta của các thế lực thù địch” (sic).
Trong câu này phải thấy rằng cái gọi là “CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH” có nghĩa là thế lực của nhân dân bị trị Việt Nam, thế lực của các nước Tây Phương,đặc biệt là Hoa Kỳ.  Tất nhiên nội hàm thế lực thù địch không có Tàu bành trướng và Liên Bang Nga!?
(còn tiếp)
Chính Khí Việt
Ngày 26 Tháng 12, 2014

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website