CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, February 3, 2015

LỜI NÓI ĐẦU


Lời Nói Đầu của website Chính Khí Việt.
Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống các thế lực  thực dân đỏ Nga Xô (núp dưới chiêu bài chủ nghĩa Lenin) và Tàu Cộng đại hán bành trướng (trong áo Maoist), thông qua toàn bộ hệ thống tổ chức của tập đoàn việt gian cộng sản, nhằm Nô Lệ Hóa nhân dân Việt Nam biến nhân dân và đất nước Việt Nam thành tài sản của chúng, nghĩa là một thứ “Tư Bản” (capital) biết nói.
Chính vì thứ “tư bản biết nói” này mà thế giới hiện nay có những màn kịch trao đổi ngoại giao chiến tranh giữa  các thế lực thực dân đỏ, đại hán bành trướng  và các thế lực tài phiệt quốc tế.  Nhưng chết chóc, đói khổ, bất hạnh đều giáng xuống đầu nhân dân các nước mà tập đoàn cầm  quyền là  tay sai đắc lực cho các thế lực  nói trên.
Một  điểm  chung của các  thế lực nói trên, họ đều không chấp nhân những người yêu nước chân chính của  các quốc gia là nạn nhân của họ.  Mỗi thế lực  đều tìm mọi cách để đào tạo, tổ chức lớp nhân sự tay sai từ chính các nước bản xứ. 
Tình hình ở Việt Nam hiện nay cũng vậy,  đó là  sự tiếp nối bước chân của thực dân Pháp từ những thế  kỷ trước, cho đến tận  năm  2013 này.
Đó là nguyên nhân tổng quát  của  sự phát triển nhanh và mạnh của  tập đoàn Việt Gian mang tên Đảng Cộng Sản Việt Nam! Và cho dù  tội bán nước giết dân của chúng  rành  rành trong các tài liệu  quốc tế và ngay chính tài liệu của  chúng soạn thảo trên giấy trắng mực đen, nhưng chúng vẫn được  công nhận tính hợp pháp trong lúc không một thằng việt gian cộng sản nào không đẫm máu nhân dân Việt Nam từ  đỉnh đầu  xuống tới gót chân.
Từ  năm 1929, trong lá  thư của tên đại tội đồ, đại việt gian Hồ Chí Minh,  gửi cho Quốc Tế Ba (tức bộ thuộc địa trá hình của Nga Xô), hắn đã hứa sẽ Bonsevik hóa toàn đảng (tức đảng Cộng Sản) và Bonsevik hóa toàn dân Việt Nam (sau này thì cả  3 nước Đông Dương là Lào Cam Bốt và  cả toàn thể Việ t Nam “nghĩa là  cả VNCH” ).
Sau khi Nga Xô và khối Đông Âu sụp đổ,  tình hình thế  giới có thay đổi  chút ít, nhưng căn cốt vẫn như cũ.  Nghĩa là vừa  chống nhau, vừa  cộng tác chặt chẽ với nhau,  cùng hỉ hả trong bữa tiệc máu thịt những người nô lệ mà những tập đoàn cầm quyền ở những nước đó đã được tay sai hóa  trọn vẹn hay một phần .  Một số nước còn lại thì người dân cũng bị cai trị bằng bàn tay sắt độc t ài, quân phiệt và  số phận người dân cũng vẫn là  nô lệ mà thôi.
Đối với Việt Nam, tập đoàn Việt Gian Cộng Sản, sau khi xâm lược VNCH,  chúng đã việt gian hóa toàn dân  xuyên qua  các tổ chức việt gian của chúng  gom mọi loại nô lệ, thì chúng đã tiến hành ngay kế hoạch  chiếm  cộng đồng  Người Việt Tỵ  Nạn Cộng Sản,  thông qua  các tổ  chức đảng phái và các cá  nhâ n đã  được  việt gian hóa  đến tận xương tuỷ.
                Website  Chính Khí Việt ra đời với mục  tiêu tạo lập một diễn đàn  cho những người Việt Nam yêu nước (cả trong lẫn ngoài  Việt Nam) dùng bút làm vũ khí,  câu chữ làm đạn để phân tích mọi mặt, mọi vấn đề,  để lôi ra những cá nhân, những nhóm,  những đảng phái  “chính trị”  đủ loại đang ra sức khuyển mã thi hành cái khẩu hiệu,  được nêu rõ ràng trong lá thư của tên đại tội đồ Hồ Chí Minh  gởi  bộ thuộc  địa  Nga Xô (tức Quốc Tế Ba) từ 1929.  Và hành động cụ thể  vẫn là cái khẩu hiệu  do Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) của chúng: “trí-phú-địa- hào,  đào tận gốc, trốc tận rễ!!!”  được mã hóa trong cái nghị quyết 36 của  tập đoàn VGCS.
Kính mong được  sự ủng hộ của quý bạn đọc, cả trong và ngoài nước, bằng góp bài viết  và  cung cấp tin tức về mọi hoạt động của tập đoàn VGCS và đám tay sai  ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam
Xin chân thành cám ơn quý  vị
Ngày 17/03/2013
Chính Khí Việt.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website