CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, February 23, 2015

Liên Thành: Về Tên Đặc Cộng Việt Cộng Trần Đình Minh

Về Tên Đặc Công Việt Cộng Trần Đình Minh
1) Truớc này 30 tháng 4/1975 Trần Đình Minh là cán bộ xã Hải Nhuận thuộc quận Hưong Điền Tỉnh Thừa Thiên, y phụ  trách về hộ tịch (lo giấy tờ khai sinh, hôn thú cho dồng bào trong xã).
2) Tháng 5/ 1972 mùa hè đỏ lửa: để ngăn chận cuộc tổng nổi dậy của quận Cộng sản tại Huế, tôi đã mở cuộc hành quân gọi là Chiến Dịch Bình Minh bắt giữ 1500 Việt cộng và cơ sở VC.
Trần Đình Minh bị bắt trong chiến dịch nầy can tội họat động nội tuyến cho Việt Cộng. Người ký giấy bắt Trần Đình Minh là tôi, và bộ phận đi bắt Trần Đình Minh là anh em Cảnh Sát Đặc Biệt dưới sự điều động của sĩ quan phụ tá Cảnh Sát Đặc Biệt Quận Hương Điền là.  
3) Chỉ mấy ngay sau khi bắt Trần Đình Minh đích thân tôi dã nhận được điện thoại của Đại Tá Dương Quang Tiếp Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Vùng I, ra lệnh cho tôi thả Trần Đình Minh với lý do Ủy Viên Chính Phủ Tòa án Quân Sự Mặt Trận Vùng I Chiến Thuật Trung Tá Cao Chánh Hựu là bạn thân của Đại Tá Dương Quang Tiếp đứng ra làm giấy bảo lãnh cho Trần Đỉnh Minh. Trung Tá Cao Chánh Hựu quê quán làng Thế Chí Đông Quận Hương Điền, Tỉnh Thừa Thiên.
Tôi không còn cách nào khác buột lòng phải ký giấy trả tự to cho đương sư Trần Đình Minh vì Đại Tá Dương Quang Tiếp là cấp chỉ huy trực tiếp của tôi
Tìm hiểu nguyên nhân tại sao Trung Tá Cao Chánh Hựu bảo lãnh đương sự Trần Đình Minh thì được biết như sau:
Thời gian nầy Trung Tá Cao Chánh Hựu là Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử trung ương (toàn quốc), và là Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Trung Ương, do đó, một số tu sĩ phật giáo đã làm áp lực với Trung Tá Cao Chánh Hựu phải đứng ra bảo lãnh cho Trần Đình Bình.
4)  Sau ngày 30/4/1975  Trần Đình Minh rơi mặt mạ là cán bộ cộng sản. Y là cán bộ thu mua hải sản của hợp tác xã quận Hương Điền Việt Cọng.
Y chèn ép  đồng bào đánh cá đề thu mua với giá bóc lột rẻ mạt. hùa với bọn công an xã  Hải Nhận quận Hương Điền hà hiếp đồng bào. Một số đồng bào nạn nhân của y hiện đã định cư tại Mỹ sẵn sàng đứng ra nói hết sự thật về tên VC nầy.
5)Nhiều ngừoi đã nói khi định cư tại Mỹ y và vợ đã man khai bệnh tật để hưởng tiền trợ cấp SSI của chính phủ.
Hiện tại tư gia của y tại thành phố biển Torane, LA. Cali,
Y vợ y mở một cửa hàng bán rượu và những vật dụng khác rất lớn tai thanh phố Pasadena LA, Cali. Cả hai vợ chồng đứng ra điều hành cơ sở thương mại nầy.
Theo một số thân cận của y, cơ sở thưong mại nầy trị giá cả hơn triệu  USD. Vậy lãnh tiền bất lực SSI của chính phủ HK có hợp pháp hay không?
 Liên Thành.
Nguyên Thiếu Tá CHT/CSQG Thừa Thiên Huế

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website