CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, February 22, 2015

Lê Kim Phương (Phương 286): Las Vegas, Nevada: Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá, nguyên Tư Lệnh SĐ 25 Bộ Binh QL VNCH, Từ Trần

Las Vegas, Nevada: Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá, nguyên Tư Lệnh SĐ 25 Bộ Binh QL VNCH, Từ Trần


Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá 

Gia đình & Lý Tòng Tôn xin báo tin buồn cùng với quý anh chị em cùng các chiến hữu của anh Lý Tòng Bá là:

Anh Lý Tòng Bá đã về với Chúa lúc 4:03 sáng nay, Chúa Nhật 22 tháng 2 tại Southern Hill Hospital, Las Vegas, Nevada. 

Hưởng thọ 85 tuổi 

Cấp bậc sau cùng là Chuẩn Tướng Tư lịnh sư đoàn 25 bộ binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Xin đại diện gia đình thông báo tin buồn, những chi tiết tang lễ và những tin tức khác sẽ thông báo sau.

Xin tất cả cùng hiệp thông Cầu nguyện cho anh được sớm hưởng nhan Thánh giá Chúa.

Kính báo,

Lý Tòng Tôn 
--
Chuyển tin: BMH, Washington DC 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website