CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, February 7, 2015

Lê Kim Phương (Phương 286) HỘI LUẬN VỚI NHÀ BÁO VIỆT THƯỜNG NGÀY 19/01/2015 (Phần 2)

HỘI LUẬN VỚI NHÀ BÁO VIỆT THƯỜNG NGÀY 19/01/2015  (Phần II)Phần 2: Nhà Báo Việt Thường trả lời câu hỏi của các chatter trong Diễn Đàn Sự Thật Đảng Việt Tân là Ai ? Trên hệ thống Paltalk


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website