CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, February 13, 2015

Lê Kim Phương (Phương 286) Audio Hội luận lần 16: Vạch mặt tên Phan Nhật Nam 12 02 15

Hội luận lần 16: 
Vạch mặt tên Phan Nhật Nam ngày 12/02/2015
Nội dung buổi hội luận: 

Vạch mặt Phan Nhật Nam, đồng bọn trong vụ Nguyễn Chí Thiện trộm Tập thơ Vô Đề 

Chia sẽ về việc KHG Dương Nguyệt Ánh Ủng hộ Sài Gòn Nhỏ

Diễn giả: Ông Lê Trung Nhân, Thiếu Tá Liên Thành
MC Chính Khí Việt

Phần 1:Phần 2:


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website