CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, February 23, 2015

Chính Khí Việt:Từ “Bướm Trắng” đến “Bên Giòng Nước Cuốn”

Từ “Bướm Trắng” đến “Bên Giòng Nước Cuốn”
FROM

TO
Chính Khí Việt
Bài viết trước Chính Khí Việt đã phân tích về nhà văn Nhất Linh  với những áng văn tiêu cực  trong lúc nhu cầu của  đất nước  đang cần phải  có  sự  góp tay của  các nhà  văn,  cùng với việc  sử  dụng trí  tuệ  của  mình, sử dụng sự hiểu  biết tổng quát của  mình  và  biết dùng  ngòi bút của mình để tìm  trong quá khứ của lịch sử  và cuộc sống thực  tại  của  một xã hội  đang rên siết dưới sự thống trị tàn bạo  của  thực  dân Pháp,  những đề  tài giúp cho  việc  kích  động lòng dân, khơi dậy lòng tự hào  dân tộc và tinh thần yêu nước, hy  sinh vì  dân tộc và  tổ  quốc vốn là truyền thống ngàn  năm của người dân Việt Nam.  Thế nhưng Nhất  Linh đã không làm được điều đó.   Vì thế Chính Khí Việt cũng muốn lưu  ý  đến quý  cụ và  quý  bạn đọc rằng sau khi VGCS  theo lệnh Nga Xô và Tàu cộng  đã  nhuộm đỏ  VNCH, nghĩa  là toàn bộ  đất nước  Việt Nam,  thì  tại Saigon  hai tên đường  vẫn được VGCS  cho giữ lại  đó  là  đường Nhất  Linh và  đường  Thích Quảng Đức.  Khi  có  người  thăc mắc (tức  người trong lũ VGCS)  thì  uỷ ban đặt tên  đường phố trả lời rằng khi  lấy tên Nhất linh thì  có nghĩa  là  nói đến công lao  Nhất Linh là  người khai sáng ra nhóm Tự Lực Văn Đoàn.  Đó là  công lao của Nhất Linh trong  lĩnh vực  văn học.  Còn nói  đến  tên Nguyễn Tường Tam thì  đó là  cái tên của kẻ  chính trị  thì  chúng ta  mới cần phải  xóa  bỏ.
Thực  ra đó chỉ  là một cách trả  lời, bây giờ  bình tĩnh lại sau  nhiều năm nghiền ngẫm  những mánh khoé của bọn Việt Gian Cộng Sản cũng như chúng  ta  đã có  rất nhiều tài liệu và  cả  con người  sống  thực  sự,  chúng  đã hiện nguyên hình  là những tên “ăn cơm Quốc Gia, thờ  ma  cộng sản”, đóng  góp một cách  hết  sức  hiệu qủa  trong việc xâm lược  Việt Nam Cộng Hoà của  tập  đoàn Việt Gian Cộng Sản, tay sai của Nga Xô và  Tàu Cộng thời kỳ  đó.  Nói  như thế  có  khác gì  chúng ta phải phân biệt giữa việc  đào mồ thằng  việt gian Hồ Công Tâm  và  phải  lôi cổ  nó  ra  chửi,  còn nhà  giáo Đỗ Công Minh thì  chúng ta  không chửi  hay sao?  Do  đó  cho nên Chính Khí Việt  cũng cần phải nói rằng trong lúc những  người Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã phải gánh  chịu   toàn bộ sự tấn công của tất cả ba mũi giáp  công của  Việt Gian Cộng Sản  thì  lại phải chịu  đựng một sự trở  cờ  phản  phúc  của những thứ  gọi là  các chính khách  xôi thịt, các  đảng phái  xanh vỏ  đỏ  lòng  mà  Chính Khí Việt vừa  nêu trong bài trước  như  Đại Việt của Hà Thúc Ký,  Việt Nam Quốc  Dân Đảng của Vũ Hồng Khanh  chẳng  hạn…  cũng như   sự tác  yêu tác  quái của  lũ  Việt Gian Cộng Sản cạo trọc  đầu hoạt  động dưới  mái chùa thuộc Giáo Hội Phật Gíao VIệt Nam Thống Nhất   cũng như  những tên Việt Gian  mặc  áo  chùng thâm.   Nhưng  cũng cần phải lưu ý  đến những tầng lớp  tương lai của  đất nước  là  những sinh viên,  đã  được ăn học  đến nơi  đến chốn, còn được  tuyển chọn để  đưa  đi  du học  nước ngoài trong lúc  gánh  nặng trách nhiệm trước  Tổ  Quốc  của  bọn họ lại đè  nặng lên vai người  quân nhân trong mọi  binh  chủng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà thời kỳ  đó.  Thế nhưng chúng  ta  đã  thấy  cái  gọi là  những sinh viên  du học đó đã  chống  phá  không phải riêng Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà  mà sang  đến  Đệ Nhị VNCH  chúng vẫn tiếp tục  quấy phá. Sau 30-4-75  bọn chúng  đã  hiện nguyên hình để  cho mọi người thấy rằng  bọn chúng không phải là  những sinh viên đấu tranh để  tranh đấu  cho tự  do   hay  cho quyền lợi của  người dân sống trong thể  chế Việt Nam Cộng Hoà, mà  chúng thực sự  là  những tên việt gian  cộng sản (kể cả nếu như chúng chưa phải là  đảng viên Cộng Sản)  để  đánh vào hậu phương của  Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà,  những người  đang phải chịu đựng gian khổ  bom đạn chết chóc  ngoài tiền tuyến.  Bọn chúng cấu kết, lập phe, lập đảng với tụi gọi là  du sinh phản chiến  như kiểu anh em thằng việt gian Nguyẽn Đan Quế, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Gia Kiểng, Đoàn Viết Hoạt, anh  em  tên  Chu Vũ Ánh, Chu Chỉ  Nam…. để  trở  thành  mũi xung kích lớn  nhất,  đó là  bôi nhọ chế  độ và  chính  nghĩa Việt Nam Cộng Hoà trước dư luận thế giới,  nói  một cách khác  chúng là  những tên việt gian  đã  thực hiện một cách hữu thức  chứ không phải  vô tình cái  đường lối  chính sách của ngoại bang muốn áp đặt  như một  ông chủ  lớn đối với Quốc Gia  Việt Nam Cộng Hoà.  Ngày nay ra  đến  hải ngoại  thì  vẫn cái  lũ   sinh viên giáo  sư trí  thức ngựa,  những tên chính trị  salon xôi thịt,   cùng với  lũ  đầu trọc,  mạo danh Phật trong cái  tổ  chức  của thằng Ngưu Ma Vương Chân cong Quảng Độ có xú  danh là  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lại tụ họp cấu  kết với  nhau, để  lại tiếp tục  con đường cũ là phá hoại tiềm lực  cũng như  đặt ra những bẫy xập để  lừa những người nhẹ dạ trong và  ngoài nước  đang  trong nỗ lực  đánh đuổi  bọn VGCS ra  khỏi  bộ máy cầm quyền  của nhà  nước  Việt Nam.   
Chính Khí Việt  nói  lòng vòng như vậy  cũng chỉ  muốn đưa  ra  một thí  dụ  nữa  của  những kẻ  cầm bút  hiện nay  cũng như những kẻ  tuyên truyền cho  những bài viết của  những kẻ  cầm bút tự nhận hoặc được  thổi lên là  nhà báo  chống cộng, nhà  văn  chống cộng…. nhưng dường như họ  chưa  bao giờ  kết hợp nội dung bài viết  trên giấy trắng mực  đen  của những con người như vậy  đối với hiện tình của  người dân Việt Nam bị trị trong và ngoài nước. 
Lấy  thí  dụ gần  nhất là  một bài  viết  vừa  xong đã được  post lên các  diễn  đàn và  được long trọng giới  thiệu.  Đó  là bài  có   tên  “Bên Giòng Nước Cuốn”  của Thế Huy.
Chính Khí  Việt  xin trích  một đoạn trong bài  của  Thế  Huy  có  tên nói trên  để  cùng quý  vị trao  đổi  xem bài viết này có  tác dụng tốt đối với  cuộc  đấu tranh của người dân bị trị  trong và  ngoài nước  hay  nó  là  một bài  viết  làm nản lòng những người  chống Việt Gian Cộng Sản, có  nghĩa  là  làm lợi cho  Việt Gian Cộng Sản.  Tuỳ quý  cụ  và  quý  bạn  định danh  cho tác  giả là   đang đứng  ở  vị trí  nào trong mặt  trận chiến  tranh  truyền thông giữa  những người Việt Nam yêu nước, trở thành người tỵ nạn,  đối với tập  đoàn VGCS  có  cả  một đạo quân nằm vùng thường hoạch  định  thực  thi  cái  gọi là Nghị Quyết 36:  Mục  đích chính cũng chỉ  là tẩy não tiến tới xâm lược  trọn vẹn  Cộng đồng người Việt  Tỵ Nạn biến họ trở  thành nô lệ  đỏ  cho thực  dân đỏ  và  cho các thế lực  tài phiệt quốc tế.   Trích  nguyên văn  bằng mực  đỏ  một đoạn trong bài  Bên Giòng Nước  Cuốn” của Thế Huy: 
Trích: "Ngày ấy, ở tuổi hai mươi, lớp trẻ Việt-Nam không hồn-nhiên và vô-tư như ở đây. Thời đó, chàng đã băn khoăn về tương lai và cuộc sống. Mọi người ở lớp tuổi Trung đã phải tự lựa chọn con đường quyết định phải đi để vạch một tương lai phải sống. Định lầm hướng đi, chậm trễ vài năm, Nha Động Viên chờ đón và đời sống đi hẳn sang một con đường nghẽn lối. Trung thương cảm cho chính mình, và cho tuổi trẻ Việt Nam ưu tư cằn cỗi. Cũng nhờ đó, cùng một tuổi, nhưng những người như Trung già dặn, chững chạc, và hiểu giá trị của đời sống hơn tuổi trẻ Tây phương cùng trang lứa." (hết trích)
Chính Khí Việt  xin quý  cụ  nghĩ  xem,  một người  như Thế Huy viết  chuyện “Bên Giòng Nước cuốn”  mà  Trung  là  nhân vật  chính  đã  có  những thái độ  và  lối suy tư  như vậy  thì  quý  cụ  nghĩ sao?  Nếu đọc   chúng ta  cũng có thể  hiểu rằng Trung  chính là  hình ảnh của Thế  Huy vậy.
Khi nói đến  đến Nha Động Viên mà lại  viết là “chờ  đón”    thì   có nghĩa  là tác gỉa  muốn nói  rằng  khi  xong bậc  Trung Học Đệ Nhị Cấp  nếu   không  đậu Tú Tài Toàn Phần  thì  chỉ  có  duy nhất  một con đường  là   phải “bất  đắc  dĩ”  trình diện   và  Nha Động Viên luôn là  nới  “chờ  đón”  những kẻ “xấu số”  Chính Khí  Việt con  nói như  vậy  có  đúng không  thưa  quý  cụ.   Ai cũng  biết rằng đi  quân dịch  là  làm nhiệm vụ  của  người thanh niên thời chiến để  nhập ngũ chống lại quân xâm lược  đỏ CSBV  với tôn chỉ  TỔ  QUỐC -  DANH DỰ  -  TRÁCH NHIỆM.   Rất nhiều người  đã tình nguyện lên đường  mặc  dù  tuổi chưa  tới,  dù   được  hoãn dịch  về  các  lý  do như:  Học Vấn,  Gia Cảnh (Con Một  trong Gia  Đình  có  Mẹ Già,  sức khoẻ….)  Vậy mà  Thế  Huy có thể  coi việc  gia nhập  quân đội để  “Bảo Quốc  An Dân”   là  “đời sống  đi hẳn sang con  đường nghẽn lối”.  Thử  hỏi  câu này có  phải là  một hình thức  Thế Huy muốn  cảnh cáo những ai trong tuổi trẻ  đừng có  gia  nhập  vào  quân đội VNCH  bảo vệ Tổ Quốc  vì  đấy  là “con đường nghẽn lối.   Trong hoàn cảnh đất nước như vậy  mà  lại có  người như Thế  Huy  ích kỷ  chỉ  nghĩ  đến cá nhân của  mình  rồi lại còn coi việc  đi làm nhiệm vụ  thanh niên thời chiến  là  con đường nghẽn lối  thì  thử  hỏi trong con người của Thế  Huy  có  một  chút  tế  bào nào  là  YÊU NƯỚC  hay không?  Hoặc  nếu có thì  chắc chắn  tế  bào  đó  là  tế  bào Yêu Nước  Xã Hội Chủ Nghĩa  của  thằng đại việt gian Hồ  Chí  Minh vậy.    Nếu  quý  vị có  điều kiện  nên đọc  toàn bộ  bài  “Bên Gìòng Nước Cuốn”  của  Thế Huy  để  thấy rằng  ngay trong năm  2013  này, tình hình đất nước  như thế  nào  mà  vẫn có thể  đưa  lên một bài viết (cho dù  nói rằng viết  cách đây 10 năm)  thì  nó  vẫn  bộc  lộ  bản chất con người  thật  của Thế Huy.   Hoàn toàn  mang âm hưởng của  thằng  nhạc  nô Trịnh Công Sơn,  nghĩa  là  nó  không vinh danh những tử  sĩ,  vợ  của  Tử  Sĩ,  vinh danh những anh  hùng  vô danh trong quân đội VNCH,  mà  nó  chi mô tả  cái  bi thảm  khiến cho người  quân nhân ở  chiến trường nặng lòng với gia  đình trở  thành lo lắng buồn bã  nhiều khi  muốn không đào ngũ thì  cũng giảm đi tinh thần chiến đấu và phải làm sao tìm lối thoát trong cái gọi là “con đường  nghẽn lối” để  có  thể  còn sống sót trở  về  cho dù  việc  đó có thể  dẫn đến sự thất bại trong một trận chiến.    Nếu quý  vị  đọc  toàn bài  thì  sẽ thấy nội dung  y như những “tác phẩm”  của  Nhất  Linh,  nghĩa  là   đọc  xong  bài của Thế  Huy thì  cảm thấy buồn.  Từ  buồn lại nghĩ  đến thân phận cá  nhân và  gia  đình mình.  Từ  thân phận cá nhân  lại nghĩ  đến  chuyện  hy  sinh   kiểu như  người  quân nhân Việt Nam Cộng Hoà,   thì  thấy rằng  đó  không phải là  con đường  vinh quang ,  không phải là  trách nhiệm mình  và  càng không có chút  vinh dự  gì,   vì  đó  là “con đường nghẽn lối!!!???” 
Trước  khi  kết thúc bài này, Chính Khí Việt  con    xin được  lưu ý quý cụ cũng như  quý  bạn đọc  một  điều quan trọng khác  nữa  là:  mặc dù ra  hải ngoại ngay từ những ngày  đầu  của  30/4, Thế Huy  cũng không dám nói  và viết thẳng thắn  về  tội danh  cũng như bản chất  của  lũ VGCS  là  quân xâm lược, là lũ tay sai  cho thực dân đỏ Nga Xô  và Tàu  đại hán bành trướng.  Cho nên khi đề  cập  đến VGCS, Thế  Huy cũng chỉ  dám gọi chúng là  những người “Phía Bên Kia”. Thử nghĩ  xem, nếu gọi chúng là  phía  bên kia  thì  cũng có  nghĩa  là  một thứ  đối tác,  chưa  chắc đã là  kẻ  thù  mà  có  khi còn là  bạn  thậm chí  còn  có thể  là  bạn thân.  Điều này có phải là một thứ  gợi ý khéo  với  mưu đồ xóa  bỏ  quá  khứ, một thứ hoà hợp hoà  giải  mà  Thế  Huy muốn gởi gắm đến  đọc  gỉa.
Còn nhiều vấn đề  phải bàn, nhưng CKV  nghĩ rằng  cái lối suy nghĩ như thế này của Thế  Huy sau khi đã ra  đến hải ngoài  nhiều chục  năm  mà  viết bài này  nó giống y như   cái lối suy nghĩ  của  những tên trốn quân dịch  kiểu  Trịnh Công Sơn, Nam Lộc,  anh em   Chu Chỉ Nam ….  để  cho chúng thoát ra khỏi cái  gọi là  “con đường tắt  nghẽn”   để  bây giờ  chúng lại tiếp tục  nói chuyện với “phía  bên kia”  một cách thoải mái.  Vì  có  bao giờ  Thế  Huy biệt rằng  Phía bên kia  là  quân xâm lược, là  tội đồ  của  dân tộc  và  Tổ  Quốc Việt Nam???  Về  nhân vật Thế  Huy  là  như thế  nào  chúng ta  lại càng phải hiểu hơn khi tên chệt tàu tiều Hứa Vạng Thọ  đã  tôn vinh Thế  Huy như  một thứ  đàn anh của  tinparis.net.  Một thứ  cố  vấn bí mật   tha  hồ  ngoáy bút.  Cho nên phải nói rằng  một kẻ  không chống cộng, tức là  không chống lại tụi VGCS  thời kỳ  trước 75 mà  chỉ  vì  trót  định hướng  sai lầm nên  con đường  VINH THÂN, PHÌ  DA  bị  nghẻn lối vậy.
(Hết  bài viết về  Thế  Huy.  Ngày Mai CKV  sẽ phân tích bài  “CHIẾC  ÁO  MẶC  NGOÀI  của  LÃO MÓC)
Ngày 20 Tháng 8, 2013
Chính Khí Việt
Tài Liệu Tham Khảo:

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website