CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, February 20, 2015

Chính Khí Việt: VIỆT GIAN CỘNG SẢN BUÔN NÔ LỆ ĐỎ

VIỆT GIAN CỘNG SẢN BUÔN NÔ LỆ Đ
Chính Khí Việt
Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào ở nước Việt Nam ta, các loại quân xâm lược đều coi toàn dân Việt Nam chúng ta là nô lệ của chúng. Chúng bắt người dân nô lệ Việt Nam làm những  việc cực kỳ nguy hiểm, nặng nhọc như xuống biển mò ngọc trai, lên rừng bắt voi trắng, tê giác, bạch trĩ, tìm kiếm những cây gỗ quý, cổ thụ ngàn năm, cũng như xây dựng những công trình phục vụ cho đạo quân xâm lược.  Chúng thành lập bộ máy cai trị ăn chơi sa hoa, trụy lạc, cưỡng hiếp đàn bà con gái, giết người dân nô lệ Việt Nam vô tội vạ.  Tất nhiên việc làm của chúng luôn luôn có sự tiếp tay đắc lực của lũ VIỆT GIAN, cộng tác với kẻ thù BÁN NƯỚC BUÔN DÂN.
Người Việt Nam bị trị không chỉ sống trong cảnh NÔ LỆ ngay trên Quê Cha, Đất Tổ của mình mà còn bị tuyển mộ đưa về "Chính Quốc" của quân xâm lược, như giặc Tàu Phương Bắc, hoặc thực dân Pháp Phương Tây.
Lũ thực dân Pháp dương cao khẩu hiệu “khai sáng văn minh cho thuộc địa” nhưng thực tế chúng LÀ QUÂN XÂM LƯỢC với nghĩa  đen của  cụm chữ “THỰC DÂN".  Chúng thường xuyên bắt phu, tức bắt nô lệ ở Việt Nam, đưa  đi khai phá các đồn điền cao su ở Cam Bốt, đi khai mỏ ở Tân Đảo, cũng như bắt đi lính làm bia  đỡ đạn trong các cuộc Thế  Chiến I và II  ở Châu Âu.
Thực dân Pháp cũng đặt ra nhiều tổ chức đi bắt nô lệ là người Việt Nam để xuất khẩu!
Vài nét sơ lược  nói trên để chứng minh rằng TÌNH TRẠNG NGƯỜI VIỆT NAM BỊ BẮT LÀM NÔ LỆ XUẤT KHẨU CHỈ DIỄN RA KHI ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM BỊ NGOẠI BANG XÂM LƯỢC VÀ CAI TRỊ.  Còn cái  gọi là “chính quyền bản xứ” chỉ là lũ tay sai của thế lực xâm lược!
                Có điều cần lưu ý là: Quân xâm lược đặt ách cai trị trước rồi mới tuyển chọn nhân sự là người bản xứ để hình thành NGỤY QUYỀN TAY SAI. Khác với quân xâm lược là THỰC DÂN ĐỎ NGA XÔ là chúng tổ chức ra NGỤY QUYỀN TAY SAI  trước.  Thí dụ như đối với Việt Nam thì Nga Xô cho tuyển người Việt Nam, đào tạo và hình thành ngụy quyền tay sai trước, trong danh xưng công khai làĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, để trong lốt người Việt Nam chúng tự nguyện tổ chức CƯỚP BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM  rồi  từng bước biến thành NGỤY QUYỀN TAY SAI của Nga Xô và  sau này thì thêm Tàu Khựa bành trướng, do vị trí địa chính trị của Việt Nam.
Cho nên chính phủ lâm thời của thằng tội đồ Hồ Chí Minh năm 1945 chính là sự nhen nhúm bộ máy tay sai bản xứ của Nga Xô vậy.
Khỏi cần nhắc lại quá trình cướp trọn vẹn bộ máy nhà nước của Việt Nam vào tay tập đoàn VGCS từ đó cho đến nay.  Diễn tiến của những sự việc đó đã được nghiên cứu với nhiều bằng chứng và đã được  công khai hóa ở  mức tương đối để một người VIỆT NAM CÓ THIỆN CHÍ THỰC SỰ và YÊU NƯỚC có  cứ liệu cụ thể mà nhận thức được rằng ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ MỘT TẬP ĐOÀN  VIỆT GIAN,  TAY SAI CỦA TÀU KHỰA BÀNH TRƯỚNG.
Xưởng may chui
malay1-8628-1389016446.jpg
Những điều cần phải nhận thức cho rõ rang minh bạch là:
1/ Khi bộ máy tay sai bản xứ ở Việt Nam điều hành mọi hoạt động của xã hội Việt Nam, thì  chính từ  lúc đó, MỌI CÁ NHÂN, HÔI ĐOÀN, TỔ CHỨC KHÔNG CỘNG SẢN ĐỀU LÀ NÔ LỆ CỦA NGA XÔ VÀ TÀU BÀNH TRƯỚNG.  KỂ CẢ NHỮNG THỨ NHƯ LỰC LƯỢNG VỤ TRANG, CÔNG AN, TÒA ÁN, GIÁO DỤC…
Những nô lệ đỏ này KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN để lao động!!!
Thí dụ: Cuộc  chiến 9 năm của tập đoàn việt gian Hồ Chí Minh (1946-1954) thì lực lượng khi có tên “Quân Đội Nhân Dân Việt Nam” thực tế là BINH NÔ, chiến đấu cho việc mở rộng thuộc địa của Nga Xô và Tàu Khựa bành trướng!
Hãy nhớ lại bài thơ khi thằng “cụ Hồ” đại việt gian khi còn ở hang Pac Po, hắn đã viết:
“Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Cháo bẹ rau măng đã sẵn sàng
Bàn đá chông chêng dịch Sử Đảng
Cuộc  đời cách mạng thật là  sang” (SIC)
“Sử Đảng” là lịch sử đảng Nga Bonsevik. Và nó, Thằng Hồ  đại việt gian cònmất dạy đặt tên giòng  suối chảy ngang hang Pac Po là  suối Lenin. Cho nên trong  Văn Kiện thành lập đảng, VGCS KHẲNG ĐỊNH RẰNG ĐẢNG CỘNG SẢN CỦA CHÚNG LÀ  CHI BỘ CỦA QUỐC TẾ III (tức bộ thuộc địa trá hình của Nga Xô).
2/ Sau khi sử  dụng các loại nô lệ đỏ ở phía Bắc Việt Nam mà  quan trọng nhất là BINH NÔ để  xâm lược Việt Nam Cộng Hòa.  Chúng đã bắn giết, bỏ tù, đày ải  VÔ TỘI VẠ mọi thành phần xã hội Việt Nam Cộng Hòa, nhất là những Chiến Sĩ Quân Lực Viêt Nam Cộng Hòa.  Chúng núp dưới ngọn cờ  gọi là “GIẢI PHÓNG”, nhưng thực tế là  chúng đang thực thi việc  mở rộng thuộc địa cho Nga Xô và Tàu bành trướng.  Và  cũng giống các loại xâm lược  Việt Nam xưa kia,  chúng bắt nô lệ là người Việt Nam mang sang Mẫu Quốc Nga Xô lao động cực khổ ở các vùng như Siberia, dưới mỹ từ  “LAO ĐỘNG HỢP TÁC!!!”
3/ Tập đoàn VGCS cũng bắt binh nô đỏ với một số gốc Miền Bắc còn  đa  phần là CON EM VIỆT NAM CỘNG HÒA, bị  đưa sang Cam Bốt làm bia đỡ đạn vì một cuộc chiến mà NỘI DUNG  là SỰ TRANH CHẤP NGÔI VỊ BÁ CHỦ CỦA HAI NƯỚC THỰC DÂN ĐỎ là NGA XÔ và TÀU BÀNH TRƯỚNG!!!
4/ Chế  độ thực dân đỏ Nga Xô sụp đổ, tập đoàn việt gian cộng sản chỉ còn phục vụ cho Tàu bành trướng và một số thế lực tài phiệt khác mà Tàu bành trướng cho phép.
5/ Kể từ  đó, tất cả mọi thành  phần Người Dân Việt Nam  KHÔNG CỘNG SẢN đều là nô lệ đỏ cho Tàu bành trướng, do tập đoàn VGCS thực thi theo lệnh của tàu bành trướng.
                KẾT LUẬN:  Vì thế nên hiện nay (cũng như trước đây) cái gọi là XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG  của tập đoàn VGCS chính là:  BÁN HOẶC CHO THUÊ NÔ LỆ ĐỎ!!!
Người nô lệ đỏ phải đi lao động khắp nơi trên thế giới, tất nhiên ở những vùng khó khăn và  công việc thì nặng nhọc và nguy hiểm.  Trong số  đó cũng cần phải ghi nhớ rằng những cô gái bị lừa  đi lấy chồng nước ngoài, bị tổ chức Mafia VGCS (một bộ phận quan trọng của Công An VGCS) đưa vào các động điếm, lao đông chui kể cả các bé gái mới 8, 9 tuổi cũng phải vào động điếm Xứ người là thành phần nô lệ đỏ bất hạnh nhất.
Số liệu ở một hội nghị trong tháng 11/2013 cho rằng trung bình có 100 nghìn phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài mỗi năm, tính từ 2008 đến 2010.
Ngay một tổ chức quốc tế như Global  Slavery  cũng phải thừa nhận rằng ở Việt Nam  “có khoảng 250,000 nô lệ” (SIC).
Những con số đó còn rất xa thực tại vì  họ (Global Slavery) chưa nhận thức được rằng Ngụy Quyền Ba Đình là  công cụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.  Mà  Đảng Cộng Sản Việt Nam là tập đoàn VIỆT GIAN của Tàu bành trướng.  Cho nên  chỉ có những đảng viên cộng sản mới được  coi là công dân của cái gọi là  “cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.  Tất cả nhân dân Việt Nam còn lại đều là nô lệ dù là  ở trong nước hay BỊ đưa ra nước ngoài.
Tang qua cho cong nhan bi giam viec lam
Vì thế, vấn đề  NHÂN QUYỀN ở  VIỆT NAM không phải là  đánh bóng và bảo vệ cái lũ gọi là DÂN CHỦ CUỘI, ĐỐI LẬP CUỘI đó!
Điều tối quan trọng là phải tố giác trước công luận và bảo vệ những nô lệ đỏ  hiện đang ở cả trong và ngoài Việt Nam với con số trên 80 Triệu Người. 
Sau năm 1954,  song song với việc tội đồ Hồ Chí Minh căn dặn đồng bọn rằng “CON NGƯỜI là VỐN (capital)QÚY NHẤT!” , thì nó đã cho ra đời cái gọi là “Luật Hôn Nhân và Gia Đình” nhằm mục đích đẩy người phụ nữ ra khỏi tổ ấm  gia đình biến thành lực lượng nô lệ đỏ dự trữ cho công việc nặng nhọc ở trong nước cũng như xuất khẩu lao động sang mẫu quốc hoặc  sang các nước không cộng sản để kiếm Mỹ Kim USD.  Thực thi tiểu di đó của thằng “cụ Hồ” đại việt gian,tập đoàn VGCS  đã phung phí máu xương của nô lệ Việt Nam phục  vụ cho mẫu quốc, các thế lực tài phiệt DUY LỢI cũng như cuộc  sống sa hoa trụy lac  của bọn chúng!
Và,  xin hãy lưu ý rằng tập đoàn VGCS  đã tuyên bố công khai năm 2014 là năm phải  TÍCH CỰC  THỰC  THI  KẾ HOẠCH  BÁN VÀ  CHO THUÊ  NÔ LỆ ĐỎ !!!
Chính Khí Việt
Ngày 08 Tháng 01, 2014
Tài Liệu Tham Khảo

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website