CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, February 20, 2015

Chính Khí Việt: VGCS Ba Ếch Ba Hoa Đầu Năm

VIỆT GIAN CỘNG SẢN BA ẾCH BA HOA ĐẦU NĂM!

Chính Khí Việt


(Thằng Ba Ếch đang ba hoa)


Việt gian là bản chất của tập đoàn cộng sản Việt Nam. Việt gian thì không bao giờ  có suy nghĩ hay hành động nào “yêu nước, tôn trọng người dân”.  Chúng tồn tại được là nhờ chúng sử dụng mọi thủ đoạn lưu manh, lừa đảo trong tất cả mọi chuyện dù lớn hay nhỏ, dù to hay bé. Bán nước, buôn dân chúng còn dám làm thì lũ chúng nó làm gì còn có liêm sỉ để tiếp nhận những sự thật, dù là tối thiểu!

Vì thế, trong cái gọi là “Thông Điệp Đầu Năm 2014”, thằng đại việt gian cộng sản Nguyễn Tấn Dũng lại giở cái trò ba hoa, câu trên “Đan Mạch” câu dưới.

Thí dụ: Ngay cái tên của thông điệp “Đổi mới thể chế phát huy quyền làm chủ của dân” đã chỉ ra những thủ đoạn lưu manh đặc thù của việt gian cộng sản!

Người dân đã được làm chủ thì mới “PHÁT HUY” cái việc làm chủ  đó lên ở  một mức cao hơn và rộng hơn trong mọi sinh hoạt của xã hội.   Làm sao lại có thể “PHÁT HUY” cái  mà đã và đang còn ở  con số KHÔNG???

Cho nên, nếu suy nghĩ như một người bình thường, không phải là  việt gian cộng sản như thằng đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng, thì phải viết là: “Đổi mới thể chế để CÔNG NHẬN quyền LÀM CHỦ Tổ Quốc  Việt Nam và làm chủ bản thân của Người Dân Việt Nam là một quyền chính đáng bất khả xâm phạm.  Thể chế  được đổi mới phải có mục tiêu chính yếu là bảo đảm  được quyền làm chủ chính đáng đó của Người Dân Việt Nam bằng Pháp Luật.”

Thế nhưng trước khi Ba Dũng mở mồm Ba Hoa trong cái thông điệp này, thì tập đoàn việt gian cộng sản đã cho thông qua  cái gọi là Hiến Pháp Sửa Đổi 2013 của VGCS  chứ không phải của NHÂN DÂN VIỆT NAM.   Trong cái gọi là Hiến Pháp đó, chúng ghi rõ  ràng rằng:

1/ Ở Điều 2 Phần 2: “Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do Nhân Dân làm chủ, tất cả quyền lực Nhà Nước thuộc về Nhân Dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.” (SIC)

Ngay trong phần thượng dẫn đã toàn là nói láo kiểu VGCS nòi!

a)      Nếu Nhân Dân làm chủ thì việc đầu tiên là phải trưng cầu dân ý  xem nhân dân muốn lựa chọn thể chế nào.  Điều này đã xảy ra ở Việt Nam, khi người dân Miền Nam Việt Nam được Thủ Tướng Ngô Đình Diệm đưa ra trưng cầu dân ý để người dân lựa  chọn chế độ Phong Kiến hay chế độ Cộng Hòa.  Rồi sau đó mới đi một bước tiếp theo đúng thông lệ quốc tế.

Còn  cái gọi là  chế độ “Xã Hội Chủ Nghĩa” là một thể chế đặc thù của những đảng phái nhận mình là theo chủ nghĩa cộng sản.  Nhưng, sự thật là ở Việt Nam hiện nay, số lượng những thằng đảng viên cộng sản cũng chỉ ngót nghét gần BỐN TRIỆU  đứa trong tổng số người dân là 90 Triệu Người, thì  chúng mới chỉ có 3,6% mà thôi. Vì thế người dân còn lại khoảng hơn 85 Triệu Người đã được hỏi ý kiến chưa?

Bọn việt gian cộng sản chúng bay 3,6% là thiểu số, tự ý lựa chọn, rồi bắt 85 Triệu Người Dân Việt Nam là đại đa  số, phải theo ý của lũ chúng bay!  Vậy NHÂN DÂN LÀM CHỦ Ở CHỖ NÀO???

 a)      Tập đoàn việt gian cộng sản chúng bay tự ý định nghĩa “Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức” (SIC). Vậy thì nếu là một người Việt Nam không phải là CÔNG NHÂN, không phải là NÔNG DÂN mà  cũng không phải trong ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC; hoặc một người Việt Nam là CÔNG NHÂN nhưng không muốn liên minh với Nông Dân hay ngược lại; và cũng đương nhiên không phải là đảng viên VGCS thì họ không có chỗ đứng là NỀN TẢNG CỦA NHÂN DÂN thì  họ là  CÁI GÌ?  Là  "PHÓ THƯỜNG DÂN HẢ???" Nghĩa là những người này  bị lũ chúng bay loại bỏ khỏi khái niệm NHÂN  DÂN CHỨ GÌ?

 b)      Nga Xô là cái nôi Xã Hội Chủ Nghĩa  đã sụp đổ cùng tất cả các nước ở Đông Âu… Vậy bọn VGCS lũ chúng bay dựa vào thực tế nào  mà có thể nói rằng  “XÂY DỰNG ĐƯỢC CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM”, để NGƯỜI DÂN CÓ THỂ LÀM…CHỦ???!!!Hay lũ lưu manh chúng bay muốn nói rằng: “BAO GIỜ NHÂN DÂN VIỆT NAM XÂY XONG CÁI CHẾ  ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÌ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM MỚI ĐƯỢC LÀM CHỦ CÁI CHẾ  ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  ĐÓ???”


2/ Điều 3 Hiến Pháp VGCS: viết “Nhà nước đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân” (SIC).

                Nếu quả rằng Nhân Dân làm chủ thì cái bộ máy nhà nước do nhân dân làm chủ đó mới là bộ máy duy nhất bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của toàn dân Việt Nam Còn bộ máy nhà nước mà chỉ là công cụ độc quyền của tập đoàn việt gian cộng sản chúng bay thì người dân không bao giờ có thể làm chủ  được!!! Thực tế của gần 70 năm tập đoàn VGCS chúng bay bằnglừa đảo cướp được bộ máy nhà nước Việt Nam đã chứng một cách toàn diện rằng Nhân Dân Việt Nam chỉ là NHỮNG NÔ LỆcho các thế lực ngoại bang mà cái đảng việt gian cộng sản lũ chúng bay chỉ là công cụ của các thế lực đó, đặc biệt là Tàu Chệt bành trướng !!!


Cho nên lũ chúng bay mới phải giữ chặt cái điều 4 trong Hiến Pháp VGCS  là vậy.


Chỉ riêng điều 4 trong Hiến Pháp VGCS của chúng bay đã chứng minh sự mâu thuẫn 100% với lời tuyên bố trong thông điệp của thằng việt gian Nguyễn Tấn Dũng rằng “Đổi mới thể chế, phát huy quyền làm chủ của Dân” (SIC).  Vậy điểm nào chứng minh SỰ ĐỔI MỚI THỂ CHẾ???


Qua thông điệp đầu năm 2014 của thằng đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng phải thấy rằng: nó đã đưa tín hiệu một cách lưu manh khi vẫn còn lấy tư tưởng của thằng đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. 


Như thế cần phải hiểu rằng, năm 2014, nếu tập đoàn việt gian cộng sản còn chưa bị loại bỏ khỏi sinh hoạt chính trị, xã hội, văn hoá… của Việt Nam thì chúng vẫn tiếp tục suy nghĩ và hành động hệt như thằng “cụ Hồ” đại tội đồ, đại việt gian CS.  Có nghĩa là về căn bản, chúngvẫn tiếp tục thờ các Mẫu Quốc Nga –Tàu;  vẫn núp trong cái gọi là“đấu tranh giai cấp không khoan nhượng” để tiêu diệt hết những gì là “PHI VIỆT GIAN CỘNG SẢN”  đối với  con người cụ thể; với các tổ chức, hội đoàn, đảng phái, tôn giáo,  văn hóa, lịch sử và cả truyền thống dân tộc… bằng HAI CÁCH:


                -Tiêu diệt thân xác


                -Hoặc tẩy não để sử dụng như một thứ tư bản biết nói (hay còn được gọi là Nô Lệ Đỏ), trong danh xưng “NHÂN DÂN”,hoặc  “QUẦN CHÚNG CỦA ĐẢNG” (VGCS)!!!


Bất cứ em nhỏ nào của Việt Nam cũng đều biết Ba Ếch Nguyễn Tấn Dũng không đủ chữ nghĩa viết cái thông điệp nói trên.  Tác giả thực sự nằm trong thành phần HIẾN PHÁP VGCS MINH ĐỊNH LÀ “ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC” (SIC).  Đó là những TRÍ NÔ. Cho nên cần phải nhận ra một điều  NHỮNG TỘI ÁC  TRỜI KHÔNG DUNG, ĐẤT KHÔNG THA CỦA TẬP ĐOÀN VGCS BAO GIỜ CŨNG CÓ PHẦN ĐÓNG GÓP TO LỚN  VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐỘI NGŨ “TRÍ NÔ” ĐÓ. Phối hợp với “đội ngũ Trí Nô” là lũ tay sai làm truyền thông cả trong và ngoài Việt Nam đã thực thi việc làm nhoè đi hoặc chạy cái tội làm VIỆT GIAN CỦA TẬP ĐOÀN CỘNG SẢN VIỆT NAM. 


Từ thời thằng “cụ Hồ” đại tội đồ của dân tộc Việt Nam cho đến nay ,tập đoàn VGCS  NÓI và HỨA những điều chúng KHÔNG BAO GIỜ THI HÀNH mà chúng chỉ  THI HÀNH TRONG ÂM THẦM những điều  CHÚNG KHÔNG BAO GIỜ NÓI CÔNG KHAI (như thông điệp đầu năm 2014 của thằng đại VGCS  Ba Ếch Nguyễn Tấn Dũng vậy)!


Xin hãy nhớ rằng:


Dắt một con lạc đà đi qua lỗ kim khâu còn dễ hơn chờ đợi sự thành thật, lòng yêu nước, sự tôn trọng Người Dân của tập đoàn VGCS!!!


Chính Khí Việt


Ngày 02 Tháng 01, 2014
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các ủy viên Bộ
 Chính trị trước kỳ họp Quốc hội

(BA THẰNG ĐẠI VIỆT GIAN HIỆN NAY)

Việt Gian Trọng "không lú", Ba Ếch Dũng và thằng việt gian Sinh Hùng)

Tài Liệu Tham Khảo:

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website