CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, February 20, 2015

Chính Khí Việt: VỀ VỤ ÁN VIỆT GIAN CỘNG SẢN

VỀ VỤ ÁN VIỆT GIAN CỘNG SẢN
DƯƠNG CHÍ DŨNG
Chính Khí Việt
Phiên xử Vinalines
Mấy ngày qua, trên mạng lưới truyền thông cả trong và ngoài Việt Nam, cả tin, cả phỏng vấn và bình luận của các “ban tiếng Việt” đài Nước Ngoài về vụ án Dương Chí Dũng của tập đoàn việt gian cộng sản, rộn ràng như ngày hội “chọi trâu” ở  Đồ Sơn hay “chọi dê”  ở Hà Giang vậy!  Nó càng ồn ào hơn vì thằng đại việt gian Nguyễn Bá Thanh đích thân cầm tráp sang Trung Nam Hải xin ý kiến chỉ đạo để xem sẽ  đem con dê nào ra tế thần, nhằm gây ấn tượng với nhân dân Việt Nam bị trị là  tập đoàn VGCS rất ghét tham nhũng!!!
Nguyễn Bá Thanh
Việt gian Nguyễn Bá Thanh quan tâm sát sao vụ án Dương Chí Dũng
sau khi qua Trung Nam Hải
Những thày  bàn của “Trí Nô Xã Hội Chủ Nghĩa” và “Trí Thức Ngựa” ở Hải Ngoại, nói chung là những kẻ  đã nhẵn mặt khô môi trả lời phỏng vấn của  đài Nước Ngoài giống kiểu mấy tên Luật Sư, mấy cựu cố vấn của VGCS, mấy nhà “phản biện thì ít, phản dân thì nhiều”.  Tuy ý kiến của họ về  vụ án này có chỗ khác biệt nhưng họ có  điểm chung là  “hay nói nhiều” nên lộ vở khiến người dân Việt Nam bị trị càng nhìn rõ hơn bản lãnh, kiến thức và cách lý luận của họ đều từ một lò  đào tạo “Trí Nô”  của tập đoàn việt gian cộng sản, để  phục  vụ trực tiếp hoặc gián tiếp cho chúng!
Những vụ án về tham nhũng như kiểu việt gian cộng sản Dương Chí Dũng thì  sự thất thoát về tiền bạc chẳng nghĩa lý  gì  so với  vụ 2,5 Tỷ USD mà JP Morgan của Mỹ vừa bị nộp phạt.  Nhưng những vụ việc như thế ở Mỹ hoặc ở các nước Phương Tây chỉ là tội tham tiền của Cá Nhân, của Nhóm… chứ không bao giờ  của CẢ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC.
Còn ở  cái gọi là “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” thì  vì tham nhũng là mục đích ra đời và  tồn tại của Đảng Cộng Sản Việt Nam với công cụ là Ngụy Quyền Ba Đình.  Cái Ngụy Quyền này được  đảng VGCS trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp lãnh đạo để  thực thi có kế hoạch và có tổ chức chặt chẽ việc tham nhũng, kể từ khi đảng VGCS cướp được bộ máy nhà nước Việt Nam.
        Xin thử  đặt những câu hỏi như sau:
1/ Tại sao Dương Chí Dũng khi nghe tuyến án TỬ HÌNH, hắn vẫn thản nhiên cười và còn đọc thơ?
Ông Dương Chí Dũng
2/ Cái gọi là “Hiến Pháp” của VGCS  được  đơn phương đẻ ra; được đơn phương thông qua và Toàn Dân Việt Nam Không Cộng Sản bị bắt buộc phải thi hành mà không thông qua  Trưng Cầu Dân Ý.  Vậy thì người dân Việt Nam không thể làm chủ bản thân  chứ nói gì đến việc “làm chủ”  cái  nhà nước “Xã Hội Chủ Nghĩa”?
Cho đến tận 2014 này, chúng vẫn còn định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa để  sẽ  xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam.  Vây mà Hiến Pháp VGCS  lại ghi rằng “Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa”  do  Nhân Dân Làm Chủ!  Làm sao nhân dân Việt Nam lại có thể làm chủ cái chưa hề HIỆN HỮU?
3/ Tập đoàn việt gian cộng sản lấy tiền đâu mà  xây dựng các  cơ sở  vật chất cho đảng việt gian của chúng; trả lương, bổng, trợ cấp… choNHÂN SỰ  của  chúng, cũng  như cho lũ ngụy quân cộng sản và  công an cộng sản… mà  chính trong Hiến Pháp VGCS chúng đã khẳng định đó là CỦA CHÚNG và  có NHIỆM VỤ BẢO VỆ  CHÚNG!
Như thế có nghĩa là toàn thể  đảng viên việt gian cộng sản và  lực lượng chuyên chính của chúng, kể  cả  cái gọi là “Ngụy Quyền Ba Đình” cũng là  CÔNG CỤ CỦA CHÚNG, thì hỏi tiền lương, bổng, trợ cấp  và  mọi chi tiêu cho sự hoạt động cho cái CÔNG CỤ ĐÓ  của chúng thì  lấy tiền ở  đâu ra?
4/ Các xí nghiệp và  các tập đoàn kinh tế  quốc doanh bị thua lỗ… vậy chúng nó  lấy tiền ở  đâu ra để  BÙ LỖ?
5/ Những món nợ Quốc Tế  kếch sù kia  thì  AI SẼ PHẢI TRẢ?  Đảng VGCS lấy tiền ở  đâu ra  mà  trả?
6/ Ai cho phép tập đoàn VGCS bán biển, hải đảo, đất liền, tài nguyên của Tổ Quốc Việt Nam, kể  cả việc  bán nô lệ đỏ  cho nước ngoài. Thí  dụ trong năm 2013, chỉ  riêng bán nô lệ đỏ cho Đài Loan đã là 46,368 Người mà mỗi Người phải NỘP CHO VGCS ở  mức phổ biến là 4,500 USD (một Người).
Chỉ nêu sơ sơ SÁU CÂU HỎI nói trên đã cho thấy tại sao các Trí Nô Xã Hội Chủ Nghĩa  và  Trí Thực Ngựa  Việt Nam ở Hải Ngoại cũng như  Trí Thức Duy Lợi Quốc Tế làm cái việc như trong chuyện “Đông Chu Liệt Quốc” của Tàu Chệt  đã viết rằng:  Khi Quản Trọng Nước Tề  đi đánh nước Sở thì không hạch cái tội tiếm hiệu xưng Vương của Nước Sở mà  chỉ hạch cái tội rất nhỏ  nhen vì  sao quên cống nạp mấy bó cỏ “Bao Mao” cho Vua Nhà Chu!!!
Tham nhũng chỉ là một trong những tính cách cấu thành căn cốt việt gian của  đảng cộng sản Việt Nam.  Cho nên, chừng nào các Trí Nô Xã Hội Chủ Nghĩa, các Trí Thức Ngựa Việt Nam ở Hải Ngoại và các Trí Thức Duy Lợi Quốc Tế, vẫn còn tìm cách đánh lạc hướng đấu tranh của Nhân Dân Việt Nam bị trị, để  duy trì  sự Tồn Tại của  đảng cộng sản Việt Nam, cái gốc của mọi hình thái tham nhũng, trên mọi bình diện hoạt động xã hội Việt Nam, thì  tham nhũng vẫn đâm chồi nẩy lộc  cho đến khi toàn bộ đất nước và Nhân Dân Việt Nam bị hán hóa hết.  Còn những Trí Nô Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sẽ trở thành nô lệ đỏ cho Trung Nam Hải, còn Trí Thức Ngựa Việt Nam ở Hải Ngoại và Trí Thức Duy Lợi Quốc Tế sẽ bị PHỈ NHỔ  ĐỜI ĐỜI!!!
Còn những thế lực tài phiệt Duy Lợi Quốc Tế, nếu lóe mắt vì tiền nên không nhận ra căn cốt của  đảng cộng sản Việt Nam là  việt gian cho Trung Nam Hải, thì  chắc  chắn VỐN ĐẦU  TƯ  TIỀN CHO CỘNG SẢN  VAY  sẽ bị  HÁN HÓA!  Lúc bấy giờ  đừng TRƠ MẮT ẾCH  mà:
“Bắc thang lên hỏi Ông Trời
Việt Gian vay nợ có  đòi  được không?
Trời cười: Nếu thích chơi ngông
Để  xem con tạo xoay vần ra sao
Việt Gian chắc chắn đổ nhào
Tiền Bắc kinh giữ lẽ nào không công!
Muốn đòi hãy ra Biển Đông
Thử  xem một trận thư hùng ra sao!
Đừng cho vay nợ tào lao
Hãy giúp  Dân Việt mới cao tay cờ.”
Chính Khí Việt
Ngày 09 Tháng 01, 2014
Tài Liệu Tham Khảo


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website