CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, February 17, 2015

Chính Khí Việt: TỪ TÊN ĐẠO THƠ “VÔ ĐỀ” NGUYỄN CHÍ THIỆN ĐẾN TÊN VIỆT TÂN PHẢN TỈNH CUỘI TRƯƠNG MINH HÒA

TỪ TÊN ĐẠO THƠ “VÔ ĐỀ” NGUYỄN CHÍ THIỆN ĐẾN TÊN  VIỆT TÂN PHẢN TỈNH CUỘI TRƯƠNG MINH HÒA

Viết Ngày 02 Tháng 9, 2013

Trên website tinparis.net của tên tàu tiều Hứa Vạng Thọ có “hồ hởi phấn khởi”  đưa tin một quyển sách  của tên Việt Tân phản tỉnh cuội Trương Minh Hòa đã được chính phủ  Úc  chọn,  là  một  trong 120  quyển sách để “đi vào Châu Á”. Và  ngay hôm sau,   đích thân tên  phản tỉnh cuội Trương Minh Hoà  đã viết ngay một bài  để giới thiệu nội dung quyển sách đó với những lời lẽ vừa kệch cỡm vừa tự cao, tự đại.  Cái  tự cao tự đại của hắn là  cái  tự cao tự đại  của con nòng nọc  vừa đứt đuôi  nhảy lên bờ nên tưởng mình là phi thường là  rún  của  vũ trụ.  Nó đâu có biết  bản thân nó  là cái gì, là  con  gì.   Nhưng những người có nghiên cứu đàng hoàng thì  biết tỏng ngay rằng nó là  loại lưỡng thê    (nghĩa là  sống được  cả  dưới nước  lẫn trên  cạn”.  Vì thế  lập trường chính trị của tên này  rất “Xanh vỏ, đỏ  lòng”  Tại sao?   Vì   nó  là  con đẻ của Việt Tân ngay từ ngày  đầu chân ướt, chân ráo sang Úc,  nhưng bây giờ nó cố tình rụng đuôi để nhập bầy  với tên Tàu tiều Hứa Vạng Thọ tinparis.net chửi  Việt Tân,  cái việc  mà  hàng 20 năm về trước Nghị Gian Hoàng Duy Hùng  đã  làm  và  đã tập hợp thành tuyển tập gồm  tất cả bằng chứng  cũng như các bài viết về  tổ  chức   Việt Tân mà  xưa  kia  có  tên gọi là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam  của Hoàng Cơ Minh.
Nó  tưởng rằng không ai biết biết quyển sách của nó  được  chính phủ  Úc lưu ý  đến là  do bàn tay Việt Tân tạo dựng ra.  
Nhưng:
Chính Khí  Việt sẽ  phân tích  để  quý  cụ và  quý  bạn đọc  thấy được những  chứng cứ  cụ thể  do đích thân thằng Trương Minh Hòa  viết ra  trên các   bài của  nó.  Quý  vị sẽ  tự mình nhận định xem,  một thằng như  vậy thì  quyển sách đó  có thể  là do  nó  viết được  không,  và như nó  đã nói,  nó  bị web mậu than 68  “vu cáo”  rằng nó  đã được  VGCS  khen thường.  Và nó  phàn nàn rằng  chính nó  đã  khiếu nại khắp nơi mà  chẳng ai  đoái hoài lời “kêu oan ông địa”  của  nó.   Thế thì  tại sao bây giờ nó đã  được  chính phủ  Úc  biết  đến nó  rồi,  mà  nó không nhân cơ hội này tẩy xoá  đi “hàm oan”  nếu  có  kia  mà  web mậu thân 68 “chụp mũ”  hắn.   Đích thân bà Thủ Tướng Úc  biết đến nó  thì  việc  giúp nó  gặp  Bộ Trưởng Ngoâi Giao Úc để  liên lạc  với Toà  Đại Sứ  VGCS  ở Úc   xem  Tòa  Đại Sứ  VGCS  ở Úc  có   cấp bằng khen thưởng cho nó  hay không là  việc  làm  dễ như trở  bàn tay.

VIỆT TÂN PHẢN TỈNH CUỘI TRƯƠNG MINH HOÀ  VIẾT  CÁI  GÌ?

Chính Khí  Việt  xin được  trích nguyên văn câu chữ  của  tên Việt Tân phản tỉnh cuội Trương Minh Hoà  bằng mực  đỏ  như  sau: 

“Trước hết, tôi xin cám ơn Tinparis.net và anh Hứa Vạng Thọ đã thông báo tin vui nầy với đọc giả gần xa. Đây không những chỉ là niềm vui cá nhân tôi, mà là niềm vui cho những người Việt còn quan tâm đến vận mệnh đất nước và cũng là niềm vinh dự cho người Việt Nam(Chính Khí Việt highlight bằng chữ nghiêng có gạch dưới đoạn này) đóng góp đề án cho chính phủ Úc, một trong số những quốc gia ân nhân, đồng minh đã giúp người Việt Nam chống cộng trước năm 1975 và sau nầy khi cuộc chiến chấm dứt, trở thành đất tạm dung cho hơn 200 ngàn dân Việt.”  (hết trích)

Phải nói  ngay  và  nói  thẳng vào mặt tên Việt Tân phản tỉnh cuội  này  rằng “NGƯƠI”  hoàn toàn có  lối nói  mang âm hưởng và khẩu khí  giống một tên VGCS  được  đào tạo có  bài có bản không duy chỉ  lì lợm  sẵn sàng  đưa  cái mặt mo của  ngươi  ra cho thiên hạ phỉ nhổ mà  còn  dám luôn luôn coi mình như một thứ  đại diện cho người Việt Nam (nói chung).  Nếu đây là tin vui mà  tên Tàu tiều Hứa Vạng Thọ sử  dụng  website tinparis.net  để thông báo  với  độc giả.  Vậy, Nếu là  độc  giả thì chưa  chắc  người đọc  đã hoàn  toàn đồng quan điểm với những  bài viết được  đưa lên  tinparis.net. mà Chính Khí Việt  là  một thí  dụ.

Chính Khí Việt thường xuyên vào  theo dõi  tinparis.net  để  có  những chứng cớ cụ thể nhằm vạch mặt  một ổ  vi trùng trên mặt trận truyền thông  đã, đang  và vẫn tiếp tục  đưa  ra những trò  thay trắng đổi  đen nhằm làm nhiễu loạn thông tin trung thực  rất cần thiết cho  cộng đồng người Việt Tỵ Nạn.   Chúng  cũng sử  dụng phương pháp  trắng đen mơ hồ,  bịa  chuyện tung tin thất thiệt nhằm hạn chế hoặc  vô hiệu hóa  những thông tin trung thực và  cần thiết về  những tội ác  và  âm mưu của tập đoàn VGCS  đã  thực  thi từ  ngày  tổ  chức của  chúng được  ngoại bang tạo  dựng ra để  phục  vụ cho chủ  nghĩa  thực  dân đỏ được thuận lợi  trong việc  mở  rộng thuộc  địa  cho đến tận năm 2013  này, tất cả  âm mưu  đó  vẫn nguyên vẹn mục  tiêu chỉ  thay đổi phương pháp  sao cho phù hợp với tình hình thế giới cũng như lực lượng giữa  các  bên.  Nghĩa  là  một bên  là  lực lượng những người dân bị trị, một bên là lực  lượng của những thế lực  thực  dân xanh đỏ, các  thế lực tài phiệt  cùng với tập đoàn VGCS  chỉ  có  một mục  tiêu duy nhất là cố gắng  cướp lấy bộ máy nhà  nước, củng cố bộ máy  nhà nước  đó bằng mọi phương tiện nhằm mục  đích phục  vụ cho các  nhu cầu của các  loại thực  dân xanh đỏ và  tài phiệt quốc tế, miễn sao tập đoàn VGCS  vẫn được  sự ủng hộ  của các  thế lực  nói trên để có  thể  tồn tại trong xã hội Việt Nam  với tư cách là  một tầng lớp  thống trị cả về vật chất, nghĩa  là  toàn bộ  đất đai, song biển, bầu trời mà  cho đến  việc thống trị tất cả những người bị trị không thuộc  giai tầng đảng viên  đảng cộng sản  như điều 4 Hiến Pháp 92  của  VGCS  đề  ra.  Sự thật trên là một sự thật không thể chối cãi,  vậy  thì  tên Việt Tân phản tỉnh cuộiTrương Minh Hoà  lấy  tư cách gì  để  nói rằng  quyển sách  của hắn “From Labour To Author”  lại là  niềm vui của  người Việt và  là  niềm vinh dự  cho Người  Việt Nam!!!???

Viết và  hô hoán lên như  vậy có  khác  gì  cách ứng xử  và tự tiện lôi quần chúng  người dân Việt Nam nói chung vào  vòng ảnh hưởng của  tập đoàn VGCS  mà giờ  đây có  thể  nói rằng hầu hết những người tỵ nạn VGCS cũng như  người  dân bị trị trong nước, đều  ít nhiều  có  thể  thấy rằng Việt Tân là một bộ phận cấu thành  trong cơ thể của tập đoàn VGCS,   nhằm thực thi những nhiệm vụ  mà  chúng đã hoạch định  cho Việt Tân cả   trong và  ngoài nước.  Trong đó  có nhiệm vụ lèo lái các hội đoàn, các  đảng phái cũng như các  cá nhân ở hải ngoại để  họ vẫn giữ “theo đúng danh xưng của  mình, hội đoàn của mình, tổ  chức của mình”   để đoàn ngũ hoá  các  tầng lớp khác  nhau của  người Việt  tỵ nạn  giống như người dân bị trị trong nước để  đưa  họ hướng tới xa lộ  mà  tập đoàn VGCS hoạch định.  Con đường đó  là con đường trở  thành nô lệ đỏ trong tình hình hiện nay. 

Nếu căn cứ  vào  việc  nước Úc  lựa  chọn quyển  sách  của tên Việt Tân phản  tỉnh cuội Trương Minh Hoà  là  1 trong 120  đề  án thế  kỳ  21  thì không thể nào  chứng minh được rằng đề án  đó  sẽ đem lại lợi ích cho người dân Việt Nam bị trị trong nước  cũng như  những người Việt Nam Tỵ Nạn  VGCS.  Trả  lời  thế  nào đây  hỡi tên Việt Tân phản tỉnh  cuội Trương Minh Hoà,  bởi vì  đến  tận năm 2013  này  ngươi mới được lựa  chọn,  còn đại tá  an ninh VGCS  là  Phương Nam Đỗ Nam Hải đã  được  dân biểu, chính phủ  Úc, Đại Sứ  Úc  tại Việt Nam  không những  gặp mặt  trao đổi nhiều lần,   mà  còn được  vinh danh tặng quà  hậu hĩnh (Ex. tặng máy computer).   Như  vậy  nếu tên đại tá  an ninh VGCS Đỗ Nam Hải  được  lựa  chọn,  thì  tên Việt Tân phản tỉnh  Trương Minh Hoà   cũng có   điều gì đó tối thiểu cũng là 9/10  phù  hợp với quan điểm  và  lập trường  của  tên đại tá  kia  ngõ  hầu  đem lại những lợi  nhuận vừa  vô hình, vừa  có  thể  nhìn thấy rõ ràng  trước mắt  cho Nước  Úc.   Chính phủ  Úc  không  thể  nào  nhốt  chung một con cua  với một con cóc  vào một rọ  được.  Lý do:   con  cóc  sẽ  sơi tái con cua ngay .  Cho  nên  chỉ  có thể  nói rằng con cóc Phương Nam Đỗ Nam Hải là một  con coc lớn hơn và  tên Việt Tân phản tỉnh cuội  Trương Minh Hoà  là  một con cóc  nhỏ hơn.  Nghĩa là  chúng  cùng một loài cóc với nhau,  con lớn hơn   bởi vì  nó  đã ra  đời từ  những năm 2006,  còn con cóc  nhỏ Việt Tân phản tỉnh cuội Trương Minh Hoà đến tận gần cuối năm 2013 này mới đứt đuôi để  nhảy từ  dưới bùn  ao  lên đất liền.

Chỉ  vì  được  chính phủ  Úc  lựa  chọn  sử  dụng,  mà  tên Việt Tân phản tỉnh cuội Trương Minh Hoà  đã vội  vã tán thán, ca ngợi   Nước Úc  là  ân nhân của  Việt Nam.  Ai Ai  cũng hiểu  được rằng đường lối  của Nước Úc  được  thực  thi dù  bất  kể   là  đảng phái nào,  Thiên Tả  hay Thiên Hữu  đều có  những mục tiêu tối hậu và  tiên quyết,  đó  là  VÌ  Quyền Lợi Nước Úc mà  thôi.  Một vài lời tuyên bố nào đó  nhất là  việc phê  phán  vi phạm về NHÂN  QUYỀN  hay TÔN GIÁO  của  Nước Úc  đối với tập đoàn VGCS  chỉ  là một màn cải lương  để  cho những người dân Việt Nam thiếu thông tin trung thực  do chính sách  của VGCS  và  do tội ác  của những tên  đi theo VGCS  chấp nhận làm thân phận bút nô  như  tên Việt Tân phản tỉnh cuội Trương Minh Hòa  đã,   đang  đóng góp một cách  tich cực  trong công tác  gây nhiễu loạn thông tin.     Ngươi có biết rằng chính phủ Úc  đã đầu tư ở Việt Nam như thế nào;  ngươi có  biết  việc  in tiền Việt Nam ở  Úc  như thế  nào  và  mối quan  hệ  của  hai bên  giữa chính phủ  Úc (dù  chịu  ảnh hưởng  bởi  bất  cứ  đảng phái  nào) và tập đoàn VGCS  hiện nay,   đều mang lại tiền lời cho cả  hai phía.  Đồng tiền  lời  đó   có  được  để họ chia chác  nhau là  chính nhờ    VGCS  vi phạm  NHÂN  QUYỀN  cho nên các xí nghiệp của Úc  cũng như các  xí nghiệp của  các  tãp đoàn tài phiệt quốc  tế  khác mới có  thể  tìm được  nguồn lao động rẻ  mạc, hạn chế  chi tiêu trong  bảo hiểm lao  động,  bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền  hưu trí  và  cac khoản xã hội khác…  cho nên  những người còn nặng lòng với  quê hương , tổ  quốc và  người dân bị trị  Việt Nam phải thấy rằng  “mấy  đời bánh  đúc có  xương, mấy đời dân ngoại lại thương dân mình”.

Mới  được  chính phủ  Úc  vất cho một  khúc xương mà  những con chó  khác  đã  gặm hết chất  thịt  thế  mà con chó Việt Tân  phản tỉnh cuội đã vội vã  vẫy đuôi  đến mức  rụng cả  đuôi  thành một con chó  cụt đuôi.  Hình ảnh đó  cho  thấy  rằng  Việt Tân phản tỉnh cuội luôn luôn tìm chỗ dựa  bất  kể ai chấp nhận nó.  Giống  như  con chó  nếu được  Cảnh Sát nuôi sẽ là một con chó  lùng bắt tội phạm,  nhưng nếu nó được  drug dealers  nuôi  thì  con chó đó sẽ làm nhiệm vụ canh gác  hàng hóa  cho băng đảng  buôn bán  ma tuý, chống lại sự theo dõi của  Cảnh Sát.   Vì thế  việc  huyênh  hoang của  Việt Tân phản tỉnh cuội Trương Minh Hoà  những tưởng thổi phồng chuyện đó  lên sẽ  làm mọi người hoa  mắt chăng,  nhưng thực  tế  thì việc  huyên hoang của  hắn  cũng như quan thày trực tiếp của  hắn  là  tên chệt tiều Hứa  Vạng Thọ  cũng như một vài  đứa  khác  vội vàng vẫy đuôi theo  đã tự  chúng lộ rõ bộ mặt  một lũ chó  của những tên buôn bán  ma tuý  mà thôi.

(còn tiếp)

Chính Khí Việt

Ngày 02 Tháng 9, 2013 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website