CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, February 20, 2015

Chính Khí Việt: THÊM MỘT CHỨNG CỚ TẬP ĐOÀN VGCS VẪN TIẾP TỤC THỰC THI ÂM MƯU BÁN NƯỚC BUÔN DÂN TỪ 1930- ĐẾN NAY

THÊM MỘT CHỨNG CỚ TẬP ĐOÀN VGCS VẪN TIẾP TỤC THỰC THI ÂM MƯU BÁN NƯỚC BUÔN DÂN TỪ 1930- ĐẾN NAY.
Chính Khí Việt
 Bản đồ yêu sách lãnh hải tại biển Đông, trong đó có yêu sách của Trung Quốc mang tên gọi "đường lưỡi bò", hay hình chữ U.
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Theo phản ánh của nhiều giáo viên ở TP.HCM, phần mềm đang được sử dụng khá phổ biến trong chương trình Tin học lớp 7 là Earth Explorer có nội dung “đường lưỡi bò”.
Tập đoàn cộng sản Việt Nam chưa bao giờ làm một việc gì mà không bị chi phối bời cái CĂN CỐT VIỆT GIAN: Từ khi đảng của chúng được Nga Xô cho ra đời từ 1930, và sau đó được cả Tàu Mao nuôi dưỡng.
Cho đến nay, chúng vẫn ÂM THẦM HÁN HÓA NHÂN DÂN VÀ  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM. Xin nêu lên một bằng chứng cụ thể nữa:
Đó là trong chương trình Giáo Dục, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VGCS BẮT TẤT CẢ HỌC  SINH TRUNG HỌC PHẢI SỬ  DỤNG SOFTWARE (phần mềm)TRONG MÁY TÍNH  VỚI ĐƯỜNG LƯỠI BÒ Ớ BIẾN ĐÔNG DO TỤI CHỆT BÀNH TRƯỚNG TỰ HƯ CẤU RA. 
Sự việc này bắt đầu từ  2007.  Vậy là  rõ ràng tập đoàn VGCS  thông qua chương trình giáo dục cho học sinh Trung Học cả nước, để khẳng định rằng chúng công nhận “CÁI LƯỠI BÒ” đó, chúng còn đi xa hơn thế,  là dẫn giắt cho thế hệ tương lai của Việt Nam  cũng phải công nhận “CÁI LƯỠI BÒ” của Chệt bành trướng!!!
Đấy chính là một trong những bằng chứng tập đoàn VGCS tiếp tục thực thi “VIỆT GIAN HÓA” Thế Hệ Trẻ của Việt Nam!!!
Cho đến nay, vào ngày cuối cùng của 2013,nghĩa là  sau “SÁU NIÊN HỌC” liên tục (2007-2013), Bộ Giáo Dục và Đào Tạo của VGCS mới có công văn ngưng việc sử dụng SOFTWARE (phần mềm) trong máy Điện Toán có hình “LƯỠI BÒ”  đó!!!
Tại sao đến tận 2007 mới bắt đầu  có cái vụ hình LƯỠI BÒ này?
ĐỨA NÀO RA LỆNH?
Xin nói ngay: Đó là tên đại VGCS Nguyễn Thiện Nhân!
Nguyen Thien Nhan 2.jpg
(Chính là thằng đại việt gian mặt đần, trơ trán bóng này)
Xin tham khảo một ít chi tiết về "con đường Quan Lại Đỏ" của tên đại việt gian cộng sản này:
                -Tháng 5, 1997: Hắn là Thành Ủy Viên VGCS ở Saigon, kiêm Giám Đốc Sở Khoa Học,Công Nghệ và Môi Trường của Thành Phố.
                -Tháng 12, 1999: Hắn được đưa lên giữ chức Phó Chủ Tịch VGCS ở Saigon.
                -Tháng 5, 2001: Hắn được nâng lên thành Thường Vụ  Thành Ủy VGCS ở Saigon, kiêm Phó Chủ Tịch Thường Trực tại Saigon.  Hắn cũng được  cho làm Ủy Viên Hội Đồng Chính Sách Khoa Học và Công Nghệ Quốc Gia.  Đại Hội VGCS lần thứ 10, hắn được bầu làm Uỷ Viên Trung Ương VGCS  chính thức.
                -Tháng 7, 2006: Hắn được đề bạt làm Bí Thư Ban Cán Sự VGCS và giữ chức Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ngụy quyền VGCS
                Nắm Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, đại VGCS Nguyễn Thiện Nhân đã có lời kêu gọi đẩy mạnh việc sử dụng máy Điện Toán trong các trường Trung Học.
Ngay năm sau là 2007,  khi nắm  Bộ Giáo Dục nằm trong tay đại VGCS Nguyễn Thiện Nhân đã bắt học sinh Trung Học của cả nước phải sử dụng SOFTWARE điện toán có bản đồ công nhận chủ quyền của Chệt bành trướng ở Biển Đông, sau khi Nguyễn Thiện Nhân đi Tàu Khựa tham quan và học hỏi về công tác giáo dục của Tàu Khựa!!!
Với thành tích việt gian đó nên Tháng 8, 2007,nghĩa là đúng một năm làm Bộ Trưởng , đại VGCS Nguyễn Thiện Nhân được đưa lên làmPhó Thủ Tướng ngụy quyền VGCS và vẫn giữ ghế Bộ Trưởng Giáo Dục và Đào Tạo.  Đến Hội Nghị 7(Khóa 11) của Trung Ương VGCS vào tháng 5, 2013, đại VGCS Nguyễn Thiện Nhân được bầu làm Ủy Viên Chính Thức Bộ Chính Trị VGCS!!!
Cuối Năm 2013, đại VGCS NGUYỄN THIỆN NHÂN được đưa qua làm Chủ Tịch cái gọi là Chủ Tịch Mât Trận Tổ Cuốc Việt Nam!  Đây là một chức vụ quan trọng giống như tổ chức Hiệp Chính (tức hiệp thương chính trị) của Chệt bành trướng.  Như vậy là đại việt gian Nguyễn Thiện Nhân lãnh đạo những đoàn thể quan trọng nhất của tập đoàn VGCS. Đó là: Tổng Liên Đoàn Lao Động; Đoàn Thanh Niên CS  Hồ Chí Minh; Hội Liên Hiệp Phụ Nữ; Hội Nông Dân; Hội Cựu Chiến Binh…
Nó là  cái chân thứ NĂM trong tổ chức của hệ thống chính trị của tập đoàn VGCS.  Đó là:
1/  Đảng VGCS hiện do đại VGCS Nguyễn Phú Trọng cầm đầu.
2/  Nhà Nước VGCS hiện do đại VGCS Trương Tấn Sang cầm đầu.
3/  Ngụy Quyền VGCS hiện do đại VGCS Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu.
4/  Cuốc Hội VGCS  hiện do đại VGCS Nguyễn Sinh Hùng cầm đầu.
5/  Mặt Trận Tổ Cuốc hiện do đại việt gian cộng sản Nguyễn Thiện Nhân cầm đầu.
Suốt sáu năm trời vẫn để cái ”LƯỠI BÒ” của Chệt bành trướng ở Biển Đông âm ỉ  IN SÂU TRONG ÓC các em học sinh Trung Học cả nước Việt Nam.  Phải chờ đến lúc đại VGCS  Nguyễn Thiện Nhân vào Bộ Chính Trị VGCS và chuyển qua công tác khác, thì  chuyện“CÁI LƯỠI BÒ” mới được bật mí.  Đó là nhằm mục  đích:
1/Giúp cho việc Chệt bành trướng có chứng cớ chiếm lãnh cái “Lưỡi Bò” ở Biển Đông với lý do tập đoàn VGCS đã thừa nhận “Lưỡi Bò” đó qua  Giáo Trình chính thức dành cho toàn thể học  sinh trung học  ở Việt Nam!
2/Tránh cho tên đại VGCS  rất mực trung thành với Trung Nam Hải, làNguyễn Thiện Nhân khỏi bị dư luận trong và ngoài nước lên án.
                Cho đến ngày 27 tháng 12, 2013, mới chỉ có một con dê tế thần là Bùi Việt Hà,Giám Đốc Công Ty Công Nghệ Tin Học của Nhà Trường là bị “dư luận có định hướng” thổi nhè nhẹ như gió xuân mà thôi!
Bởi vì so với các tội Buôn Dân Bán Nước của tập đoàn VGCS đã và đều đặn diễn ra từ khi chúng lừa đảo cướp được bộ máy nhà nước, thì  chuyện “cái Lưỡi Bò” này chẳng thấm tháp gì, so với việc  chúng ghi trong Cương Lĩnh Chính Trị  Hai  của chúng rằng:  Phải hành động theo định hướng Tư Tưởng của tác giả mặc áo vô sản để thực thi đại hán bành trướng, Chauvin nước lớn  là Mao Trạnh Đông!!!
Chúng ta cần lưu ý rằng chuyện hình “lưỡi bò” không thể coi là tội của cá nhân đại việt gian Nguyễn Thiện Nhân, mà là  sự đồng tình tự nguyện của tất cả Nhân Sự trong tổ chức VGCS.  Bởi vì là  việt gian Bán Nước, Giết Dân là lý do ra đời và hoạt động của chúng.  Cho nên nhờ  việc thực thi hành động việt gian mà Nguyễn Thiện Nhân đã được bầu từ  cơ sở để đến khi trở thành một trong 16 tên VGCS  chóp bu và  phụ trách một trong năm cơ cấu tổ chức để vận hành các hoạt động buôn dân bán nước.
Cho nên đó là tội của tập  đoàn VGCS dưới cái tên công khai là: Đảng Cộng Sản Việt Nam!!!
Chính Khí Việt
Ngày 30 Tháng 12, 2013.
Tài Liệu Tham Khảo:

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website