CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, February 23, 2015

Chính Khí Việt: Thằng Việt Gian Cộng Sản súc sanh Hộ Giác sắp về chầu thằng Hồ Chó Minh

Thằng Việt Gian Cộng Sản súc sanh Hộ Giác sắp về  hầu thằngđại tội đồ Hồ Chó Minh
Trong khi đả tự cái tát thứ 94 con đi ckiếm nick ả Tệ Kiếm mà sáng nay her sốt sắng post cái cái thông cáo báo chí phòng thông tin thổ tả của thằng basset Võ văn Ái như trên trích dẫn không được. Con đành phải mày mò CU EM (QM) (đang teo bằng trái ớt hiểm) để lấy cho bằng được tài liệu về thằng súc sanh Hộ Giác sắp về chầu Diêm Vương vì bao tội ác nó đã làm như: Chơi gái ở xa lộ Đại Hàn, giựt 200,000 quan thụy sĩ..... VÀ TRÊN HẾT TỘI ÁC CỦA NÓ VỚI DÂN CHÚNG MIỀN NAM qua hành động phá nát Miền Nam từ năm 60 cho đến 75. (xin Xem attachment dưới đây)
Có một điều hết sức ngạc nhiên là Dâm tăng Viên Lý lại "đồng bệnh tương lân", nên he ra công , làm hẳn một cái thông cáo báo chí kêu gọi TAM BẢO NÔ cầu an cho thằng súc sanh Hộ Giác này.... y như trường hợp viên lý dẫn con bồ nhí cấp cứu vào nhà thương fountain valley. Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, mà Cụ giai, cụ gái ngày xưa đã ngôn như vậy, quả không sai.
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 4.12.2012
Kính xin Chư Tôn đức Tăng Ni, các Chùa viện và đồng bào Phật tử làm lễ
Cầu An cho Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác
đang trong cơn bệnh tình suy kiệt hiểm nguy
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
GHPGVNTNHN-HK
(đã ấn ký)
Tỳ kheo Thích Viên Lý
thich ho giac 1

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website