CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, February 20, 2015

Chính Khí Việt: TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN ĐANG RUN SỢ

TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN 
 ĐANG RUN SỢ!

Chính Khí Việt

 Lãnh đạo Việt Nam

4 THẰNG ĐẠI VIỆT GIAN BÁN NƯỚC, GIẾT DÂN

Cách đây gần 60 năm, sau khi tập đoàn VGCS đã nắm vững  và củng cố bộ máy nhà nước ở Phía Bắc Việt Nam gần như toàn diện.  Đó là:

1/ Chúng tự ý hủy bỏ Hiến Pháp 1946, đẻ ra Hiến Pháp mới 1959 mà không hề trưng cầu dân ý.  Hiến Pháp đó của chúng  vẽ ra là để bảo đảm cho âm mưu làm tay sai cho Nga Xô và Tàu Mao trong kế hoạch bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ một cách …”Hợp Pháp”!!!

2/ Chúng Vô Sản Hóa Toàn DânViệt Gian Hóa Toàn Đảng của chúng bằng những việc được gọi là “Cải Cách Ruộng Đất”; “Chỉnh Đốn Tổ Chức”; “Cách Mạng Văn Hóa Tư Tưởng”; “Cải  Tạo Công Thương Nghiệp Tư Bản Tư Doanh”...  và  đưa vào hợp tác xã tất cả loại hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công, cho đến  các loại hình lưu thông phân phối của các tiểu chủ như: hớt tóc, đạp xích lô, thu mua ve chai… Nghĩa là xã hội Phía Bắc Việt Nam lúc bấy giờ được phân chia một cách rõ rệt; một bên là tập đoàn VGCS với bộ máy nhà nước là công cụ quản lý xã hội; một bên là toàn thể nhân dân Việt Nam trong thân phận  là Nô Lệ Đỏ. Và công việc của họ là do nhu cầu của tập đoàn VGCS, chứ không phải theo khả năng và kỹ thuật sản xuất.  Một điều quan trọng nữa là chúng đã biến toàn thể Phụ Nữ Việt Nam phải rời bỏ gia đình để làm nhiệm vụ của một lao nô!

3/ Chúng biến mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam ở Phía Bắc trở thành Nô Lệ đã được thuần hóa thường trực bằng các phương pháp tẩy não, đến mức  họ tự chấp nhận thân phận nô lệ đỏ trong mọi sinh hoạt của Xã Hội.  “SUY NGHĨ trở thành độc quyền của tập đoàn VGCS, đặc biệt là lũ chóp bu trong cái gọi  là Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư, có sự góp sức rất hiệu qủa của cái gọi là “đội ngũ trí thức” đã được tẩy não và được thuần hóa để trở thành “Trí Nô Xã Hội Chủ Nghĩa”.  Tuy nhiên có một sự thật là toàn thể Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư của tập đoàn VGCS,  cũng chỉ là những con  NGỰA BỊ BỊT MẮT, để  chạy theo TAY CẦM CƯƠNG  TRỰC TIẾP của Nga Xô và  Tàu Mao, một cách thường trực thông qua  hai toà đại sứ của chúng tại Hà Nội và đội ngũ quan lại đỏ của Nga Xô và Tàu Mao, trong danh xưng “Chuyên Gia và Cố Vấn”, có mặt trong tất cả mọi ngành, mọi  hoạt động của Xã Hội Phía bắc Việt Nam, dàn trải từ Trung Ương tới các Tỉnh Thành.

Trong bối cảnh ở thế thượng phong tuyệt đối như vậy  nhưng  trong Đại Hội III của VGCS trong năm 1960, chúng vẫn còn hoảng hốt đặt ra câu hỏi: “Vấn Đề Ai Thằng Ai?”.

Như thế có nghĩa là chúng đã nhận thức được sâu sắc rằng:

a)      Tập đoàn VGCS của chúng là kẻ thù của nhân dân Việt Nam và Nhân Dân yêu chuộng Công Lý, Tự Do, Độc Lập, Hạnh Phúc trên toàn thế giới.

b)      Chúng cũng biết rằng dù u mê đến đâu, dù bị lừa đảo đến đâu thì cuối cùng người dân Việt Nam bị trị cũng sẽ nhất  định thức tỉnh, và đến lúc đó tập đoàn VGCS sẽ bị vùi trong nhà mồ hệt như bộ máy cai trị của các thế lực xâm lược đã từng mọc rễ trên đất nước Việt Nam! Đến lúc đó các Mẫu Quốc  Nga Xô-Tàu Mao cùng các thế lực bị chi phối bởi tư duy thực dân, hành động Mafia Duy Tiền cũng không thể giúp chúng hồi sinh được!!!

04
CÒN HIỆN NAY?
Hiện nay, nhìn bề ngoài thì hình như tập đoàn VGCS  mạnh hơn  thuở trước  1975.  Vì chúng đã làm chủ tuyệt đối cả nước Việt Nam, sau khi được các Mẫu Quốc Nga Xô – Tàu Mao và  chư hầu, kể cà lũ “tư duy thực dân” và lũ cộng sản Phương Tây tận tình giúp đỡ  trực tiếp hoặc gián tiếp trên mọi bình diện của hoạt động quân sự, ngoại giao, kinh tế… đặc biệt là sử dụng  bộ máy truyền thông khổng lồ để THAY TRẮNG, ĐỔI ĐEN mọi thông tin trung thực về “căn cốt việt gian” giết dân, bán nước của tập đoàn VGCS.  Chúng cũng được sự tiếp tay rất hiệu qủa của lũ việt gian cộng sản SKINHEAD, lũ du sinh phản chiến, lũ đảng phái xôi thịt và phản tướng Duy Dollars cùng các thành phần trí thức “thong manh”, đã góp sức lớn lao cho VGCS hoàn thành “sứ  mệnh”  là công cụ xâm lược của thực dân đỏ Nga Xô – Tàu Mao ra cả ba nước trên bán đảo Đông Dương.
Nhưng nếu tỉnh táo thì  sẽ thấy sức mạnh của tập đoàn VGCS  chỉ là cái hào nhoáng bề ngoài bằng son phấn của tất cả các thế lực  DUY LỢI mà Mẫu Quốc Chệt bành trướng là quan trọng nhất.
Trên bình diện ngoại giao, chính cái việc tập đoàn VGCS được các thế lực  Duy Lợi Đông Tây đặt ngồi lên cái ghế chính danh cũng không thể làm cho chúng vốn là “căn cốt việt gian” để trở thành những cá nhân  hoặc tổ chức  yêu nước được.  Cái việc đó càng làm cho người dân Việt Nam bị trị ngày càng nhận rõ đâu là kẻ thù chủ yếu đâu là kẻ thù thứ yếu. Để  từ  đó Giác Ngộ ra được giữa chính quyền của một nước  và người dân của những nước  đó, rất khó có một con đường chung.  Để từ đó mà có đường lối liên minh lâu dài với thế lực nào cũng như thoả hiệp và thuyết phục thế lực nào.

Sự hình thành cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS; việc bán nô lệ Nam - Nữ trẻ em Việt Nam cho khắp thế giới; việc đầu tư của mọi nước Tây Phương cho đến các nước gọi là “Anh Em” xưa kia, kể cả mẹ đẻ  Nga Xômẹ nuôi Tàu bành trướng trong thời bình, đã giúp người dân Việt Nam bị trị dần dần tỉnh ngộ ra sự thật của những khẩu hiệu lừa dối để mị dân như:

1/ Liên Bang Xô Viết, thành trì vững chắc của cách mạng Vô Sản toàn thế giới.

2/ Sự  Ưu Việt của Phe Xã Hội Chủ Nghĩa  so với phe Tư Bản Chủ Nghĩa.

3/ Đánh cho Mỹ Cút, Đánh cho Ngụy Nhào, Bắc – Nam  xum họp  xuân nào vui hơn!

4/ Đế Quốc Mỹ là con Hổ Giấy, là tên Khổng Lồ Chân Đất Sét!

5/ Việt Nam – Trung Hoa  Như Môi Với Răng.

6/ Tình Hữu Nghị sâu sắc và sự giúp đỡ vô tư, khẳng khái của  các nước anh em  trong phe Xã Hội Chủ Nghĩa.

7/ Chủ Nghĩa Tư Bản đang dẫy chết và  chủ nghĩa Xã Hội bách chiến  bách thắng.

 8/ Nhưng cuối cùng thì mọi người Việt Nam, kể cả tập đoàn VGCS  từ chóp bu cho đến lũ lau nhau  đều  không tin rằng có thể có một thứ gọi là “Chế Độ Xã Hội Chủ Nghĩa”.

9/ Tập đoàn  VGCS ngày nay chỉ còn dám tuyên bố cái gọi là  “ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”,  có nghĩa là chúng quyết tâm giữ sự độc quyền làm chủ toàn bộ đất nước Việt Nam và Nhân Dân Việt Nam  bị trị bằng sự liên minh chặt chẽ với các Mẫu Quốc Nga – Tàu và các thế lực Duy Lợi!

10/ Cái gọi là “Thần Tượng Hồ Chí Minh” cũng không còn thiêng đối với chính tập đoàn VGCS và càng CHẲNG CÓ MỘT CHÚT giá trị nào đối với người dân Việt Nam bị trị.

Cả tập đoàn VGCS và Nhân Dân Việt Nam bị trị đều đóng kịch với nhau trong việc sử dụng tên của thằng đại tội đồ  Hồ Chí Minh.

-              Tập đoàn VGCS giữ cái “Thần Tượng Hồ Chí Minh” để có thể qua  việc  đánh bóng Hồ mà đánh bóng tập đoàn Việt Gian của chúng.

                -              Còn Nhân Dân Việt Nam bị trị thì dùng cái “Thần Tượng Hồ Chí Minh”, để làm bình phong che chắn cho cái tội  GỌI LÀ “công súc tu sỉ” “ khi chống lại tập đoàn VGCS,  nhưng vẫn còn ở trong thế hạ phong!

Phải nói rằng cuộc cách mạng thông tin, truyền thông đã giúp người dân Việt Nam bị trị, dù ít dù nhiều, đã có điều kiện tiếp cận với những thông tin trung thực. Nhờ vậy mà họ dần dân đã có sức đề kháng với các mánh khóe “Tẩy Não” của tập đoàn VGCS và cũng sẽ sử dụng cũng sẽ sử dụng truyền thông để hướng dẫn lẫn nhau cùng tấn công VGCS trên mọi mặt trận mà chúng đang mở ra, ở cả trong và ngoài Việt Nam.  Cũng như sử dụng các “kênh thông tin” để có thể liên minh với người bạn đồng hành tin cậy, tối thiểu là trên bình diện ngoại giao và phản biện đối với tập đoàn VGCS.  Cái lực lượng đó chính là Nhân Dân yêu chuộng hòa bình, công lý và tự do trên toàn thế giới.

AI THẮNG AI ĐÃ CÓ ĐÁP SỐ
Khi tập đoàn VGCS  cho ra đời  cái Hiến Pháp 1992 của chúng, quy định  quyền làm chủ đất nước và con người Việt Nam bằng điều 4 (bắt chước của Nga Xô), chính là lúc chúng nhận thức được rằng chúng chỉ còn có thể tồn tại bằng các trò lưu manh vặt, bằng quỳ gối với Mẫu Quốc và các thế lực DUY LỢI trên thế giới, để  kéo dài sự tồn tại thêm được lúc nào  hay lúc đó, chừng nào hay chừng đó.  Với sự thiển cận trong suy nghĩ và hành động cũng như chủ nghĩa  cá nhân đã phát triển ở mức tuyệt đối từ trên xuống dưới trong toàn đảng VGCS.  Dù đã có thêm rất nhiều tiến sĩ “Xã Hội Chủ Nghĩa” so với trước 1975, công tác lý luận của chúng ngày càng bế tắc.  Mọi toan tính của chúng đều theo bản năng của “căn cốt việt gian”.  Có thể  nói rằng từ  hơn 10 năm trở lại, tập đoàn VGCS  dù vẫn giữ tên là  Đảng Cộng Sản; vẫn tuyên bố theo chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ  Chí Minh; vẫn “định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” và  “xây dựng chủ nghĩa xã hội” trong lúc thực  thi Kinh Tế Thị Trường, nhưng thực tế chúng đã và  đang đua nhau chạy trên con đường của Chủ Nghĩa Hiện Sinh tầm thường và chủ nghĩa khoái lạc  theo đặc trưng của những kẻ phản bội Nhân Dân và Tổ Quốc!

Vi thế, hiện nay căn cứ vào những hoạt động hấp tấp của chúng trên mọi bình diện, cũng như cơ cấu nhân sự trong bộ máy ngụy quyền của  chúng, thì  phải thấy rằng:

1/ Nội An (Nghĩa là đối phó với sự nổi dậy của người dân Việt Nam bị trị) là  công tác hàng đầu của tập đoàn VGCS.

Có thể  nói rằng ngụy quyền VGCS  hiện nay đã biểu thị rõ là một chế  độ “CÔNG AN TRỊ”. Từ thằng đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng, cho đến thằng Lê Hồng Anh (thường trực ban bí thư VGCS) và Trần Đại Quang, Bộ Trưởng Công An đều vừa nằm trong Bộ Chính Trị, vừa nằm trong Đảng Uỷ Công An Trung Ương VGCS.  Tòa Án Tối Cao cũng do một thằng công an chuyển qua nắm giữ và  là  Uỷ Viên Ban Bí Thư VGCS, là thằng Trương Hòa Bình.  Trong cái gọi là  Đảng Uỷ Công An Trung Ương  cũng có mặt cả Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang.

Lực lượng công an VGCS được trang bị khá tối tân; được  đào tạo có bài có bản; có hệ thống chân rết xuống tới tận Tổ Dân Phố, đồng thời có một lực  lượng hỗ trợ đa dạng.  Đó là: Các đảng viên việt gian, đoàn thanh niên việt gian, cán bộ hưu trí, tổ phụ nữ, đoàn viên công đoàn, thành viên hội cựu chiến binh, dân phòng trật tự đường phố, cũng như mọi hoạt động đều có  sự phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và những tên lưu manh trộm cướp ở địa phương!

Ngoài ra, còn phải kể  đến sự kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an VGCS với ngụy quân VGCS, cùng lũ bút nô, văn nô, trí nô của lực lượng truyền thong của  cái gọi là Ban Tuyên Giáo Trung Ương để thực thi “THẾ TRẬN TOÀN DÂN TRONG BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRI,  TRẬT TỰ XÃ HỘI”….

Để chống việc nổi dậy của người dân Việt Nam bị trị, tập đoàn VGCS  đã huy động tổng lực của tất cả bộ máy đảng VGCS và nhà nước Ngụy Quyền trên nền tảng là công an VGCS, ngụy quân VGCS, toà án VGCS, và các loại bút nô với tất cả phương tiện truyền thông ở cả trong và ngoài Việt Nam.

Cũng phải kể đến một lực lượng khác là những khu dân cư “NGƯỜI LẠ”, những đặc khu kinh tế cho “NƯỚC LẠ” ở trên cả nước Việt Nam tại các vị trí chiến lược  cả “CÔNG VÀ THỦ” và những nơi là yết hầu về mặt kinh tế cùng với việc khai mở và “hiện đại hóa” mọi loại hình giao thông vận tải nối liền Việt Nam với Tàu khựa  bành trướng.

2/ Đối Ngoại thì thằng bộ trưởng ngoại giao là một tên ở bậc Ủy Viên Trung Ương VGCS bình thường là Phạm Bình Minh.  Tuy mới cho ngồi thêm cái ghế Phó Thủ Tướng, chỉ vì tập đoàn VGCS biết rằng phương tây có cảm tình với cha  đẻ của hắn là Nguyễn Cơ Thạch, cựu uỷ viên Bộ Chính Tri VGCS kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao đã bị loại thảm hại gián tiếp qua bàn tay của Chệt bành trướng.  Nhưng với cương vị chỉ là Ủy Viên Trung Ương nên Phạm Bình Minh chỉ là một con rối trong tay thằng đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng (đang muốn gây ấn tượng với Phương Tây là Cấp Tiến), để làm cái việc Nguyễn Tấn Dũng ăn ốc và Phạm Bình Minh thì  đổ vỏ và sẽ là con dê tế thần nếu có  sai sót về ngoại giao làm míc long Chệt bành trướng!

Còn trưởng ban đối ngoại Trung Ương VGCS là một tên khi học  đi thi bị bắt quả tang “quay cóp”, được thoát hiểm vì là cháu vợ thằng đại VGCS Nguyễn Văn An (cựu chủ tịch Cuốc Hội VGCS), cũng như ở  thời điểm đó con trai đại VGCS Nông Đức Mạnh là Nông Quốc Tuấn cũng bị bắt quả tang “quay cóp” khi đi thi.  Đó là  tên Trần Văn Hằng.

Việc sử dụng Phạm Bình Minh là nhằm làm cho Phương Tây nghĩ rằng tập đoàn VGCS muốn hội nhập với Phương Tây thật sự để  cân bằng với Chệt bành trướng.  Nhưng còn một điều nữa là tập đoàn VGCS muốn đưa  ra một con người thật giúp cho lũ “TRÍ THỨC NGỰA”, “CHÍNH TRỊ TAY SAI ĐẦU RỖNG” và lũ “BÌNH LOẠN CƠ HỘI LƯU MANH”  ở cả trong và ngoài Việt Nam sẽ định hướng dư luận về cái gọi là “Tinh Thần Hoà Giải, Trọng Dụng Nhân Tài, Không Thành Kiến Về Xuất Thân…” của VGCS.  Cũng có nghĩa VGCS đã thay đổi từ bảo thủ  sang “Tư Duy Cởi Mở, Tiến Bộ”!!!???

Ngay trong thế giới VGCS từ 1945 cho tới nay, chúng cũng chỉ có thể “thuần hóa  được hai tên hèn hạ và vô liêm sỉ, quỳ nhận kẻ thù là  cha”!

Thằng đầu tiên là Phạm Tuyên, con trai Học Giả Phạm Quỳnh, được sử nô VGCS  Trần Huy Liệu thuần hóa. Và, hiện nay Phạm Bình Minh, con trai Nguyễn Cơ Thạch, được Ba Ếch Nguyễn Tấn Dũng thuần hóa.

3/ Tập Đoàn VGCS  cũng đang ráo riết cho thành lập mô hình “KHU TRUNG NAM HẢI”  ở Hà Nội.
Đó là  khu Ba Đình với cái lăng của  thằng “cụ Hồ” đại việt gian, đại tội đồ  dân tộc. Và  cái lực lượng vũ trang bảo vệ chúng ngày đêm được tin tưởng nhất chính là:

-          Bộ Tư Lệnh Ngụy Quân VGCS bảo vệ lăng.
-          Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Bảo Vệ.

Khi đã phải đẻ ra một loạt công trình cố thủ, một loạt tổ chức phòng ngự cũng như các phương tiện để tháo chạy bằng cả  đường Bộ, đường Thuỷ và đường Hàng Không; và đặc biệt đẻ ra nhiều trò để chuyển tài sản ra hải ngoại, mà một trong các trò lưu manh đó là “ĐỘC QUYỀN XUẤT NHẬP KHẨU VÀNG.”  Đây thật rõ rang để chứng minh rằng tập đoàn VIỆT GIAN CỘNG SẢN  ĐANG RUN SỢ!!!

 Chính Khí Việt
 Ngày 06 Tháng 01, 2014

Tài Liệu Tham Khảo

1 http://www.cand.com.vn/vi-VN/trongmatdan/2014/1/2192361.cand
2 www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2014/1/219363.cand

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website