CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, February 21, 2015

Chính Khí Việt: TẠI SAO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CÓ TỘI LÀ VIỆT GIAN?

TẠI SAO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CÓ TỘI LÀ VIỆT GIAN?


Chính Khí Việt
1/ Trong phần dẫn nhập Chính Khí Việt đã tóm lược sự ra đời của Đảng Cộng Sản Đông Dương, tức đảng cộng sản Việt Nam hiện nay, là do Nga Xô thực hiện chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist đẻ ra.  Đó là tập hợp của những người gốc Việt Nam, nhưng khi gia nhập và chịu sự huấn luyện tự nguyện  SẼ CHỈ THỰC THI MỆNH LỆNH VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA NGA XÔ THÌ CHÚNG ĐÃ KHÔNG CON LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM NỮA.  Chúng đã tự nguyện xin được Nga Hóa và sau này thêm Hán hóa để thi hành nhiệm vụ duy nhất của chúng là Nga hóa và Hán hóa toàn bộ nhân dân và đất nước Việt Nam.  Vì thế chúng không chấp nhận khái niệm QUỐC GIA, như tên đại tội đồ Hồ Chí Minh đã từng hứa với Nga Xô, cũng như cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Đông Dương đã khẳng định công khai.
Qua diễn biến lịch sử từ khi cái đảng cộng sản Đông Dương đó được Nga Xô cho ra đời, cho đến nay (2014), chúng  CHƯA BAO GIỜ ĐI TRỆCH MỤC TIÊU ĐÓ!
2/ Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 chính là bước đi đầu tiên của Đảng cộng sản Đông Dương mở đột phá khẩu trong chiến lược mở rộng chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist ra toàn Đông Dương như tên mà Nga Xô đặt cho chúng để nhắc nhở cái nhiệm vụ chủ yếu đó.
Chỉ riêng việc “hồ hởi” đón nhận cái tên Đảng cộng sản Đông Dương đã chứng minh rằng  cuộc  Xô Viết Nghệ Tĩnh chúng thực thi với tư cách là đạo quân của Nga Xô với NHÂN SỰ GỐC VIỆT.
Chứng Cớ:
a)      Bọn cộng sản Đông Dương đã SỬ DỤNG QUỐC KỲ NGA XÔ (cờ đỏ búa liềm) ĐỂ ĐÁNH CHIẾM HAI TỈNH NGHỆ AN VÀ HÀ TĨNH.
b)      Nơi nào chúng tạm chiếm đều tổ chức bộ máy quản lý CÓ TÊN LÀ XÔ VIẾT, TỨC THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ CỦA NGA XÔ LÚC ĐÓ!
Nói cho dễ hiểu, như cuộc xâm lược của thực dân Pháp đối với Việt Nam thì trong lực lượng vũ trang của thực dân Pháp có những binh đoàn người Ma Rốc, người Tuinisie, Algerie.  Nhưng họ xâm lược Việt Nam vì quyền lợi của Pháp và đứng dưới cờ Tam Tài của Pháp (chứ không phải cờ Ma Rốc, Tuinisie, Algerie).  Những nơi bị chiếm đóng đều do bộ máy quản lý thuộc địa của Pháp chỉ đạo thiết lập bộ máy quản lý thuộc địa và đều cắm cờ Tam Tài của Pháp. 
c)       Bọn Cộng sản Đông Dương đã đưa ra khẩu hiệu thực thi dưới chế độ Xô Viết Nghệ Tĩnh là “Trí Phú Địa Hào – Đào Tận Gốc, Trốc Tận Rễ”!
Việt Nam ta đã trải qua nhiều loại xâm lược đô hộ: giặc Tàu phía bắc; giặc Pháp phương tây, và giặc Nhật.  Tất cả các loại quân xâm lược đó chỉ tìm cách hoặc Hán hoá, hoặc Tây hóa, hoặc Nhật hóa các tầng lớp người dân Việt Nam.  Đấy là một trong những điểm quan trọng vì bốn tầng lớp rường cột của Việt Nam không bị triệt tận gốc, trốc tận rễ như bọn Cộng Sản Đông Dương theo lệnh Nga Xô đã làm, nên dù bị đô hộ cả ngàn năm người dân Việt Nam chúng ta vẫn vùng lên phục quốc thành công!
Chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist đã rút được kinh nghiệm đó, nên chúng tuyển những tên Việt Nam căn cốt phản bội từ trong trứng nước để tổ chức chúng thành một bộ phận chủ lực, được huấn luyện cẩn thận; dựa vào huyền thoại chủ nghĩa Marx không tưởng làm cái mồi câu những người nhẹ dạ cả tin, những người yêu nước nhưng thiếu thông tin và đôi người lý luận một cách mơ hồ. Chúng đặc biệt chú ý đến những người nghèo khổ nhưng lười, có tính đố kỵ và tàn bạo để khơi dậy thú tính của họ biến thành những tên phản quốc, phản dân tộc một cách vô thức để dùng họ trong caí tên nổ như lựu đạn là “BẠO LỰC CÁCH MẠNG VÔ SẢN”!!! Vì bị kích động đến mù quáng như thế nên họ tự hào tắm mình trong máu của bốn tầng lớp rường cột của QUỐC GIA. 
Khi bốn tầng lớp rường cột bị Đào Tận Gốc - Trốc tận Rễ  thì có nghĩa,  là sự triệt tiêu luôn truyền thống văn hóa, lịch sử và tất cả mọi kinh nghiệm của Tiền Nhân Việt Nam tích lũy hằng ngàn năm trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
Nội hàm của khẩu hiệu Trí Phú Địa Hào – Đào Tận Gốc, Trốc Tận Rễ là bằng chứng ghê tởm nhất trong lịch sử nhân loại về tội ác của Đảng cộng sản Đông Dương, ngay trong tên mới là Đảng cộng sản Việt Nam, vì:
TỘI PHẠM KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÁ NHÂN HAY NHÓM NHỎ.  Nó là một tập đoàn gồm gần 4 triệu thằng tội đồ. Nên nhớ trong cương lĩnh chính trị và ngay cả Hiến Pháp VGCS 2013 tự biên tự diện tự thông qua, tập đoàn VGCS khẳng định tiếp tục thực thi con đường tội ác đặc thù và có tính tập thể  của chúng từ khi ra đời.
Chứng Cớ:
Như khoản 1, Điều 4, Chương 1, Hiến Pháp VGCS 2013 đã ghi rằng:
“Lấy Chủ Nghĩa Marx Le Nin và Tư Tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”!!!
d)      Cũng xin lưu ý rằng, ngay từ lúc chưa nắm được bộ máy nhà nước ở Việt Nam, chưa có một mảnh đất cắm dùi trên đất nước Việt Nam, vậy mà năm 1941, tên đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh về Cao Bằng, trong hang Pac Po, mà dám đặt tên giòng suối chảy qua hang là “suối Le Nin” và tạc cái đầu Karl Marx, đặt tên là “núi Karl Marx”.
Tổ Tiên Việt Nam đã dạy chúng ta rằng:
“Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn đạo hiếu mới là con ngoan”.
Thằng đại việt gian cộng sản Hồ Chí Minh đã “VIỆT GIAN HÓA” lời dạy của Tổ Tiên Việt Nam!!!
Suy nghĩ và hành động như vậy thì rõ ràng nó  đã xóa bỏ hai tiếng  Việt Nam trong tim óc của nó rồi!
Đại tội đồ việt gian Hồ Chí Minh quay về Việt Nam chỉ vì tình hình thế giới đang có những biến chuyển lớn do diễn biến của Thế Chiến thứ II.  Đó có thể là cơ hội để tập đoàn VGCS  tìm cách mở rộng thuộc địa đỏ ra Việt Nam và hai nước Lào và Cam Bốt.  Bởi vì không khí và tinh thần vùng lên để giải phóng đất nước đang rộ nở ở khắp các xứ thuộc địa.
Khi quân Minh xâm chiếm Việt Nam, người dân Việt Nam đã đặt tên nơi cha con Cụ Nguyễn Trãi tạm biệt với lời cha dặn con phải lo phục quốc.  Đó là SUỐI PHI KHANH.  Cách đạt tên suối của người dân Việt Nam là xuất phát từ lòng yêu nước va quyết tâm phục quốc.  Còn thằng đại việt gian tội đồ Hồ Chí Minh khi đặt tên giòng suối là Le Nin thì chắc chắn nó chỉ có một tâm nguyện cùng với tập đoàn VGCS của nó phải làm sao biến Việt Nam thành một bột phận hữu cơ của chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist.
Tập đoàn VGCS hiện nay  cũng vẫn tiếp bước việt gian của thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh khi chúng bảo vệ cái hang Pac Po, suối Le Nin và tượng Karl Marx.  Chúng coi đó là “di tích lịch sử” được xếp hạng  và hằng năm long trọng tổ chức cái mà chúng gọi là “HÀNH HƯƠNG”!!!
Còn suối Phi Khanh thì tập đoàn VGCS đã tự nguyện cắt ra cung tiến cho Tàu chệt rồi!!!
Đấy chính là một bằng chứng chúng tiêu diệt tinh thần yêu nước và phục quốc của Nhân Dân Việt Nam!
Với chứng cớ rành rành như vậy, mà còn có những tên Việt Nam cả già, cả trẻ, cả trai, cả gái vẫn coi thằng Hồ Chí Minh là “YÊU NƯỚC, LÀ THÁNH, LÀ NGƯỜI CÓ LÒNG YÊU NƯỚC NHƯNG BẤT LỰC VÌ  BỊ NHÓM LÊ DUẨN VÀ LÊ ĐỨC THỌ KHỐNG CHẾ”, thì nên gọi chúng là gì???
Còn những đứa người nước ngoài chăm chỉ “nghiên cứu về thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh” mà không thấy được tội VIỆT GIAN CỦA NÓ CÙNG TẬP ĐOÀN VGCS CỦA NÓ HIỆN NAY, để nâng bi chúng, thì có nên chấp nhận đó là những nhà học giả, những nhà ngiên cúu, những nhà sử học, những nhà báo… hay không??? Đúng ra chúng chỉ xứng với cái tên…. NHÀ CẦU!!!
Nâng bi thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh và cái đảng VGCS  là hành động cổ  võ cho chúng tiếp tục nô lệ hoá toàn dân Việt Nam, tiếp tục hành trình buôn dân, giết dân và bán nước Việt Nam.  Đó là lũ đồng lõa với tập đoàn tội phạm VGCS.  Mỗi người hãy tự  chọn lối ứng xử với tụi này tuỳ theo hoàn cảnh của mình.   Nhưng cần phải nhớ, chừng nào chúng chưa chịu rút lại những tác phẩm, những công trình nghiên cứu  mang tính nâng bi, cổ võ lũ VGCS đó, thì chúng không thể là  BẠN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM!!!

Chính Khí Việt
Ngày 25 Tháng 03, 2014

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website