CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, February 21, 2015

Chính Khí Việt: (Phần 7) VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN VIỆT GIAN CỘNG SẢN

VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN VIỆT GIAN CỘNG SẢN
(Phần 7)
  
Việt Gian Cộng Sản Hoà Bình Xâm Lược
Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn
Sự hình thành  Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản đặt ra cho tập đoàn VGCS một thách đố mới.  Đó là chúng phải dùng biện pháp nào để xâm lược trọn vẹn cái lực lượng bất khuất đó, đang tồn tại và phát triển trên những phần lãnh thổ mà không bao giờ chúng có thể quản lý được!
Đấy là lý do tập đoàn Việt Gian Cộng Sản  lại phải sử dụng tới bộ phận có danh xưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, do cán bộ Việt Gian Cộng Sản cốt cán đã được bố trí thâm nhập Việt Nam Cộng Hoà bằng con đường vòng qua Ấn Độ, rồi từ đó vào Việt Nam Cộng Hoà với cái đầu trọc và bộ quần áo casa để hành nghề gián điệp.  Hắn lấy Chùa Chiền ở Việt Nam Cộng Hoà làm nơi ẩn náu và sư đoàn Việt Gian Cộng Sản Ấn Quang là nơi hoạt động.  Tên điệp viên nhà nghề đó chính là Đặng Phúc Tuệ aka Quảng Độ hiện nay vậy
Những bài học mà VGCS rút tỉa ra sau 30 Tháng 4, 1975  cho thấy, chỉ có nhân sự của sư đoàn VGCS  Ấn Quang mới có thể lãnh trách nhiệm chính trong việc thôn tính Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS.  Còn tất cả các tổ chức Đảng phái đã đầu hàng hoặc bị cài cấy để trực tiếp lãnh đạo qua cái danh xưng cũ như Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt các hệ phái… kể cả Việt Tân cũng đã có người của VGCS như Nguyễn Xuân Nghĩa, Lý Thái Hùng, Trần Diệu Chân… để hoạt động theo kế hoạch của VGCS.  Nghĩa là bọn chúng có trách nhiệm phải phục vụ cho sự hoạt động của sư đoàn VGCS Ấn Quang với danh xưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở Hải Ngoại!
Tại sao?
a)      Bởi vì không thể vũ trang xâm lược Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS được. Chỉ có thể áp dụng cách đánh của sư đoàn VGCS Ấn Quang đã thực thi khi chúng “ăn cơm Việt Nam Cộng Hoà để đánh sập Việt Nam Cộng Hòa”!  Nghĩa là Việt Gian Cộng Sản chưa cần phải dùng đến tiền chi cho chúng hoạt động mà chính  “con mồi” của chúng (tức phật tử u mê) tự nguyện nộp tiền cho chúng; tự nguyện làm tôi mọi cho chúng cả tinh thần, cả thể xác lẫn tài sản và trung thành hiếu thảo ngàn lần hơn cha mẹ ruột của mình!.  Rất nhiều đứa trong cái gọi là “phật tử” này, ngoại trừ tay sai Việt Gian Cộng Sản đang làm nhiệm vụ gì đó, đã lú lẫn đến mức trong mắt họ không còn Tổ Quốc nữa!  Họ cũng không phân biệt nổi “Phật và Đạo Phật” với lũ Việt Gian Cộng Sản, tay sai của Nga Xô-Tàu bành trướng mượn cái áo casa, Chùa và cái đầu trọc để che bô mặt đại tội đồ của Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam.  Vì chúng vẫn tiếp tục làm việt gian phục vụ cho ngoại bang, thông qua tập đoàn VGCS!  Chúng đã dẫn giắt cả gia đình chúng vào con đường tội lỗi đó mà chứng cớ cụ thể là có người đã để cho con gái còn tuổi vị thành niên bị dâm dê ngay trong chùa (như vụ tên Chánh Lạc chẳng hạn)!
Rõ ràng là sư đoàn VGCS Ấn Quang ở hải ngoại đã khiến những kẻ hoang tưởng nghĩ mình là “Phật Tử Thuần Thành”  đang tự nguyện làm cái việc “Vô Tổ Quốc – Vô Gia Đình – Vô Tôn Giáo”  vậy!
Bởi vì đối với sư đoàn VGCS Ấn Quang thì Chùa là nơi tẩy não cho tín đồ trở thành u mê; là nơi hành lạc  cho lũ VGCS đầu trọc; là nơi thâu tiền thuế do tín đồ tự nguyện đóng để xây chùa và thùng phước sương  cho lũ việt gian đầu trọc “cơm no ấm cật, dậm dật con lợn lòng”!
Đấy chính là họ  đang hành xử vào việc tiêu diệt Phật Giáo từ gốc theo đúng kế hoạch của tập đoàn VGCS là: người dân chỉ được phép theo “Đạo Cộng Sản” và các chi phái của “Đạo Cộng Sản” mà thôi!!!
Xin đưa ra những dẫn chứng cụ thể:
---Tên Chánh Lạc bị tội ấu dâm.  Tôn Nữ Hoàng Hoa đã mạo danh “Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Hoa Kỳ” chạy chọt để xin được nộp phạt 4 triệu 800 ngàn USD nhằm miễn cho tên Việt gian đầu trọc Chánh Lạc khỏi bị truy tố tội hình sự.
Ngoại trừ Chánh Lạc có quan hệ bất chính với mụ Tôn Nữ Hoàng Hoa ra thì không thể giải thích lý do nào mà mụ vẫn còn “sùng bái tên việt gian Chánh Lạc”?  Chỉ có thể hiểu rằng đó là một hành động nhằm cố gắng CỨU MỘT TÊN CÁN BỘ CAO CẤP CỦA SƯ ĐOÀN VGCS ẤN QUANG, CHỨ KHÔNG THỂ LÀ CỨU MỘT TÊN DÂM TĂNG TÊN LÀ CHÁNH LẠC!!!
Từ đó có thể cho thấy mụ Tôn Nữ Hoàng Hoa là  ai? Nên nhớ chí hữu của mụ là những tên như  Lâm Minh Dung aka Áo Nhà Binh,  Nguyễn Quý Đức aka Cá Chép, Hải Đảo Buồn, Hồ Công Tâm,  Trương Minh Hòa, Hứa vạng Thọ, Hà Văn Sơn… nay được Lão Móc móc vào băng tụng ca “kim cương bất hoại”  Nguyễn Chí Thiện và TUYÊN TRUYỀN CHO VĂN HÓA TÀU BÀNH TRƯỚNG MỘT CÁCH RẤT TINH VI VÀ LƯU MANH!!! (Chính Khí Việt sẽ có bài phân tích sau).
Ngày Thiếu tá  Cảnh Sát VNCH Liên Thành tổ chức  Sinh Nhật cho Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm của Việt Nam, mụ Tôn Nữ Hoàng Hoa đã cho đứa cháu là thằng lưu manh vô loài Đoàn Trọng đến gây rối!  Những người Việt Nam yêu nước  không được phép quên chuyện này.

Đi Chửi Mướn 6

Tôn Nữ Hoàng Hoa đã cho đứa cháu là thằng lưu manh vô loài Đoàn Trọng đến gây rối Ngày Mừng Sinh Nhật Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm
 Qua bài viết cũng như việc làm của các chiến hữu của mụ Tôn Nữ Hoàng Hoa thì dù có mù cũng có thể khẳng định được mụ là ai và đang phục vụ cho thế lực nào!?
---Lý Đại Nguyên:  Một tên việt gian từ 1956, khi hắn tham gia vào cái gọi là “Mặt Trận Dân Chủ” (một tổ chức của các đảng mạo nhận là “quốc gia” như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Gia Xã Hội, Đại Việt Duy Dân Đảng)  để ra tuyên cáo đối với Tổng Thống Ngô Đình Diệm phải “ban bố tự do báo chí trước khi tiến hành bầu cử Quốc Hội Lập Hiến”.   Có nghĩa cái gọi là “Mặt Trân Dân Chủ” này đã hoạt động song hành với cái tổ chức biểu tình đòi thực thi tổng tuyển cử theo Hiệp Định Geneve 1954 về Việt Nam (là cái Hiệp Định mà Đất Nước Việt Nam bị chia đôi nên phiá Miền Nam Việt Nam không ký), do tên việt gian cộng sản là thạc sĩ sử học Phạm Huy Thông (kẻ là thư ký của đại tội đồ Hồ Chí Minh ngày hắn qua Pháp 1946) được đại tội đồ Hồ Chí Minh sai từ Pháp về Saigon để tổ chức biểu tình tuyệt thực cùng những tên  Nguyễn Hữu Thọ, Trịnh Đình Thảo…
Như thế đủ thấy tên việt gian Lý Đại Nguyên trên thực tế đã cộng tác hành động chung với VGCS, tối thiểu cũng từ 1956!  Đến năm 1960 hắn tham gia sinh hoạt Văn Hóa Phật Giáo.  Có nghĩa Lý Đại Nguyên đã từ 1960 có liên hệ mật thiết và hoạt động chung với sư đoàn VGCS Ấn Quang, khi mà hắn trên mặt trận truyền thông đã đứng ở vị thế ĐỐI LẬP VỚI CẢ ĐỆ NHẤT VÀ ĐỆ NHỊ VNCH.
Những tờ báo do hắn làm chủ bút công khai đối lập với chính quyền Việt Nam Cộng Hoà, mà hắn vẫn được in sách, nhởn nhơ ăn nhậu không bị bắt hay bị cấm đoán!  Thế mà, nếu hắn là người đàng hoàng với vai trò la “bình luận gia”  thì Lý Đại Nguyên phải phân biệt được sự khác biệt như trắng với đen của vấn đề tự do ngôn luận giữa Việt Nam Cộng Hoà và ngụy quyền VGCS ở Phía Bắc Việt Nam từ thời kỳ đó cho đến tận nay.  Điều này đã chứng minh không thể chối cãi được rằng TÊN VIỆT GIAN LÝ ĐẠI NGUYÊN CHÍNH LÀ TÊN  TAY SAI TRUNG THÀNH CỦA VGCS!!!  Cho đến nay, tháng 6, 2014 này, cái BẢN MẶT TAY SAI TRUNG THÀNH đó, không chỉ riêng hắn mà cả gia đình nhà hắn, từ đứa con gái cho đến mụ vợ, đã bị vạch mặt qua  những audios - youtube dưới đây:
https://www.youtube.com/watch?v=vg8yF7O8OXg
https://www.youtube.com/watch?v=joBLC9Tv7nI

http://www.fileswap.com/dl/2C7oB3D1l4/S._FALLING_NHAN_DINH_VE_LA_THU_CUA_TONY_D_HO_BENH_VUC_
LY_DAI_NGUEYN.mp3.html
http://www.fileswap.com/dl/ypGKhSyfnA/SO_3_TRA_LOI_THU_PHAN_HOI_LY_DAI_NGUYEN_3.mp3.html


Hành vi của vợ chồng tên Việt Gian Lý Đại Nguyên là có thể giải thích được.  Vì căn cốt của hắn từ trẻ đến già là “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản” như dẫn chứng bên trên.  Nhưng điều đáng buồn là trong số HÈN HẠ ĐÓ  qua video trên còn có cả cựu đại tá Thuần, cựu trung tá Nam....
Nếu còn chút liêm sỉ để sau này khỏi vấy bùn sang con cháu thì đừng nên mặc quân phục và nhận là sĩ quan Quân Lực VNCH! Bọn ngươi không xứng đáng mặc quân phục Việt Nam Cộng Hoà!
(còn tiếp)
Chính Khí Việt
Ngày 23 Tháng 6, 2014

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website