CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, February 21, 2015

Chính Khí Việt: (Phần 3) VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN VIỆT GIAN CỘNG SẢN

V CNG ĐNG NGƯỜI VIT T NN VIT GIAN CNG SN

(PHN 3)


d) Chính Sách “Tam Vô” nghe đơn giản là vô tổ quốc, vô gia đình và vô tôn giáo.  Nhưng khi thực thi đối với người dân Việt Nam thuộc tầng lớp bị trị thì nó muôn mặt, tinh vi khiến không phải ai cũng thấy được.  Do đó, họ không thấy được toàn bộ sự biểu hiện của chính sách “Tam Vô” mà chỉ có thể thấy việc phá đền thờ, chùa chiền, nhà thờ, đàn áp tín đồ các tôn giáo… là chính sách vô tôn giáo mà thôi.

Trong thực tế, tập đoàn VGCS đã thành công gần như trọn vẹn chính sách “Tam Vô” đối với người dân Việt  Nam bị trị ở trong nước cũng như những người trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS nói riêng và cộng đồng Người Việt sinh sống ở nước ngoài nói chung.

Xin được dẫn chứng cụ thể:

Chưa bao giờ và cũng chưa có văn kiện nào của tập đoàn VGCS khẳng định rằng chúng phải thực thi chính sách “Tam Vô” đối với nhân dân Việt Nam.  Nhưng cần phải hiểu cái khái niệm “bolsevik” hoá của chúng đối với 2 tầng lớp ở Việt Nam có nghĩa là:

--- Bolsevik hoá toàn đảng (tức đảng VGCS)  có nghĩa là Nga Xô hoá hoặc Hán hoá đảng viên cộng sản của chúng.   Nga Xô hoá nghĩa là  trên danh nghĩa mỗi đảng viên Việt Gian Cộng Sản là một người Việt nhưng thực tế chúng là công dân Nga Xô gốc Việt và chúng phục vụ cho quyền lợi của Nga Xô.  Vì, trong văn kiện của VGCS  đã khẳng định rằng cái đảng VGCS của chúng là “một chi bộ của Quốc Tế 3”, tức Bộ thuộc địa Nga Xô trá hình; chúng chỉ “tuân lệnh từ  Nga Xô” và trách nhiệm chính của chúng là “bảo vệ liên bang Cộng Hoà Nga Xô Viết”, không chỉ được công khai trong cương lĩnh chính tri, trong các văn kiện của chúng, mà ngay  chính trong di chúc của thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh trước khi bị quỷ sứ lôi xuống địa ngục, cũng căn dặn về điều này!

--- Do hoàn cảnh địa lý và tụi đại Hán bành trướng núp trong cái áo “cộng sản”.  Và từ thời Trần Độc Tú cho đến Mao (trước khi Stalin chết vào năm 1953) vẫn một lòng một dạ tôn thờ Nga Xô, cho nên được Stalin uỷ quyền việc giúp đỡ và cố vấn cho tập đoàn Việt Gian Cộng Sản  mọi mặt, vì thế trong bọn VGCS có nhiều đứa đầu nậu đã gia nhập Đảng cộng sản Tàu, từ đại tội đồ Hồ Chí Minh cho đến những tên đại việt gian cộng sản như Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Sơn, Lý Ban, Vũ Anh… và chúng coi Tàu bành trướng là “ANH HAI”, là một tổ quốc khác của chúng.

Trong tay Việt Gian Cộng Sản, Tổ Quốc Việt Nam trên hình thức  thì tồn tại nhưng trên thực tế thì không có tồn tại như vậy!  Vì thế nên mọi chính sách  của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản thực thi trên mọi lãnh vực sinh hoạt ở Việt Nam chỉ phục vụ cho quyền lợi của Nga Xô và Tàu bành trướng mà thôi!

Bộ máy nhà nước của Việt Gian Cộng Sản ở Việt Nam  được tổ chức ra sao, hoạt động như thế nào… người dân bị trị Việt Nam không hề được biết.  Chỉ riêng cái khẩu hiệu “Đảng” (tức VGCS) lãnh đạo,  “Nhà Nước”  (tức nguỵ quyền VGCS) quản lý,  đã chứng minh rằng người dân Việt Nam bị trị hoàn toàn là nô lệ.  Tập đoàn VGCS là một bộ phận, là công cụ bành trướng thuộc địa đỏ  của Nga Xô và Tàu bành trướng đại Hán, bằng xương máu của nô lệ Việt Nam và tài nguyên của Việt Nam.

Lại thêm tôn chỉ của lực lượng vũ trang Việt Gian Cộng Sản là phải “trung với Đảng” (VGCS)Và lực lượng công an, toà  án là “cơ quan chuyên chính của Đảng” (VGCS) dùng để trấn áp phản cách mạng.  Cũng như người dân Việt Nam bị trị bị vô sản hoá hoàn toàn!  Rồi việc  nguỵ quyền VGCS, xưa kia dùng binh nô Việt Nam chết cho quyền lợi của Nga - Tàu.  Nay chúng còn bán lao động ở trong nước, xuất khẩu lao động cơ bắp, lao động tình dục, kể cả trẻ em…


Những sự việc đó, đã và đang diễn ra tại Việt Nam đã đủ chứng cớ để khẳng định rằng dù người Việt Nam bị trị đang sống trên đất nước của Cha Ông để lại nhưng nay đã thành “Người Không Có Tổ Quốc " hệt như những lần bị giặc Tàu, thực dân Pháp và Phát Xít Nhật đô hộ vậy!  Lịch sử Việt Nam đã qua và lịch sử Việt Nam đương đại cũng cho phép kết luận rằng:
Người Việt Nam chúng ta nếu muốn như thời kỳ được làm CÔNG DÂN CỦA NỀN ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HOÀ, có một TỔ QUỐC  đang ra hoa, kết trái bằng tinh hoa của nhân loại kết hợp với truyền thống đặc thù của người Việt, thì chỉ có một con đường duy nhất là diệt cái nguyên nhân làm người dân Việt Nam bị là “VÔ TỔ QUỐC”!
Đó là tập đoàn VGCS!
Một chân lý đơn giản là:
Còn tập đoàn VGCS thì KHÔNG CÓ TỔ QUỐCmuốn có TỔ QUỐC  THÌ PHẢI DIỆT TẬP ĐOÀN Việt Gian Cộng Sản.
---Gia đình là một  tế bào của Tổ Quốc, nhưng thân phận là kẻ bị trị, là nô lệ, bị mất Tổ Quốc thì làm sao còn có thể giữ được GIA ĐÌNH???
Trước khi chứng minh bằng thực tế trước khi bị Nga - Tàu bành trướng xâm lược, nay thêm nhiều thế lực tài phiệt quốc tế khác, thông qua toàn bộ hệ thống chính trị của tập đoàn VGCS, xin phép được chia sẻ với quý bạn đọc rằng:
Dù chế độ chiếm hữu nô lệ đã được thay thế bằng những chế độ tiến bộ hơn. Và từ tổ chức Liên Hiệp Quốc cho đến hầu hết những nước riêng biệt trên thế giới đã chính thức loại bỏ sự chiếm hữu và buôn bán nô lệ.  Nhưng thực tế cho thấy rằng chế độ chiếm hữu nô lệ vẫn tồn tại một cách tinh vi ở cả những nước bán nô lệ và những nước mua nô lệ!!!
Front Cover
Đặc thù của việc mua bán nô lệ hiện đại là không có cảnh bắt nô lệ, buôn nô lệ và sử dụng nô lệ  như thời của nô lệ da đen, đã được miêu tả từ xa xưa trong tác phẩm “Chiếc Lều Của Chú Tom” (Uncle Tom's Cabin) của nữ tác giả Harriet Beecher Stowe, được cho đăng từ 1852, cho đến tác phẩm “Cuốn Theo Chiều Gió” (Gone With The Wind) của nữ tác giả Margaret Mitchell, được in lần đầu vào năm 1936. 
(còn tiếp)
Chính Khí Việt
Ngày 15 Tháng 6, 2014

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website