CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, February 21, 2015

Chính Khí Việt: (Phần 2) VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN VIỆT GIAN CỘNG SẢN

VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN VIỆT GIAN CỘNG SẢN
(PHẦN 2)
4/  Trong cuộc chiến chống sự xâm lược của thực dân đỏ Nga Xô và Tàu bành trướng, thông qua tập đoàn Việt Gian Cộng Sản, phải trung thực mà nhận thấy rằng:
a)          Dù phải thu dọn lại những hậu quả mà sự việc cụ thể đã được trình bày ở những phần trên, nhưng Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, đã giải quyết cân đối mọi lãnh vực phục vụ cho việc xây dựng và củng cố nền độc lập cũng như duy trì và phát triển các Truyền Thống Dân Tộc Việt, trên mọi lãnh vực từ kinh tế, giáo dục, y tế, quốc phòng, ngoại giao… đặc biệt về nội trị.  Nghĩa là hữu sản hoá toàn dân, nâng cao đời sống vật chất, sinh hoạt văn hóa và tôn trọng đức tin Tôn Giáo. (xin click vào đây để thấy một vị netter đã khổ công ghi lại: http://www.chinhkhiviet2013.com/314987743)
Chính vì rất hiểu biết về tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh cả về bản chất việt gian của chúng và cả về cái áo khoác “chủ nghĩa cộng sản” của chúng, cũng như các phương cách hoạt động của chúng, nên Tổng Thống Ngô Đình Diệm cùng Cố Vấn Ngô Đình Nhu và các cộng sự trung thành với tôn chỉ Tổ Quốc - DanhDự - Trách Nhiệm, đã đề ra đường lối tiêu diệt tập đoàn VGCS nằm vùng bằng cách tách chúng ra khỏi người dân. Với những người bị đe dọa, cưỡng bức làm việc cho chúng cũng như những người vì nhẹ dạ, thiếu thông tin trung thực, nên hoàn toàn không biết gì về bộ mặt giết dân bán nước của chúng mà  đi theo, thì có chính sách chiêu hồi, giúp họ có công ăn việc làm ổn định.  Hiệu quả của những chính sách đó giờ đây ai  ai cũng biết rõ.  Càng biết lại càng tiếc.
b)      Nền Đệ Nhị VNCH do lũ cẩu nô tài phản tướng cùng lũ làm nghề chính trị để kiếm danh, kiếm lợi như Đại Việt với Hà Thúc Ký; Việt Nam Quốc Dân Đảng với Vũ Hồng Khanh; Đại Việt Quốc Dân Đảng với Nguyễn Tường Tam…đã phá bỏ những công sức của Nền Đệ Nhất VNCH! Chúng đã thả tất cả những tên đầu sỏ VGCS nằm vùng trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa để tổ chức và chỉ đạo những vụ giết người làm loạn xã hội Việt Nam Cộng Hòa.  Những tên được chúng thả ra như Nguyễn Đức Thuận, Phó Bí Thư Xứ Ủy VGCS ở Miền Nam; như tên Mười Hương chỉ huy toàn bộ mạng lưới gián điệp VGCS… cho đến cả tên Hà Minh Trí là kẻ đã ám sát hụt Tổng Thống Ngô Đình Diệm!
Tập đoàn giặc đầu trọc Ấn Quang dựa vào lũ phản tướng tha hồ làm mưa làm gió giết người. Xã hội bắt đầu đi vào hỗn loạn, trong đó có sự đóng góp lớn lao của tụi sinh viên phản chiến do việt gian cộng sản lãnh đạo trực tiếp như Huỳnh Tấn Mẫm, Kim Hạnh, Dương Văn Đầy, Lê Hiếu Đằng… cùng lũ văn nghệ sĩ việt gian như Trịnh Công Sơn, Khánh Ly, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Vũ Hoàng Chương…
Lính Mỹ ồ ạt vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa đã du nhập một thứ văn hóa duy vật chất, thực dụng, mở đầu cho biết bao nhiêu thứ không thể chấp nhận được với truyền thống lâu đời của Việt Nam, nhất là những đường lối ngăn chặn và loại bỏ lũ VGCS, tay sai của Nga Xô và Tàu bành trướng, do nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa thực thi bị triệt bỏ toàn diện!  Vì, dù có mù cũng có thể thấy cái mục tiêu giải phóng nhân dân Việt Nam khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa thực dân đỏ Nga Xô và Tàu bành trướng do nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà thực thi đã bị chuyển hướng thành cuộc chiến của Chính Phủ Hoa Kỳ nhằm chặt đứt sự gắn bó giữa hai thế lực Nga Xô và Tàu bành trướng.  Vấn đề này đã được trình bày rõ ở những bài trước.
Vấn đề riêng tư đó của Chính Phủ Hoa Kỳ vẫn có thể được thực thi song song với mục tiêu của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa.  Nhưng nếu đặt ta vào vai trò của Chính Phủ Hoa Kỳ thì có thể nào “đồng minh” với lũ Cẩu Nô Tài Phản Tướng mà cả bọn chỉ có giá trị trên dưới 40 ngàn USD và lũ đảng phái xôi thịt vừa hèn vừa ngu, vừa tham danh tham tiền không???!!!
Ý THỨC TỰ CHỦ, TÍNH ĐỘC LẬP BỊ XÓA BỎ  để nảy sinh ra những hành vi và tư tưởng ỷ lại vào Chính Phủ Hoa Kỳ hoàn toàn là sự biểu hiện của việc bọn chúng, tức lũ cẩu tướng nô tài phản bội cũng như các đảng phái xôi thịt chỉ thích được làm việt gian cho Chính Phủ Hoa Kỳ!
Gần như lũ cầm quyền lúc đó coi cuộc chiến đang tiến hành là một thứ nghề kiếm ăn.  Cho nên những người có trách nhiệm để giúp người dân Việt Nam Cộng Hoà  và các Quân Nhân VNCH hiểu rõ nội dung cuộc chiến là gì và vì sao, chống ai, không được thực thi một cách thấu đáo!
Thí Dụ Cụ Thể: Cho đến tận nay ở hải ngoại này mà nhiều ngòi bút vẫn nhắc lại như con vẹt “TAM VÔ” với “MÁC – LÊ” !?
Cá biệt còn có ngòi bút thích ra vẻ hiểu về chủ nghĩa cộng sản đây, nên hay nói đến “phủ định của phủ định”(hay “huỷ thể của huỷ thể”) mà không hiểu nó được áp dụng trong hoạch định  chính sách của VGCS là gì? Thế  mới sợ chứ!!!
Một điển hình nữa về sự yếu kém của ngòi bút, được đào tạo từ trường Chiến Tranh Chính Trị của Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh, là Thiếu úy Trương Minh Hoà, đang là cây bút chủ lực của website tinparis.net.  Các bài viết của Trương Minh Hoà rất ngô nghê, bịa đặt, kiến thức không hệ thống, vơ bèo vợt tép. (Xin quý bạn đọc bấm vào link dưới đây để có dịp hiểu về một người làm chiến tranh chính trị lâu năm: http://www.chinhkhiviet2013.com/340192429)

c)         Cần hiểu lại “Tam Vô” tức vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo cho đúng.
Thí dụ ngay vào nước Việt Nam ta cho dễ hiểu:
Chính sách “TAM VÔ” được áp dụng dù ở Bắc Việt Nam trước 1975 và cho cả nước Việt Nam sau ngày Quốc Hận 30-4-1975, đều trước sau như một về nội dung.  Chỉ có phần thực hiện thì tuỳ tình hình mà khi ngấm ngầm hoặc khi công khai mà thôi.
Muốn hiểu rõ chính sách “TAM VÔ” thì cần phải nhớ rằng xã hội Việt Nam khi bị nằm trong tay tập đoàn VGCS thực thi quyền cai trị, thì chúng chia xã hội làm hai tầng lớp rõ rệt:
--- Toàn bộ Đảng viên của tập đoàn VGCS là tầng lớp CAI TRỊ, mà ngay Hiến Pháp 2013 của VGCS cũng vẫn khẳng định lần nữa qua Điều 4.
--- Toàn thể các tầng lớp nhân dân Việt Nam không phải Đảng viên VGCS là những người BỊ TRỊ.
Cái chính sách “Tam Vô” là một trong những nội dung hàng đầu của tập đoàn VGCS  quyết tâm áp dụng trong việc  CAI TRỊ.  Bởi vì giải quyết được vấn đề “Tam Vô” là thực hiện thành công chủ nghĩa thực dân đỏ và Tàu bành trướng đại hán trên mọi bình diện của Việt Nam.
Nói cho dễ hiểu là tập đoàn VGCS áp dụng vấn đề “Tam Vô” cho người dân BỊ TRỊ, chứ không phải cho bản thân những  đứa  đảng viên trong cái tập đoàn VGCS  phải thực hiện vấn đề  “TAM VÔ” cho bản thân bọn chúng!
Tại vì:
---Bản thân cái tổ chức VGCS  đã coi Nga Xô và Tàu bành trướng là Tổ Quốc của chúng!
---Chúng vẫn duy trì gia đình, quan hệ chặt chẽ,  bảo vệ giúp đỡ cha mẹ, anh  em, vợ con, họ hàng rất chu đáo.  Vậy thì chúng vô gia đình ở chỗ nào?
---Chúng vẫn duy trì và hoàn chỉnh cũng như phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng các tín đồ có tên là “Đảng Viên Cộng Sản”.  Tôn giáo của chúng chính là “Chủ Nghĩa Thực Dân Đỏ Nga Xô và Chủ Nghĩa Đại Hán bành trướng”  được che đậy trong cái áo chủ nghĩa cộng sản!!!
Chủ nghĩa thực dân đỏ Nga Xô và chủ nghĩa  Đại Hán bành trướng chính là hai chi phái của một cái đạo gọi là “Chủ Nghĩa Cộng Sản”.  Và các Thượng thần của chúng là Marx, Engels, LeNin, Stalin và Mao.  Còn các nhân vật đóng vai “tăng thống” hay “tổng giám mục”  trong đạo Cộng Sản của chúng chính là những tên  thay nhau cầm đầu các tổ chức khoác áo đảng chính trị đi theo đường lối của Chủ Nghĩa Cộng Sản ở từng nước một!
Tôn giáo của chúng không có “Thiên Đàng”, cũng không có “Niết Bàn”.  Tôn giáo của chúng chỉ có “Địa Đàng” với quyền sinh, quyền sát, quyền hưởng thụ “tứ khoái” cho đến ngày  chúng chết.  được diễn đạt theo kiểu Hồ đại việt gian là “đi theo Cụ Mác, Cụ Lê”.   Như thế có khác gì như kiểu về với Allah, với Chúa, Với Phật như tín đồ các tôn giáo khác đâu!!!
Có thằng VGCS nào mà không xây nhà thờ tổ của chúng?  Có thằng VGCS nào trong hàng ngũ cao cấp lại không được đồng bọn hậu duệ cho xây đền thờ, lăng tẩm, khu tưởng niệm, nhà bảo tàng…. không?


Bọn chúng cha truyền con nối ngồi vào cái ghế cai trị, từ thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh trở xuống.  Đến mức không duy chỉ lũ dân chủ cuội trong nước mà cho đến cả tụi Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Chí Thiện… cũng như nhiều ngòi bút tự nhận mình là “chống cộng” vẫn không dám gọi lũ con cái chúng là lũ con của Việt Gian Cộng Sản mà nâng lên là “Con Ông, Cháu Cha”  hoặc “Con Các Cụ Cả”.  Rồi với lũ VGCS  già thì nâng lên là “Lão Thành Cách Mạng”, “Lão Tướng”  hoặc Việt Tân Nguyễn Thanh Giang còn nâng đại sát thủ Trần Độ là “hai lần anh hùng”!  Trần Khuê thì nâng Hồ đại việt gian là “thánh Hồ” vậy mà tên Tưởng Năng Tiến (từng là quân nhân VNCH bị VGCS bắt tù khổ sai) đã có thể phồng mang trợn mắt thổi Trần Khuê là “Sao Khuê Kẻ SĨ Bắc Hà Số 1”  kia đấy!?  Còn lũ Trúc Hồ, Việt Dzũng, Nam Lộc của SBTN, Asia thì đội con heo nái Lê Thị Công Nhân (mà trình độ chính trị là “chính trị không phải là nuôi một con heo, chính trị không phải là vẽ một bức tranh”;  còn đức tin thì thay đổi tôn giáo như thay áo…) lên thành “Thiên Sứ trong bóng tối”…!?  Ngay như  thằng hèn Tô Hải giở trò lưu manh xin được rửa  tội để gia nhập vào hàng ngũ con cái Chúa thì ngay trong bài viết của nó, đối với những người dân bị trị cả trong và ngoài Việt Nam thì nó xưng là “TỚ”  với những người tuổi đời hơn nó rất nhiều! Nhưng nó lại gọi những tên Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng…là “CÁC CỤ” !?  Vậy mà vẫn có những đứa không biết có ăn cơm không hay ăn... cái gì khác đến nỗi vẫn chu mỏ đội một thằng mà bề dầy tội ác phục vụ cho tập đoàn VGCS từ lúc 17 tuổi,  cho đến lúc lên lão ở tuổi 80, trong đó có thành tích lớn nhất của nó về lập trường chính trị là đập mả bố đẻ chỉ vì cái mả đó do một người con rể của bố đẻ nó là Tướng của VNCH xây dựng???!!!
Những tóm tắt bên trên là hình ảnh cụ thể, sự việc cụ thể, con người cụ thể  đã và đang diễn ra ở cả trong và ngoài Việt Nam.   Ai ai cũng có thể đọc được, nghe được, thấy được,  có khi lại còn có thể mó được!  Chỉ có điều hoặc bị VGCS cải tạo và chấp nhận sự cải tạo đó như kiểu thằng bút nô Trương Minh Hoà của tinparis.net thừa nhận rằng “quản giáo dạy rằng Marx nói thuỷ tổ của loài người là khỉ, ai dám không tuân theo (!?)”,  cho nên hắn chỉ có một nếp hằn trong óc là “khỉ, khỉ đỏ đít, khỉ đuôi dài…”  Ôi! những con người được tốt nghiệp trường Chiến Tranh Chính trị thời Đệ Nhị VNCH mà dám cầm bút thay súng để “chống cộng” kiểu đó, cũng như những website cho đăng những bài viết của loại bút nô như vậy, hãy thử dành 5 phút, 5 phút thôi để suy nghĩ xem nó có giúp gì cho người Việt Nam bị trị ở trong nước và những độc giả là Người Việt Nam ở nước ngoài hiểu được bản chất của tập đoàn VGCS và những hậu qủa tai hại như thế nào cho các thế hệ hậu duệ Người Việt đã bị mơ hồ nên mới phải thốt ra những quan niệm thật đau lòng rằng “thế hệ trẻ chúng cháu không có ân oán gì với quá khứ”!!!
Những kẻ nào đã khiến  thế hệ trẻ không hình dung được cái quá khứ mà nhân dân và đất nước Việt Nam phải gánh chịu là do đâu mà ra,  từ đâu mà đến, cũng như vì ai mà ra nông nổi như thế này???
Có bao giờ những người hoạt động trong công tác truyền thông day dứt việc mình đã rao bán những thông tin tẩm cyanure của các loại tác giả “nhân danh chống cộng” như thế  để đầu độc thế hệ tương lai của nhân dân và tổ quốc Việt Nam?   Cái thế hệ đó không mù mắt nhưng MÙ ÓC  và TÊ LIỆT CẢM SÚC THÌ LÀM SAO CÓ THỂ THÀNH MỘT NGƯỜI LÃNH ĐẠO HAY MỘT CÔNG DÂN VIỆT NAM YÊU NƯỚC VÀ TRỌNG DÂN ĐƯỢC!!!
(còn tiếp)
Chính Khí Việt
Ngày 14 Tháng 6, 2014  

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website