CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, February 21, 2015

Chính Khí Việt: Những Tội Phạm Là Ai?

NHỮNG TỘI PHẠM LÀ AI?


Hiện trạng bi thảm của Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam đều bắt nguồn từ hai bọn tội phạm như đã phân tích và nêu danh trong những bài bình luận vừa qua.  Đó là:
-          Tập đoàn Việt Gian Cộng Sản.
-          Lũ Cẩu Nô Phản Tướng và các Đảng Phái bất tài, hám danh như  Việt Nam Quốc Dân Đảng của Vũ Hồng Khanh; như Đại Việt Quốc Dân Đảng của Nguyễn Tường Tam; Đại Việt của Hà Thúc Ký cũng như các hệ phái Đại Việt khác.  Và các Hội Đoàn chủ yếu là lũ Việt Gian đầu trọc  Ấn Quang  mà hiện thân của chúng hiện nay là bọn Quốc Doanh đội lốt Phật Giáo và Tổ Chức của  Việt Gian Quảng Độ.  Hai nhóm này   làm nhiệm vụ tay phải và tay trái của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản.  Nghĩa là hoạt động chủ yếu của chúng ở trong Việt Nam do tụi Quốc Doanh đội lốt Phật Giáo chịu trách nhiệm.  Còn tổ chức của Việt Gian Quảng Độ thì chịu trách nhiệm những người không chấp nhận Quốc Doanh Phật Giáo ở trong nước cũng như hầu hết sự hoạt động của chúng là tìm cách Việt Gian Hóa Phật Tử ở Hải Ngoại!
Xương người Việt Nam chất thành núi, máu người Việt Nam chảy thành sông.  Biển đảo, núi rừng, sông suối, tài nguyên bị tàn phá, bị xâm chiếm.  Xã hội thì tha hóa, đạo đức thì bị băng hoại, các  Truyền Thống Việt bị xoá bỏ, lai căng chẳng ra Tây cũng chẳng ra Tàu.  Những hiện tượng nhố nhăng và tởm lợm này đang diễn ra hằng ngày từ thành thị đến  nông thôn Việt Nam.  Tương lai của Nhân Dân và  Đất Nước Việt Nam đến nay vẫn còn mờ mịt trước viễn cảnh tái  lập CUỘC CHIẾN MA QUỶ,  có thể  dẫn tới  sự mất nước  và Nhân Dân Việt Nam lại phải phiêu bạt để trở thành sắc dân thiểu số ở các nước trên  thế giới để tạm cư hoặc định cư! 
Ai cũng có thể hiểu sự tàn phá đó là bất đầu từ sự tranh giành để độc tôn ban ơn, phát lộc cho cả thế giới của ba siêu cường Nga, Tàu và Hoa Kỳ.
Nhưng một câu hỏi cũng cần phải đặt ra là tại sao không ít nước vẫn giữ được mình trong vòng xoáy của các siêu cường như  Đài Loan, Nam Hàn, Bắc Hàn, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Mã Lai, Brunei cho đến Singapore và ngay cả Miến Điện???
BÀI HỌC LỊCH SỬ CỦA VIỆT NAM
Lịch sử thế giới cũng như lịch sử của Việt Nam đã có biết bao bài học thực tế chứng minh cái chân lý rằng “chẳng ai cho ai không điều gì mà không có lợi cho mình”,  “chẳng nước nào giúp nước nào một cách vô tư”!
Chính nước Việt Nam cũng thế, nếu không thì làm gì có Châu Ô, Châu Rí, đất đai mở đến tận Cà Mau.  Và Việt Nam cũng là nạn nhân bị hán hóa mất cả Lưỡng Quảng vậy!!!
1/ Về Phía Tập Đoàn Việt Gian Cộng Sản:
Trí thức là vốn quý của một Quốc Gia.  Ở Việt Nam xưa kia, các Khoa Cử nhằm chọn hiền tài để chỉ đạo việc dựng nước và giữ nước.  Đến Nhà Lê, thi cử được tổ chức đều đặn nhất là dưới Triều Vua Lê Thánh Tông vì “HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA”   trở thành quan niệm chính thống  trong công cuộc dựng nước và giữ nước,  xây dựng xã hội phồn vinh.
Đó là lý do các giai đoạn Việt Nam bị quân xâm lược Tàu, rồi đến thực dân Pháp, Phát Xít Nhật, thực dân đỏ Nga Xô, và Tàu  bành trướng…. cho đến Hoa Kỳ, Pháp, Nhật  thời nay đều quan tâm đào tạo những trí thức Việt Nam để làm kẻ chỉ đường cho Nhân Dân Việt Nam đi tìm trái SUNG VÀNG  nơi các nước họ được đào tạo.  Nghĩa là thả cái mồi thực “trí tuệ Việt Nam”  để đi tìm cái ảo, giống hệt chuyện con chó trong ngụ ngôn của La Fontaine!
Không phải ngẫu nhiên mà tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã đặt khẩu hiệu hành động của chúng trong việc tiêu diệt bốn tầng lớp rường cột của Việt Nam lại xếp cho TRÍ  lên hàng đầu để Đào Tận Gốc, Trốc Tận Rễ!  Cũng như chúng là kẻ diệt TRÍ, nhưng cũng chính chúng đề ra khẩu hiệu trong giáo dục đào tạo là “XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ngày càng lớn mạnh”!
Những khẩu hiệu hành động đó hiển nhiên không do tập đoàn  Việt Gian Cộng Sản nghĩ ra, mà đó là chúng thực hiện theo lệnh của CHỦ NHÂN thực dân Đỏ Nga Xô của chúng và sau này thêm cả  Tàu bành trướng.
Cho nên một điều quan trọng là phải thấy được cái tổ chức  Việt Gian Cộng Sản chỉ có thể tồn tại, phát triển và lớn mạnh như  hiện nay chính là công lao khuyển mã của lũ TRÍ THỨC  do thực dân Pháp đào tạo vốn đã được giáo dục để trở thành công cụ của thực dân Pháp.  Nghĩa là họ đã bị tẩy rửa TÍNH DÂN TỘC TRONG BẢN CHẤT!
Những người Việt Nam yêu nước cần phải ghi ơn  các ngòi bút thấm đậm tinh thần  dân tộc, không bị tẩy rửa  như  các vị:  Vũ Trọng Phụng, Phan Khôi, Nam Cao, Tam Lang, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Tú Xương, Nguyễn Khuyến… vì tác phẩm của các vị đó đã vẽ  trung thực hình ảnh cuộc sống, tâm tư… của cái lũ TRÍ THỨC bị các loại thực dân xóa  bỏ TÍNH DÂN TỘC trong tư tưởng của họ.  Đặc biệt là trong tác phẩm “SỐ ĐỎ” nhà văn tiên tri, đại tài Vũ Trọng Phụng đã mô tả những nhân vật có thật chỉ bị đổi tên khi đưa vào tác phẩm.  Thí dụ như Hoàng Văn Hoan cha con Bùi Kỷ.  Còn tác giả Phan Khôi thì đã viết “Một việc  rất có ảnh hưởng đến tâm thuật của sĩ phu: cách chức và khai phục Ông Ngô Đình Diệm”  rằng: “Thật, chúng tôi nói 50 năm nay mới có một người như Ông Ngô Đình Diệm, không phải là nói quá”.  (Báo Tràng An (Huế) Số 9. 29 Mars 1935), Trang 1. Phan Khôi:Tác Phẩm đăng báo 1935, Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn. Nhà xuất bản Trí Thức Hà Nội.  Phát hành tháng 10, 2013).
Và tác giả Phan Khôi đã nhận xét về tập đoàn Việt Gian Cộng Sản là “Cây Cứt Lợn”  và đổi tên cho loại cây đó là “Cây Cộng Sản”; và gọi đại tội đồ  Hồ Chí Minh là “Ông Bình Vôi” (Càng Sống Càng Tồi, Càng Sống Càng Bé Lại- Theo thơ của Lê Đạt).
Bản chất của Nhân Dân Việt Nam là cần cù, sẵn sàng hy sinh tính mạng và tài sản vì Tổ Quốc; tôn trọng những người khoa bảng và hơi tự ti  vì cho rằng các bậc khoa bảng là “Nguyên Khí Của Quốc Gia” nên đi theo người khoa bảng mà quên và cũng không đủ thông tin để nhận xét xem  con đường bọn họ dẫn dắt đúng hay sai, phục vụ cho thế lực nào???
Đấy chính là điểm YẾU CƠ BẢN của người dân Việt Nam nên hay bị các thế lực xâm lược lợi dụng thông qua  LŨ TRÍ THỨC NGỰA  do họ đào tạo!!!
-----
CHÚ Ý ĐẶC BIỆT

 Ảnh VOA
 a)      Thông qua tập đoàn Việt Gian Cộng Sản, Nga Xô và Tàu bành trướng làm cuộc chiến tranh mở rộng thuộc địa đỏ ra cả ba nước trên bán đảo Đông Dương. Chúng đã TẬN DỤNG lũ trí nô do thực dân Pháp đào tạo trước đó để nhuộm lại đầu óc của bọn họ.  Nếu trước kia bọn chúng ưa mặc đồ  vest để chứng tỏ ta đã được TÂY HOÁ.  Ăn nói, viết lách thì trích dẫn các học giả, triết gia Phương Tây.  Từ khi bị Hán hoá và Nga Hoá thì chúng chỉ trích dẫn tác giả cổ - kim của Tàu và của Nga.  Cho đến ăn mặc cũng bị Hán hoá và Nga hoá (xin cứ hỏi Cù Huy Hà Vũ xem tên việt gian Cù Huy Cận và Xuân Diệu, dù ở trong nước hay ra nước ngoài có lúc nào bọn chúng dám RỜI CÁI ÁO ĐẠI CÁN  không; trong khi đó Việt Gian Cộng Sản thứ thiệt là Xuân Thuỷ đi hội nghị Paris về Việt Nam, lại thường xuyên mặc bộ đồ vest Tây Phương và đưa Nguyễn Thị Bình đi tắm hơi).  Tội nghiệp nhất là ngay cả những kẻ gọi là nạn nhân trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Trương Tửu… và các trí thức Tây học khác như Phạm Huy Thông, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Tấn Dzi Trọng, Hồ Đắc Dzi và ngay cả nguyên Tổng Đốc Hà Đông là Hồ Đắc Điềm cho đến nguyên Khâm Sai Đại Thần  Phan Kế Toại và vân vân… hầu như trọn vẹn 100% đều mặc bộ áo Đại Cán đó.  Đặc biệt là  chính Bác Sĩ Lê Đình Thám, kẻ được đại Việt Gian Cộng Sản Hồ Chí Minh  trao cho nhiệm vụ đào tạo lũ đặc công đỏ đầu trọc  để đưa vào Miền Nam cũng tự hào trong bộ  áo Đại Cán!!!

     

Các tiểu thuyết, thơ văn, lý luận văn học nghệ thuật cho đến sách giáo khoa đều được biên tập theo Nga và Tàu.  Ngay như định lý hoá học của Lavoisier cũng phải đổ lại là định luật Bút-lê-rốp của Nga!

Các tiểu thuyết Nga thì khỏi phải nói, nó chiếm lĩnh rõ rệt ở thế thượng phong trong các thư viện, được in bằng cả tiếng Nga, Anh, Pháp và dịch ra tiếng Việt. Nó được ưu tiên đến mức, như khi nói đến dòng văn học hiện thực thì Gorki của Nga được gọi là cha đẻ của dòng văn học hiện thực và hầu như khối tác phẩm đồ sộ của Gorki được dịch hết sang tiếng Việt.  Trong khi đó tác phẩm của Balzac và Stendhall chỉ dịch để nghiên cứu với số lượng in từ 150 đến 500 cuốn là nhiều nhất.

Những tác phẩm của Tàu thì đủ cả từ của Lỗ Tấn cho đến các truyện Thuỷ Hử, Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Đông Chu Liệt Quốc, Hồng Lâu Mộng đều được tái bản nhiều lần.

Đối với tác giả Việt Nam thì chỉ in sách của hội viên dự bị hay hội viên chính thức Hội Nhà Văn nô tài của Việt Gian Cộng Sản.  Riêng nhà văn hiện thực duy nhất là Nam Cao cũng được in vì ông ấy đã chết trước năm 1954!

Còn những nhà văn lớn như Vũ Trọng Phụng (bị cấm tuyệt đối), còn các nhà văn hiện thực như Ngô Tất Tố, Tam Lang cũng như các nhà văn khác của nhóm Tự Lực Văn Đoàn hoặc các nhà thơ,  kể cả những tên đã đi theo Việt Gian Cộng Sản mà tác phẩm từ trước 1945 đều không được in.  Nhạc của Đặng Thế Phong, Hoàng Giác, Đoàn Chuẩn… tất nhiên là bị cho chìm luôn.

Nhạc Tàu Mao, nhạc Nga được dịch lời và ông ổng trên các sân khấu cũng như đài phát thanh, và cũng được biểu diễn theo đúng cung cách Nga và Tàu!

Hai bài hát được coi là mở đầu cho mọi sinh hoạt tập thể là bài “Kết Đoàn”, nhạc Tàu Mao lời Việt được chính tên đại việt gian Hồ Chí Minh trực tiếp bắt nhịp mỗi khi có mặt của hắn.  Bài thứ hai là “Việt Nam- Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông. Hồ Chí Minh – Mao Trạnh Đông!” cũng vậy,  ngoài việc hát tập thể cũng ông ổng trên đài phát thanh suốt ngày đêm, nhồi nhét tư tưởng  THẦN PHỤC TÀU bành trướng!
 (Ảnh Hồ Đại Việt Gian "bắt nhịp" bài ca "Kết Đoàn")
Điều lố bịch và tởm lợm nhất là hầu như toàn bộ lũ trí nô do thực dân Pháp tẩy bỏ tinh thần Việt nên dễ dàng bị, hoặc tự nguyện Nga Hoá hoặc Hán Hoá, dù già dù trẻ đều rộng mồm hát hai bài hát nói trên mà không chút ngượng miệng!!!

 b)      Chính những tên trí thức bị gột bỏ tinh thần Dân Tộc Việt đó khi nằm vùng hoặc xâm nhập vào lãnh thổ  Việt Nam Cộng Hoà đã làm ruỗng mục các tầng lớp trí thức trẻ trong Nam là học sinh, sinh viên, những văn nghệ sĩ có tâm lý lai căng và “ăn cơm Quốc Gia, thờ ma cộng sản”.  Cùng với lũ trí thức mất gốc đó là lũ đặc công đỏ đầu trọc đã đưa Phật Tử nhắm mắt đi vào lò sát sinh của Nga Xô và Tàu bành trướng với những tên đao phủ là Việt Gian Cộng Sản.  Hoặc tối thiểu thì những Phật Tử đó cũng bị dẫn giắt để tự tay phá bỏ Tổ Quốc Việt Nam Cộng Hoà của mình với cuộc sống an bình hạnh phúc  tự do!

Sự kết hợp của lũ du sinh phản chiến, điển hình là anh em tên việt gian Nguyễn Đan Quế - Nguyễn Quốc Quân, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Gia Kiểng… với vợ chồng tên đặc công đỏ Nhất Hạnh- Cao Thị Phượng, vợ chồng Võ Văn Ái – Phương Anh,  đã có nhiều tài liệu, nhân chứng về việc bọn chúng cùng tập đoàn VGCS đã và đang kềm hãm nhân dân bị trị Việt Nam trong vòng nô lệ của mọi thế lực xâm lược mà thế lực nguy hiểm nhất hiện nay là thế lực Tàu Tập Cận Bình!

Giờ đây lực lượng VGCS buôn dân bán nước đó đã phát triển nhờ vào số lượng du sinh từ Việt Nam ra hải ngoại, trong đó có những tên mang theo nhiệm vụ mà tập đoàn Việt Gian Cộng Sản trao cho chúng để kết hợp với cái gọi là các trí thức đã bị việt gian hoá từ khi còn mang quốc tịch công dân Việt Nam Cộng Hoà; với những trí thức, văn nghệ sĩ, quân nhân cầm bút, cầm súng trong Quân Lực VNCH đã bị tẩy não, đầu hàng và hèn hoá trong các nhà tù cộng sản, đã phản bội chiến hữu chấp nhận bị đeo cổ  dề  của Việt Gian Cộng sản, để khi ra nước ngoài dễ dàng hội nhập với các cơ sở nằm vùng về chính trị, văn hoá văn nghệ, truyền thông, kinh tế của Việt Gian Cộng Sản, hoạt động song song với lũ VGCS  đầu trọc Ấn Quang, nay có tên mới là  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do tên Quảng Độ aka Đặng Phúc Tuệ, cánh tay mặt của Thích Trí Quang cầm đầu và đủ mặt các loại việt gian  ma tăng khác đã bị lật tẩy về gái, về tiền và về nhiều hành vi đốn mạt khác còn thua cả thú vật! Nhiệm vụ của chúng ở hải ngoại là dùng bất kể thủ đoạn bẩn thỉu nào để có thể  vô hiệu hoá cái lực lượng người Việt vẫn giữ trong đầu hoặc đã và đang hành động theo tôn chỉ Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm. Tối thiểu chúng cũng làm cho thế hệ già thì bi quan thấy VGCS mạnh quá, thôi thì…ngưng đấu tranh; thế hệ trẻ thì nung nấu lập trường “không ân oán gì với quá khứ”, phải  “thay đổi tư duy chính trị” như sự cổ vũ và dẫn giắt của lũ như LS Trần Thanh Hiệp, GS Vũ Quốc Thúc, GS Nguyễn Văn Canh, LS Đinh Thạch Bích, GS Nguyễn Mạnh Hùng… Đó cũng là mục tiêu hoạt động của lũ đảng phái chân rết của VGCS đang đội dưới cái lốt chống cộng có tên như Việt Tân, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Tân Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Liên Minh Dân Chủ, Cao Trào Nhân Bản, 8406, Dân Chủ 21, Dân Tộc, Họp Mặt Dân Chủ (một tổ chức với những tên BÙI TÍN, NGUYỄN CHÍ THIỆN, NGUYỄN MINH CẦN, VŨ THƯ HIÊN  và lũ theo đóm ăn tàn là Bùi Diễm, Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Ngọc Bích, Trần Bình Nam, Đoàn Viết Hoạt, Vũ Quốc Dụng, Lâm Đăng Châu…)đẻ ra! Cái nhóm này vừa họp mặt lần thứ 13 tại trường Đại Học San Jose State University, từ 29 tháng 5, 2014 đến mùng 1 tháng 6, 2014 để thảo luận về chuyển hoá dân chủ một cách  ôn hoà tại Việt Nam!!!???
Chính vì đã có cơ sở nằm vùng như vậy, nên tập đoàn Việt Gian Cộng Sản mới tung ra con bài Cù Huy Hà Vũ.  Nhân vật này đã nổi tiếng trong lũ trí thức ngựa qua ống đu đủ của lũ dân chủ cuội, chống cộng cuội trong nước, cũng như mấy ngòi bút bất lương người nước ngoài và lũ bút nô VGCS ở hải ngoại, đặc công đỏ như Bùi Tín trong bài viết của hắn có tên “Cuộc Gặp Mặt Trước Đài Tưởng Niệm  Nạn Nhân Của CNCS”, được web Đàn Chim Vệt info. đăng ngày 3 tháng 6, 2014. Cả lũ ca ngợi tên Việt Gian Cộng Sản nòi họ CÙ là “lưỡng khoa tiến sĩ học từ  Sorbonne ra”, là dũng cảm dám kiện tên đại việt gian cộng sản Ba Ếch!

Nhưng chỉ một câu của Luật Sư Lê Duy San đã xổ toẹt hết cà tiếng ò è của dàn kèn ống đu đủ của lũ đầu tôm, trong đó có những tên tự nhận là giáo sư, luật sư, tiến sĩ?!
Về vụ đệ đơn  xin làm Bộ trưởng Văn Hoá thì họ Cù đã tỏ ra ngu quá cỡ thợ mộc!

 Còn vụ kiện Ba Ếch,  Luật Sư Lê Duy San giải thích: “Nếu đơn kiện của Luật Sư Vũ được đăng đường xét xử, toà án chắc cũng chẳng cần phải đề cử một chánh án có nhiều kinh nghiệm để xét xử, mà chỉ cần trao cho một chánh án tầm thường xét, vì Luật Sư  Vũ không có quyền lợi gì trong vụ này cả.  Chánh án chỉ cần nói vắn tắt mấy chữ bác đơn về hình thức  VÌ KHÔNG CÓ QUYỀN LỢI THÌ KHÔNG CÓ TỐ QUYỀN  mà không cần xét nội dung…” (SIC).

Thế là họ Cù làm cho trường Sorbonne  nổi tiếng thành trường Sormauvaise vì đã đào tạo được một trí nô Việt Gian Cộng Sản CÙ LẦN!!!
--


2/ Phía Việt Nam Cộng Hòa.

Xin được nhắc lại rằng, phía Việt Nam Cộng Hòa cần phải minh bạch giữa Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và một số đảng phái “Quốc Gia”  khác; và Nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Hoa Kỳ thông qua lũ Cẩu Nô Tài Việt Gian Phản Tướng và các đảng phái “Quốc Gia” nói trên.

a)     Tính ưu việt mà nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Ngô Đình DiệmCố Vân Ngô Đình Nhu, với sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, chính quyền các cấp, nhất là Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa và Lực Lượng Cảnh Sát, đã làm đảo lộn xã hội Việt Nam Cộng Hòa bị thao túng của từ các giáo phái, Việt Gian Cộng Sản nằm vùng các loại, nhất là lũ giặc trọc đầu trong lốt Phật Giáo song song với tàn dư của Chế Độ Nhà Nguyễn ở giai đoạn thoái hoá nhất với Bảo Đại, cũng như sự lũng đoạn mọi mặt của thực dân Pháp, dù đã khoác cái áo dân chủ sau khi được nếm mùi gót sắt của Phát Xít Hitler, có sự cộng tác của lũ Pháp gian Petain!  Sự tham lam đê tiện của thực dân Pháp trong việc quay trở lại Việt Nam vào sau Thế Chiến Thứ 2, núp đít quân Anh vào giải giới Phát Xít Nhật, đã lật mặt “thực dân mặc áo cộng sản” của cái gọi là Đảng cộng sản Pháp, trong câu tiễn tướng Leclerc mang lính thực dân viễn chinh pháp sang Việt Nam, của Maurice Thorez, người lãnh đạo cao nhất của Đảng cộng sản Pháp lúc đó rằng “Cognez-vous bien” (tạm dịch là “tướng quân hãy đánh mạnh vào”).  Cộng sản của nước thực dân Maurice Thorez đã ủng hộ hết mình thực dân Pháp đánh Hồ Chí Minh, là chí hữu trong hàng ngũ tà lọt của thực dân đỏ Nga Xô đấy!!!

Những trí thức Việt Nam của cả nước và những “lãnh tụ” các đảng phái “Quốc Gia”, từng bưng bô cho đại việt gian Hồ Chí Minh thời đó, khi bị Hồ đại việt gian đá đít chạy cúp cả đuôi.  Sau khi thoát hiểm đã tụ lại núp dưới sự đùm bọc, che chở của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa,  để sau đó chúng đóng góp không nhỏ cho lũ Cẩu Nô Tài Phản Tướng “ngựa theo đường cũ” chống phá như lũ trí thức, chính trị gia đầu tôm của nhóm Caravelle, trong đó có tên cơ hội chủ nghĩa   Nguyễn Tường Tam!

Trong hòan cảnh đó, thành tích của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa là căn bản, đến cả những người cầm đầu chính phủ Hoa Kỳ, lãnh tụ Đài Loan Tưởng Giới Thạch, Philippines… cho đến đại tội đồ Việt Gian Cộng sản Hồ Chí Minh cũng phải trân trọng trước tấm lòng YÊU NƯỚC của Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm.NẾU những trí thức nói trên còn chút tinh thần dân tộc, có cái đầu tư duy độc lập, không phải đầu tôm.

NẾU những “lãnh tụ” các đảng phái “Quốc Gia” nói trên biết đặt quyền lợi của Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam lên trên hết, chân thành hợp tác với Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm dù chỉ bằng phân nửa sự chân thành của họ đối với tên việt gian tay sai Nga Xô và Tàu bành trướng là Hồ Chí Minh!

NẾUCẩu Nô Tài Phản Tướng chỉ cần trong đầu óc có 10 tế bào người mà trong đó có 8 tế bào là của Việt Nam thôi thì chúng đã dễ dàng khước từ cái giá trên 40 ngàn USD (thua rất xa một con chó Ngao tây Tạng có giá 2 Triệu USD!)

NẾU Phật Tử theo đúng con đường Đức Thế Tôn chỉ dạy, tỉnh táo phân biệt được con đường của Phật và sự dẫn giắt của lũ dao búa, côn đồ VGCS cạo đầu trọc như bè lũ Trí Quang, Đôn Hậu, Huyền Quang, Quảng Độ, Minh Châu, Tâm Châu, Nhất Hạnh, Hộ Giác, Trí Dũng…

BỐN CHỮ NẾU đó mà thành hiện thưc thì CHẮC CHẮN VIỆT NAM CỘNG HÒA KHÔNG THỂ CÓ NHỮNG SAI LẦM  do bọn nói trên tạo ra cùng với sự tận dụng của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản nằm vùng, với sự toa rập của thực dân Pháp và sự can thiệp của Hoa Kỳ không thể trắng trợn đến như vậy được!


This picture taken on March 18, 2014 shows an unidentified man posing for a photo with two Tibetan mastiffs after they were sold at a

 (Con Chó Ngao với giá 2 Triệu USD.  Lý Do: Vì Chúng Rất Trung Thành với chủ)

 

(Cả Lũ Cẩu Nô Phản Tướng mới chỉ đáng khoảng 40 Ngàn USD.  Lý Do vì đám cẩu nô này là loại chó phản chủ)

Với tôn chỉ  TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM  làm nền tảng cho mọi chính sách đối nội và đối ngoại,  CHẮC CHẮN NƯỚC VIỆT NAM SẼ THỐNG NHẤT CẢ ĐỊA LÝ ĐẾN DÂN TỘC  để hội nhập lại theo tinh thần Việt, xóa bỏ tư tưởng vọng ngoại, tính lệ thuộc ỷ lại nẩy sinh từ hằng Thế Kỷ Bị Đô Hộ Bởi Các Loại Thực Dân!

Sự thống nhất đất nước và đoàn kết toàn dân sẽ cho Việt Nam có điều kiện phát triển, hội nhập với thế giới tự do trong quan hệ bình đẳng.  Đó là điều kiện tiên quyết trong đối ngoại mà đôi bên cùng có lợi, kể cả với chính phủ Hoa Kỳ, chứ không phải mang thân phận một quân cờ trên bàn cờ phân chia lợi nhuận của các siêu cường quân sự, kinh tế, hoặc cả hai.

b)    Nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa đã được phân tích ở những phần trên.  Nay chỉ xin lưu ý quý bạn đọc rằng lũ Cẩu Nô Tài Phản Tướng không tuân phục và phản lại lãnh tụ Ngô Đình Diệm, làm sụp đổ nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa là một tội ác mà lịch sử không chỉ của Việt Nam mà do sử gia các nước ngoài trên toàn thế giới sẽ còn tiếp tục lên án đời đời.

Từ đó, có thể khẳng định rằng: sau khi nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ thì Nhân Dân Việt Nam đã bị mất nước. Phía Bắc Việt Nam thì do Nga Xô, Tàu Mao chia nhau cai trị và Phía Nam Việt Nam Việt Nam do Chính phủ Hoa Kỳ điều hành.

Tội bán nước của lũ Cẩu Nô Tài Phản Tướng và các đảng phái như Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng…cùng các nhân, hội đoàn đồng lõa  so với tập đoàn Việt Gian Cộng Sản thì cũng kiểu “kẻ tám lạng, người nửa cân”!

Những trí nô của Việt Nam Cộng Hòa và các đảng phái nói trên cũng như lũ ma tăng của VGCS chỉ đạo…là TỘI NẶNG HƠN HẾT.  Vì bọn họ tự nguyện chứ không ai ép buộc giống như những người Phía Bắc Việt Nam bị VGCS cai trị!!!

Nhưng, phải nhớ rằng cái tội lớn nhất của chúng, có sự đồng loã của các đảng phái gọi là “Quốc Gia”, của lũ VGCS  đầu trọc đã làm ô uế nơi thờ tự, làm nhơ bẩn sự thiêng liêng của Phật Giáo, điều rất đáng buồn là có sự tiếp tay rất tích cực của những Phật Tử bị mù quáng không còn khả năng phân biệt trắng đen, đi đến chỗ “PHÁ ĐẠO HẠI ĐỜI” mà cứ hoang tưởng ngỡ là “BẢO VỆ ĐẠO PHÁP”???!!!  Cho đến tận nay bọn ma tăng đó đặt tên đại tội đồ, đại việt gian, đại sát nhân, đại dâm ô  Hồ Chí Minh lên trước Phật Tổ mà vẫn chưa tỉnh ngộ!?  Cái tội này mà vẫn hy vọng được về cõi Niết Bàn thì qủa còn khó hơn lôi tên việt gian Quảng Độ, hoặc việt gian Nguyễn Đan Quế, hoặc thằng RẤT MẬP Cù Huy Hà Vũ qua lỗ Kim Khâu vậy!!!

Cái tội lớn nhất nói trên chính là sự phản phúc quá rẻ của chúng đã khiến Chính Phủ Hoa Kỳ  chọn con đường ngắn nhất, rẻ nhất, hiệu quả nhất để không cần cố gắng trở thành Đồng Minh Hợp Pháp của Nền Đệ Nhất VNCH, như đối với Nhật, Tây Đức, Đài Loan, Đại Hàn, Philippines!  Chỉ cần 40 ngàn USD thông qua lũ Cẩu Nô Tài phản tướng là biến Nền Đệ Nhị VNCH thành con tốt đen trong bàn cờ điều chỉnh các thế lực của Nga Xô và Tàu Mao!

Chỉ hơn 40 ngàn USD là sử dụng được máu xương, đất đai, sông biển, văn hoá nền Đệ Nhị VNCH vào bàn cờ quốc tế.  Lại còn gieo đuợc những hạt giống cho tương lai văn hóa và kinh tế… của Mỹ khi gặp mưa thuận gió hoà sẽ nở rộ trên khắp giải đất hình chữ “S” của Việt Nam.  Chỉ xin đưa ra một thí dụ nhỏ, chắc là mọi người không thể nói là không biết một nhân vật nào đó khi được bật mí là nhân viên CIA, hoặc là “người của Mỹ”  đấy đã đầy tự hào và được một lũ có máu nô tài bưng bô đến mức khó hình dung được, như chúng tôn thờ Đặng Mỹ Dung, Đỗ Ngọc Yến, Trần Thiện Khiêm, anh em Nguyễn Quốc Quân - Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Đình Thắng, Cù Huy Hà Vũ…!?

Cái tội lớn nhất nói trên là tạo điều kiện cho tập đoàn VGCS được tự do buôn dân, bán nước, gây những tội ác trời không dung đất không tha trên phạm vi cả nước Việt Nam!!!

Nó còn tạo điều kiện cho tập đoàn VGCS  phát huy vai trò của Phật Giáo trong tay chỉ đạo trực tiếp để gây ra những chia rẽ về Đức Tin trong lòng Dân Tộc.  Chúng biến cả hai tổ chức Phật Giáo hiện nay (Quốc Doanh và Giáo Hội PGVNTN của Quảng Độ) thành công cụ rất đắc lực trong việc tẩy não, nghĩa là việt gian cộng sản hóa Phật Tử cả trong và ngoài nước.  Chúng cũng biến tổ chức Phật Giáo thành công cụ trong đối ngoại để góp một mũi giáp công đắc lực và rất hiệu quả trong sự xâm lược cộng đồng tỵ nạn.


Chính Khí Việt
Ngày 9 Tháng 6, 2014

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website