CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, February 20, 2015

Chính Khí Việt: MẶT THẬT CỦA TỔ CHỨC “DÂN SỰ ĐỘC LẬP VIỆT NAM”

MẶT THẬT CỦA TỔ CHỨC “DÂN SỰ ĐỘC LẬP VIỆT NAM”
Chính Khí Việt
Bùi Tuấn Lâm (aka Peter Lâm Bùi) được Dân làm báo, một cơ quan truyền thông Lề Giữa của đảng cách mạng Phở Bò, khẳng định rằng “Đại diện phái đoàn Dân Sự Đôc lập Việt Nam”,  ĐƯỢC CÂU LƯU ở sân bay Tân Sơn Nhất 8 giờ đồng hồ.
Sau thời gian ĐƯỢC CÂU LƯU, Bùi Tuấn Lâm đã được nói chuyện với BBC.CO.UK.  Tất nhiên  việc ĐƯỢC CÂU LƯU là lý do rất chính đáng để BBC phổ biến rộng rãi và nhanh chóng những điều mà Bùi Tuấn Lâm có NHIỆM VỤ PHẢI NÓI!
Tín Hiệu Gì Vậy?
1/ Trong thời gian gọi là CÂU LƯU, Bùi Tuấn Lâm đã được làm việc với nhân viên an ninh của Bộ Công An Ngụy Quyền VGCS xung quanh chuyến đi dự UPR tại Geneve.
Bùi Tuấn Lâm khẳng định: “Riêng lần này tôi RẤT HOAN NGHÊNH tinh thần làm việc RẤT LỊCH SỰ và NHÃ NHẶN của những NHÂN VIÊN AN NINH CỦA BỘ CÔNG AN.” (SIC).
(CÓ LỊCH SỰ VÀ NHÃ NHẶN NHƯ THẾ NÀY KHÔNG)
“Người ta nói chuyện RẤT CỞI MỞ và NHẸ NHÀNG”  (SIC).    Và hắn nhận xét với BBC rằng “Phiên UPR đã có phần tác động” (SIC)
 
(CÓ RẤT CỞI MỞ VÀ NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ NÀY KHÔNG)
Trong con mắt của nhà chính trị BỌ GẬY MÚA BẤC đã khẳng định như dẫn chứng trên thì quả rằng tập đoàn VGCS đã phối hợp với Phở Bò để lựa chọn ĐÚNG NGƯỜI cho Đội Đầu Lân múa trong vụ UPR vừa xong!
2/ Bùi Tuấn Lâm cũng nói với BBC rằng an ninh VGCS quan tâm tới việc hắn và những người tham gia phái đoàn vận động nhân quyền lấy nguồn tài trợ ở  đâu, do ai tổ chức, đã nói những gì trong cuộc gặp gỡ và có liên hệ gì với đảng Việt Tân hay không.
Không có đoạn trả lời của Bùi Tuấn Lâm trong phần thắc mắc này của an ninh VGCS.  Có thể là vì lý do nào đó mà BBC  tự ý đục bỏ hoặc có thể chính Bùi Tuấn Lâm không nói.  Chẳng lẽ nói rằng Phở Bò lấy tiền từ quỹ NQ 36 để tài trợ và tổ chức chuyến đi, để nói những gì với Quốc tế hay sao ! (Các đồng chí có được cấp trên cho biết không mà lại NHÃ NHẶN, LỊCH SỰ để hỏi những việc đã biết như vậy!)
3/ Trong phần trả lời an ninh VGCS bên dưới đây thì BBC tường thuật như sau:
“Anh Lâm nói: ‘người ta nói rằng tôi qua đó để nói xấu nhà nước Việt Nam,TÔI NÓI TÔI KHÔNG CÓ GÌ NÓI XẤU CẢ, (Tôi chỉ nói) những điều đang xảy ra ở Việt Nam.
“Riêng bản thân tôi, tôi không thích đảng cộng sản. Đảng cộng sản có nhiều sai phạm và có những điều chưa đúng trong vấn đề lãnh đạo đất nước và tôi là một người dân, tôi có quyền nêu ra những vấn đề đó.
“Buổi UPR là buổi Kiểm Định Phổ Quát chung và những tổ chức xã hội Dân Sự Việt Nam có quyền tham gia lên tiếng, phê phán, chỉ trích hay nêu ra vấn đề sai phạm của chính phủ Việt Nam về vấn đề nhân quyền.
“Tôi là người đại diện cho anh em NO-U Việt Nam, tôi tham gia trong phái đoàn đó, tôi nêu ra những quan điểm và NHỮNG ĐIỀU TÔI CẢM THẤY RẰNG VIỆT NAM LÃNH ĐẠO CHƯA TỐT VÀ CẦN THAY ĐỔI”.
NHẬN XÉT VỀ PHẦN  3  NÀY:
A/ Bùi Tuấn Lâm khẳng định chỉ nói “những điều đang xảy ra tại Việt Nam”.
Xin quý bạn đọc lưu ý rằng, từ khi tập đoàn VGCS vào Hà Nội 1954, thì ở Bắc Việt Nam có hai hình ảnh sinh hoạt của xã hội Việt Nam. Một của giới chức việt gian cộng sản, tay sai Nga Xô và Tàu Mao, vừa no đủ, bổ béo; ăn ở trong các dinh thự to đẹp nhất của cả Miền Bắc Việt Nam, từ trung ương tới địa phương. Còn một hình ảnh khác thì hoàn toàn trái ngược, là của toàn dân Việt Nam đã bị vô sản hóa tuyệt đối, trở thành NÔ LỆ ĐỎ trong các thân phận Nông Nô, Công Nô, Trí Nô, Binh Nô.  Tất nhiên là phải ăn đói mặc rách; ở thì còn thua xa lũ gà nuôi theo phương cách công nghiệp hiện nay và  lao động thì phải 
“thi đua làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm chủ nhật”.  Tất cả với mục đích: “Một người làm việc bằng hai, để cho cán bộ  (tức VGCS) mua đài, mua xe.  Một người làm việc bằng ba, để cho cán bộ (tức VGCS) xây nhà, xây sân!!!”
Sau 1975 cho đến nay, cả nước Việt Nam cũng vẫn là những cảnh đối nghịch đó  được khuyếch đại lên mà thôi!!!
(Tiệc cưới  xa xỉ của con trai VGCS Phạm Quý Ngọ)
(Vàng đeo trĩu cổ đôi tân hôn con cái lũ VGCS)
"những điều đang xảy ra ở Việt Nam" nhưng lũ cuội đã ngọng nói không ra lời
Bùi Tuấn Lâm đã khẳng định “Không Nói Xấu”  thì hiển nhiên làNÓI TỐT rồi.  Nghĩa là giới thiệu với Quốc Tế cảnh ăn ở của tập đoàn VGCS  là “những điều đang xảy ra ở Việt Nam”        (sic)
B/ Khi Bùi Tuấn Lâm nói “riêng bản thân tôi, tôi không thích đảng cộng sản Việt Nam, Đảng cộng sản có nhiều sai phạm  và có những điều chưa đúng trong vấn đề lãnh đạo đất nước và tôi là một người dân, tôi có quyền nêu ra những vấn đề  đó.” (SIC)
Trong việc lãnh đạo đất nước, dù trong thế giới tự do, dân chủ thì cũng có “những điều chưa đúng”.  Nhưng ngay từ Luật Gốc là HIẾN PHÁP, người ta đã lường trước được điều đó để ngăn chặn và phải dựa vào Ý DÂN  LÀ CHÍNH. Cho nên Hiến Pháp của họ đã khẳng định quyền làm chủ đất nước của người dân và quy định cách tổ chức bộ máy nhà nước phải làm sao  để bảo đảm cái quyền làm làm chủ đó của người dân.
Còn trong tay cai tri Việt Nam  của tập đoàn VGCS thì ngược lại(cứ đem so sánh với  Hiến Pháp Đệ Nhất VNCH thì sẽ rõ).  Tập đoàn VGCS tự biên, tự diễn, tự thông qua Hiến Pháp, như Hiến Pháp sửa đổi 2013 của chúng thì chúng khẳng định rõ rệt rằng chúng làCHỦ NHÂN ÔNG DUY NHẤT của nhân dân và đất nước Việt Nam.  Còn toàn bộ người dân Việt Nam không cộng sản phải sống dưới sự cai trị của chúng và phục vụ cho chúng Cái Hiến Pháp tự biên, tự diễn, tự thông qua đó cũng quy định cách tổ chức bộ máy nhà nước làm thế nào để  phải bảo đảm cái quyềnLÀM CHỦ NHÂN ÔNG DUY NHẤT ĐÓ CỦA CHÚNG và  phải bảo vệ cái QUYỀN LÀM CHỦ ĐÓ, sẵn sang trừng phạt nặng nề bằng tiêu diệt cá nhân hoặc một bộ phận dân chúng náo dám vi phạm vào QUYỀN LÀM CHỦ NHÂN ÔNG DUY NHẤT ĐÓ CỦA CHÚNG.
Điều khẳng định này không phải chỉ cho toàn dân Việt Nam phải biết để thi hành mà cũng là  để thông báo  cho Quốc Tế biết nữa, ĐỪNG CÓ CAN THIỆP!!!
Cho nên ngay sau khi đi thi múa lân  UPR về, tên VGCS Hà Kim Ngọc, nhân trả lời phỏng vấn của báo chí, đã khẳng định như sau:
“Chúng ta cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản luật, các cơ chế chính sách liên quan đến quyền con người, làm sao cho TƯƠNG THÍCH VỚI NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA HIẾN PHÁP 2013 VỀ QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN DÂN SỰ ĐỒNG THỜI THỰC CÁC CAM KẾT MÀ CHÚNG TA NÊU RA VỚI CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ.” (sic)
Như vãy cần phải hiểu rằng tập đoàn VGCS vẫn giữ nội dung của Hiến Pháp 2013 như giữ con ngươi mắt của chúng vậy.  Chúng sẽ chỉ “rà soát, sửa đổi, bổ sung” các tổ chức, cá nhân, đảng phái, hội đoàn… để che đậy và cũng là để tạo ra những hình ảnh cho Quốc Tế vui lòng chấp nhận một cách máy móc, thông qua nhân chứng như kiểu:  “những tở chức Dân Sự Độc Lập Việt Nam" mà Bùi Tuấn Lâm đã tham gia để như hắn đã khẳng định: “Tôi không có gì NÓI  XẤU CẢ” (SIC).
KẾT LUẬN
Nếu chúng ta, những người dân bị trị ở trong và ngoài nước, cần phải bình tĩnh nhận xét thì sẽ phân biệt được đâu là thật đâu là giả.  Đừng có vội vã coi kẻ nào hoặc đảng phái nào  hoặc tổ chức hội đoàn nào đóng mộc cầu chúng bởi ngoại quốc thí cho là yêu nước; đóng mộc  cầu chứng là những người tù lương tâm… cho là chống cộng thì sẽ thua Việt Gian Cộng sản là cái chắc.  Bởi lũ đó là lũ yêu DOLLARS chứ không YÊU NƯỚC  và lãnh lương từ NQ 36 để chống đỡ cho VGCS chứ không phải là chống cộng!!!
Chính Khí Việt
Ngày 26 Tháng 02, 2014
Tài Liệu Tham Khảo:

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website