CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, February 17, 2015

Chính Khí Việt: LON MỐC NGUYỄN THIẾU NHẪN VÀ BẢY LỐP TÂN THỜI TRƯƠNG MINH HÒA ĐANG TỰ SÁT TRONG TÌNH TRẠNG THOI THÓP THỞ

LON MỐC NGUYỄN THIẾU NHẪN VÀ BẢY LỐP TÂN THỜI  TRƯƠNG MINH HÒA  ĐANG TỰ SÁT  TRONG TÌNH  TRẠNG THOI THÓP THỞ
Thứ 7 Ngày 14 Tháng 9, 2013

Kính Thưa  Quý  Cụ và Quý  Bạn Đọc,
Trong khi Chính Khí  Việt con đang dở  dang  đưa  ra  một phần  nhỏ đầu mối  về  bọn nằm vùng, để  có thể  nhận dạng rõ  ràng lũ  tay sai VGCS   được  chỉ  đạo bởi  tên Trung Tướng Công An VGCS  Tô Lâm và thằng Nguyễn Thanh Sơn chủ  nhiệm  Uỷ  Ban Người Việt Nước Ngoài,  cùng với  toàn bộ hệ thống chính trị của VGCS,  đã  đưa  ra một số tiền trong cái gọi là NQ36,   để  cố  gắng sử  dụng mạng lưới  truyền thông và số  bút  nô đã  được  cài  cắm từ  trước  khi có  chuyện vượt  biên  của  Người Việt Tỵ Nạn ra nước ngoài,  tập hợp thành  cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn, làm thành một lực  lượng ngày càng trở thành đối lực  với tập  đoàn VGCS.  
THÌ:   trên  tinparis.net  lại  xuất  hiện  2  bài viết ký  dưới  hai bút  danh  mà  con đã  đặt tên cho chúng là  Âm Hộ  Binh Lon Mốc  và  Bảy Lốp Tân Thời  Trương Minh Hòa. 
Vì  thế, hôm nay CKV  lại xin  phép quý cụ và  quý  bạn đọc  được  chứng minh thêm bằng tài liệu lấy từ  trong   bài viết thứ  nhất có  tên:  SÁT  THÊ  CẦU TƯỚNG của  Lão Móc , và  bài thứ hai:  ÂM  MƯU  HÁN HOÁ CỦA  ĐẢNG VIỆT CỘNG  của  tên răng lợn lòi rừng U Minh Miệt Cà  Mâu Trương Minh Hòa đăng trên tinparis.net của  thằng Tàu tiều Hứa Vạng Thọ.  Phân tích  hai bài này,   một lần nữa  Chính Khí  Việt  xin chia  sẻ  với  quý  cụ  và  quý bạn đọc  những suy tư  của  mình dưới  đây,  để  thấy rằng  chúng dù  đã bị  lôi cổ  ra  ánh sáng, nhưng vì  những đồng dollars trong  NQ 36  cho nên  ăn cơm của  “Chúa”   thì  phải múa  răng nanh  cũng như phải múa  cái Móc  suốt  ngày  để  làm  việc  cho chủ  mà  thôi.
Trong bài  SÁT  THÊ  CẦU  TƯỚNG  của  Lão Móc, là  bài mới nhất  của  hắn  trên tinparis.net,  chúng ta  nên chú  ý  tới việc cả  một bài viết  dài  dằng dặc.  Mở  đầu  là  việc tuyên truyền cho nền văn hóa  tàu  Khựa  và coi đó  là  khuôn vàng thước ngọc.  Đấy  là  một hình thức thẩm thấu vào cộng đồng Người Việt Hải Ngoại nói  chung  và  thẩm thấu  vào  những ai  truy cập    vào  tinparis.net  nói riêng,  nếu  những  ai không tỉnh táo  và  chú  ý  đến  mưu  ma  chước quỷ  của  bọn chúng thì sẽ  không tài nào nhận ra CHÍNH TÊN LÃO MÓC này  đang sử  dụng những bài viết của  hắn  để  tuyên truyền  cho cái  gọi là  VĂN HÓA  của  đại hán  bành trướng  xâm lược.   Điều này  giống hệt như  các  cơ quan  truyền thông của  VGCS, nhất  là  hệ thống truyền hình của  bọn chúng ở  trong nước  đang ra  sức chiếu  những bộ phim của  bọn Tàu Khựa, cũng như tất  cả những gì mà bọn  chúng đưa  ra trong các  tác phẩm  từ phim ảnh  cho tới  kịch tuồng, chèo, cải  lương, hát bội, múa hát đều có  dáng  dấp của  tụi Tàu  đại hán  bành trướng trong đó. 


Trong bài  SÁT THÊ  CẦU TƯỚNG Lão Móc  trích chuyện Ngô Khởi  giết  vợ  để  có  thể  được làm  TƯỚNG của  Nước Lỗ, lấy  từ  chuyện   Đông Chu Liệt Quốc.  Hắn  viết  như thế  nhưng hắn  lại không dám  đưa  ra một chuyện khác mà  câu  chuyện đó  cũng xuất  xứ  bên Tàu mang nội dung  LẬT  MẶT  HẮN RA,  đó  là TẠI SAO  LÃO  MÓC  không dám  trích  câu chuyện  về  TIẾT NHÂN QÚY là  HOẢ  ĐẦU  QUÂN.  Nên nhớ  rằng Tiết Nhân Quý  là  một viên tướng giỏi, dũng lược  mà  sau này  trở  thành  Nguyên Soái.  Nhưng  trong những ngày  gia  nhập  quân đội, Tiết  Nhân Quý  lập  được biết  bao công trạng  nhưng đều bị gian thần  cướp  công  cho nên vẫn phải chịu than phận  của  một Hỏa Đầu Quân (tức  lính  đầu bếp). Tuy nhiên  Tiết  Nhân Quý không vì  thế  mà  Phàn Quốc, nhưng ngược  lại ông vẫn chiến đấu  dũng cảm và  đã  cứu được  Vua.   So sánh  trường  hợp  của  Lão Móc  khi  làm  đội trưởng  đội nhà  bếp (cũng  mang  ý  nghĩa  như Hỏa Đầu Quân  vậy)  trong nhà  tù  VGCS  thì  hắn đã làm ngược  lại với Tiết Nhân Quý.  Nghĩa  là  Lão Móc  đã bán rẻ  cái  tư cách sỹ quan của  QLVNCH để  liếm dế cai tù cũng như nhựng thằng ranh con quản  giáo của  VGCS mà  cấp bậc  của  chúng  cao nhất  cũng chỉ  là  Thiếu Uý.   Thôi thì  trong cảnh  ngục  tù  “cá  chậu chim lồng”, hoặc  do  giáo dục gia  đình, tư cách bẩm sinh đã khiến  cho Lão Móc  có  những lúc  SỐNG HÈN, SỐNG PHẢN  BỘI,  và  kết  quả dẫn đến  là  đã có  những hành động phản  bội  anh em  đồng tù,  phản  bội lý  tưởng của  những  người Lính,  cũng  là  những chiến  hữu  một thời  trong Quân Lực  Anh Hùng VNCH với hắn.   Nhưng  khi  đã ra  khỏi nhà  tù, thoát  khỏi  cảnh  cá  chậu  chim lồng rồi,  chắc chắn Lão Móc phải có  những  “hợp đồng riêng tư gì  đó với VGCS”  có văn bản làm  chứng  hẳn hoi cho nên mới  có  thể  dung ngòi  bút của  mình, khoác trong cái lốt   cựu sỹ  quan QLVNCH  để  dung ngòi  bút  hướng dẫn cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn đánh vào trận địa  giả và  tìm  mọi cơ hội để  có thể  làm  suy yếu  Lực  Lượng Chống  VGCS  của  Cộng Đồng  Người Việt Tỵ  Nạn  trên mặt trận truyền thông, khiến  cho  những người dân bị trị Việt Nam còn đang trong thân phận nô lệ  đỏ ở  trong nước có  thể  đánh vào  trận địa  gỉa  theo sự  hướng dẫn của lão Móc , hoặc  những người hiểu biết  thì  họ  lại mất  niềm tin ở  Cộng Đồng Tỵ Nạn mà  họ  hằng nghĩ rằng đó là  điểm tựa  của  họ  trong cuộc  đấu tranh  tiêu diệt tập đoàn  việt gian buôn dân  bán nươc,  để  dành lại chủ  quyền  đất  nước  và  tự  do hạnh phúc  thực  sự  cho Người dân Việt  Nam.

Chính Khí  Việt xin được  trích nguyên văn bằng  mực  đỏ đoạn kết của  hắn sau khi hắn đã đưa  ra  đủ  mọi thứ chuyện từ  Nưóc Tàu cho  tới  Nước Anh… để  như một thằng  bán  thuốc TỄ  ở  bến  xe  Xa  Cảng Miền Tây,  dung con khỉ  và  tiếng phèng la hô hoán  rao “cao  đơn  hòan tán”    chữa  trị  từ  bệnh  ngoài da như  đứt  tay chảy máu  cho đến các  chứng  nan y  mà  Hoa  Đà  dù  tái  thế  cũng đành “ bó tay  chấm com.” (ngôn ngữ  Paltalk), …  cốt  để thu hút,  lôi kéo sự chú  ý  của  khách  thập phương  để cho lũ  “đồng chí, đồng rận”  của  lão Móc  có  thể  móc  được  hầu bao của  những  kẻ  hiếu kỳ đến xem.  Nhưng tổ  tiên ta  đã  từng dạy rằng “giấy không thể gói  được  lửa”,  cho nên cái trò  làm bút nô cho VGCS  và  Tàu đại hán bành trướng của  Lảo Móc  đã  không qua  mắt  được nhiều người .  Nhưng vì  những người  đó không có  điều kiện  để  tham gia  vào  việc  vạch mặt hắn  trên các  phương tiện truyền thông  hiện nay ở hải ngoại.  Đấy  là  lý  do  Chính Khí  Việt xin phép được  vạch mặt nó  trong phần sau  đây  được  coi như là  hắn  đã bị bóp cổ lòi  bộ mặt bút nô của hắn  cho tập đoàn VGCS  và Tàu Khựa như sau:
Trích nguyên văn bằng mực đỏ.
Vậy bây giờ có một người, một nhóm vì muốn đạt được cái danh “Cộng sản” cho đất nước mà nỡ giết hại không biết bao nhiêu đồng bào ruột thịt của mình, làm đau khổ không biết bao nhiêu là người khác thì dùng chữ gì để nói về họ? Đừng nói ở Nga, ở Tàu chi cho nó xa xôi. Nói ngay ở miền Bắc nước mình đây thôi. Không biết mấy chữ “đấu tranh giai cấp” do ai đặt ra và để làm cái gì. Có một đám lượm đem về nước. Đấu, đấu, đấu tới chết không biết bao nhiêu là địa chủ, phú nông, trung nông lớp trên… Muốn lấy ruộng đất thì lấy, giết dân mình chi vậy! Đấu tranh giai cấp là phải đem đồng bào mình ra bắn giết à? Ngô Khởi giết có một người mà mang tiếng muôn đời. Còn cái đám này, giết dân hàng vạn, hàng vạn thì sao đây?
 
Ngô Khởi sát thê cầu tướng, là một cái quyền lợi rõ rệt dễ thấy ngay trước mắt. Cộng sản sát dân để cầu cái gì? Áp đặt cho được một cái chủ nghĩa ngoại lai xa lạ và làm cho người dân sợ hãi, không dám chống đối cái chủ nghĩa ấy chớ còn làm gì nữa!
 
Mấy chục năm qua, Đảng Cộng sản còn thiếu người dân món nợ đó. Không ai nghe Đảng chính thức nói về chuyện này. Có lẽ nói ra sợ mất bớt đi sự sáng suốt anh minh của Đảng. Nhưng lịch sử đâu dễ bỏ qua. Các tay tổ Việt cộng cũng khôn lắm. Họ phải đợi cho cái đám có nhúng tay vào máu năm xưa chết hết rồi họ mới đổ trách nhiệm lên những hung thần đã chết. Họ đang tìm cách khất lần khất hồi, mong hoãn nợ trước lịch sử.
Chỉ e là họ không đủ thời gian để hoãn nợ. Lịch sử không ù lì chậm chạp như họ tưởng đâu.
 
So với cái tội “sát nhất thê” của Ngô Khởi với cái “sát vạn dân” của ông Hồ và đám đệ tử thì cái tội của Ngô Khởi còn nhẹ gấp vạn lần!

LÃO MÓC 
tieng-dan-weekly.blogsot.com

(hết trích)

Bây giờ  đang là  thời  điểm  gần cuối năm 2013, nghĩa  là Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn đã  bó  buộc  được  hình  thành do  bởi việc  tập đoàn VGCS  đã chung thành làm nghĩa  vụ  tay sai cho các  thế  lực  thực  dân đỏ Nga Xô, Tàu Cộng  để  có thể thôn tính toàn bộ nước Việt Nam sau ngày 30/4/1975, biến đất nước  và  người dân Việt Nam  thành tài sản và nô lệ  cho thực  dân đỏ Nga Xô và Tàu cộng.  Biến  những người Việt Nam yêu nước  chân chính  trở  thành những người tù  khổ  sai  trong các  trại tù cải tạo,  hoặc  đẩy họ  đi thành  thuyền nhân  và  mượn sóng biển, hải tặc  và những nghịch cảnh  trên  đại dương  để  giết họ, và cũng là để  khủng bố  tinh thần những người sống sót, luôn luôn bị ám ảnh  bởi  những sự kinh hoàng đó để có thể làm giảm bớt  khí  phách của  họ  khi ra  đi  là  sẽ  không bao giờ  muốn chung đội trời  với  bầy  quỷ  đỏ  buôn dân bán  nước, tức  bọn VGCS  kia.    Nhưng không ngờ đó  là điều VGCS  không  nghĩ  tới  cái  TINH THẦN của TỔ TIÊN TA trong bao nhiêu ngàn  năm  đã định hình và  cũng chỉ  có thể  nảy nở, lớn lên và trưởng thành  trong tâm khảm  những người con dân Việt Nam thực  sự yêu nước.  Thêm vào  đó  là  những tinh hoa mầm non của  dân tộc được những giọt mưa  mát  lạnh  trong thời kỳ  Đệ Nhất  VNCH mà  lãnh tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm  đã  tưới bón,  để   cho  những mầm non đó  nảy nở.   Cho  nên cái  cộng đồng  mà  VGCS  nghĩ rằng  như lời  của  thằng đại việt gian phạm văn đồng, đã  đứng giữa  Paris năm 1978 tuyên bố  rằng : “đó  là loại việt gian, tay sai đế quốc, đĩ  điếm,   xin được ăn  bơ thừa  sữa  cặn của  đế  quốc”.  Vì  cả  tim, cả  óc, cả  mắt, cả  tai, cả  trí tuệ của  thằng đại việt gian phạm văn đồng  cũng hệt như thằng đầu lãnh của  nó là  tên tội đồ  hồ  chí  minh  và  cao hơn nữa là  những thằng  chủ  của  nó,   tức kể từ  thằng Lê Nin trở  đi  cho đến thằng Mao Trạnh Đông là  thằng  tiếp nối  con đường hán  hóa Việt Nam.  Nhưng, không thể  hiểu nổi được và  cũng không bao giờ  có  thể  hiểu nổi được   điều gì  và  sức mạnh nào   đã  khiến  cái  cộng đồng tỵ nạn này  khởi đi từ  nhóm  người thuyền nhân đó  lại có thể  lớn mạnh như Phù Đổng  để  tạo ra một sức mạnh đến mức tập đoàn  VGCS  sau đó đã phải gọi là “việt kiều yêu nước” , “khúc ruột ngàn dặm”,  “bộ phận không thể  tách rời”  và  chúng đã phải  sử  dụng toàn bộ hệ thống chính trị  của  chúng  đang hoạt động cả  trong và  ngoài nước,  đồng thời  nâng cấp  những bộ phận  hoạt động trực  tiếp  trong việc đối phó  với sức  Phù  Đổng  trong cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn.   Nhưng  thực  chất  của  sự  đối phó  đó  chỉ  nói riêng đến cái  gọi là  NQ 36  đã cho phép  chúng chi hằng tỷ  dollars  mỗi năm  và có  thể  còn nhiều hơn nữa  nếu cần  (blank check). 

Chỉ cần  nói  đến bấy  nhiêu từ nhân sự (4000 nhân viên hải ngoại, như chúng  đã từng tuyên bố), từ những nghị  quyết do chính  đầu não nhóm VGCS  đưa  ra, cũng như  số tiền mà  chúng phải  chi ra trong thời bình như thế  là  đã đủ  để chứng minh rằng cái Cộng Đồng Người ViệtTỵ Nạn  là một trở lực không thể lường được đối với số phận việt gian tay sai.  Tất  nhiên việt gian tay sai đó  lãnh bao nhiêu thì  quan  thầy của chúng  cũng lo  lắng bấy nhiêu.   Nhât là  sau khi thực  dân đỏ  sụp đổ thì  chỉ  còn  lại những tên Tàu khựa  đại hán  bành trướng.  Vì thế, không chỉ  VGCS  quan tâm đến việc  xâm lược  cái cộng đồng Tỵ Nạn VGCS  mà còn có cả  đám Tàu khựa  đại hán  bành trướng.

Bởi nếu  chỉ  cần lý luận, chúng ta  cũng có thể  thấy được  rằng : Nếu tụi Tàu Khựa  đã làm chủ  -trong bóng  tối  lẫn ngoài  ánh  sáng-  đất nước Việt Nam hiện nay  thì  làm sao chung  có thể bỏ  qua  được  Cộng Đồng  Tỵ Nạn.  Bởi vì nếu không thôn tính được  Cộng Đồng Người Việt Tỵ nạn  thì tinh thần phục quốc, y  chi diệt xâm lược  trong từng người dân Việt Nam sẽ  vẫn cứ  âm ỉ  để chờ  ngày bùng nổ để  tiêu diệt  tụi VGCS như TổTiên người  Việt Nam đã  từng làm  và  đã tung CHIẾN THẮNG trong suốt  chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước  của  Dân Tộc  Việt Nam. 

Hiểu được  như thế,  chúng ta mới  thấy  rằng ở  hải ngoại chúng ta  phải quan  tâm tới cả hai đối tượng:

THỨ NHẤT:  Tụi Tay Sai Cho  Việt Gian Cộng Sản;

THỨ HAI: Tụi tay sai trực tiếp cho Tàu Khựa  đại hán bành trướng và  gián  tiếp  dựa  dẫm vào tập đoàn VGCS (như tinparis.net  của  thằng Tàu tiều Hứa Vạng Thọ là một thí  dụ, với  nhựng ngòi bút  như thằng Bảy Lốp Trương Minh Hòa  và  thằng LON MỐC  Nguyễn Thiếu Nhẫn…) 
Cho nên bài  của  LON MỐC  ÂM HỘ  BINH mà Chính Khí  Việt trích dẫn nói trên  mới  có một câu RẤT NGÂY  NGÔ kiểu   Cậu Phước của  bà Phó Đoan do Lão Móc bằng giấy  trắng mực  đen  đã viết  rằng:
Trích nguyên văn bằng mực đỏ:
Nói ngay ở miền Bắc nước mình đây thôi. Không biết mấy chữ “đấu tranh giai cấp” do ai đặt ra và để làm cái gì. Có một đám lượm đem về nước. Đấu, đấu, đấu tới chết không biết bao nhiêu là địa chủ, phú nông, trung nông lớp trên… Muốn lấy ruộng đất thì lấy, giết dân mình chi vậy! Đấu tranh giai cấp là phải đem đồng bào mình ra bắn giết à? Ngô Khởi giết có một người mà mang tiếng muôn đời. Còn cái đám này, giết dân hàng vạn, hàng vạn thì sao đây? 
  
Ngô Khởi sát thê cầu tướng, là một cái quyền lợi rõ rệt dễ thấy ngay trước mắt. Cộng sản sát dân để cầu cái gì? Áp đặt cho được một cái chủ nghĩa ngoại lai xa lạ và làm cho người dân sợ hãi, không dám chống đối cái chủ nghĩa ấy chớ còn làm gì nữa! “(Het Trich)

Thưa Quý  Cụ  và Quý  bạn đọc,  quý  cụ có  thấy  thằng LON MỐC nó  đã tự tay   xé  mặt nạ của  nó  xuống, để lòi  ra là  một thằng việt gian chính tông bà  lang trọc không?  Và  nó  còn tỏ  ra  là  một thằng hết mực  “thần phục”  Tàu  chệt đại hán  bành trướng  nữa.
Một cây  viết  tự nhận mình là  chủ  nhiệm  kiêm chủ  bút  của  tờ  báo (chùi  đít)  tieng-dan-weekly.blogsot.com)  vậy mà  lại có  luận điệu  ngu ngốc khi  đặt một câu hỏi  ngây ngô đến như vậy.  Y hệt  Cậu Phước, khi thấy  bà  Phó  Đoan  tự  nguyện để Xuân Tóc Đỏ  hiếp đã hoảng hốt chạy xuống cầu thang em chã, em chã!”  Có  ai hiểu  chữ em chã  là  cái  gì   của  Cậu Phước  không???  Thì  đây cũng giống như vậy, Có  thể  nào  LON MỐC  lại không giểu được “muốn lấy  ruộng đất thì  lấy, giết dân mình chi vậy! Đấu tranh giai  cấp mà  lại đem đồng bào mình ra giết à?”  Thế  thì  ngươi, hãy đặt ngược  lại,   khi tụi thực dân Pháp, cũng như trong suốt  chiều dài lịch sử  Việt Nam, tụi Chệt đại hán  bành trướng  xâm lược  Việt Nam  cũng giết  dân thì  nó  đang làm cái gì  đó?  Thằng Mao Trạnh Đông trong cách mạng văn hóa nó  cũng giết dân Tàu  đó thì  nó làm cái  gì  vậy?  Không trả  lời được câu hỏi này thì  đúng là  Lão Móc  đã khôn ngoan tự  nhận mình là  cái LON MỐC  chứ không phải là  ngòi bút.
Tập đoàn việt gian Hồ  Chí Minh từ  khi ra  đời, trong văn bản của  chúng đã  nói  rõ,  chúng không công nhận khái  niệm Quốc Gia  Dân Tộc  mà  chúng coi tổ chức  viet gian của  chúng là  một CHI BỘ (tức một thành phần trong bộ máy  cai trị của  cái  gọi  là  Đảng CS  Nga Xô). Cho nên chúng khẳng định rất rõ ràng trên văn bản  là chúng phải bonsevik hóa toàn đảng và bonsevik hóa toàn dân.  Có nghĩa  là chúng phải biến  những người nào  trong tương lai s4  gia  nhập cái  nhóm cộng sản của  chúng nó để  trở  thành một thứ  công dân của  Nga Xô.  Và  cái  gọi là  tổ  chức đảng của  chúng nó sẽ phải làm cái  nhiệm vụ duy nhất  đó  là  biến tất cả nhân dân Việt Nam không cộng sản còn lại là  nô lệ đỏ cho Nga Xô  và  tất cả  đất đai  sông biển, bầu trời,  tài  nguyên của  Việt Nam  sẽ trở  thành tài sản của  đảng cộng sản Nga  Xô (và  sau này có phần hùn của cái gọi là đảng cộng sản  Tàu khựa) mà thực chất nó  cũng chỉ  là  một hình thức,  hay nói  theo kiểu của LON MỐC  là  “cái  áo khoác ngoài”  để  che đậy việc  chúng vẫn tiếp tục con đường xâm lược Việt Nam và  hán hóa toàn bộ từ tài nguyên đến con người, đến  văn hóa, đến truyền thống ngàn đời của Việt Nam  vân vân.

Chưa  hết Lão Móc lại còn hạ bút  viết: Áp đặt cho được một cái chủ nghĩa ngoại lai xa lạ và làm cho người dân sợ hãi, không dám chống đối cái chủ nghĩa ấy chớ còn làm gì nữa! (hết trích).

Quý  Cụ và Quý  Bạn Đọc  thấy chưa, hắn  đang hướng dẫn cho mọi người đánh vào trận địa giả đấy. Hắn  làm như cái  chủ  nghĩa  đó là  cũng có  linh hồn  và  thể  xác  bao gồm đầu mình và  tứ  chi…cho nên  hiện nay  người dân sợ hãi  chắc chỉ  có  LON  MỐC  và  những loại  “đồng chí, đồng choé  của  hắn mà  thôi,  chứ  người dân không  sợ hãi cái gọi là chủ  nghĩa  ngoại lai như LON MỐC  viết  đâu,  mà  họ biết  rất  rõ rang đó chỉ  là  CÁI ÁO.   Cho nên chưa  bao giờ  những người dân bị trị trong nước họ đi theo tụi dân chủ  cuội, đấu tranh cuội, đặc  công đỏ, bút nô  … do VGCS  dàn dựng ra để  đánh lừa  họ vào  cái  việc chống cái chủ  nghĩa  CS  mà  CKV  xin trình để  quý  cụ và  quý  bạn đọc  tường, cũng như  vạch  mắt  thằng LON MỐC đầu bếp cai tù VGCS  và  thằng Bảy Lốp Trương Minh Hòa, thằng tàu tiều Hứa Vạng Thọ cùng  bè lũ, kể  từ  con mẹ phó đoan nông thôn năm lần tự nguyện  xin được  hiếp cho đến  tên Mã Giám Sinh tân thời biết  rằng những người công nhân ở Việt Nam biểu tình trên khắp các xí  nghiệp  nhà  máy, dân oan trên toàn lãnh thổ… là  họ  chống ai??? Những người Nông Dân cởi trần  truồng thậm chí  họ còn  vỗ  bành bạch  vào cái mà Phó Đoan Tân thời  định nghĩa  là “bờ cỏ mấp mô”  để  giữ đất…  là  họ  chống  ai???   . Ông Đặng Ngọc Viết vào  tận trụ sở  của UBND tỉnh Thái Bình  rút  súng nã vào  đầu những thằng việt gian cướp  đất  thì Ông Đặng Ngọc  Viết  đang chống cái gì  vậy??? Chống con người cụ thể  hay chống cái chủ  nghĩa ngoại lai???

Này LON MỐC  Nguyễn Thiếu Nhẫn ơi, nhà  ngươi mới có cái tâm địa và có  hành đ65ng đầu hàng VGCS và  có thể tư tưởng  hàng giặc của ngươi nó âm ỉ trong tim, trong óc  ngươi  trước  cả  ngày  30/4/75 và  ngày  vào tù  thì  tư tưởng ấy mới  đâm hoa  kết  quả  vì  thế  mà  nhà  ngươi đã  nhanh chóng được  tập đoàn VGCS “ưu ái” cho ngươi nắm cái  chức  trưởng đội nhà bếp  trong trại tù  của  lũ chúng nó  để  ăn no, ngủ  ấm, có  đúng thế  không LON  MỐC???  Ngươi nên nhớ  điều này  Người Việt Tỵ Nạn VGCS  cũng như người dân bị trị  trong nước  không bao giờ  nghe  và  đi theo tấm bảng chỉ  đường của  một thằng ÂM HỘ BINH tay cầm MÓC, tay rửa  xong chảo đâu!!!

Chính Khí Việt  xin phép  được  dẫn chứng một lần nữa  là  tên LON MỐC  này,  đã  viết  ở đoạn cuối cùng trong bài SÁT  THÊ  CẦU TƯỚNG của nó,  cũng là  điều nó muốn BIỂU HIỆN ra  cho tập đoàn VGCS  đừng quên “tâm ý” của  hắn. Nhất  là  sau  vụ thằng  việt gian Trương Tấn Sang sang Mỹ cùng  với  thằng Trung Tương công an VGCS thủ  lãnh đám tình báo hải ngoại là  thằng Tô Lâm,  để  bắn  tiếng  cho chúng biết,  tâm tư và  đầu óc của  LON MỐC  hiện  đang hướng  về  đâu.   Xin phép  quý  cụ và  quý  bạn đọc  để CKV  con trích cái đoạn đó của chính thằng Lon Mốc  viết  ra trên giấy  trắng mực  đen  mà  con highlight  bằng mực  đỏ:

Trích nguyên văn:

Mấy chục năm qua, Đảng Cộng sản còn thiếu người dân món nợ đó. Không ai nghe Đảng(CKV: đảng gì vậy LON  MỐC) chính thức nói về chuyện này. Có lẽ nói ra sợ mất bớt đi sự sáng suốt anh minh của Đảng. Nhưng lịch sử đâu dễ bỏ qua. Các tay tổ Việt cộng cũng khôn lắm. Họ phải đợi cho cái đám có nhúng tay vào máu năm xưa chết hết rồi họ mới đổ trách nhiệm lên những hung thần đã chết. Họ đang tìm cách khất lần khất hồi, mong hoãn nợ trước lịch sử. 
Chỉ e là họ không đủ thời gian để hoãn nợ. Lịch sử không ù lì chậm chạp như họ tưởng đâu. 
  
So với cái tội “sát nhất thê” của Ngô Khởi với cái “sát vạn dân” của ông (CKV: ông của Lon Mốc và  bè lũ chúng bay)
  Hồ và đám đệ tử thì cái tội của Ngô Khởi còn nhẹ gấp vạn lần! (hết trích).

Một lần  nữa  quý cụ và  quý  bạn đọc  có thấy không, ngay cái  phần kết hắn đã coi  việc giết dân của tập đoàn VGCS đã được  bàn  tay Lảo Móc chia  thành hai phần.  Tức  là  những kẻ  bị hắn  kết  cho cái tội hung thần  mới là  kẻ  đã  gây ra biển máu, núi  xương  cho  nhân  dân Việt Nam.  Còn kẻ  đương quyền thì  không có  tội giết  người,  chỉ co  cái  tội hăn  tự  bĩa  ra là không trung thực khi “khất lần, khất hồi, mong  hoãn nợ  trước lịch sử”. 

LON MỐC phải hiểu rằng  hiện nay số người chết  lần chết mòn không bằng đấu tố như  xưa  tên tội đồ  hồ  chí  minh còn  sống, nhưng người Việt Nam  càng ngày  càng  chết  đủ  kiểu:  truyền thống văn hóa  cũng bị chết (Lào Cai cho đoàn văn công sang đóng vai Thi Sách và Hai Bà Trưng xin lỗi quỳ  lạy thằng Mã Viện - Tô Định là  một thí  dụ) ; nội dung trong sang  của  các tôn giáo  cũng bị  đi theo con đường đen tối (việc thằng ngưu ma vương Quảng Độ Đặng Phúc Tuệ  là một thí  dụ)  và  biêt bao nhiêu trẻ thơ chết  vì  đói, chết vì  đồ  độc, và  chết  vì  tai ách thiên  nhiên do  việc  VGCS  đã vi phạm những điều sơ đẳng trong việc  bảo vệ môi sinh.  Và bây giờ  chắc  LON MỐC  cũng không thể  nào chối được  rằng  người ta  đã cảnh cáo một chuyện nữa là VGCS  đang định mở  các  lò  điện hạt nhân có thể  gây ra  cho đất nước Việt Nam bị tách đôi.  Còn chưa  kể đến baonhiêu đập nước  đã gây ra chấn động và  nó  bị  vỡ  do sự  rủi  ro  trong các  công trình thi công mà  tàu Khựa  đang đấu thầu xây dựng theo kiểu  biến  ĐẬP  thành VŨ KHÍ  để  tiêu diệt  nhân dân Việt Nam.  Cùng với  việc  bọn chúng thực hiện cái gọi là “một vành đai  hai hành lang” , khu kinh tế  đặc  biệt  cũng như các làng Tàu Khựa,Phố Tàu khựa…để xâm nhập  kiểu tằm ăn dâu trên đất nước Việt Nam…  Thì  ta  phải hiểu rằng  mục  đích  tàu Khựa  là  muốn hán hóa Việt Nam, biến đất nước Việt Nam  thành một bộ phận tài sản đất đai của chúng.  Cho nên  những việc  làm đó  chúng có thể  làm được  bởi vì có  thằng tội đồ  dân tộc  là  thằng hồ  chí  minh cùng với  cái đảng cộng sản việt gian của  nó  đã thực  hiện những chính  sach mà  chưa  lúc nào  chúng ngưng nghỉ.  Đó là  trí  phú  địa hào   đào tận gốc, trốc tận rễ.

Điều  đó  chứng tỏ  rằng   một lần nữa  ngươi đang chạy tội cho cái  đám đương quyền trong đó  có thằng Trương Tấn Sang và  thằng Tô Lâm và  những đứa  tháp tùng nó  qua mỹ…để bọn chúng có thể  nhìn thấy được  cái công khuyển mã của lũ chúng bay mà sẵn sàng bố  thí cho lũ chúng bay những mảnh xương thừa của  chúng  trên bàn tiệc  máu xương  người  dân nô lệ trong nước.

Xin Qúy Cụ và  Quý Bạn đọc lưu ý,  trên tinparis.net của  thằng Tàu tiều Hứa Vạng Thọ nó  viết  rằng tinparis.net là  diễn đàn thông tin của Người Việt tại Pháp và  Châu Âu,  thê  nhưng những thằng như Kiêm Ái, Lão Móc, Trương Minh Hòa.. là cư ngụ  tại đâu vậy?  Còn ngược  lại nhà báo Việt Thường đang sinh sống  bên Anh Quốc, vậy Nước Anh chắc  nằm bên Phi Châu  hả thằng Tàu tiều  con ma  nhà họ Hứa.  Nếu nhà  báo  Việt Thường ở Châu Âu và  diễn đàn  của  lũ  chúng bay được  gọi là  thông tin thì  lý  do nào chúng bay không dám đăng những bài  viết  của  Nhà Báo Việt Thường?  Không những chúng  bay  không thực  thi  “tiêu chí”  mà  chúng  bay  đưa  ra thì  chớ, chúng  bay lại còn tổ chức cả  một chiến dịch  bôi nhọ, xuyên tạc, vu khống, đưa điều  đặt chuyện rồi kẻ  tung người hứng đồng loạt đánh phá  Ông Việt Thường.  Vậy thì  ta lại phải  xin phép  quý  cụ  xử  dụng ngôn ngữ paltalk một câu nữa  đó là : “ Chúng bay có  khi nào  đái  xuống  một vũng “  để  nhìn thấy  bộ  mặt gian manh treo đầu dê bán  thịt chó  của  lũ chúng bay  trên tinparis.net  chưa?

Tóm lại hành vi của lũ chúng  bay, những kẻ  từng đánh phá,  bôi bẩn, vu oan giá hoạ cho các NIÊN TRƯỜNG  của  ta  trong website Chính Khí  Việt  mà tinparis.net cũng như các  loại Phó  Đoan  từ  phó  đoan tân thời  cho đến Phó Đoan nông thôn  5 lần tình nguyện  bị hiếp,  cho đến Xuân Tóc Đỏ, Tóc  Trắng, Xuân cạo trọc, Cô Tuyết, Cô Mai…….  và  đám Tam Bảo Nô Đỏ dốt nát , là cố tình muốn tiêu diệt và  bịt miệng những NIÊN TRƯỞNG của  ta, đang sử  dụng chiêu TRUNG NGÔN NGHỊCH NHĨ  để  giáo huấn  lũ chúng  bay những bài học  đích đáng  trong các  buổi hội luận mà  ta  tổ  chức  để lũ  bay sớm  tỉnh ngộ  mà “quay đầu là  ngạn”  trở về  đường ngay  lẽ phải  và  chấm dứt  ngay  trò  đi đêm  làm tay sai  cho VGCS  cũng như tay sai cho Tàu Khựa  đại hán  bành trướng.

 Để  kết  thúc bài  này  con xin phép  thưa cùng quý  cụ  và quý bạn đọc rằng: việc công nhận hoặc phủ nhận thằng alibaba Nguyễn Chí Thiện là tác giả tập thơ  Vô Đề  chính là  điểm để chúng ta  có thể  dựa vào đó để phân biệt được  tụi nào là tay sai của VGCS và  ai là những người thực  sự  chống VGCS.  Cho nên  chúng  ta  không lấy  gì làm lạ sự khôn ngoan của thằng tàu tiều Hứa Vạng Thọ quan thày của nó đã tưởng rằng việc phê phán Nguyễn Chí Thiện...là  có thể  che dấu được  cái tội làm tay sai cho VGCS  và  cũng là  làm tay sai cho tụi Tàu Khựa  bành trướng.  Vì thế, một mặt  nó  cho thằng lợn lòi rừng U Minh Bảy Lốp Trương Minh Hòa phản đối Nguyễn Chí Thiện, Dương Thu Hương, nhưng mặt khác thằng chệt tiều Hứa Vạng Thọ lại cho đăng bài của LON MỐC  cũng như Kiêm Ái  là  hai trong những đứa  tôn vinh Nguyễn Chí Thiện, Dương Thu Hương từ  ngày  tên chủ  quán  động Bà  Mau này ra tới hải ngoại cho đến  ngày nó  bị  quỷ  sứ  tròng đầu lôi  xuống  hỏa ngục.  Riêng cái việc  đó thôi  cũng cho chúng ta  thấy rằng bản thân thằng Tàu tiều Hứa Vạng Thọ  cũng như cái  tinparis.net của  nó  là  một ổ  nằm vùng quan trọng ở  khu vực Nước  Pháp và Châu Âu.  Và  nó  cũng với tay  cả sang  tới  Mỹ  Châu và Úc Châu   để  chiêu dụ, thâu nạp cái  đám bút nô có  đôi chút  khả năng  viết  lách, làm  thơ làm vè mà  điển hình nhất  là  thằng Hồ Công Tâm aka Đỗ Công Minh  và  nay lại bổ  xung thêm  con mụ Phó  Đoan Tân thời Tôn Nữ Hàng Hai.  Nếu quý  cụ và quý  bạn đọc  lưu ý  sẽ thấy  tinparis.net của  thằng Tàu tiều Hứa Vạng Thọ là  nó  đi cả  hai chân.  Chân phải  phục  vụ cho tập đoàn VGCS  và  Tàu khựa  bành trướng xâm lược mới là  CHÍNH ,  còn chân trái của  nó,  thì  nó  để  chủ  yếu cho thằng  Nanh con heo rừng U Minh, miệt ca Mau Trương Minh Hòa  viết  như kiểu  một  chân thọt vậy.  Phải nhận rõ  được  như thế  trước khi Chính Khí  Việt lại tiếp tục  phân tích  bài  viết thứ  hai trên  tinparis.net  do bàn chân thọt thứ  hai  của  thằng Tàu tiều nhà  họ Hứa  là thằng Bảy Lốp  răng nanh con heo rừng  U Minh  đang “Lăng Ba Vi Bộ” làm  ngứa  mắt mọi người  về  kiến thức ấu trĩ   trong chính trị, ngu xuẩn trong lý luận và dị hợm  trong cách hành văn  nói  lái  của  nó.

Để  không mất thời gian  CKV  sẽ  gom hai bài của thằng Bảy Lốp  Trương  Minh Hòa  để  phân tích trong bài kế  tiếp để  mọi người  có  thể  nhìn  rõ hơn những sự thật về  cái gọi là  diễn đàn  Thông Tin  cho Người Việt  Nước Pháp và  Châu Âu  của  thằng  Tàu Tiều Hứa  Vạng Thọ này  ra làm sao.  Ngoài ra  CKV  cũng xin  gom chung  bài viết mới nhất  của  thằng LON MỐC  có  tên :  PHAN KHÔI: Người gọi  Chủ Nghĩa Cộng Sản là  cây chó  đẻ vào  trong bài  thứ  hai này  để  mọi người thấy  bản chất lật lọng của thằng LON MỐC ra làm sao  khi,  mấy ngày  trước nó  trưng dẫn câu nói  của  Ông LS  Nguyễn Văn Chức  làm kim chỉ  nam  cho bài viết của  nó  đánh  Chính Khí  Việt, nay thì  nó  lại dùng chính  Cụ Phan Khôi  để  đá  giò  lái  Ông Luật Sư Nguyễn Văn Chức  ra  làm sao….

See you guys  soon

“You can run, but you cannot hide”  said tieudietCS

Chính Khí  Việt

Ngày  17 Tháng 9,  2013

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website