CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, February 23, 2015

Chính Khí Việt: Lời Kêu Gọi Tẩy Chay Tên "Láp Sư" Phản Quốc Võ Văn Ái

LỜI KÊU GỌI: HÃY TẨY CHAY "Láo Sư kiêm Phét Sư" Võ Văn Ái:

- Không tham dự các cuộc hội luận nơi Võ Văn Ái hiện diện.
- Không chuyển các thông cáo báo chí láo của cái gọi là "tập đoàn vô đạo" GHPGVNTN, điển hình là phòng thông tin Phật Giáo Quốc Tế của thằng phản quốc Võ Văn Ai. Không chuyển tài liệu của cái gọi là LLCSCHPG, cánh tay mặt của thằng phản quốc Võ Văn Ái
- Tẩy chay những ngôi chùa nào còn tiếp đón Võ Văn Ái đến để tuyên truyền làm lợi cho VGCS, điển hình như Điều Ngự California và Pháp Luân Houston TX.
- Yêu cầu Võ Văn Ái phải có văn thư chính thức xin lỗi tập thể chiến sĩ VNCH vì những vu khống trắng trợn của y đối với danh dự Người Lính VNCH.

HÃY CHỨNG TỎ CHO MỌI NGƯỜI THẤY  QUÝ VI ĐANG ĐẤU TRANH, NHẤT LÀ NHỮNG VỊ ĐANG TRONG  ỦY BAN BẢO VỆ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA.

Chính Khí Việt

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website