CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, February 18, 2015

Chính Khí Việt: Hội Luận cùng Thiếu tá Liên Thành về Bộ Đội dép râu Điếu Cày

Hội Luận cùng Thiếu tá Liên Thành về Bộ Đội dép râu Điếu Cày

Nội Dung Buổi Hội Luận website Chính Khí Việt Với Th/Tá Liên Thành về thằng bộ đội-dép râu Điếu Cày Nguyễn Văn Hải:
-Thư Mời Tranh Luận của Th/Tá Liên Thành gởi cán binh bộ đội Điếu Cày
-Về sự trá hàng của bộ đội cán binh Điếu Cày
-Kêu gọi hoà hợp hoà giải của thằng bộ đội can binh Điếu Cày
-Ý kiến với Đoàn Hữu Định Chủ Tịch CĐ Washington DC- Maryland- Virginia.
-Về báo Người Việt và SBTN trong nhiệm vụ....
0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website